Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gebruik risicokaartgegevens

1,041 views

Published on

Gegevens uit de risicokaart kunnen op verschillende manier (her)gebruikt worden. In deze presentatie vind je welke manieren er zijn. Meer info: lbo@risicokaaert.nl.

Published in: Self Improvement, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gebruik risicokaartgegevens

 1. 1. Risicokaartgegevens gebruiken Alexander Bouwman Oktober 2009
 2. 2. Inhoud <ul><li>Algemeen Risicokaart </li></ul><ul><li>Invoersysteem vs. Viewersysteem </li></ul><ul><li>Rapporten </li></ul><ul><li>WMS </li></ul><ul><li>DDE </li></ul>
 3. 3. De gegevens nader bekeken Data Replicatie Geo data Landelijk invoersysteem Viewer systemen Gemeenten, provincies en rijk Maak ik het veilig ? Woon ik veilig ? Data Burgers en professionals internet
 4. 4. Nader bekeken: het invoersysteem Data Replicatie Landelijke invoersysteem Viewer systemen Gemeenten, provincies en rijk Maak ik het veilig ? Woon ik veilig ? Data Burgers en professionals internet
 5. 5. Invoersysteem ISOR en RRGS
 6. 6. Rapporten
 7. 9. Gebruik Rapporten invoersysteem <ul><li>Klik in hoofdmenu op Gebruikersrapporten </li></ul><ul><li>Kies hoofdgroep </li></ul><ul><li>Kies subgroep </li></ul><ul><li>Kies rapport </li></ul><ul><li>Druk het rapport af </li></ul><ul><li>Exporteer het rapport </li></ul><ul><li>Objectrapporten alleen via hoofdmenu </li></ul><ul><li>Ook voor Regionaal Risicoprofiel (volgt) </li></ul>
 8. 10. Analysetool www.risicokaartinvoer.nl/analyse
 9. 11. Nader bekeken: de viewersystemen Data Replicatie Landelijke invoersysteem Viewer systemen Gemeenten, provincies en rijk Maak ik het veilig ? Woon ik veilig ? Data Burgers en professionals internet
 10. 12. Risicokaart viewer voor de burger en prof (viewer is beschikbaar voor implementatie…)
 11. 13. Risicokaartgegevens gebruiken Rapporten Overzichten WMS Downloaden Rapporten Analyse
 12. 14. Rapport per object vanuit de viewer
 13. 15. Wat is WMS <ul><li>Web Map Service: standaard </li></ul><ul><li>Gebruik van Risicokaart lagen in eigen GIS-systemen of applicatie ESRI, AuroCAD, Microstation, ICA Web, GMK </li></ul><ul><li>Actuele data, internetverbinding noodzakelijk. </li></ul><ul><li>Risicokaart Burger en Risicokaart Prof </li></ul><ul><li>URL via de beheerder van de provincie of Lbo@risicokaart.nl </li></ul>
 14. 16. Wat is WMS <ul><li>Alleen voor presentatie en kaarten </li></ul><ul><li>GIS-analyse is niet mogelijk </li></ul><ul><li>GIS-analyse via WFS is wel mogelijk </li></ul><ul><li>WFS = Web Feature Service </li></ul><ul><li>WFS = nieuwe technologie </li></ul>
 15. 17. WMS
 16. 18. WMS
 17. 19. WMS
 18. 20. Gebruik van WMS <ul><li>URL opvragen </li></ul><ul><li>URL toevoegen aan GIS-pakket of applicatie </li></ul>
 19. 21. Wat is DDE <ul><li>Downloaden van data in diverse formaten ESRI, AuroCAD, Microstation, GIF </li></ul><ul><li>Downloaden diverse coördinatensystemen RD, België Lambert 72, Lat/lon </li></ul><ul><li>Interactieve keuze van gebieden en layers </li></ul><ul><li>Resultaat wordt klaargezet op server, via e-mail wordt link verstuurd. </li></ul>
 20. 22. Wat is DDE <ul><li>Alleen internet nodig voor downloaden, niet voor het gebruik van de data. </li></ul><ul><li>GIS-analyse is mogelijk </li></ul><ul><li>Metadata volgt … </li></ul>
 21. 23. DDE (Data downloaden)
 22. 28. Gebruik DDE <ul><li>Openen DDE Venster </li></ul><ul><li>Kiezen een laag </li></ul><ul><li>Kies een gebied </li></ul><ul><li>Kies een coördinatensysteem </li></ul><ul><li>Kies een downloadformaat </li></ul><ul><li>Ontvang de download en pak deze uit </li></ul><ul><li>Voeg de geodata toe aan GIS-pakket </li></ul>
 23. 29. Belangrijk: verschil invoer en viewer <ul><li>Invoersysteem toont ALLE objecten </li></ul><ul><li>Burgerkaart toont alleen wettelijke objecten </li></ul><ul><li>Risicokaart Prof toont alle objecten vanaf </li></ul><ul><ul><li>ISOR: status “Concept” </li></ul></ul><ul><ul><li>RRGS: status “Ingevoerd door …” </li></ul></ul><ul><li>Vrijgeven aan RIVM verdwijnt </li></ul>
 24. 30. Landelijke Beheer Organisatie <ul><li>Landelijke Beheer Organisatie (LBO Risicokaart) </li></ul><ul><li>Provinciale Beheer Organisatie </li></ul><ul><li>Als voorbeeld voor alle interprovinciale (Geo-) ICT projecten </li></ul>Beheerdocument + Jaarplan
 25. 31. Internationaal voorbeeld
 26. 33. Meer informatie <ul><li>Internet : www.risicokaart.nl </li></ul><ul><li>E-mail : Lbo@risicokaart.nl </li></ul><ul><li>Telefoon : 070-8881219 </li></ul><ul><li>Maar eerst via de provincie! </li></ul>
 27. 34. Bedankt voor uw aandacht

×