Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fib alumni: DevOps, acabant el que va començar Agile (maig 2014)

575 views

Published on

(Presentación en Catalán)

Autors: Carles San Agustin i Àlex Ballarin

Aquesta presentació fa una introducció a DevOps, partint de l'evolució de l'enginyeria del software (cicles de vida de cascada i espiral) per analitzar l'impacte de les metodologies àgils (Scrum, XP) i constatar els reptes més importants al ALM (Desenvolupament i publicació de software).

Es presenta el moviment DevOps com resposta al mur organitzatiu, cultural i de processos entre els grups de desenvolupament (Dev) i d'operacions (Ops). Es donen exemples pràctics del curs Agile IT Management a la UPC School (www.talent.upc.edu) on es mostren eines de codi obert com: Jenkins, Junit, Vagrant, Puppet, Capistrano, Python, Nagios, etc.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fib alumni: DevOps, acabant el que va començar Agile (maig 2014)

 1. 1. DevOps Acabant el que va començar Agile Alex Ballarín i Carles San Agustin Barcelona, abril de 2014
 2. 2. Cronologia de metodologies de desenvolupament 2FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile 50 60 70 80 90 2000 10 Spiral (1986) RUP (1996)Scrum (1995) Agile Manifesto (2001) Waterfall (1956) V-Model (1982) DAD (2011) Extreme Programming (1999) DevOps (2009) Toyota Production System (1950) PMBOK (1996) PRINCE2 (1996) DefinidesAgile-Lean
 3. 3.  Systems Development Life Cycle (SDLC) Cicles de vida del software (1) 3FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile Intervenció d’Operacions al final del projecte per preparar la posada en producció
 4. 4.  Spiral (Boehm, 1986) Cicles de vida del software (2) 4FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile Cada iteració inclou la validació en un entorn similar a producció
 5. 5.  Origen: Toyota Production System (1950) » Influencia les pràctiques àgils de desenvolupament de software Lean Thinking 5FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile
 6. 6.  Scrum (1995) » Framework de treball » No diu res de processos d’enginyeria Metodologies àgils (1): Scrum 6FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile
 7. 7.  Extreme Programming (1999) » Estén Scrum amb bones pràctiques àgils clau Metodologies àgils (2): Extreme Programming 7FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile
 8. 8. Agile és molt més que Scrum o XP 8FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile Infomixer Agile Survey
 9. 9. Evolució cap a l’agilitat i l’automatització 9FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile Enginyeria del software tradicional Agile DevOps
 10. 10.  Els ritmes de DEV (Scrum) i OPS (ITIL) són diferents » ITIL demana procediments detallats de gestió del canvi » L’incentiu de DEV és produir versions més ràpidament » L’incentiu d’OPS és mantenir una alta disponibilitat dels sistemes Coexistència d’Agile i la ITSM tradicional 10FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile
 11. 11.  Un moviment per trencar barreres entre Dev i Ops » Organitzatives » Culturals » Tècniques Què és DevOps doncs? 11FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile
 12. 12.  Agile elimina barreres de comunicació entre BIZ i DEV  DevOps elimina totes les barreres del lliurament de SW  Objectiu: escurçar el cicle “end-to-end” del SW El procés complet: Biz – Dev - Ops 12FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile
 13. 13.  Desplegar manualment el software » Possibilitat d’error » Difícils de repetir i auditar  Desplegar només al final del projecte » Risc tècnic (primer desplegament) » Primer contacte entre DEV i OPS  Configurar manualment l’entorn de producció » Possibilitat d’error » Costós en entorns complexos Antipatrons de transició a Operacions 13FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile
 14. 14.  Gestió de configuración (CM) » Abans: només codi de l’aplicació » Scripts de configuración dels entorns » Scripts que orquesten el procés Pràctiques bàsiques a DevOps 14FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile  Integración Continua (CI) » L’aplicació sempre está funcionant » Cada check-in dispara el build i passa els tests unitaris » Test de regressió automatitzats » Compromís de l’equip d’arreglar immediatament bugs
 15. 15. Seqüència de tests disparats pels check-ins 15FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile F P P F P P P
 16. 16. Procesos y productos de una Deployment Pipeline 16FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile COMMIT STAGE Compile Unit Test Assemble Code Analysis ACCEPTANTE STAGE Configure environment Deploy Binaries Smoke Test Run Acceptance Test Codi font Configuració Entorns Scripts automatització PRODUCTION Configure environment Deploy Binaries Smoke Test CAPACITY STAGE Configure environment Deploy Binaries Smoke Test Run Capacity Test
 17. 17. Exemple: curs Agile IT Management 17FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile
 18. 18. Exemple: curs Agile IT Management (2) 18FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile
 19. 19.  Demo de Integració Continua (Jenkins - Sysdivision) Exemple: curs Agile IT Management (3) 19FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile http://ec2-54-73-131-7.eu-west-1.compute.amazonaws.com:8080/
 20. 20. Infraestructura SM SMSMSM  Com organitzem els equips de DEV i OPS? » Sysops dins dels equips DEV (només si tenen molta dedicació) » Sysops com equip independent i coordinació via Scrum of Scrums Organització Agile Multiequip / DevOps 20FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile Front Office Back Office Daily Standups Coordinació departament CIO SMIT OPS SM Scrum of scrums (p.e. 1 o 2 per semana) Svc Mgr
 21. 21.  Curs de Agile, DevOps i Lean IT Management Una mica de publicitat… 21FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile
 22. 22. Alguns recursos 22FIB Alumni - DevOps: Acabant el que va començar Agile
 23. 23. DevOps Acabant el que va començar Agile GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

×