54 wdm chrematistic_ot_27_10_2013

2,146 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,146
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

54 wdm chrematistic_ot_27_10_2013

  1. 1. Weekly Digital Magazine Chrematistic Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική — обогащение) — термин, которым Аристотель обозначал науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество … © Видавничий Дім «Renaissance Publishing» № 54 від 27.10.2013 :: ТЕМА НОМЕРУ Осіння турбулентність: нові виклики для України 23.10.2013 Сьогодні перед світовою економікою постають цілий ряд нових викликів та загроз: зміна монетарної політики Федерального Резерву США, уповільнення темпів зростання Китаю, великий державний борг і фрагментованість фінансової системи європейської зони і т.п. Що робити Україні? За оцінками Національного Банку України, через охолодження економічної активності доходи зведеного бюджету в II кв. знизилися порівняно з першим кварталом і були нижчими навіть за показник II кв. 2012 р. Водночас видатки зростали високими темпами внаслідок підвищення соціальних стандартів – у II кв. в річному вимірі вони збільшилися на 7,7%, зростання за січень – липень порівняно з відповідним періодом минулого року становило 9,5%. Поточні видатки зросли на 12%, а капітальні знизилися на 23,4%. Унаслідок охолодження економічної активності в першому півріччі податкові надходження знизилися на 1,1% порівняно з відповідним періодом минулого року, і лише за підсумками семи місяців вони відновили своє зростання (на 1,7%). Однією з статей наповнення Державного бюджету може стати суттєве корегування рентних платежів. В даний час неважко пересвідчитись, що потенціал різкого збагачення українських олігархів криється в надмірній експлуатації природних ресурсів, які, як відомо є всенародним надбанням, і фактичному привласненні природної ренти. У загальній вартості національного багатства держави природний капітал становить біля 54%, а фактична рента з них в складі доходної частини державного бюджету коливається до 15%. Суттєве збільшення ренти створить можливості формування нової рентної системи оподаткування, зменшення інших видів податків, в першу чергу – ПДВ, що може стати поштовхом розвитку реального сектора економіки. Привласнення ренти стало основою різкого зростання статків всіх сьогоднішніх олігархів і породження фактично олігархополії в Україні. Не знання і технології, а рента стала причиною появи сьогоднішніх олігархів. Аналізуючи структуру українського експорту за останні 2 роки, і особливо за 1 півріччя 2013 р., можна помітити суттєве зростання експорту сировини. В першу чергу тої, що складає значну частину потенціалу природних ресурсів. Якщо дивитись за товарною структурою експорту то, найсуттєвіші експортні поставки здійснюва­лись до Російської Федерації – 24,7% від загального обсягу експорту (чорні метали, механічні машини, залізничні локомотиви), Туреччини – 6,1% (чорні метали, добрива, зернові культури), Китаю – 4,5% (руди, шлак і зола, жири та олії тваринного або рослинного походження, механічні машини), Італії – 4,2% (чорні метали, зернові культури, насіння і плоди олійних рослин), Польщі – 3,9% (чорні метали, руди, шлак і зола, електричні машини), Казахстану – 3,6% (вироби з чорних металiв, залізничні локомотиви, механічні машини) та Індії – 3,4% (жири та олії тваринного або рослинного походження, чорні метали, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки). Основу товарної структури українського експорту складали чорні метали та вироби з них – 28,3% від загального обсягу експорту (зменшення обсягів на 11,9% проти І півріччя 2012р.). Мінеральні продукти становили 11,7%, продукти рослинного походження – 10,8%, механічні та електричні машини – 10,7%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 8,1%, жири та олії тваринного або рослинного походження та засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – по 6%, готові харчові продукти – 5,8%. Разом з тим, видобуток, переробка і експорт природних ресурсів та виробів з них не має кореляції у адекватному збільшенні природно-ресурсних платежів, що мають рентний характер. Незважаючи на у цілому висхідний тренд у динаміці надходжень збору за спеціальне використання природних ресурсів до Зведеного бюджету України за останні роки, реальних зрушень щодо підвищення рентної спрямованості податкового регулювання природокористування досі не відбулося. Як свідчать дослідження вчених Ради по вивченню продуктивних сил України та його наступника – Інституту сталого розвитку та економіки природокористування, причинами низької результативності залучення природно-ресурсної ренти до Зведеного бюджету України є низький рівень нормативів плати за спеціальне використання природних ресурсів, штучно звужена база стягнення природно-ресурсних платежів, відсутність оперативного взаємозв’язку між даними природно-ресурсного моніторингу та системою адміністрування плати за спеціальне природокористування, недосконалість міжбюджетних відносин щодо розподілу даного виду платежів. Прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» від 5 липня 2012 року стало фактично кроком, який ознаменував реформування платежів за користування надрами на основі відсоткових (адвалерного типу) ставок. Разом з тим, у складі нормативної бази плати за надра на цей час зберігається низка суперечностей. Мова йде про недостатньо вмотивовані зміни деяких нормативів проти їх науково обґрунтованого рівня. Зазначені зміни вводились спонтанно і фактично в адміністративному порядку. Відтак виникла штучна заниженість низки нормативів – стосовно металевих руд, вугілля, мінеральних вод та деяких інших видів корисних копалин. Управление проектами «под ключ» З коригуванням нормативів плати за надра відповідно до їх науково обґрунтованого рівня пов'язується значний потенціал зростання надходжень у бюджет. Розрахунки, виконані українськими вченими, зокрема проф. В. Міщенком, за конкретними видами корисних копалин, дають наступні оцінки. Залізні руди - профільний для України вид сировини. За аналітичною оцінкою вчених Ради по вивченню продуктивних сил України, оптимальна величина ставки для залізних руд становить 3,5% до вартості товарного продукту. У Податковому кодексі наведено ставку 2,7%. Різниця, враховуючи обсяги виробництва залізних руд призводить до суттєвих втрат для державного бюджету. Останніми роками ціни на залізну руду трималися на високому рівні, зокрема, у 2012 році вони становили $120-125 за тону, а у 2011 р. піднімалися ще вище. На цей час ми маємо орієнтуватися на $90-95 за тону. Обсяги виробництва залізорудного концентрату становлять біля 65 млн т. Ці вихідні дані дозволяють зазначити, що при переході на ставку плати в 3,5% бюджет може додатково отримати 380-400 млн грн. Також слід брати до уваги, що ставка плати 3,5% відображає ресурсно-кон’юнктурну ситуацію 2009-2010 років. Сьогодні створилися передумови для її збільшення до 4%. Потенціал зростання доходів бюджету може становити мінімум 600 млн грн. Якщо орієнтуватися на середньозважену річну ціну на залізну руду на рівні $110120 (прогноз на 2013 р.) та реалізовувати більш рішучі заходи при оподаткуванні (адвалорна ставка – 7%), то додаткові надходження до бюджету можуть сягнути 2 616 млн грн. Так, адвалерна ставка за видобуток залізної руди в Індії - 10%, не враховуючи експортного мита. Оцінюючи по вугільній галузі потенціал зростання надходжень у бюджет коректним є підхід, за яким до уваги береться видобуток лише у недержавному секторі. При річному видобутку в останньому 25 млн т готового вугілля та ціні 850 грн/т збільшення надходжень становитиме близько 130 млн грн. при ставці плати за надра в 1% і 340 млн грн при відповідній ставці 2%. За зазначених обсягів промислового розливу мінеральних вод і за мінімальної ціни 4 грн/літр потенціал зростання доходів бюджету при переході на ставку 6% оцінюється у 250-260 млн грн, а при переході на ставку плати у 10%. – у 450-460 млн грн. Загалом розрахунки, виконані вченими стосовно всіх випадків заниження нормативів плати за надра (відносно їх науково обґрунтованого рівня) підтверджують, що реальний потенціал зростання доходів бюджету становить 900-950 млн грн за мінімальним варіантом і 1500-1550 млн грн за максимальним. Мобілізація додаткових резервів пов’язана із впровадженням механізмів контролю рентних надприбутків у надрокористуванні. За визначеною у ст.272 діючого Податкового кодексу України ставкою земельного податку за один гектар ріллі – 0,1% від нормативної грошової оцінки, обсяг податкових надходжень до бюджетів від оподаткування орних земель оцінюється у 670,61 млн грн. Збільшення такої ставки до 0,3% дасть змогу додатково залучити 1 341,21 млн грн. Ще близько 94 млн грн можна додатково залучити до бюджетів при збільшенні ставок оподаткування земель з багаторічними насадженнями, сіножатей, пасовищ та інших земель сільськогосподарського призначення з 0,03 до 0,09% від їх нормативної грошової оцінки. Доцільно здійснити оптимізацію оподаткування земель населених пунктів, ставка податку на які встановлюється у розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки. Тут криється найбільший потенціал підвищення надходжень до місцевих бюджетів. Зокрема, збільшення податкової ставки до 3% дозволить додатково залучити 10 811,3 млн грн. Загалом потенціал підвищення надходжень від податку на землю можна оцінити в додаткових 12 246,5 млн грн. Загальний потенціал підвищення надходжень від плати за землю знаходиться в діапазоні 16 761,1 - 30 373,3 млн грн. За експертними оцінками в цілому, збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів, рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси може становити до 36 млрд грн. Детальніше >>> © Богдан Данилишин доктор економічних наук, професор. Академік НАН України. Працював міністром економіки в Уряді Юлії Тимошенко. До того займав посаду голови Ради з вивчення продуктивних сил України НАНУ. Український дисидент і політичний біженець. За матеріалами kontrakty.ua ----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ поставщик благородной воды: ООО «Прогруп & Ренесанс Консалтинг» 093-6138298 Александр :: Производство :: Маркетинг :: Продажи (044) 235-51-11; 096-158-13-61; offer@poslygi.com.ua ----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------
  2. 2. :: Інтерактивний зміст (розділи) Власник та Головний редактор: Анатолій Ігорович Марущак :: Реклама в журналі (натисніть на розділ – автоматичний перехід) :: Реквізити редакції: (розділи)        (044) 235-51-11 (096) 158-13-61 maruschuk.a@gmail.com 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37, оф. PGRC (станція метро «Університет») ВЛАДА Верховна Рада України Адміністрація Президента РНБО Кабінет Міністрів України Правоохоронні органи Новини регіонів Міжнародні відносини :: Авторські та суміжні права:   «Chrematistic»® Weekly Digital Magazine – це авторський продукт на ринку засобів масової інформації і являється інноваційним інструментом для ефективного поширення та зберігання інформації. Загальний вигляд, назва, концепція та дизайн WDM «Chrematistic» являються інтелектуальною власністю ТОВ «Прогруп & Ренесанс консалтинг» і охороняються чинним законодавством України на території будь-якої держави світу! Несанкціоноване копіювання – переслідується правоохоронними органами. Позиція редакції може не співпадати з думками авторів. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована з інших джерел. Авторські права на всю інформацію, яка опублікована з інших джерел, належать виключно тим авторам, які її створили. Надіслані матеріали в редакцію не рецензуються і не повертаються. За зміст реклами редакція відповідальності не несе. Матеріали з позначкою ® можуть публікуватись на правах рекламно-інформаційних. Передрук та використання матеріалів може тільки з письмового дозволу Головного редактора. Пересилаючи тексти, фотографії, інші матеріали (логотипи компаній), відправник тим самим дає свою згоду, а також підтверджує згоду зображених на фотографіях осіб на публічний показ, відображення і поширення надісланих текстів, матеріалів, фотографій та інших матеріалів в публікаціях ВД «Renaissance Publishing» та інших інформаційно-видавничих проектах ТОВ «Прогруп & Ренесанс консалтинг». Відправник також передає видавництву та редакції право на будь-яке опрацювання фотозображень і редагування текстів без подальшого узгодження кінцевого вигляду. © Анатолій Ігорович Марущак, 2013 © Weekly Digital Magazine «Chrematistic», 2013 © Видавничий Дім «Renaissance Publishing», 2013 © ТОВ «Прогруп & Ренесанс консалтинг», 2013 :: Засновник: Макроекономіка Державне регулювання Бюджет України   Мультихолдинги Компанії & Ринки o o o o o o o o o o o o     :: Видавець:         :: Підписка: ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС     ПЕК ГМК & Прокат Хімічна промисловість Приладобудування Машинобудування Сільське господарство Харчова промисловість Будівництво & Інфраструктура Транспорт & Інфраструктура ІТ & Телекомунікації Фінансові ринки Торгівля :: Тираж* & Архів видань доступний on-line: Weekly Digital Magazine «Chrematistic», публікується щонеділі. Доставляється в електронні почтові скриньки адресатам за попередньою підпискою в groups.google; соціальні мережі; on-line reader’s; direct-mail (рекламодавці, партнери та друзі). Тираж одного чергового видання ≈30 тис. адресатів. Ресурси Підписка редакції Кількість ≈16260 % Розміри та вартість*: 5000 грн. Європа СНД Близький Схід Далекий Схід Африка Латинська та Центральна Америка США та Канада Антарктида та Антарктика 1000 грн. Освіта Робота Відпочинок. Туризм & Розваги * вартість вказана за 1 публікацію у 5-х чергових випусках, тобто Ваша реклама протягом, майже, цілого місяця знаходитиметься на сторінках журналу Виділення тексту:          КАЛЕНДАР Відбулось за тиждень Події на наступний тиждень Анонс на тиждень вперед    ≈54% ≈33%  ≈ 2200 ≈1500 Інформаційна (присвячена чіткому опису певних подій); Аналітична (присвячена аналізу певним подіям); Інформаційно-аналітична (поєднання інформації про подію та аналізу її наслідків); Pr - матеріали (присвячені покращенню взаємовідносин з групами споживачів, цільовими громадськими групами або організаціями); Рекламні матеріали (призначені для безпосереднього інформування про товари та послуг) ≈6% Всього: Шрифт Розмір Форма Рамка Фон Гіперпосилання ≈7% Direct-mail 500 грн. Характер реклами: . On-line Reader 1500 грн. Міжнародні організації ОГОЛОШЕННЯ ≈10050 3000 грн. 2000 грн.  Соціальні мережі Графічна реклама. Фото, банер , плакат (.gif, .jpg, .bmp, інші) з функцією прямого гіперпосилання на Інтернет ресурс рекламодавця (при натисканні на зображення читач автоматично переходить на задану адресу) Відеореклама. Для розміщення Вашого відео ми можемо запропонувати Вам власний канал на youtube.com Текстова реклама (стаття, аналітичний огляд, анонс заходів, тощо) СВІТ ОСОБИСТІСТЬ     Соціальна відповідальність Прес-релізи Бізнес Асоціації Економіка регіонів Шановні читачі! Пропонуємо Вам оформити безкоштовну підписку на Weekly Digital eMagazine «Chrematistic», для чого потрібно приєднатися до групи адресатів, натиснувши на кнопку: Канал доставки Рекламні рішення: ≈ 30 000 . * станом на 01.08.2013 р. :: Співпраця & Партнерство: Запрошуємо Вас до співпраці: надсилайте свої прес-релізи, експертні статті, інтерв'ю, анонси реалізованих або запланованих проектів, акцій та заходів або іншого характеру маркетингову інформацію для споживачів і ділових партнерів з темою «Прес реліз ... » і вони з'являться на сторінках чергових номерів WDM «Chrematistic» (публікується щонеділі з 2011 р.). 2 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
  3. 3. :: Влада ЗМІСТ Верховна Рада України Адміністрація Президента РНБО Кабінет Міністрів України Правоохоронні органи Новини регіонів Міжнародні відносини  БЕЗКОШТОВНИЙ щотижневий електронний діловий журнал  WDM «Chrematistic»  ФОКУС  Урядовці звітуватимуть про реалізацію проектів, які впроваджуються у рамках Програми активізації економіки Глава Уряду Микола Азаров констатував недостатній рівень реалізації Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 рр. З метою пожвавлення Програми Прем’єр-міністр доручив представити план-графік щотижневого розгляду Урядом впровадження відповідних проектів. 23.10.2013 Таке завдання під час засідання Уряду 23 жовтня 2013 року Микола Азаров дав Першому віце-прем’єр-міністру Сергію Арбузову разом з Міністерством економічного розвитку та торгівлі та Міністерством фінансів. «В умовах, які склалися, не можна вважати задовільним стан реалізації Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Я неодноразово звертав увагу на вкрай повільні темпи підготовки та погодження заходів програми», - заявив Микола Азаров. За його словами, такі підходи негативно відображаються на економіці та українських підприємствах. «Це означає, що досі немає контрактів з гарантованим фінансуванням, під які можна кредитуватися в банках. А отже не було розміщено замовлення на виготовлення продукції. Це означає, що не було створено нових робочих місць. Крім того, треба мати на увазі, що будь-який новий проект в промисловості, особливо проект з високотехнологічною складовою, має період підготовчої роботи мінімум рік. А часу чекати у нас немає», - заявив Микола Азаров. На думку Прем’єр-міністра предметний розгляд Урядом конкретних проектів покликаний виправити ситуацію: «Доручаю Першому віце-прем’єр-міністру Арбузову разом з Мінекономрозвитку та Мінфіном забезпечити підготовку щотижневих доповідей і обговорення заходів щодо практичного «запуску» 3-5 проектів з програми активізації, які повинні розпочатися у 2013 р. і виконуватися у 2014 р. Уже наступного тижня я хочу побачити план-графік розгляду таких доповідей. Кожний розгляд цих питань повинен завершуватись відповідними рішеннями Уряду. Якщо потрібно – то і кадровими, коли гальмування розвитку відбувається через чийсь спротив або некомпетентність». Детальніше >>>         За матеріалами kmu.gov.ua  Верховна Рада України  23.10.2013 Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо здійснення державного нагляду (контролю) у частині дотримання правил виробництва виноробної продукції та ведення виноградників. докладніше Деякі питання законодавчого забезпечення посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми було обговорено під час засідання робочої групи у Комітеті з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму. докладніше Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання містобудівної діяльності. докладніше Комітет з питань соціальної політики та праці провів "круглий стіл" на тему: "Щодо намірів об'єднання Державної служби зайнятості України з Державною інспекцією України з питань праці". докладніше Комітет з питань верховенства права та правосуддя рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про внесення змін до Закону "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (щодо забезпечення виконання судових рішень). докладніше 24.10.2013 Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти у другому читанні та в цілому проекту закону про внесення зміни до статті 22 Закону "Про Державний бюджет України на 2013 рік" щодо реструктуризації фактичної бюджетної заборгованості шляхом видачі фінансових казначейських векселів. докладніше Комітет з питань культури і духовності розглянув питання про стан справ та хід підготовки Національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка» до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. докладніше Під час слухань у Комітеті у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів обговорено питання щодо накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування як інструменту підвищення соціального захисту громадян. докладніше Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму рекомендує парламенту підтримати пропозиції Президента України до Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони дитинства". докладніше Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації надання домедичної допомоги. докладніше Під час засідання Комітету з питань європейської інтеграції було розглянуто і підтримано низку законопроектів. докладніше 25.10.2013 Комітет з питань охорони здоров‘я підтримує проект постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Освіта, охорона здоров'я та соціальне забезпечення дітей з розладами аутичного спектра: проблеми та шляхи їх вирішення" (2 квітня 2014 року). докладніше Комітет з питань свободи слова та інформації рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення зміни до статті 18 Закону «Про рекламу» (щодо розміщення реклами на транспортних засобах). докладніше Комітет з питань верховенства права та правосуддя не підтримує проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації рекомендацій Європейської Комісії у сфері державної антикорупційної політики. докладніше Адміністрація Президента  Сесійна зала Підсумки пленарної роботи Верховної Ради України за період з 22 по 25 жовтня 2013 року 25.10.2013 Відбулося 6 пленарних засідань Верховної Ради України. Розглянуто 21 питання порядку денного. За результатами їх розгляду: прийнято 6 законів та 2 постанови; 2 законопроекти прийнято за основу; один законопроект направлено до Комітету для підготовки на повторне перше читання; 5 законопроектів та 3 проекти постанов відхилено. Проголошено 240 депутатських запитів. Прийнято в цілому закони: "Про засади функціонування ринку електричної енергії України"; "Про внесення змін до Земельного кодексу щодо здешевлення вартості робіт з підготовки та проведення земельних торгів"; "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків"; "Про внесення зміни до статті 22 Закону "Про Державний бюджет України на 2013 рік" щодо реструктуризації фактичної бюджетної заборгованості шляхом видачі фінансових казначейських векселів; "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питань, що унеможливлюють виконання адміністративних стягнень"; "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації та Урядом Угорщини про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією та Угорщиною через територію України"; Прийнято також Постанову "Про проведення парламентських слухань на тему: "Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200річчя з дня народження)". Детальніше >>> За матеріалами Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України        Комітети ВРУ 21.10.2013 За підтримки Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів у Києві відбувся Хй щорічний Марш життя та надії "Всім світом проти раку". докладніше Комітет у закордонних справах рекомендує парламенту ратифікувати Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Індія про науково-технологічне співробітництво. докладніше Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про засади державної регіональної політики. докладніше 22.10.2013 У Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я відбулися слухання на тему: “Про запобігання поширенню епідемії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та вірусних гепатитів”. докладніше Голова Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Віктор Чумак провів зустріч з Групою експертів з моніторингу виконання Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми (ГРЕТА). докладніше Стан законодавчого забезпечення розвитку транспортної інфраструктури Тернопільської області розглянуто на виїзному засіданні Комітету з питань транспорту і зв'язку в місті Тернополі. докладніше 3 Віктор Янукович: Регіональний економічний форум у Києві має стати позитивним сигналом для Вільнюського саміту 21.10.2013 Регіональний економічний форум у Києві, який відбудеться в рамках Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), повинен дати позитивний сигнал для Вільнюського саміту «Східного партнерства», на якому Україна планує підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з Виконавчим головою Всесвітнього економічного форуму Клаусом Швабом. «Дуже важливо, що цей форум відбудеться фактично напередодні проведення Вільнюського саміту. Саме на Вільнюському саміті ми очікуємо, що буде підписана Угода про асоціацію одночасно з угодою про всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Для нас дуже важливо, щоб український регіональний економічний форум Всесвітнього економічного форуму дав відповідний сигнал на Вільнюс, і це також було б важливою складовою для прийняття позитивного рішення», - сказав Віктор Янукович. Він зазначив, що сьогодні триває величезна робота з підготовки до проведення в Україні регіонального економічного форуму. «Створено 88 груп, у яких зібрані кращі світові фахівці, експерти, політологи, економісти, котрі сьогодні готують пропозиції за різними напрямками», сказав Глава держави. За словами Президента, дискусія на київському форумі буде корисною для України. Водночас, на переконання Віктора Януковича, ця дискусія повинна бути продовжена на Давоському форумі. Детальніше >>> За матеріалами Прес-служби Президента України Віктора Януковича В.Янукович: Розвиток торговельно-економічного співробітництва стане одним із пріоритетів головування України у СНД 25.10.2013 Подальший розвиток торговельно-економічного співробітництва між країнами-учасницями Співдружності Незалежних Держав буде одним із пріоритетів роботи України в 2014 як голови СНД. Про це заявив Президент України В. Янукович під час виступу на засіданні Ради глав держав СНД у розширеному форматі в Мінську. Віктор Янукович переконаний у тому, що Договір має запрацювати на повну силу, а закладені в ньому механізми - почати реально діяти. «Слід сформувати всі необхідні умови для забезпечення рівноправної конкуренції, захисту прав власника та інвестора, зняти штучні бар'єри, які все ще мають місце і перешкоджають торговельному та інноваційному співробітництву», - сказав він. На думку Глави держави, також важливо, щоб на основі міжнародних норм і принципів, закладених у Договорі, почали працювати й механізми розгляду спірних питань у торгівлі. Детальніше >>> За матеріалами president.gov.ua Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
  4. 4.   Апарат Адміністрації Прем’єр-міністр України Відбулося п’яте засідання Українсько-американської Робочої групи з питань політичного діалогу та верховенства права Під головуванням Радника Президента України Андрія Портнова та Заступника помічника Держсекретаря США з питань демократії, прав людини та праці Томаса Мелії відбулося 5-те засідання Українськоамериканської Робочої групи з питань політичного діалогу та верховенства права Комісії стратегічного партнерства Україна - США. Исполнение госбюджета по доходам за 9 мес.-2013 отстало от плана на 5% - Азаров 23.10.2013 У заході взяли участь Міністр юстиції України Олена Лукаш, заступник Міністра закордонних справ України - керівник апарату Андрій Олефіров, Прес-секретар Президента України Дарія Чепак, Посол США в Україні Джеффрі Р. Пайєтт. Під час засідання обговорювалися питання зміцнення демократії, забезпечення прав людини, розвитку громадянського суспільства та свободи засобів масової інформації. Американська сторона підтвердила підтримку курсу України на європейську інтеграцію напередодні Саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі. Також сторони відзначили важливість регулярних засідань Робочої групи з питань політичного діалогу та верховенства права як механізму двосторонніх консультацій у рамках Українсько-американської Комісії стратегічного партнерства та окреслили коло питань для обговорення під час наступної зустрічі, яка відбудеться у м. Вашингтон у 2014 році. За матеріалами president.gov.ua Ірина Акімова зустрілася з делегацією Об'єднаної програми ООН з питань ВІЛ/СНІДу 24.10.2013 23 жовтня 2013 року Перший заступник Глави Адміністрації Президента України І.Акімова зустрілася з делегацією Об'єднаної програми ООН з питань ВІЛ/СНІДу, очолюваною заступником Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, виконавчим директором ЮНЕЙДС Мішелем Сідібе. У зустрічі взяли участь керівник апарату виконавчого директора ЮНЕЙДС Віней Салдана, Регіональний директор ЮНЕЙДС для країн Східної Європи та Центральної Азії Жан-Елі Малкін, координатор ЮНЕЙДС в Україні Яцек Тишко. Під час зустрічі обговорені актуальні питання розвитку співробітництва України з провідною установою системи ООН, яка відповідає за розробку єдиної стратегії ООН із боротьби з ВІЛ/СНІДом та координацію процесу її реалізації, розподілу функцій між установами системи ООН. Заступник Генерального секретаря ООН високо оцінив здобутки України у проведенні реформи системи охорони здоров'я та заходи, спрямовані на подолання ВІЛінфекції/СНІДу. За його словами, Україна продемонструвала вражаючу динаміку у боротьбі з цією чи не найнебезпечнішою хворобою людства, що дозволило визнати Україну регіональним лідером на пострадянському та східноєвропейському просторі, досвід якого заслуговує на системне поширення в інших країнах Європи, а також державах Африканського континенту, страждаючих від епідемії ВІЛ/СНІД. Детальніше >>> За матеріалами Прес-служби Президента України Віктора Януковича РНБО 23.10.2013 Сохраняющиеся проблемы в украинской экономике негативно влияют на исполнение государственного бюджета, доходы которого по итогам 9 месяцев 2013 года выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 4% при плановом росте 9%, сообщил премьер-министр Николай Азаров. Микола Азаров Фото obozrevatel.com "То, что мы пока не достигли ожидаемого возобновления роста в реальном секторе экономики, ограничивает возможности бюджета осуществлять все запланированные расходы", - сказал глава правительства, открывая его заседание в Киеве в среду. В то же время Н.Азаров сообщил, что правительству удается бесперебойно финансировать расходы социального характера. По его словам, при доходах общего фонда в январесентябре в 217 млрд грн социальные расходы составили 213 млрд грн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%, или 24 млрд грн. Премьер добавил, что пенсионные выплаты выросли за этот период на 15 млрд грн, или 8,7% - до 187 млрд грн, при этом трансферты из госбюджета составили 62 млрд грн. "У нас есть опыт решения таких проблем, наработанные механизмы. Сейчас все эти механизмы, все возможности наполнения бюджета нужно использовать в полной мере", подчеркнул Н.Азаров. Законом о госбюджете-2013 его доходы определены в 370,1 млрд грн, в том числе по общему фонду – 322,13 млрд грн, расходы – 419,38 млрд грн и 370,53 млрд грн соответственно. Дефицит запланирован на уровне до 50,59 млрд грн, в том числе по общему фонду - 44,53 млрд грн. По материалам interfax.com.ua Азаров: положительную динамику показала фармацевтика, пищевая промышленность и отдельные области металлургии 23.10.2013 Положительную динамику среди отраслей украинской экономики показала фармацевтика, металлургия и пищевая промышленность. Об этом сообщил премьерминистр Украины Николай Азаров, открывая заседание Правительства, передает корреспондент УНН. «Несмотря на давление почти форс-мажорных факторов, в 2013 году отчетливо проявился и ряд позитивов, которые говорят о крепком потенциале определенных секторов экономики и результативности политики модернизации промышленности», считает Н.Азаров. Так, в металлургическом производстве за 9 месяцев 2013 против аналогичного периода 2012 г. выросли объемы производства прутков и стержней, полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, увеличивается доля передовых технологий електросталеплавления т.п.. «Безусловно заслуживает внимания увеличение производства на украинских предприятиях фармацевтической отрасли, в частности: лекарственных препаратов на 14%. И это в условиях, когда кардинально повышаются требования к качеству лекарств», - сообщил глава правительства. По словам Н.Азарова, рост сельскохозяйственного производства создал предпосылки для улучшения показателей производства пищевых продуктов, в частности: увеличено производство мяса домашней птицы на 16%, мяса крупного рогатого скота — на 11%, мяса свиней свежего или охлажденного - на 10. По материалам agroperspectiva.com  Андрій Клюєв: Співпраця з Чехією стратегічно важлива для України Віце-прем’єр-міністри Будущая ассоциация с ЕС стала для Украины объединяющим фактором, - Арбузов 23.10.2013 Співпраця України та Чехії є стратегічно важливою для нашої країни, заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв. «Упевнений, що візит президента Чехії Мілоша Земана до України стане знаковою віхою у розвитку двосторонніх відносин», сказав Секретар РНБО України. Він відзначив налаштованість чеської сторони на конструктивне і цілеспрямоване співробітництво з ряду проектів і напрямів. Чеська делегація, до складу якої увійшли не тільки представники уряду, а й керівники великих корпорацій, продемонструвала інтерес Чехії до розвитку спільних проектів у металургії, нафтохімії, будівництві, транспорті, охороні здоров'я та інших сферах, зазначив Андрій Клюєв. Секретар РНБО України наголосив, що українська влада, у свою чергу, готова докласти усіх зусиль, щоб створити належні умови для розвитку ефективної взаємодії. За його словами, створення нових можливостей, реальні інвестиційні проекти та державна підтримка - три ключові складові подальшого ефективного розвитку українсько-чеських відносин. У той же час Андрій Клюєв зауважив, що Україна зацікавлена не тільки у збільшенні двостороннього товарообігу з Чехією, а й у вирівнюванні торгового балансу. Детальніше >>> За матеріалами прес-служби РНБО Кабінет Міністрів України 21.10.2013 Сергій Арбузов Фото kmu.gov.ua Евроинтеграционный курс нашей страны поддерживают практически все политические силы и гражданское общество в Украине, а наличие разногласий в решении отдельных вопросов не препятствует совместным действиям в направлении ассоциации с ЕС. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время встречи в Брюсселе с Европейским комиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле. «Уверен, что активизация нашего двустороннего диалога с Европейским Союзом устранит все препятствия на пути к подписанию Соглашения. Украина продолжает прилагать усилия для достижения прогресса по всем критериям подписания документа», – отметил Арбузов. Среди основных приоритетов: усовершенствование законов о выборах, реформа системы правосудия, борьба с коррупцией, улучшение делового климата, выполнение Повестки дня ассоциации. «Мы осознаем объем работы, который еще предстоит выполнить. Это комплекс реформ на годы вперед. Но хочу подчеркнуть, что процесс реформ стал необратимым», – заверил первый вице-премьер. Он добавил, что Украина ожидает позитивного решения Совета ЕС о подписании Соглашения и определении объема его временного применения. Также Сергей Арбузов уверен, что еще одним важным приоритетом для Украины в отношениях с ЕС является успешное продвижение безвизового диалога. С 1.07 вступили в силу изменения в Соглашение об упрощении оформления виз, и это стало очередным шагом на пути к достижению стратегической цели – введения ЕС безвизового режима для граждан Украины. По материалам РБК-Украина Бум інвестицій у порти чекає найближчими роками Україну - Вілкул  22.10.2013 Кабінет Міністрів України Уряд призначив голів Українських частин Спільних міжурядових комісій 23.10.2013 Уряд затвердив проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2013 року № 36», яким передбачено призначення голів Українських частин Спільних міжурядових комісій з питань співробітництва. Рішення про призначення було прийнято у зв’язку з кадровими змінами, що відбулися в Уряді України. Головою Українських частин Спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, створених з Йорданією, Іраком, Сирією та Пакистаном призначено Голову Антимонопольного комітету України Василя Цушка, головою Українських частин Комісій, створених з Єгиптом та Чехією, – Міністра промислової політики України Михайла Короленка. Посаду голови Українських частин Комісій, створених з Аргентиною, Парагваєм, Чилі та Перу, обійме Перший заступник Міністра промислової політики Микола Євдокименко. Детальніше >>> За матеріалами me.gov.ua 4 Найближчими роками Україну чекає бум інвестицій у портове господарство, як передає кореспондент Укрінформу, про це 22 жовтня в Одеському порту сказав віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. "Протягом найближчихі 2-3 років Україну чекає бум інвестицій у порти. Сьогодні у нас завдяки змінам у законодавстві проекти державно-приватного партнерства реалізуються практично в усіх портах. І є упевненість, що приплив інвесторів у галузь збільшуватиметься", - повідомив О. Вілкул. Олександр Вілкул Фото nmsk.dp.ua За словами віце-прем'єра, серйозні проекти сьогодні працюють або починають реалізовуватися в Одесі, Іллічівську, Южному, Маріуполі. Зокрема, в Одесі будується великий контейнерний термінал, який має шанси стати найбільшим на Чорному морі. В результаті днопоглиблювальних робіт, які ведуться у порту "Южний", підприємство стане найбільш глибоководними транспортними морськими воротами у басейні Чорного моря. Незабаром почнеться днопоглиблення в операційній акваторії Іллічівського порту. За матеріалами ukrinform.ua Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
  5. 5.   Міністри & Міністерства Комітети, Агентства, Служби, Інспекції Голова Держстату України взяв участь у засіданні Бюро Конференції європейських статистиків О.Лукаш: Відкриття інформації про власників українських компаній забезпечить сприятливий інвестклімат 23.10.2013 Відкриття інформації про власників українських компаній забезпечить сприятливий інвестиційний клімат у державі. Особливо важливо це знати тим, хто стикається з новими контрагентами. Їм вкрай необхідна інформація, коли зареєстроване підприємство, яким є його вид діяльності, яким є склад засновників, і взагалі чи існує воно – це підприємство. Поява у вільному доступі такої інформації дозволить перевіряти надійність контрагента. Так прокоментувала Міністр юстиції України Олена Лукаш Наказ Міністерства юстиції № 1283/5 «Про затвердження Змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Під час ефіру на Першому каналі Національної радіокомпанії 22 жовтня вона зазначила, що спрощення населенню доступу до інформації у новому форматі стане зручним для користування: не треба писати запитів та сплачувати кошти. 22.10.2013 Голова Державної статистики України Олександр Осауленко 21-22 жовтня 2013 р. взяв участь у черговому засіданні Бюро Конференції європейських статистиків (КЄС) у Женеві. КЄС є міжнародним органом, що діє під егідою Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН і Статистичної комісії ООН, головною метою якого є координація міжнародного співробітництва у галузі статистики. Членами КЄС є керівники національних служб, які представляють країни-члени ЄЕК ООН та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), і всіх найбільших міжнародних організацій, що займаються статистичною діяльністю. О.Осауленко є обраним членом Бюро КЄС – керівного органу Конференції. Детальніше >>> За матеріалами прес-служби Державної статистики України Детальніше >>> За матеріалами прес-служби Міністерства юстиції України Держфінінспекція за 9 місяців відшкодувала втрат держави на 1,2 млрд. грн. 24.10.2013 Кабмин утвердил стратегию развития Миндоходов на 5 лет 24.10.2013 Кабинет министров утвердил 5-летнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов Украины, содержащую 8 направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения, сообщили в пресс-службе Миндоходов. В частности, в ближайшие 5 лет работа Миндоходов будет направлена на усовершенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а также на внедрение современных IT-решений. «По результатам анализа ожиданий налогоплательщиков, а также с учетом международного опыта планируется внедрить ряд наиболее востребованных услуг и сервисов, в первую очередь электронных», - сообщили в пресс-службе Миндоходов. Речь идет о возможности предварительного заполнения деклараций (e-Filing), использования услуг «кабинета налогоплательщика» (e-Taxpayers Files), внедрение налоговых платежей через интернет (e-Payments) с использованием в том числе мобильных устройств. Органи Держфінінспекції України протягом січня – вересня 2013 року забезпечили відшкодування втрат фінансових та матеріальних ресурсів держави на суму понад 1,2 млрд. грн. Із них значну частину (467 млн. грн.) становлять відшкодування втрат, виявлених у попередні роки. Про це повідомив Голова Держфінінспекції України Петро Андрєєв під час розширеного засідання Колегії Держфінінспекції сьогодні. Загальна сума відшкодованих втрат складається з коштів, які в результаті контрольних дій надійшли до бюджетів, бюджетних установ і організацій та підприємств (322,6 млн. грн.), а також із відшкодувань і поновлень незаконних, нецільових витрат та недостач ресурсів (майже 908 млн. грн.). Аналіз роботи Держфінінспекції цього року свідчить про покращання стану фінансово-бюджетної дисципліни в державі: зменшилася питома вага підприємств, установ та організацій, які допустили порушення, та обсяги допущених об’єктами контролю фінансових порушень. Так, питома вага втрат відносно до охоплених контролем ресурсів становить 0,5%. У січні – вересні минулого року цей показник був майже 1,4%. Протягом 2012 року органи Держфінінспекції України забезпечили відшкодування втрат державних ресурсів на суму 1,9 млрд. грн. За матеріалами прес-служби Державної фінансової інспекції Подробнее >>> По материалам kommersant.ua Представники Держлікслужби України включені до Робочої групи PIC/S 24.10.2013 Мінпромполітики працює над безпечними та здоровими умовами праці на виробництві 24.10.2013 24 жовтня 2013 р. за участю Міністра промислової політики України Михайла Короленка відбувся круглий стіл на тему: «Збереження трудового потенціалу країни за рахунок зниження рівня захворюваності, виробничого травматизму та забезпечення безпечних та здорових умов праці». До заходу було залучено представників Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Союз хіміків України, представників Ради Федерації роботодавців України, Федерації металургів України, Федерації профспілок України та інших галузевих профспілок, а також представників міжнародних організації. Питання промислової безпеки знаходиться на постійному контролі керівництва держави. Відповідні доручення були дані Президентом України та Прем'єр – міністром України. На виконання доручення Президента у вересні цього року Мінпромполітики України проведено низку нарад із залученням ключових підприємств, асоціацій, роботодавців, профспілок, профільних наукових та експертних організацій, що працюють у сфері охорони праці. На сьогодні одним із найбільш важливих питань для усіх регуляторних органів – членів Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S) є гармонізація та розробка загальних підходів до класифікації невідповідностей, що виявляються в ході перевірок умов виробництва лікарських засобів відповідно до вимог Належної виробничої практики (GMP). Це питання розглядалося представниками регуляторних органів – членів PIC/S під час чергового засідання Комітету Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S), яке завершилося кілька днів тому в м. Оттава (Канада). З метою гармонізації підходів щодо класифікації виявлених порушень у PIC/Sбула створена Робоча група з гармонізації класифікації невідповідностей (Working Group on harmonisation of the classification of deficiencies), членами якої стали Австралія (TGA), Україна (Держлікслужба України/SAUMP), США (FDA), Великобританія (MHRA), Канада (HC-SC), ПівденноАфриканська Республіка (MCC) та Аргентина (ANMAT). Про роботу Робочої групи з гармонізації класифікації невідповідностей на засіданні Комітету PIC/S доповів Голова Робочої групи Антон Нордер (Anton Norder (Australia/TGA)). Детальніше >>> За матеріалами прес-служби Державної служби України з лікарських засобів Детальніше >>> За матеріалами прес-служби Міністерства промислової політики України Каськив: Отказ дофинансировать Госинвестпроект грозит дефолтом У Брюсселі Міністр оборони провів зустріч з керівництвом Європейської оборонної агенції 26.10.2013 24.10.2013 Під час візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі Міністр оборони України Павло Лебедєв провів робочу зустріч з виконавчим директором Європейської оборонної агенції Клод-Франс Арно. В ході зустрічі Міністр оборони України наголосив на важливості співпраці з ЄС в оборонній сфері та висловив зацікавленість в розширенні формату воєнно-політичного діалогу з ЄС. Зокрема, в регулярній участі Міністра оборони України в засіданнях міністрів оборони держав-членів ЄС. Представників Європейського Союзу було поінформовано про пріоритети співпраці України з ЄС в оборонній сфері, надано пропозиції щодо конкретних напрямів співпраці з Європейською оборонною агенцією. Пані Арно підкреслила зацікавленість Євросозу в розвитку співпраці з Україною в оборонній сфері, особливо в контексті європейських прагнень України та зазначила на важливості цієї зустрічі саме напередодні Вільнюського саміту ЄС. Європейською стороною було високо оцінено рівень військового співробітництва України з ЄС, зокрема участь представників ЗС України в чергуванні бойових тактичних груп та операції ЄС з протидії піратству “Аталанта”. Під час переговорів сторони погодились активізувати консультації з метою підписання відповідної Адміністративної угоди. Детальніше >>> За матеріалами прес-служби Міністрства оборони України 5 Отказ депутатов Верховной Рады от принятия законопроекта об увеличении расходов Государственному агентству по инвестициям и управлению национальными проектами грозит Украине дефолтом, заявил председатель Госинвестпроекта Владислав Каськив, сообщает пресс-служба Госинвестпроекта. "Я не понимаю, как из-за популизма и безответственности часть парламента может отобрать у украинских людей 3,5 тыс. новых рабочих мест и свыше 1 млрд уже привлеченных инвестиций. Кроме того, такое решение подрывает доверие к Украине, поскольку мы отказываемся от уже взятых перед партнерами из Эксимбанка Китая обязательств и подвергаем страну дефолту", - заявил Каськив . В четверг, 24.10, оппозиционные народные депутаты отказались голосовать за законопроект о дофинансировании Госинвестпроекта, мотивируя это неактуальностью вопроса. Законопроектом предусматривается выделение 212 млн грн. на реализацию национального проекта "Воздушный экспресс", в частности, выполнение обязательств по уплате второго транша страховой премии Китайской корпорации страхования экспортных кредитов (China Export & Credit Insurance Corporation), процентов за пользование кредитом, предоставленным Экспортно-импортным банком Китая под государственные гарантии Украины, а также банковской комиссии. По материалам liga.net Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

×