Invito laurea honoris causa tabucchi

638 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
638
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
83
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Invito laurea honoris causa tabucchi

  1. 1. ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ºπ§√™√ºπ∫∏ ™Ã√§∏ Δª∏ª∞ πΔ∞§π∫∏™ °§ø™™∞™ ∫∞π ºπ§√§√°π∞™ ¶ƒO™∫§∏™∏ √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ª¿ÓıÔ˜ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÙ·ÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ΔÛÔ¿ÓÔÁÏÔ˘ Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÙ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ÙËÓ ΔÂÏÂÙ‹ ∞Ó·ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ANTONIO TABUCCHI Û ∂›ÙÈÌÔ ¢È‰¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÙ·ÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 14 ª·˝Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 19.30 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ΔÂÏÂÙÒÓ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ªÂ ÙÈÌ‹ √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ª¿ÓıÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ΔÛÔ¿ÓÔÁÏÔ˘
  2. 2. UNIVERSITÀ ‘ARISTOTELE’ DI SALONICCO FACOLTÀ DI LETTERE DIPARTIMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA INVITO Il Rettore dell’Università ‘Aristotele’ di Salonicco Professore Anastassios Manthos e il Direttore del Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana Professore Antonios Tsopanoglou hanno l’onore di invitarLa alla Cerimonia di Conferimento della Laurea Honoris Causa allo scrittore ANTONIO TABUCCHI venerdi 14 maggio 2010 alle ore 19.30 nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere dell’Università ‘Aristotele’ di Salonicco. Il Rettore Il Direttore del Dipartimento Professore Anastassios Manthos Professore Antonios Tsopanoglou

×