Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bab 6: Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun Lain di Dunia
Cara Pertembungan <ul><li>Perdagangan dan perniagaan </li></ul><ul><li>Hubungan diplomatik </li></ul><ul><li>Penaklukan da...
Perdagangan dan Perniagaan <ul><li>Penguasaan Islam terhadap kawasan Teluk Parsi, Laut Merah dan timur Mediterranean telah...
Hubungan Diplomatik <ul><li>Salah satu cara orang Islam mendapatkan pengetahuan tentang cara hidup,cara berfikir dan cara ...
Penaklukan dan Ketenteraan  <ul><li>Bagi meluaskan kawasan dan penyebaran Islam, kesemua kerajaan Islam telah membentuk e...
Kebudayaan <ul><li>Perluasan kuasa membawa kepada pertembungan kebudayaan. </li></ul><ul><li>Seperti di Sepanyol, bahasa a...
Intelektual <ul><li>Berlaku antara cendekiawan Islam dengan bukan Islam. </li></ul><ul><li>Penyebaran Islam di Eropah buka...
Kesan Pertembungan <ul><li>Sudut keagamaan </li></ul><ul><li>Sistem perundangan </li></ul><ul><li>Perluasan kawasan </li...
Sudut Keagamaan <ul><li>Islam mengubah sistem kehidupan penganutnya dan juga mereka yang di bawah taklukannya. </li></ul><...
Sistem Perundangan <ul><li>Berdasarkan al-Quran dan hadis untuk dijadikan panduan dan pedoman para penganutnya. </li></ul>...
Perluasan Kawasan Penyebaran Islam <ul><li>Dari segi politik: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Melahirkan pelbagai bentuk...
Penguasaan Ekonomi Umat Islam <ul><li>Perdagangan lebih berkesan </li></ul><ul><li>Memastikan keselamatan laluan perdagan...
Proses Urbanisasi Dan Organisasi Sosial <ul><li>Mempengaruhi penyelarasan undang-undang yang saksama di kawasan Balkan sem...
Proses Perkembangan Penterjemahan <ul><li>Membolehkan pertukaran pendapat di kalangan cendekiawan Islam dengan bukan islam...
Perkembangan Intelektual Orang Islam <ul><li>Zaman kegemilangan keilmuan Islam berlangsung antara abad kelapan hingga zama...
Perkembangan Intelektual Orang Islam <ul><li>Zakaria Al-Razi (Al-Hawi) - Perubatan,Mantik dan Falsafah </li></ul><ul><li>...
Kesenian Islam <ul><li>Dari segi seni bina: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Masjid Cordova di Sepanyol </li></ul></ul></...
Kesusasteraan Islam <ul><li>Antara penulis puisi dan novel agung dalam sejarah persuratan manusia termasuklah: </li></ul><...
Pelayaran dan Pengembaraan <ul><li>Semasa zaman kemuncak, ramai cendekiawan Islam mengembara dan meneroka kawasan di luar ...
Pengaruh kepada kehidupan masyarakat Eropah <ul><li>Mempengaruhi dari aspek pemikiran,sistem politik dan sosial. </li></ul...
Doh Abis.... Daripada : Ihsan & P-Daoh
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain

50,664 views

Published on

Published in: Spiritual

Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain

 1. 1. Bab 6: Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun Lain di Dunia
 2. 2. Cara Pertembungan <ul><li>Perdagangan dan perniagaan </li></ul><ul><li>Hubungan diplomatik </li></ul><ul><li>Penaklukan dan ketenteraan </li></ul><ul><li>Kebudayaan </li></ul><ul><li>Intelektual </li></ul>
 3. 3. Perdagangan dan Perniagaan <ul><li>Penguasaan Islam terhadap kawasan Teluk Parsi, Laut Merah dan timur Mediterranean telah membolehkan perdagangan jarak jauh menjadi satu alat utama pertembungan Islam dengan tamadun lain. </li></ul><ul><li>Seawal abad ke-7 masihi, orang Islam telah menetap di Canton,China dan membolehkan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun China </li></ul>
 4. 4. Hubungan Diplomatik <ul><li>Salah satu cara orang Islam mendapatkan pengetahuan tentang cara hidup,cara berfikir dan cara mentadbir daripada tamadun luar. </li></ul><ul><li>Kumpulan peneroka islam telah berjaya membuat hubungan diplomatik dengan kawasan seperti Cordova, Valencia dan Rhoda. </li></ul><ul><li>Ini telah membolehkan berlakunya pemahaman secara aman antara orang Islam dengan orang bukan Islam tentang cara hidup, pandangan politik, keagamaan ekonomi dan pentadbiran. </li></ul>
 5. 5. Penaklukan dan Ketenteraan <ul><li>Bagi meluaskan kawasan dan penyebaran Islam, kesemua kerajaan Islam telah membentuk ekspedisi ketenteraan </li></ul><ul><li>Apabila Islam menguasai Iraq dan Iran, Islam telah bertembung dengan Parsi.Kedua-dua tamadun ini saling mempengaruhi. </li></ul><ul><li>Berlakulah interaksi dan asimilasi antara tamadun Islam dengan tamadun lain yang diakibatkan oleh penaklukan dan ketenteraan. </li></ul><ul><li>Apabila tentera Islam menakluk kawasan Mesir dan Afrika Utara, Islam bertembung dengan tamadun Eropah terutama tamadun Rom,iaitu empayar Byzantine. </li></ul>
 6. 6. Kebudayaan <ul><li>Perluasan kuasa membawa kepada pertembungan kebudayaan. </li></ul><ul><li>Seperti di Sepanyol, bahasa arab menjadi bahasa utama di Sepanyol semasa Kerajaan Umaiyah berpusat di Cordova. </li></ul><ul><li>Lahir golongan Mozarah </li></ul>Orang Tempatan yang beragama Kristian tetapi mengamalkan kebudayaan Islam dan berbahasa Arab.
 7. 7. Intelektual <ul><li>Berlaku antara cendekiawan Islam dengan bukan Islam. </li></ul><ul><li>Penyebaran Islam di Eropah bukan sahaja membolehkan pedagang Islam berdagang di Eropah malah membawa keuntungan kepada para intelek Islam. </li></ul><ul><li>Ilmuwan Islam telah berjaya mendalami ilmu dan keilmuan tamadun eropah serta memperkembangkan lagi ilmu tersebut menurut pandangan intelektual Islam. </li></ul>
 8. 8. Kesan Pertembungan <ul><li>Sudut keagamaan </li></ul><ul><li>Sistem perundangan </li></ul><ul><li>Perluasan kawasan </li></ul><ul><li>Penguasaan ekonomi umat Islam </li></ul><ul><li>Proses urbanisasi dan organisasi sosial </li></ul><ul><li>Proses perkembangan penterjemahan dan perkembangan intelektual orang Islam </li></ul><ul><li>Kesenian Islam </li></ul><ul><li>Kesusasteraan Islam </li></ul><ul><li>Pelayaran dan Pengembaraan </li></ul><ul><li>Pengaruh kepada kehidupan masyarakat Eropah </li></ul>
 9. 9. Sudut Keagamaan <ul><li>Islam mengubah sistem kehidupan penganutnya dan juga mereka yang di bawah taklukannya. </li></ul><ul><li>Membawa satu nilai akidah yang amat penting iaitu kepercayaan kepada Allah S.W.T. </li></ul>
 10. 10. Sistem Perundangan <ul><li>Berdasarkan al-Quran dan hadis untuk dijadikan panduan dan pedoman para penganutnya. </li></ul><ul><li>Mudah diterima kerana bersifat sarwajagat dan tidak terbatas kepada bangsa ataupun kaum dan kawasan geografi </li></ul><ul><li>Cendekiawan islam seperti al-Farabi, al-Miskawayh dan al-Mawardi telah menghasilkan beberapa karya yang penting dalam bidang undang-undang dan pemikiran politik </li></ul><ul><li>Hasil tulisan ini telah memberi kesan yang mendalam kepada perkembangan pemikiran politik dan perundangan dalam sejarah orang islam dan dunia Barat. </li></ul>
 11. 11. Perluasan Kawasan Penyebaran Islam <ul><li>Dari segi politik: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Melahirkan pelbagai bentuk kerajaan dan masyarakat di dalam Dunia Islam seperti kerajaan Delhi Mughal di India. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kerajaan islam tidak wujud di China tetapi telah mewujudkan masyarakat Islam yang kekal sehingga hari ini. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kerajaan Umaiyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah telah mengamalkan sistem kerajaan pusat yang kuat dan sistem berasaskan akidah dan syariah walaupun sistem pemerintahannya berbeza. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 12. 12. Penguasaan Ekonomi Umat Islam <ul><li>Perdagangan lebih berkesan </li></ul><ul><li>Memastikan keselamatan laluan perdagangan di kawasan naungannya. </li></ul><ul><li>Kerajaan Uthmaniyah mempunyai armada laut bagi memastikan keselamatan kapal-kapal pedagang di kawasan Teluk Parsi, Laut Merah,Laut Mediterranian dan Laut Hindi </li></ul><ul><li>Kawasan pusat ekonomi Islam meliputi kawasan seperti Aden,Siraf,Basra,Iskandariah dan Istanbul </li></ul><ul><li>Berjaya berdagang ke kawasan India,Ceylon,Kepulauan Melayu dan China di sebelah Timur. </li></ul><ul><li>Di sebelah Barat pula seperti di Sepanyol,selatan perancis,Armenia, dan kawasan gurun sahara di benua Afrika. </li></ul><ul><li>Semasa zaman Uthmaniyah, Istanbul merupakan pusat aktiviti perdagangan dan perniagaan,sesuai dengan kedudukan strategik sebagai jambatan di antara dunia Timur dan dunia Barat. </li></ul><ul><li>Menguasai perdagangan Laut Merah, Laut Mediterranean, Teluk Parsi, Lautan Hindi dan Laut China Selatan </li></ul>
 13. 13. Proses Urbanisasi Dan Organisasi Sosial <ul><li>Mempengaruhi penyelarasan undang-undang yang saksama di kawasan Balkan semasa pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. </li></ul><ul><li>Mempengaruhi perkembangan pendidikan dengan membangunkan kurikulum yang memberikan penekanan kepada pendidikan berbentuk agama,sains,matematik dan teknologi. </li></ul><ul><li>Mempengaruhi cara berpakaian, berfikir, bertutur, berdagang dan berpolitik. </li></ul><ul><li>Pengaruh ini berterusan kepada orang Eropah sehingga ke pertengahan zaman Renaissance . </li></ul>
 14. 14. Proses Perkembangan Penterjemahan <ul><li>Membolehkan pertukaran pendapat di kalangan cendekiawan Islam dengan bukan islam </li></ul><ul><li>Pada peringkat awal, cendekiawan Islam menekankan kepada proses pengumpulan maklumat dan teks penulisan para cendekiawan daripada tamadun zaman sebelumnya. </li></ul><ul><li>Kebanyakan penterjemahan daripada hasil karya penulis Greek seperti Aristotle, Plato, Galen dan Hipocrates. </li></ul><ul><li>Dipertingkatkan lagi dengan penubuhan sebuah perpustakaan(Baitulhikmah) yang ditubuh oleh Khalifah Harun Al-Rasyid semasa zaman kerajaan Abbasiyah </li></ul><ul><li>Membolehkan bahan penulisan daripada tamadun lain disimpan dan dikaji oleh cendekiawan Islam </li></ul>
 15. 15. Perkembangan Intelektual Orang Islam <ul><li>Zaman kegemilangan keilmuan Islam berlangsung antara abad kelapan hingga zaman keruntuhan kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 M. </li></ul><ul><li>Berlangsung hampir 5 abad yang merupakan satu-satunya zaman era sejarah yang gemilang. </li></ul><ul><li>Melahirkan ramai cendekiawan Islam dalam setiap bidang keilmuan. </li></ul>
 16. 16. Perkembangan Intelektual Orang Islam <ul><li>Zakaria Al-Razi (Al-Hawi) - Perubatan,Mantik dan Falsafah </li></ul><ul><li>Ibn Sina (Al-Shafa,Qanun dan Sadidiyya) - Perubatan,Mantik dan Falsafah </li></ul><ul><li>Ibn Rushd (Tahafut-al-tahafut,Manadi’ al-Falasifah)-Perubatan,Astronomi,Mantik dan Falsafah </li></ul><ul><li>Al-Khawarizmi – Matematik dan Astronomi </li></ul><ul><li>Al-Battani – Matematik dan Astronomi </li></ul><ul><li>Abu Ishaq – Matematik dan Astronomi </li></ul><ul><li>Al-Biruji – Matematik dan Astronomi </li></ul><ul><li>Al-Birutni - Matematik dan Astronomi </li></ul><ul><li>Al-Kindi - Mantik dan Falsafah </li></ul><ul><li>Fakhr al-Din - Mantik dan Falsafah </li></ul><ul><li>Ibn al-Arabi - Mantik dan Falsafah </li></ul><ul><li>Imam Ghazali - Mantik dan Falsafah </li></ul>
 17. 17. Kesenian Islam <ul><li>Dari segi seni bina: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Masjid Cordova di Sepanyol </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Masjid Sultan Ahmed (Masjid Biru) di Istanbul </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Istana Alhambra di Granada </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Memaparkan elemen-elemen yang terdapat dalam kepercayaaaan tauhid dan akidah. </li></ul>
 18. 18. Kesusasteraan Islam <ul><li>Antara penulis puisi dan novel agung dalam sejarah persuratan manusia termasuklah: </li></ul><ul><ul><li>Omar Khayyam ( Ruba’iyah ), </li></ul></ul><ul><ul><li>Al-Jahiz ( Kitab Al-Bayan ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Jalal ad-Din Rumi ( puisi bertema ketuhanan ) </li></ul></ul><ul><li>Pemuisi wanita yang terkemuka ialah Rabiah’ al-Adawiyah yang banyak menghasilkan puisi bertemakan ketuhanan dan hubungan antara manusia dengan tuhan. </li></ul>
 19. 19. Pelayaran dan Pengembaraan <ul><li>Semasa zaman kemuncak, ramai cendekiawan Islam mengembara dan meneroka kawasan di luar naungan Islam untuk menambah ilmu pengetahuan. </li></ul><ul><li>Antara pengembara terkenal ialah Ibn Battuta yang mengembara ke China, India dan Afrika. </li></ul><ul><li>Catatan yang dibuat oleh Ibn Battuta sepanjang penerokaannya amat dihargai oleh sejarawan dari segi ketepatan fakta tentang kawasan yang dilawatinya. </li></ul><ul><li>Pengembara lain yang terkenal ialah al-Mascudi yang mengembara ke China, Parsi, India, dan Timur Afrika </li></ul>
 20. 20. Pengaruh kepada kehidupan masyarakat Eropah <ul><li>Mempengaruhi dari aspek pemikiran,sistem politik dan sosial. </li></ul><ul><li>Membawa masyarakat Eropah keluar daripada Zaman Gelap dan mempengaruhi perkembangan sejarah Eropah seterusnya </li></ul>
 21. 21. Doh Abis.... Daripada : Ihsan & P-Daoh

×