Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
-Densitat de població
-Moviments naturals de
població
-Migracions
DEMOGRAFIA 1DEMOGRAFIA 1
GRANS FOCUS DE POBLACIÓ AL MÓN
Resulta que el 5% de la població mundial
viu en la zona de color roig...i un altre 5% en
les zones de color blau… sorprene...
Resulta que la meitat de la població mundial
viu en la zona de color groc… i una altra
meitat en les zones de color negre…...
Resulta que el 5% de la població mundial
viu en la zona de color roig...i un altre 5% en
les zones de color blau… sorprene...
1. Distribució de la població mundial.
La població mundial supera els 7.000.000.000 d’habitants, però està distribuïda de ...
1. Distribució de la població mundial.
Per a comprendre la distribució de la població tenim en compte la densitat de pobla...
DISTRIBUCIÓ
DE LA POBLACIÓ
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
Per què canvia la població?
Tres factors o causes
Natalitat Mortalitat Migracions
CONCEPTES
TAXA BRUTA DE NATALITAT: Naixements produïts en una població
en un període de temps entre la població total, mul...
Els factors de la natalitat són:
 Econòmics: l’entrada de la dona al món laboral fa que baixe la
natalitat.
 Polítics: e...
Natalitat
Països subdesenvolupats
Solen tenir taxes de natalitat molt elevades
Països desenvolupats
Presenten taxes de nat...
Mortalitat
Es considera que la mortalitat d’un lloc és alta quan supera el 15‰,
moderada entre el 6 i el 10‰ i baixa per b...
Mortalitat infantil
Països subdesenvolupats
La mortalitat infantil és molt elevada.
Països desenvolupats
Tenen taxes de mo...
Esperança de vida
Països subdesenvolupats
L’esperança de vida està entre els 50 i els
60 anys..
Països desenvolupats
L’esp...
LA POBLACIÓ EN EL MÓN: Segons el grau de desenvolupament
Països subdesenvolupats Països desenvolupats
Alta natalitat
Gran ...
L’esperança de
vida en nàixer
2014: Esperança de vida a Espanya:
83’3
Homes:80,4
Dones: 86,2
MOVIMENTS NATURALS DE LA POBL...
MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
ESTATS DEL MÓN I LLUR ESPERANÇA DE VIDA
MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
Esperança de vida en néixer, en anys
Tendències en la esperança de vida, per regions
Fuente: Naciones Unidas, World Popula...
.
https://philebersole.wordpress.com/tag/international-comparisons/
MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
3. Els desequilibris demogràfics: els països pobres.
Als països pobres la taxa de natalitat és elevada perquè hi ha molta ...
3.Els desequilibris demogràfics als països desenvolupats
La principal característica és l’escàs creixement i l’envelliment...
Antinatalisme i pronatalismeAntinatalisme i pronatalisme
MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
Evolució de la població humanaEvolució de la població humana
MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
Fa un milió d’anys...
MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
durant el paleolític inferior, es calcula que el món tenia
uns125.000 habitants. Tots a Àfrica.
-1.000.000
Fa un milió d’a...
Durant el paleolític mitjà, es calcula que el món tenia un
milió d’habitants. Ja ocupaven Euràsia.
Fa trescents mil anys.....
Fa 10.000 anys, poc abans d’iniciar-se el neolític, es calcula
que el món tenia uns cinc milions d’habitants. Ja ocupaven ...
GuerresPúniques
Alexandreelgran
ImperiRomà
-500 0-250
200
A l’època de l’imperi Romà es
calcula que hi havia cent cinquant...
Atila
Expansiódel'Islam
Lescreuades
MarcoPolo
DescobrimentdeAmérica
La población necessita diversos segles per duplicar-se...
1.000
Atila
Expansiódel'Islam
Lescreuades
MarcoPolo
Descubrimiento
deAmérica
-500 750
GuerresPúniques
Alexandreelgran
1.25...
1.000
Atila
Expansiódel'Islam
Lescreuades
MarcoPolo
Descubrimiento
deAmérica
-500 750
GuerresPúniques
Alexandreelgran
1.25...
1.000
Atila
Expansiódel'Islam
Lescreuades
MarcoPolo
Descubrimiento
deAmérica
-500 750
GuerresPúniques
Alexandreelgran
1.25...
1.000
Atila
Expansiódel`Islam
Lescreuades
MarcoPolo
Descubriment
deAmérica
-500 750
GuerresPúniques
Alexandreelgran
1.250 ...
1.000
Atila
ExpansiódelIslam
Lascrreuades
MarcoPolo
Descubriment
deAmérica
-500 750
GuerrèsPúniques
Alexandreelgran
1.250 ...
A.C.
2000
A.C.
1000
A.C.
1
1000
D.C.
2000
D.C.
3000
D.C.
4000
D.C.
5000
D.C.
6000
D.C.
7000
D.C.
1+ millón
años
8
7
6
5
2
...
Per què es comença a produir un canvi
tant important a partir del S. XVIII?
LA TRANSICIÓ
DEMOGRÀFICA
MOVIMENTS NATURALS DE...
L’evolució del creixement de la població a
Europa
Es una teoría que explica
El model de transició demogràfica
PAS SEGÜENT ...
Taxes de natalitat
elevades
Taxes de mortalitat elevades
i
episodis de sobremortalitat
Creixement de la població lent
CARA...
Taxes de natalitat elevades Baixen les taxes de mortalitat
Creixement ràpid de la població
Primera transició (S XVIII-XIX ...
Baixen
les taxes de natalitat
Baixen
les taxes de mortalitat
El creixement de la població s’enlenteix
Segona transició (S ...
Baixen
les taxes de natalitat
Baixen
les taxes de mortalitat
Creixement de la població lent
Règim demogràfic modern (S XX-...
En resumen:
Creixement de la
població lent
Creixement de la
població ràpid
El creixement
de la població
s’enlenteix
Creixe...
Evolució per continents i projecció de futur
MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
Espanya
MOVIMENTS
NATURALS
DE LA
POBLACIÓ
Espanya
MOVIMENTS
NATURALS DE LA
POBLACIÓ
País Valencià
MOVIMENTS
NATURALS DE LA
POBLACIÓ
Els moviments migratoris
• Immigració
• Emigració
Èxode Rura
MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
MOVIMENTS
MIGRATORIS DE LA
POBLACIÓ
MOVIMENTS
MIGRATORIS DE
LA POBLACIÓ
MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
Evolució de la població a Espanya
MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
Immigració a Espanya
MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
Procedència de la immigració per regions
Immigració a Espanya
MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
Immigració a Espanya
MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
Immigració a
Espanya
MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
Octubre
de 2009
Espanya
MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
Emigració des
d'Espanya
Espanya
MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
Emigració des
d'Espanya
Espanya
MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
Emigració des
d'Espanya
Espanya
MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
Emigració
des
d'Espanya
Emigració
des
d'Espanya
MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
Emigració des
d'Espanya
MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
Emigració
des
d'Espanya
Emigració a Espanya
MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
Emigració des d'Espanya
MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
Emigració des
d'Espanya
L’any 2010, Marilàndia, un país imaginari de 4.729 Km², tenia una població absoluta de 5.000.000 d’habitants.
Durant aquel...
Demografia 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Demografia 1 Slide 1 Demografia 1 Slide 2 Demografia 1 Slide 3 Demografia 1 Slide 4 Demografia 1 Slide 5 Demografia 1 Slide 6 Demografia 1 Slide 7 Demografia 1 Slide 8 Demografia 1 Slide 9 Demografia 1 Slide 10 Demografia 1 Slide 11 Demografia 1 Slide 12 Demografia 1 Slide 13 Demografia 1 Slide 14 Demografia 1 Slide 15 Demografia 1 Slide 16 Demografia 1 Slide 17 Demografia 1 Slide 18 Demografia 1 Slide 19 Demografia 1 Slide 20 Demografia 1 Slide 21 Demografia 1 Slide 22 Demografia 1 Slide 23 Demografia 1 Slide 24 Demografia 1 Slide 25 Demografia 1 Slide 26 Demografia 1 Slide 27 Demografia 1 Slide 28 Demografia 1 Slide 29 Demografia 1 Slide 30 Demografia 1 Slide 31 Demografia 1 Slide 32 Demografia 1 Slide 33 Demografia 1 Slide 34 Demografia 1 Slide 35 Demografia 1 Slide 36 Demografia 1 Slide 37 Demografia 1 Slide 38 Demografia 1 Slide 39 Demografia 1 Slide 40 Demografia 1 Slide 41 Demografia 1 Slide 42 Demografia 1 Slide 43 Demografia 1 Slide 44 Demografia 1 Slide 45 Demografia 1 Slide 46 Demografia 1 Slide 47 Demografia 1 Slide 48 Demografia 1 Slide 49 Demografia 1 Slide 50 Demografia 1 Slide 51 Demografia 1 Slide 52 Demografia 1 Slide 53 Demografia 1 Slide 54 Demografia 1 Slide 55 Demografia 1 Slide 56 Demografia 1 Slide 57 Demografia 1 Slide 58 Demografia 1 Slide 59 Demografia 1 Slide 60 Demografia 1 Slide 61 Demografia 1 Slide 62 Demografia 1 Slide 63 Demografia 1 Slide 64 Demografia 1 Slide 65 Demografia 1 Slide 66 Demografia 1 Slide 67 Demografia 1 Slide 68 Demografia 1 Slide 69 Demografia 1 Slide 70 Demografia 1 Slide 71 Demografia 1 Slide 72 Demografia 1 Slide 73 Demografia 1 Slide 74 Demografia 1 Slide 75 Demografia 1 Slide 76 Demografia 1 Slide 77
Upcoming SlideShare
Demografia 2
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Demografia 1

Download to read offline

Per al tema de la Població, Densitat, Moviments Naturals i Migracions.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Demografia 1

 1. 1. -Densitat de població -Moviments naturals de població -Migracions DEMOGRAFIA 1DEMOGRAFIA 1
 2. 2. GRANS FOCUS DE POBLACIÓ AL MÓN
 3. 3. Resulta que el 5% de la població mundial viu en la zona de color roig...i un altre 5% en les zones de color blau… sorprenent, no?
 4. 4. Resulta que la meitat de la població mundial viu en la zona de color groc… i una altra meitat en les zones de color negre… ja no sorprén tant, no?
 5. 5. Resulta que el 5% de la població mundial viu en la zona de color roig...i un altre 5% en les zones de color blau… sorprenent, no?
 6. 6. 1. Distribució de la població mundial. La població mundial supera els 7.000.000.000 d’habitants, però està distribuïda de forma molt irregular: mentre a Àsia viu més del 60% del total (sols entre Índia i Xina tenen més d’un terç de la població), Àfrica i Amèrica tenen al voltant del 14%, Europa quasi un 11%, Oceania té un 0’5% i a l’Antàrtida no viu ningú DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
 7. 7. 1. Distribució de la població mundial. Per a comprendre la distribució de la població tenim en compte la densitat de població, que és el resultat de dividir la població total (habitants) entre la superfície que ocupa (km²) La densitat de població d’un lloc és alta quan supera els 100 hab./km², mitjana entre 50 i 100 hab./km², baixa entre 25 i 50 hab./km², molt baixa entre 1 i 25 hab./km² i extremadament baixa quan és inferior a 1 hab./km² DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
 8. 8. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
 9. 9. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
 10. 10. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
 11. 11. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
 12. 12. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
 13. 13. Per què canvia la població? Tres factors o causes Natalitat Mortalitat Migracions
 14. 14. CONCEPTES TAXA BRUTA DE NATALITAT: Naixements produïts en una població en un període de temps entre la població total, multiplicat per mil TAXA BRUTA DE MORTALITAT: Morts en una població en un període de temps entre la població total multiplicat per mil TAXA DE MORTALITAT INFANTIL: Morts menors d'un any en una població en un període de temps entre el total de naixements multiplicat per mil MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ CREIXEMENT NATURAL O VEGETATIU: Diferència entre les taxes de Natalitat i de Mortalitat,en % ESPERANÇA DE VIDA: L'esperança de vida és el terme mitjà d'anys que un ésser viu sobreviurà abans de morir tenint en compte la situació actual del seu entorn
 15. 15. Els factors de la natalitat són:  Econòmics: l’entrada de la dona al món laboral fa que baixe la natalitat.  Polítics: els governs poden promoure polítiques natalistes.  Culturals: que condicionen, principalment, l’edat dels matrimonis.  Religiosos: la majoria afavoreixen les polítiques natalistes.  Biològics: composició edat/sexes de la població i les malalties. Els factors de la mortalitat són:  Guerres, sequeres i epidèmies  Condicions sanitàries  Malalties endèmiques  Recursos alimentaris, fams, etc. MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 16. 16. Natalitat Països subdesenvolupats Solen tenir taxes de natalitat molt elevades Països desenvolupats Presenten taxes de natalitat molt baixes Es considera que la natalitat és baixa quan la taxa de natalitat està per baix del 15‰, mitjana entre el 15 i el 30‰ i alta per damunt del 30‰ MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 17. 17. Mortalitat Es considera que la mortalitat d’un lloc és alta quan supera el 15‰, moderada entre el 6 i el 10‰ i baixa per baix del 6‰ MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 18. 18. Mortalitat infantil Països subdesenvolupats La mortalitat infantil és molt elevada. Països desenvolupats Tenen taxes de mortalitat infantil molt baixes. MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ 2010
 19. 19. Esperança de vida Països subdesenvolupats L’esperança de vida està entre els 50 i els 60 anys.. Països desenvolupats L’esperança de vida supera els 80 anys. MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 20. 20. LA POBLACIÓ EN EL MÓN: Segons el grau de desenvolupament Països subdesenvolupats Països desenvolupats Alta natalitat Gran creixement de població Escassa llibertat de les dones Baixa esperança de vida Població jove Alt nivell d’analfabetisme Pocs naixements Baix creixement de la població Més llibertat de les dones. Alta esperança de vida Envelliment de la població Baix nivell d’analfabetisme MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 21. 21. L’esperança de vida en nàixer 2014: Esperança de vida a Espanya: 83’3 Homes:80,4 Dones: 86,2 MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 22. 22. MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 23. 23. ESTATS DEL MÓN I LLUR ESPERANÇA DE VIDA MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 24. 24. Esperança de vida en néixer, en anys Tendències en la esperança de vida, per regions Fuente: Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2002 Revision (escenario medio), 2003. MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 25. 25. . https://philebersole.wordpress.com/tag/international-comparisons/ MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 26. 26. 3. Els desequilibris demogràfics: els països pobres. Als països pobres la taxa de natalitat és elevada perquè hi ha molta població jove en edat de tindre fills i els fills són vistos com un ingrés (ajuda en el camp i el treball) i una assegurança per a quan els pares siguen vells, ja que cuidaran d’ells L’augment de la població en aquests països crea dificultats greus per a donar-los menjar, sanitat, educació i treball a tots i, per tant, se’l fa responsable de la fam, desnutrició, analfabetisme i pobresa, però realment la culpa última és la mala distribució de la riquesa Als països pobres es fan polítiques antinatalistes per a evitar el fort creixement de la població i la superpoblació: campanyes de planificació familiar per a fomentar l’ús d’anticonceptius, lleis que penalitzen les famílies nombroses o els matrimonis primerencs,...
 27. 27. 3.Els desequilibris demogràfics als països desenvolupats La principal característica és l’escàs creixement i l’envelliment de la seua població degut a la disminució de les taxes de natalitat (dificultat per trobar un treball estable, els fills són una despesa important, dificultat per a fer compatibles els horaris de treball i la cria dels fills,...) i l’augment de l’esperança de vida (avanços en l’alimentació, la medecina,...) L’envelliment de la població pot crear problemes socials per la necessitat de diners per a pagar pensions i oferir sanitat i serveis dignes, però és pot solucionar fàcilment si es reparteix millor la riquesa Per a tractar de combatre aquest envelliment es fan polítiques natalistes per a fomentar la natalitat: ampliació dels permisos de maternitat i paternitat, ajudes econòmiques, ajudes a les famílies nombroses, creació de guarderies,...
 28. 28. Antinatalisme i pronatalismeAntinatalisme i pronatalisme MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 29. 29. Evolució de la població humanaEvolució de la població humana MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 30. 30. Fa un milió d’anys... MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 31. 31. durant el paleolític inferior, es calcula que el món tenia uns125.000 habitants. Tots a Àfrica. -1.000.000 Fa un milió d’anys... 0,125 MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 32. 32. Durant el paleolític mitjà, es calcula que el món tenia un milió d’habitants. Ja ocupaven Euràsia. Fa trescents mil anys... -1.000.000 0,125 -300.000 1 MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 33. 33. Fa 10.000 anys, poc abans d’iniciar-se el neolític, es calcula que el món tenia uns cinc milions d’habitants. Ja ocupaven tot el món. -1.000.000 0,125 -300.000 1 5 -10.000 MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 34. 34. GuerresPúniques Alexandreelgran ImperiRomà -500 0-250 200 A l’època de l’imperi Romà es calcula que hi havia cent cinquanta milions de persones, 50 al voltant del Mediterrani, 50 a Xina I la resta dispersos per tots els continents. MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 35. 35. Atila Expansiódel'Islam Lescreuades MarcoPolo DescobrimentdeAmérica La población necessita diversos segles per duplicar-se. Al segle XVI s’arriba als 500 milions d’habitants. -500 750 GuerresPúniques Alexandreelgran 1.250 1.5001.0005002500-250 ImperiRomà 200 400 600 Milions d’hab. MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 36. 36. 1.000 Atila Expansiódel'Islam Lescreuades MarcoPolo Descubrimiento deAmérica -500 750 GuerresPúniques Alexandreelgran 1.250 1.5001.0005002500-250 ImperiRomà 200 400 600 Després, el creixement s’accelera. La població es duplica en 200 anys. 1.750 Revolució Industrial 800 MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 37. 37. 1.000 Atila Expansiódel'Islam Lescreuades MarcoPolo Descubrimiento deAmérica -500 750 GuerresPúniques Alexandreelgran 1.250 1.5001.0005002500-250 ImperiRomà 200 400 600 1.750 Revolución Industrial 800 I continua accelerant-se. El 1900 hi ha 1.600 milions. 2.000 2.000 Després es duplica encara amb menys temps, arribant als 3.000 milions cap el 1960. 3.000 3.000 Beatles MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 38. 38. 1.000 Atila Expansiódel'Islam Lescreuades MarcoPolo Descubrimiento deAmérica -500 750 GuerresPúniques Alexandreelgran 1.250 1.5001.0005002500-250 ImperiRomà 200 400 600 1.750 Revolució Industrial 800 2.000 2.000 3.000 3.000 Beatles 4.000 5.000 6.000 4.000 5.000 6.000 Finalment ha tornat a duplicar-se en menys de quaranta anys, superant la xifra dels 6.000 milons d’habitants el 1999. Avui sumem quasi 6.800 milions. MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 39. 39. 1.000 Atila Expansiódel`Islam Lescreuades MarcoPolo Descubriment deAmérica -500 750 GuerresPúniques Alexandreelgran 1.250 1.5001.0005002500-250 ImperiRomà 200 400 600 1.750 Revolució Industrial 800 2.000 2.000 3.000 3.000 4.000 5.000 6.000 4.000 5.000 6.000 2.000 Beatles MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 40. 40. 1.000 Atila ExpansiódelIslam Lascrreuades MarcoPolo Descubriment deAmérica -500 750 GuerrèsPúniques Alexandreelgran 1.250 1.5001.0005002500-250 ImperiRomà 200 400 600 1.750 Revolució Industrial 800 2.0002.000 3.000 3.000 Beatles 4.000 5.000 6.000 4.000 5.000 6.000 2.000 2009 MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 41. 41. A.C. 2000 A.C. 1000 A.C. 1 1000 D.C. 2000 D.C. 3000 D.C. 4000 D.C. 5000 D.C. 6000 D.C. 7000 D.C. 1+ millón años 8 7 6 5 2 1 4 3 Edad de piedra Nueva edad de piedra Edad del bronce Edad del hierro Edad media Edad moderna La peste bubónica —La plaga 9 10 11 12 A.C. 3000 A.C. 4000 A.C. 5000 1800 1900 1950 1975 2000 2100 Futuro Milers de milions Crecimiento de la población a través de la historia Fuente: Population Reference Bureau; y Naciones Unidas, World Population Projections to 2100 (1998). MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 42. 42. Per què es comença a produir un canvi tant important a partir del S. XVIII? LA TRANSICIÓ DEMOGRÀFICA MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 43. 43. L’evolució del creixement de la població a Europa Es una teoría que explica El model de transició demogràfica PAS SEGÜENT DE L’ANIMACIÓ SEGÜENT SURT S XVIII- XIX S XIX-XX S XX-XXI MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 44. 44. Taxes de natalitat elevades Taxes de mortalitat elevades i episodis de sobremortalitat Creixement de la població lent CARACTERÍSTIQUES Règim demogràfic antic (fins al S XVIII a Europa) ANTERIOR PAS SEGÜENT DE L’ANIMACIÓ SEGÜENT SURT MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 45. 45. Taxes de natalitat elevades Baixen les taxes de mortalitat Creixement ràpid de la població Primera transició (S XVIII-XIX a Europa) CARACTERÍSTIQUES PAS SEGÜENT DE L’ANIMACIÓ ANTERIOR SEGÜENT SURT MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 46. 46. Baixen les taxes de natalitat Baixen les taxes de mortalitat El creixement de la població s’enlenteix Segona transició (S XIX-XX a Eusopa) CARACTERÍSTIQUES PAS SEGÜENT DE L’ANIMACIÓ ANTERIOR SEGÜENT SURT MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 47. 47. Baixen les taxes de natalitat Baixen les taxes de mortalitat Creixement de la població lent Règim demogràfic modern (S XX-XXI a Europa) CARACTERÍSTIQUES PAS SEGÜENT DE L’ANIMACIÓ ANTERIOR SEGÜENT SURT MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 48. 48. En resumen: Creixement de la població lent Creixement de la població ràpid El creixement de la població s’enlenteix Creixement de la població lent El model de transició demogràfica. Resum PAS SEGÜENT DE L’ANIMACIÓ ANTERIOR SURT MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 49. 49. Evolució per continents i projecció de futur MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 50. 50. Espanya MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 51. 51. Espanya MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 52. 52. País Valencià MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 53. 53. Els moviments migratoris • Immigració • Emigració
 54. 54. Èxode Rura MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 55. 55. MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 56. 56. MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 57. 57. MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 58. 58. MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 59. 59. MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 60. 60. MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 61. 61. MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 62. 62. Evolució de la població a Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 63. 63. Immigració a Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 64. 64. Procedència de la immigració per regions Immigració a Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 65. 65. Immigració a Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 66. 66. Immigració a Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 67. 67. Octubre de 2009 Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ Emigració des d'Espanya
 68. 68. Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ Emigració des d'Espanya
 69. 69. Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ Emigració des d'Espanya
 70. 70. Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ Emigració des d'Espanya
 71. 71. Emigració des d'Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 72. 72. MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ Emigració des d'Espanya
 73. 73. MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ Emigració des d'Espanya
 74. 74. Emigració a Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ Emigració des d'Espanya
 75. 75. MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ Emigració des d'Espanya
 76. 76. L’any 2010, Marilàndia, un país imaginari de 4.729 Km², tenia una població absoluta de 5.000.000 d’habitants. Durant aquell any van néixer 100.000 nens i van morir 80.000 persones. També durant aquest mateix any, van marxar del país 120.000 persones i van venir-hi a residir 50.000 persones procedents de països estrangers. Quina era la població absoluta l’any 2.010? ________________________ Quina era la densitat de població l’any 2010? ________________________ Quina va ser la natalitat durant aquell any? ________________________ Quina va ser la mortalitat? ________________________ Quin va ser el creixement vegetatiu? ________________________ Quina va ser l’emigració? ________________________ Quina va ser la immigració? ________________________ Quin va ser el saldo migratori? ________________________ Quin va ser el creixement real del país? ________________________ Quina va ser la població absoluta l’any 2011? ________________________ Quina va ser la densitat l’any 2011? ________________________ Quina era la taxa de natalitat? * ________________________ Quina era la taxa de mortalitat?* ________________________ Quin era la taxa de creixement vegetatiu? * ________________________ Quina ela la taxa emigratòria?* ________________________ Quina era la taxa immigratòria?* ________________________ Quina era la taxa migratòria?* ________________________ Quina va ser la taxa de creixement real? ________________________ * Les taxes han d’expressar-se en ‰ CONCEPTES BÀSICS DE DEMOGRAFIA: EXERCICI

Per al tema de la Població, Densitat, Moviments Naturals i Migracions.

Views

Total views

3,491

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,687

Actions

Downloads

16

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×