Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Demografia 1

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
T8 Demografia
T8 Demografia
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 77 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Similar to Demografia 1 (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Demografia 1

 1. 1. -Densitat de població -Moviments naturals de població -Migracions DEMOGRAFIA 1DEMOGRAFIA 1
 2. 2. GRANS FOCUS DE POBLACIÓ AL MÓN
 3. 3. Resulta que el 5% de la població mundial viu en la zona de color roig...i un altre 5% en les zones de color blau… sorprenent, no?
 4. 4. Resulta que la meitat de la població mundial viu en la zona de color groc… i una altra meitat en les zones de color negre… ja no sorprén tant, no?
 5. 5. Resulta que el 5% de la població mundial viu en la zona de color roig...i un altre 5% en les zones de color blau… sorprenent, no?
 6. 6. 1. Distribució de la població mundial. La població mundial supera els 7.000.000.000 d’habitants, però està distribuïda de forma molt irregular: mentre a Àsia viu més del 60% del total (sols entre Índia i Xina tenen més d’un terç de la població), Àfrica i Amèrica tenen al voltant del 14%, Europa quasi un 11%, Oceania té un 0’5% i a l’Antàrtida no viu ningú DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
 7. 7. 1. Distribució de la població mundial. Per a comprendre la distribució de la població tenim en compte la densitat de població, que és el resultat de dividir la població total (habitants) entre la superfície que ocupa (km²) La densitat de població d’un lloc és alta quan supera els 100 hab./km², mitjana entre 50 i 100 hab./km², baixa entre 25 i 50 hab./km², molt baixa entre 1 i 25 hab./km² i extremadament baixa quan és inferior a 1 hab./km² DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
 8. 8. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
 9. 9. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
 10. 10. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
 11. 11. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
 12. 12. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
 13. 13. Per què canvia la població? Tres factors o causes Natalitat Mortalitat Migracions
 14. 14. CONCEPTES TAXA BRUTA DE NATALITAT: Naixements produïts en una població en un període de temps entre la població total, multiplicat per mil TAXA BRUTA DE MORTALITAT: Morts en una població en un període de temps entre la població total multiplicat per mil TAXA DE MORTALITAT INFANTIL: Morts menors d'un any en una població en un període de temps entre el total de naixements multiplicat per mil MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ CREIXEMENT NATURAL O VEGETATIU: Diferència entre les taxes de Natalitat i de Mortalitat,en % ESPERANÇA DE VIDA: L'esperança de vida és el terme mitjà d'anys que un ésser viu sobreviurà abans de morir tenint en compte la situació actual del seu entorn
 15. 15. Els factors de la natalitat són:  Econòmics: l’entrada de la dona al món laboral fa que baixe la natalitat.  Polítics: els governs poden promoure polítiques natalistes.  Culturals: que condicionen, principalment, l’edat dels matrimonis.  Religiosos: la majoria afavoreixen les polítiques natalistes.  Biològics: composició edat/sexes de la població i les malalties. Els factors de la mortalitat són:  Guerres, sequeres i epidèmies  Condicions sanitàries  Malalties endèmiques  Recursos alimentaris, fams, etc. MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 16. 16. Natalitat Països subdesenvolupats Solen tenir taxes de natalitat molt elevades Països desenvolupats Presenten taxes de natalitat molt baixes Es considera que la natalitat és baixa quan la taxa de natalitat està per baix del 15‰, mitjana entre el 15 i el 30‰ i alta per damunt del 30‰ MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 17. 17. Mortalitat Es considera que la mortalitat d’un lloc és alta quan supera el 15‰, moderada entre el 6 i el 10‰ i baixa per baix del 6‰ MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 18. 18. Mortalitat infantil Països subdesenvolupats La mortalitat infantil és molt elevada. Països desenvolupats Tenen taxes de mortalitat infantil molt baixes. MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ 2010
 19. 19. Esperança de vida Països subdesenvolupats L’esperança de vida està entre els 50 i els 60 anys.. Països desenvolupats L’esperança de vida supera els 80 anys. MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 20. 20. LA POBLACIÓ EN EL MÓN: Segons el grau de desenvolupament Països subdesenvolupats Països desenvolupats Alta natalitat Gran creixement de població Escassa llibertat de les dones Baixa esperança de vida Població jove Alt nivell d’analfabetisme Pocs naixements Baix creixement de la població Més llibertat de les dones. Alta esperança de vida Envelliment de la població Baix nivell d’analfabetisme MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 21. 21. L’esperança de vida en nàixer 2014: Esperança de vida a Espanya: 83’3 Homes:80,4 Dones: 86,2 MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 22. 22. MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 23. 23. ESTATS DEL MÓN I LLUR ESPERANÇA DE VIDA MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 24. 24. Esperança de vida en néixer, en anys Tendències en la esperança de vida, per regions Fuente: Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2002 Revision (escenario medio), 2003. MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 25. 25. . https://philebersole.wordpress.com/tag/international-comparisons/ MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 26. 26. 3. Els desequilibris demogràfics: els països pobres. Als països pobres la taxa de natalitat és elevada perquè hi ha molta població jove en edat de tindre fills i els fills són vistos com un ingrés (ajuda en el camp i el treball) i una assegurança per a quan els pares siguen vells, ja que cuidaran d’ells L’augment de la població en aquests països crea dificultats greus per a donar-los menjar, sanitat, educació i treball a tots i, per tant, se’l fa responsable de la fam, desnutrició, analfabetisme i pobresa, però realment la culpa última és la mala distribució de la riquesa Als països pobres es fan polítiques antinatalistes per a evitar el fort creixement de la població i la superpoblació: campanyes de planificació familiar per a fomentar l’ús d’anticonceptius, lleis que penalitzen les famílies nombroses o els matrimonis primerencs,...
 27. 27. 3.Els desequilibris demogràfics als països desenvolupats La principal característica és l’escàs creixement i l’envelliment de la seua població degut a la disminució de les taxes de natalitat (dificultat per trobar un treball estable, els fills són una despesa important, dificultat per a fer compatibles els horaris de treball i la cria dels fills,...) i l’augment de l’esperança de vida (avanços en l’alimentació, la medecina,...) L’envelliment de la població pot crear problemes socials per la necessitat de diners per a pagar pensions i oferir sanitat i serveis dignes, però és pot solucionar fàcilment si es reparteix millor la riquesa Per a tractar de combatre aquest envelliment es fan polítiques natalistes per a fomentar la natalitat: ampliació dels permisos de maternitat i paternitat, ajudes econòmiques, ajudes a les famílies nombroses, creació de guarderies,...
 28. 28. Antinatalisme i pronatalismeAntinatalisme i pronatalisme MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 29. 29. Evolució de la població humanaEvolució de la població humana MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 30. 30. Fa un milió d’anys... MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 31. 31. durant el paleolític inferior, es calcula que el món tenia uns125.000 habitants. Tots a Àfrica. -1.000.000 Fa un milió d’anys... 0,125 MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 32. 32. Durant el paleolític mitjà, es calcula que el món tenia un milió d’habitants. Ja ocupaven Euràsia. Fa trescents mil anys... -1.000.000 0,125 -300.000 1 MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 33. 33. Fa 10.000 anys, poc abans d’iniciar-se el neolític, es calcula que el món tenia uns cinc milions d’habitants. Ja ocupaven tot el món. -1.000.000 0,125 -300.000 1 5 -10.000 MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 34. 34. GuerresPúniques Alexandreelgran ImperiRomà -500 0-250 200 A l’època de l’imperi Romà es calcula que hi havia cent cinquanta milions de persones, 50 al voltant del Mediterrani, 50 a Xina I la resta dispersos per tots els continents. MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 35. 35. Atila Expansiódel'Islam Lescreuades MarcoPolo DescobrimentdeAmérica La población necessita diversos segles per duplicar-se. Al segle XVI s’arriba als 500 milions d’habitants. -500 750 GuerresPúniques Alexandreelgran 1.250 1.5001.0005002500-250 ImperiRomà 200 400 600 Milions d’hab. MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 36. 36. 1.000 Atila Expansiódel'Islam Lescreuades MarcoPolo Descubrimiento deAmérica -500 750 GuerresPúniques Alexandreelgran 1.250 1.5001.0005002500-250 ImperiRomà 200 400 600 Després, el creixement s’accelera. La població es duplica en 200 anys. 1.750 Revolució Industrial 800 MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 37. 37. 1.000 Atila Expansiódel'Islam Lescreuades MarcoPolo Descubrimiento deAmérica -500 750 GuerresPúniques Alexandreelgran 1.250 1.5001.0005002500-250 ImperiRomà 200 400 600 1.750 Revolución Industrial 800 I continua accelerant-se. El 1900 hi ha 1.600 milions. 2.000 2.000 Després es duplica encara amb menys temps, arribant als 3.000 milions cap el 1960. 3.000 3.000 Beatles MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 38. 38. 1.000 Atila Expansiódel'Islam Lescreuades MarcoPolo Descubrimiento deAmérica -500 750 GuerresPúniques Alexandreelgran 1.250 1.5001.0005002500-250 ImperiRomà 200 400 600 1.750 Revolució Industrial 800 2.000 2.000 3.000 3.000 Beatles 4.000 5.000 6.000 4.000 5.000 6.000 Finalment ha tornat a duplicar-se en menys de quaranta anys, superant la xifra dels 6.000 milons d’habitants el 1999. Avui sumem quasi 6.800 milions. MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 39. 39. 1.000 Atila Expansiódel`Islam Lescreuades MarcoPolo Descubriment deAmérica -500 750 GuerresPúniques Alexandreelgran 1.250 1.5001.0005002500-250 ImperiRomà 200 400 600 1.750 Revolució Industrial 800 2.000 2.000 3.000 3.000 4.000 5.000 6.000 4.000 5.000 6.000 2.000 Beatles MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 40. 40. 1.000 Atila ExpansiódelIslam Lascrreuades MarcoPolo Descubriment deAmérica -500 750 GuerrèsPúniques Alexandreelgran 1.250 1.5001.0005002500-250 ImperiRomà 200 400 600 1.750 Revolució Industrial 800 2.0002.000 3.000 3.000 Beatles 4.000 5.000 6.000 4.000 5.000 6.000 2.000 2009 MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 41. 41. A.C. 2000 A.C. 1000 A.C. 1 1000 D.C. 2000 D.C. 3000 D.C. 4000 D.C. 5000 D.C. 6000 D.C. 7000 D.C. 1+ millón años 8 7 6 5 2 1 4 3 Edad de piedra Nueva edad de piedra Edad del bronce Edad del hierro Edad media Edad moderna La peste bubónica —La plaga 9 10 11 12 A.C. 3000 A.C. 4000 A.C. 5000 1800 1900 1950 1975 2000 2100 Futuro Milers de milions Crecimiento de la población a través de la historia Fuente: Population Reference Bureau; y Naciones Unidas, World Population Projections to 2100 (1998). MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 42. 42. Per què es comença a produir un canvi tant important a partir del S. XVIII? LA TRANSICIÓ DEMOGRÀFICA MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 43. 43. L’evolució del creixement de la població a Europa Es una teoría que explica El model de transició demogràfica PAS SEGÜENT DE L’ANIMACIÓ SEGÜENT SURT S XVIII- XIX S XIX-XX S XX-XXI MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 44. 44. Taxes de natalitat elevades Taxes de mortalitat elevades i episodis de sobremortalitat Creixement de la població lent CARACTERÍSTIQUES Règim demogràfic antic (fins al S XVIII a Europa) ANTERIOR PAS SEGÜENT DE L’ANIMACIÓ SEGÜENT SURT MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 45. 45. Taxes de natalitat elevades Baixen les taxes de mortalitat Creixement ràpid de la població Primera transició (S XVIII-XIX a Europa) CARACTERÍSTIQUES PAS SEGÜENT DE L’ANIMACIÓ ANTERIOR SEGÜENT SURT MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 46. 46. Baixen les taxes de natalitat Baixen les taxes de mortalitat El creixement de la població s’enlenteix Segona transició (S XIX-XX a Eusopa) CARACTERÍSTIQUES PAS SEGÜENT DE L’ANIMACIÓ ANTERIOR SEGÜENT SURT MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 47. 47. Baixen les taxes de natalitat Baixen les taxes de mortalitat Creixement de la població lent Règim demogràfic modern (S XX-XXI a Europa) CARACTERÍSTIQUES PAS SEGÜENT DE L’ANIMACIÓ ANTERIOR SEGÜENT SURT MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 48. 48. En resumen: Creixement de la població lent Creixement de la població ràpid El creixement de la població s’enlenteix Creixement de la població lent El model de transició demogràfica. Resum PAS SEGÜENT DE L’ANIMACIÓ ANTERIOR SURT MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 49. 49. Evolució per continents i projecció de futur MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 50. 50. Espanya MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 51. 51. Espanya MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 52. 52. País Valencià MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ
 53. 53. Els moviments migratoris • Immigració • Emigració
 54. 54. Èxode Rura MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 55. 55. MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 56. 56. MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 57. 57. MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 58. 58. MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 59. 59. MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 60. 60. MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 61. 61. MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 62. 62. Evolució de la població a Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 63. 63. Immigració a Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 64. 64. Procedència de la immigració per regions Immigració a Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 65. 65. Immigració a Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 66. 66. Immigració a Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 67. 67. Octubre de 2009 Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ Emigració des d'Espanya
 68. 68. Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ Emigració des d'Espanya
 69. 69. Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ Emigració des d'Espanya
 70. 70. Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ Emigració des d'Espanya
 71. 71. Emigració des d'Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ
 72. 72. MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ Emigració des d'Espanya
 73. 73. MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ Emigració des d'Espanya
 74. 74. Emigració a Espanya MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ Emigració des d'Espanya
 75. 75. MOVIMENTS MIGRATORIS DE LA POBLACIÓ Emigració des d'Espanya
 76. 76. L’any 2010, Marilàndia, un país imaginari de 4.729 Km², tenia una població absoluta de 5.000.000 d’habitants. Durant aquell any van néixer 100.000 nens i van morir 80.000 persones. També durant aquest mateix any, van marxar del país 120.000 persones i van venir-hi a residir 50.000 persones procedents de països estrangers. Quina era la població absoluta l’any 2.010? ________________________ Quina era la densitat de població l’any 2010? ________________________ Quina va ser la natalitat durant aquell any? ________________________ Quina va ser la mortalitat? ________________________ Quin va ser el creixement vegetatiu? ________________________ Quina va ser l’emigració? ________________________ Quina va ser la immigració? ________________________ Quin va ser el saldo migratori? ________________________ Quin va ser el creixement real del país? ________________________ Quina va ser la població absoluta l’any 2011? ________________________ Quina va ser la densitat l’any 2011? ________________________ Quina era la taxa de natalitat? * ________________________ Quina era la taxa de mortalitat?* ________________________ Quin era la taxa de creixement vegetatiu? * ________________________ Quina ela la taxa emigratòria?* ________________________ Quina era la taxa immigratòria?* ________________________ Quina era la taxa migratòria?* ________________________ Quina va ser la taxa de creixement real? ________________________ * Les taxes han d’expressar-se en ‰ CONCEPTES BÀSICS DE DEMOGRAFIA: EXERCICI

×