Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prirucnik swot&pest analiza

3,918 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Prirucnik swot&pest analiza

 1. 2. SWOT analiza <ul><li>Daje odgovore na pitanje gde se organizacija sada nalazi </li></ul><ul><li>Predstavlja kombinovanu analizu kojom se istražuju interni i eksterni faktori i uticaji na organizaciju </li></ul><ul><li>SWOT analizom može se utvrditi: </li></ul><ul><li>1. strategijska pozicija preduzeća i sagledati koje strategije najbolje odgovaraju preduzeću </li></ul><ul><li>2. da li se određene strategije organizacije moći primeniti na adekvatan način </li></ul><ul><li>Omogućava organizaciji da sagleda svoju buduću poziciju </li></ul>
 2. 3. SWOT analiza <ul><li>S - Snage organizacije čine raspoloživi potencijali i mogući pozitivni uticaji organizacije vezani za konkurenciju i potrošače </li></ul><ul><li>W - Slabosti organizacije – nepovoljne okolnosti i različita ograničenja predzeća u odnosu na konkurentske organizacije </li></ul><ul><li>O – Šanse - pozitivni uticaji koji deluju ili postoje u okruženju i koje organizacija može da iskoristi u svoju korist radi postizanja strategijskih ciljeva </li></ul><ul><li>T- Pretnje – negativni uticaji iz okruženja </li></ul>
 3. 4. SW <ul><li>SW – Snage i Slabosti (interni faktori) - njihova identifikacija se vrši radi određivanja stepena mogućnosti postizanja strategijskih ciljeva </li></ul><ul><li>Interna analiza koja analizira elemente organizacije vezane za proizvode i tržište, tehniku i tehnologiju, organizaciju i upravljanje, kadrove </li></ul><ul><li>Identifikaciju SW moguće je izvršiti analizom navedenih faktora ili korišćenjem poznatih metoda (Brainstorming, Delfi metoda, anketiranje I dr.) </li></ul>
 4. 5. OT <ul><li>OT – Mogućnosti i Opasnosti (eksterni faktori) – direktno utiču na ostvarenje planiranih ciljeva </li></ul><ul><li>Eksterna analiza obuhvata osnovne spoljne aspekte i faktore vezane za: tržište, tehničko – tehnološki razvoj, ekonomski sistem i ekonomsku politiku zemlje, zakonske i druge uslove, ekologiju, međunarodne uticaje i dr. </li></ul>
 5. 6. SWOT <ul><li>Obuhvata široki vremenski horizont </li></ul><ul><li>Dobra procena sadašnje pozicije organizacije uz detaljne podatke iz prošlosti je osnov za predviđanje budućih ograničenja i mogućnosti, dok predviđeni događaji služe za pravilno definisanje strategijskih ciljeva </li></ul><ul><li>Primenjuje se za preduzeće u celini ili neki njegov deo, za određeni poduhvat, projekat ili novi proizvod, konkurente i dr. </li></ul>
 6. 7. SWOT primer <ul><li>JAT JET </li></ul><ul><li>Klub Auto - Komanda </li></ul>
 7. 8. BPEST analiza <ul><li>Koristi se za strategijsku analizu okoline </li></ul><ul><li>Zasniva se na analizi spoljašnjih uticaja u koje spadaju: Poslovni, Politički, Ekonomski, Socijalni i Tehnološki </li></ul>
 8. 9. Poslovni uticaji <ul><li>Analiza stanja u odgovarajućoj oblasti privrede ili grani industrije </li></ul><ul><li>Analiza kompleksa tržišnih uticaja vezanih za: tražnju, potencijalne i realne kupce, kupovnu moć potrošača i dr. </li></ul>
 9. 10. Politički uticaji <ul><li>Analiza zakonodavstva u vezi sa radnim odnosima </li></ul><ul><li>Analiza globalnog okruženja i političkih promena u zemljama najznačajnijih tržišta i kupaca </li></ul><ul><li>Razvoj političkih i trgovinskih odnosa u državama sa kojima se blisko sarađuje </li></ul>
 10. 11. Ekonomski uticaji <ul><li>Ukupno stanje ekonomije </li></ul><ul><li>Devizni kurs </li></ul><ul><li>Stanje nacionalne valute </li></ul><ul><li>Stopa inflacije </li></ul><ul><li>Ekonomske veze i aranžmani sa drugim zemljama </li></ul><ul><li>Javni rashodi zemlje </li></ul><ul><li>Sistem oporezivanja </li></ul>
 11. 12. Socijalni uticaji <ul><li>Analiza opšteg socijalnog stanja u zemlji </li></ul><ul><li>Nezaposlenost </li></ul><ul><li>Socijalna ugroženost </li></ul><ul><li>Socijalna politika </li></ul><ul><li>Zakoni i propisi u ovoj oblasti </li></ul><ul><li>Demografske promene </li></ul>
 12. 13. Tehnološki uticaji <ul><li>Analiza rezultata naučno – tehnološkog razvoja </li></ul><ul><li>Analiza novih znanja i mogućnost primene u savremenim naučnim disciplinama </li></ul>
 13. 14. SWOT analiza (JATJET) S (Snage) W (Slabosti) 1. Posedovanje iskustva u oblasti avio saobraćaja 1. Potreban avion novije generacije lear -jet 2. Osnivanje kompanije u okviru već postojeće kompanije 2. Potrebna obuka pilota za ovaj tip aviona 3. Postojanje visoko obrazovanih kadrova 3. Potrebna obuka mehaničara koji će održavati ovaj tip aviona 4. Postojanje aviona Piper koji se mogu uključiti u saobraćaj 4. Uplitanje političkih stranaka u rad kompanije JatAirways 5. Postojanje potrebne infrastrukture 5. Sporo restrukturiranje JatAirwaysa 6. JAT već pozicioniran kao brend na tržištu 7. JAT kao javno državno preduzeće O (Mogućnosti) T (Pretnje) 1. Trend razvoja domaćeg tržišta (ulazak stranih preduzeća) 1. Osnivanje novog avio – taxi prevoznika 2. Povezivanje domaćih preduzeća sa ino kompanijama 2. Dominantan udeo na tržištu jednog konkurenta 3. Približavanje i mogućnost ulaska Srbije u EU 3. Nestabilna politika u državi 4. Mali broj komkurenata na tržištu 4. Mogućnost privatizacije JatAirwaysa
 14. 15. PEST analiza PEST analiza Političko-pravni faktori Ekonomski faktori Sociološki faktori Tehničko – tehnološki faktori 1. N estabilna politička situacija 2.N ekonzstentnost 3. S laba primena z akona 1. V isoke kamatne s tope 2. P ovećan rizik u laganja 3. P rimena međunarod nih s tandarda 1. N izak životni s tandard 2. P ovećana nezaposlenost 1. S ve veći napredak u oblasti IT t ehnologija • N apredovanje u načinima p lacanja

×