Nabavka sredstva

577 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nabavka sredstva

 1. 1. Набавка средстава (Procurement of supplies) 1. новембар 2010.
 2. 2. Циљеви обуке ● Упознати се са специфичностима уговора о набавци средстава ● Упознати се са главним актерима ● Упознати главне фазе у процесу уговарања ● Како припремити тендерску документацију ● Како изабрати најбољу понуду ● Како консултовати PRAG и EuropеAid вебсајт 2
 3. 3. Набавка средстава ● представља куповину, лизинг или изнајмљивање средстава ● уговор може да обухвати инсталирање, одржавање и обуку за коришћење набављених средстава 3
 4. 4. Главни актери: ● Корисничка институција ● Добављач ● Овлашћени уговарач 4
 5. 5. Врсте уговора Уговори о услугама Техничка помоћ, надзор над радовима, обуке, студије Уговори о набавкама Опрема и материјал Уговори о радовима Инфраструктурни и инжењерски радови, пројекти очувања животне средине, градња Грант шеме Директно плаћање некомерцијалне природе које се обезбеђује организацијама које спроводе пројекте са специфичним циљевима и активностима 5
 6. 6. Водеће начело Конкурентна тендерска процедура 6
 7. 7. Основни принципи тендерских процедура ЕУ ● Фер надметање ● Транспарентност ● Најбољи квалитет за новац ● Принципи очувања животне средине 7
 8. 8. Општа правила за набавку средсатава ● Правило о пореклу робе: Државе чланице ЕУ (27 земаља), земље кориснице ИПА средстава (Tурска, Хрватска, Македонија, Босна и Херцеговина, Албанија, Србија, Црна Гора), EEA земље (Норвешка, Исланд, Швајцарска) ● Сукоб интереса: Припрема документације-понуда ● Принципи доделе: Једнак третман и недискриминација понуђача ● Коришћење стандардне тендерске документације 8
 9. 9. Кључне фазе спровођења уговора о набавкама ● Припрема тендерске документације (зависи од величине уговора) ● Тендерска процедура (зависи од величине уговора) ● Испорука, инсталација, обука ● Прихватање ● Одржавање 9
 10. 10. Главне фазе тендерске процедуре ● Најава уговора (Individual contract forecast) кратко указује на предмет тендера ● Позив за достављање понуда (Procurement notice) обезбеђује потенцијалним понуђачима информације потребне за припрему понуде ● Крајњи рок за подношење пријава/додатне информације зависи од вредности уговора ● Евалуација понуда ● Обавештавање изабраног понуђача ● Потписивање уговора ● Објављивае информација о изабраном понуђачу 10
 11. 11. НАБАВКА СРЕДСТАВА ≤ 10 000 Eur > 10 000 Eur < 60 000 Eur > 60 000 Eur < 150 000 Eur ≥ 150 000 Eur Single tender (princip jedne ponude) Competitive negotiated procedure (konkurentni postupak) Local open procedure (Otvoreni postupak u zemlji) International open procedure(Medjunarodni otvoreni postupak) 11
 12. 12. International open procedure (Међународни отворени поступак) ● Поступак који се спроводи за уговоре вредније од 150 000 евра ● кораци у оквиру овог поступка: 1.Најава уговора (contract forecast ( минимум 30 дана пре позива)) 2.Позив за понуде (procurement notice) (минимум 15 дана пре позива мора бити достављен ЕК ) 3. Достављање понуда (минимум 60 дана од објављивања позива) 4. Евалуација приспелих понуда 12
 13. 13. Local open procedure (Отворени поступак у земљи) ● Поступак који се спроводи за уговоре вредности од 60.000 до 150.000 евра ● кораци у оквиру овог поступка: 1. Најава уговора (contract forecast ) није обавезна 2. Позив за понуде (procurement notice ) се објављује само у земљи (ЕК објављује само референцу са линком) 3. Достављање понуда (минимум 30 дана од објављивања позива) 4. Евалуација приспелих понуда 13
 14. 14. Competitive negotiated procedure (поступак конкурентних преговора) ● Поступак који се спроводи за уговоре вредности до 60 000 Евра ● кораци у оквиру овог поступка: 1.Овлашћени уговарач позове минимално 3 понуђача 2.Достављање понуде добављача (минимум 30 дана од позива) 3.Евалуација приспелих понуда 14
 15. 15. Single tender (принцип једне понуде) ● Поступак који се спроводи за уговоре вредности до 10.000 евра ● кораци у оквиру овог поступка: 1.Контактира се један понуђач 2.Рок зависи од одлуке Уговарача, препоручено 7 дана минимум 3.Евалуација приспеле понуде 15
 16. 16. Тендерски досије ● Упутства за понуђаче ● Нацрт уговора, посебни услови са анексима, техничка спецификација ● Додатне информације ● Тендерски образац (Tender form) 16
 17. 17. Упутство за понуђаче ● Документ којим се дефинишу правила учествовања на тендеру са доста административних информација (гаранције, документа) ● Критеријуми за евалуацију понуда ● Могуће информативе састанке и теренске обиласке ● Информације о подуговарању, валутацију понуде 17
 18. 18. Техничка спецификација ● Кључни документ у досијеу за набавку средстава ●Дефинише карактеристке и МИНИМАЛНИ квалитет предмета набавке ● Садржи услове испоруке (инсталацију опреме, обуке, одржавање) 18
 19. 19. Техничка спецификација дефинише a) ниво квалитета; б) карактеристике у односу на животну средину; в) где је могуће, критеријуме доступности за особе са посебним потребама; г) нивои и процедуре за процену усклађености; д) спремност за употребу; ђ) безбедност, упутство за употребу, терминологију, симболе, методе тестирања, паковање, декларацију; 19
 20. 20. Annex II (+ III): Technical specification + Technical offer) Contract title: SUPPLY of .............. Publication reference: …………….. 1. Item No. 2. Specifications Required 3. Specifications Offered 4. Notes, remarks, ref to documentation 5. Evaluation Committee’s notes 1 Item name: [……………………………] Quantity: [……] [……………………………] [……………………………] 2 Item name: [……………………………] Quantity: [……] [……………………………]
 21. 21. Техничка спецификација Посебани случајеви: ЛОТ-ови – набавка по партијама Уговор о услугама за припрему ТС Истраживање тржишта
 22. 22. Посебно дати информације о: a) Сертификату о прихватању б) Обукама в) Гарантном периоду г) Плаћању: провизорно + финално д) PRAG-у 22
 23. 23. Понуда за уговор о набавкама Техничка понуда: •Детаљан опис робе у складу са техничком спецификацијом •Даље погодности после куповине •Опис обуке за коришћење средстава Финансијска понуда: •Цену за испоруку и инсталацију робе •Услове за обезбеђивање обука •Уговор о одржавању Анекси и документи захтевани тендерским документом 23
 24. 24. ВЕЖБА Евалуација (кроз Evaluation grid) на основу техничке понуде 24
 25. 25. Критеријуми за селекцију ● Критеријуми подобности за учествовае ● Критеријуми финасијских и економских капацитета понуђача ● Критеријуми техничких и људских капацитета понуђача 25
 26. 26. Докази о финансијском и економском капацитету (a) Адекватни докази из банке (б) Докази у вези са последње две године пословања (в) Докази о пословању на пројектима у последње три финансијске године 26
 27. 27. Комисија за евалуацију ● Комисија коју сачињавају: председник, секретар, непаран број евалуатора са правом гласа Председник комисије одговоран за координацију и рад комисије у складу са ПРАГ-ом. Гарант је за спровођење основних принципа – конкурентност, транспарентност итд. ● Чланови комисије са правом гласа имају заједничку одговорност за донету одлуку ● У комисији један члан са правом гласа представник корисничке институције 27
 28. 28. Процес евалуације понуда ● Пријем и евидентирање понуда - све понуде морају да буду нумерисане према времену пристизања ● Припремни састанак – пре отварања понуда ● Отварање понуда - Формална провера, (Tender opening report – summary of tenders received) ● Евалуација техничке понуде •Административна провера (Adm Compliance Grid) •Техничка провера (Evaluation Grid) – Kriterijumi selekcije + TS ● Евалуација финансијске понуде ●Избор понуђача и закључак евалуационе комисије 28
 29. 29. Закључак комисије за евалуацију понуда Комисија доноси закључак и предлаже понуђача за доделу уговора уз поштовање следећих услова: • Да понуда задовољава формалне захтеве • Да је понуђена цена у оквиру предвиђеног буџета • Да понуда задовољава минималне техничке услове задате у ТС • Да је понуда најјефтинија 29
 30. 30. Грешке понуђача Неблаговременост Непотпуна документација Неусклађеност са формуларима из тендерске документације Недостатак оригиналних докумената или превода Непотписана документа Недостатак гаранција Финансијска понуда није у посебној коверти 30
 31. 31. Грешке понуђача Специфичности уговора о набавци средстава Понуда није у складу са техничком спецификацијом Порекло робе није у складу са правилом о пореклу Правило о националности подизвођача није испоштовано 31
 32. 32. VEŽBA 2 Odredite najbolju finansijsku ponudu za svaki lot: Kompanija A nudi 20% popusta ukoliko dobije lotove 1 i 3, kompanija B 10% ukoliko dobije sva 3 lota, kompanija C ima fiksnu cenu. 557060LOT 3 5040/LOT 2 708090LOT 1 C rsd B rsd A rsd
 33. 33. Evaluation Of Financial Offers Combination l: 72 + 40 + 48 = l60 Combination 2: 72 + 36 + 63 = l7l Combination 3: 70 + 50 + 55, but since for the LOT 2 there is a cheaper price offered, the sum becomes 70 + 40 + 55 = l65. The Contracting Authority must chose combination l, awarding contracts for Lots l and 3 to company A and Lot 2 to company B for the initial price offered. HOW TO EVALUATE LOTS A B C Ranking without discount LOT 1 90 80 70 Company C LOT 2 not bidding 40 50 Company B LOT 3 60 70 55 Company C Company A Company B Company C Discount 20% 10% no discount LOT 1 72 72 70 LOT 2 not bidding 36 50 LOT 3 48 63 55 Discount in case more than one Lot awarded to the tenderer
 34. 34. Обустављање тендерске процедуре Тендерска процедура се може обуставити у случају: Неадекватног квалитета понуда Када све понуде превазилазе максимални доступни буџет Изузетних случајева « force majeure » Откривених неправилности у процедури, посебно код нарушавања принципа конкурентности 34
 35. 35. Прекид тендерске процедуре У случају прекида тендерске процедуре овлашћени уговарач ‘’Contracting Authority’’ може да одлучи: a) O отпочињању нове тендерске процедуре b) O започињању преговора са потенцијалним добављачима који испуњавају критеријуме за селекцију c) Да одустане од уговарања 35
 36. 36. По завршетку процедуре 1) Изабрани понуђач мора да достави обновљену документацију у складу са инструкцијама у тендерској документацији 2) Изабрани понуђач потписује уговор (Prefinancement payment) 2) Организује се састанак између уговорних страна 3)Обавезно се објављује избор понуђача 36

×