Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anketa I Pilot Projekat Fondovi Za Privredu Srbije Dec.2011

712 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anketa I Pilot Projekat Fondovi Za Privredu Srbije Dec.2011

 1. 1. Privredna komoraBeograda PREZENTACIJA REZULTATA ANKETE I PILOT PROJEKTA “EU FONDOVI ZA PRIVREDU” ALEKSANDRA INIĆ Savetnik Privredna komora Beograda
 2. 2. Privredna komoraBeogradaCILJ PREZENTACIJE: ANALIZA I MAPIRANJE REALNIH POTREBA PRIVREDNIH SUBJEKATA POSEBNI CILJEVI: MAPIRANJE POTREBNIH INFORMACIJA KREIRANJE SPECIFIĈNIH OBUKA IZGRADNJA JEDINSTVENE BAZE PODATAKA IZGRADNJA JEDINSTVENE SERVIS PLATFORME
 3. 3. Privredna komora Beograda INTENZITET POPUNJAVANJA ANKETE 817 840 805 815 816 791 765 753 758 770 738 708S U B J E K A T A 685 689 700 669 675 678 678 649 633 611 630 564 549 560 515 490P R I V R E D N I H 426 420 350 308 280 228 210B R O J 139 140 70 35 39 23 0 V R E M E N S K I P E R I O D
 4. 4. Privredna komoraBeograda WEB STATISTIKA – POSEĆENOST : WWW.KOMBEG.ORG.RS ADRESNA STRANICA ON-LINE ANKETE http://www.kombeg.org.rs/Komora/PR/PR.aspx?veza=3467 VIŠE OD 4.000 POSETILACA PROTOK PREKO 2.700 KB PREKO 1.400 UĈITAVANJA DOKUMENTA
 5. 5. Privredna komoraBeograda ANKETU POPUNILO 817 PRIVREDNIH SUBJEKATA→ VELIČINA PRIVREDNIH SUBJEKATA, EU STANDARD, ODNOSNO PO, BROJU ZAPOSLENIH : MIKRO – (0-10) MALA – (11-50) SREDNJA – (51-250) VELIKA – (preko 250)→ OBLIK PRIVREDNOG SUBJEKTA : JAVNA, PRIVATNA , AKCIONARSKA, KOMANDITNA DRUŠTVA I PREDUZEĆA POSLODAVAĈKE I GRAĐANSKE NEVLADINE ORGANIZACIJE→ GRANA DELATNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA : SVE GRANE PRIVREDE PROFITNE I NE PROFITNE→ SEDIŠTE PRIVREDNOG SUBJEKTA : TERITORIJA REPUBLIKE SRBIJE
 6. 6. Privredna komoraBeograda UKUPAN BROJ PRIVREDNIH SUBJEKATA MIKRO MALA SREDNJA VELIKA 421 235 124 37 1-10 11-50 51-250 preko 250 U K U PA N B R O J Z A P O S L E N I H
 7. 7. Privredna komoraBeograda EU POLITIKE KOJE UTIĆU NA POSLOVANJE PRIVREDNIH SUBJEKTA Mediji i audiovizuelna sredstva 65 Carinska politika 190 Trgovinska politika 172 Razvoj i inovacije 245 Bezbednost hrane 79 Saobraćaj 92 Preduzetništvo 234 Poljoprivreda 90 Informatiĉko društvo 106 Energija 115 Obrazovanje 116Zapošljavanje i socijalna politika 89 Nauka i istraživanje 93 Zdravstvo 36 Zaštita potrošaĉa 44 Zaštita životne sredine 166 Konkurentnost 417 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
 8. 8. Privredna komoraBeograda PRIVREDNI SUBJEKTI KOJI SU (ILI NISU) APLICIRALI ZA BESPOVRATNA SREDSTVA Da 6% Ne 94%
 9. 9. Privredna komoraBeograda POTRAŽIVANJE STRUČNE POMOĆI ZA PISANJE I RAZVOJ PREDLOGA PROJEKTA NE 737 privredna subjekta 90% DA 80 privrednih subjekta 10%
 10. 10. Privredna komoraBeograda OČEKIVANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA OD PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA FINANSIJSKA OBUKA PODRŠKA 18% 27% PROMOVISANJE INFORMISANJE 15% 19% POVEZIVANJE 21%
 11. 11. Privredna komoraBeogradaIZBOR PROGRAMA PODRŠKE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE SRBIJA - 304 28% NVO - 91 9% EU - 678 PRIVREDNIH SUBJEKATA 63% EU Fond Program Vlade Srbije NVO (nevladine organizacije)
 12. 12. Privredna komoraBeograda POTREBNA PODRŠKA PRIVREDI U APLICIRANJU NA OTVORENOM KONKURSU IZ EU FONDOVA350 MIKRO 348300250200 MALA150 189100 SREDNJA 108 VELIKA50 33 0
 13. 13. Privredna komora Beograda EU RADIONICE/OBUKE/TRENINZIIPA – Programi prekograniĉne saradnje sa susedskim zemljama 327 CIP – Jaĉanje konkurentnosti i inovativnosti MSP 367 FP7 – Bezbednost 35 FP7 – Socio ekonomske i drustvene nauke 33 FP7 – Hrana - Agro biznis, prerada hrane i ruralni razvoj 168 FP7 – Zaštita životne sredine 171 FP7 – Svemir 2 FP7 - Energija 147 FP7 - Infrastruktura i transport 114 FP7 - Nauĉno istrazivaĉki rad za za Mala i Srednja preduzeća 191 FP7 - Zdravlje 35 FP7 - Nanonauke 16 FP7 - Informacione i komunikacione tehnologije 202 0 50 100 150 200 250 300 350 400
 14. 14. Privredna komora Beograda NIVO ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA U KOMUNIKACIJI400350 odlično srednje 335300 314250200 osnovno150 15510050 nije 0 odgovorilo 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 13 4 4.5 5-50
 15. 15. Privredna komora NIVO ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA U PISANJU Beograda500450400 dovoljno 391350300250 odlično200 nedovoljno 237 18915010050 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
 16. 16. Privredna komora PREDLOG PLATFORME PROGRAMA PODRŠKEBeograda PRIVREDNIM SUBJEKTIMA PARTNERSTVA DONATORSTVA INFORMACIJA KONZORCIJUM OBUKA PROMOCIJA
 17. 17. Privredna komora Beograda REZULTATI PILOT PROJEKTA EU FONDOVI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE: OBUKA IZRADA KALENDAR EU OBUKA DO KRAJA 2011. GODINE 6 EU DVODNEVNIH TRENINGA, 90 POLAZNIKA 3 EU RADIONICE, 150 POLAZNIKA 1 BRISEL, TRENING I MATCHMAKING INFORMACIJE/OBAVEŠTENJA DISTRIBUCIJA OPŠTIH INFORMACIJA O EU POSLOVANJU I PROGRAMIMA PODRŠKE PO SEKTORIMA/DELATNOSTIMA IZRADA SPISKA KORISNIH EU WEBSAJT ADRESA WEB TV, 2 ON-LINE EMISIJE O “EU FONDOVIMA ZA PRIVREDNIKE”
 18. 18. Privredna komora Beograda DONATORSTVA PONUDA OTVORENIH MOGUĆNOSTI I AKTUELNIH POZIVA ZA PREDLOG PROJEKTA NAMENJIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA PROMOCIJA/UMREŽAVANJE CPI DISTRIBUCIJA PONUDA I POTREBA PARTNERSTVA/KONZORCIJUM PONUDA PARTNERSTVA NA PROJEKTU INNOVADRISME POSLOVNI MULTILATERALNI SUSRET, preduzeća iz Italije, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Republike Srpske i Crne Gore IZGRADNJA PLATFORME JEDINSTVENE BAZE PODATAKA, 850 PRIVREDNIH SUBJEKATA
 19. 19. Privredna komoraBeograda HVALA NA PAŽNJI ALEKSANDRA INIĆ SAVETNIK 011/3616-328 aleksandra@kombeg.org.rs

×