SlideShare a Scribd company logo

Grup 5

A
A

Revista vertebrats

Grup 5

1 of 9
Download to read offline
1
1r ESO C 2.014 - 2.015
MAR MAZCUÑAN - ALBA EXPOSITO
MARC MORROS - ROGER ARRIBAS
ELS VERTEBRATS
CIÈNCIES DE LA NATURALESA
2
Definició del regne dels animals
El regne dels animals agrupa organismos pluricel·lulars , eucariotes , amb nutrició
eteròtrofa, una gran cencibilitat i capacitat de desplaçament.
Classificació dels animals en funció de la presencia de columna vertebral
Vartebrats són els que tenen una columna vertabral que forma part de un escalet in-
tern o endoscelet i els animals invertabrats no tnen columna vartebral i no tenen es-
calet extern, anomenat exosquelet.
Preguntes relacionades amb el tema: tipus de animals
Què significa
que una cèl·lula
és eucariota?
Que son amb
nucli i no tenen
parets cel·lulars
Tots els animals són capaços de desplaçar-se? Posa dos exemp
d’animals que visquin fixats en el subsol. (Posa dos imatges d’a
quests animals a l’espai de sota)
Quina diferencia hi ha entre endoesquelet i exoesquelet? (Posa dos imatges d’ani-
mals amb aquestes característiques a sota)
Característi-
ques generals
dels ani-
malsTots els
animals són
pluricel·lulars
Tots tenen una
nutrició
hteròtrofa.
Totstenen una
gran sensibili-
tat.
I tenen capaci-
tat de des-
plaçament.

El conill
4. Els animals vertebrats
1. EL REGNE
DELS ANI-
MALS
La papallona
3
ples
a-
2. CARACTERÍSTIQUES DELS VERTEBRATS
 Els vertebrats tenen un escaley
ntern tambe anomenat endos-
quelet que forma part de la
columna vertabral.
Quins són els grups de vertebrats?
Anomena’ls.
Els mamífers, oselles, rèptils, ambfibis i
peixos.
 Els vertabrats tenen el cos divi-
dit en dos parts que són el cap,
el tronc i la cua.
 Tenen extremitats articulades
que són les que coneixem com
a : potes, ales o aletes.
 El seu sistema nervios es molt desem-
bolupat. El elemen principal alement
del sistema es l’encèfal que esta al
cap.
 El sistema bilateral bol dir que
el seu cos es pot de dividirse en
dos
A fons. Meitats simètriques..
(Resumeix la informació que hi ha al
llibre).
Tots els vertabrats están dividits en
dos parts iguals .La simatria nomes es
externa per que els orgens no són
simetrics.
Tots els vertebrats presenten simetria bilateral? Els vertabrats tots i els einvertebrats al no timndre co-
lumna vertavral no tots.
Explica en què consisteix aquesta simetria. En que els animals tenen el cos dividit en dos parts iguals.
Tots els animals tenen aquest tipus de simetria? Casi tots.
4
La majoria de mamífers són terrestres, però també n’hi ha marins, com
els dofins o que volen com el ratpanat.
EL COS DELS MAMÍFERS
Les principals característiques del cos dels mamífers són:
 El cap esta unit al coll per la columna vertebral q arriba fins la
cua. Són els únics vertebrats q tenen orelles.
 Tenen quatre extremitats.
 Tenen el cos cobert de pèl.
 Tenen llavis i dents
 Tenen nombroses glàndules les més característiques són les
glàndules mamàries
Els ma-
mífers, són capaços de mantener la temperatura del cos
constant i independentment del medi que els envolta,
aquest tipus d’animals s’anomenen homeoterms.
Respiren pels pulmons.
Tenen unes alimentacions molt variades; hi ha carnívors,
Les persones som mamífers. Les característiques més imortants
de la ostra espècie són:
 No tenim cua i el cap s’uneix al tronc pel coll.
 Tenim quatre extremitats; les superiors són els braços i
les inferiors les cames. Adoptem una postura dreta, és a
dir, som bípedes.
 Tenim poc pèl al cos.
 Tenim moltes glèndules sudorípares.
 Els nadons són molt indefensos.
 Tenim el cervell molt més desenvolupat que la resta de
mamífers.
 Ens comuniquem per mitjà de diferents llenguatges.
Monotremes.
Com l’ornitorinc.
Són ovípars. Tenen
bec però no tenen
dents.
Marsupials. Com
el dimoni de
Tasmània. Es
desenvolupen a la
bossa marsupial.
Placentaris. Com
el dofí. Es desenvo-
lupenn al ventre
matern.
5. Quina característica dels mamífers
dóna nom al grup?
Perquè la majoria de glàndules que tenim
són les glàndules mamaries.
6. Busca en els conseptes clau el sign-
nificat del terme bípede.
Bípede vol dir que t’aguantes per dues ca-
mes i camines amb aquestes dues, també.
7. Les persones sordmudes no uti-
litzen el nostre llenguatge parlat. Es-
menta altres tipus de llenguatge que
fem servir les persones
Escriptura Braille, els gestos...
COM SÓN ELS MAMÍFERS
3. ELS MAMÍFERS
La majoria de mamífers són terrestres, però també n’hi ha marins, com
els dofins o que volen com el ratpanat.
EL COS DELS MAMÍFERS
Les principals característiques del cos dels mamífers són:
 El cap esta unit al coll per la columna vertebral q arriba fins la
cua. Són els únics vertebrats q tenen orelles.
 Tenen quatre extremitats.
 Tenen el cos cobert de pèl.
 Tenen llavis i dents
 Tenen nombroses glàndules les més característiques són les
glàndules mamàries
COM SÓN LES FUNCIONS DELS MAMÍFERS
GRUPS DE MAMÍFERS
Monotremes.
Com l’ornitorinc.
Són ovípars. Tenen
bec però no tenen
dents.
Marsupials. Com
el dimoni de
Tasmània. Es
desenvolupen a la
bossa marsupial.
Placentaris. Com
el dofí. Es desenvo-
lupenn al ventre
matern.
Els humans
5
Els ocells són vertebrats terrestres, tot i que alguns, com els pingüins,
passen una gran part del temps a l’aigua. La majoria tenen la capacitat
de volar, però també n’hi ha que no volen, com els estruços.
COM ÉS EL COS DELS OCELLS
Les principals característiques dels ocells són:
 Tenen el cos aerodinàmic. El cap està unit pel coll.
 Tenen quatre extremitats. Les del darrere tenen forma de
pota i les del davant tenen forma d’ales.
 Tenen el cos cobert de plomes. Cada ploma està formada per
un eixo raquis que s’uneix pel canó i del qual barbes.
 Els ossos són buits.
 Tenen el bec corni
Els ocells, igual que els mamífers, són aimals homeoterms.
Respiren pels pulmons, que están conectats a unes cavitats
plenes d’aire anomenades sacs aeris.
Els ocells són ovípars, és a dir es reprodueixen per mitjà
d’ous.
L’alimentació dels ocells és variada i depèn de la forma del
bec.
barbes
raquis
canó
Aligot. Bec
corbat i fort.
Caça preses i
n’esquinça la
carn.
Oreneta. Bec
curt i de gran
obertura. Cap-
tura insectes
mentre vola.
Bernat. Bec
llarg i punxegut.
Pesca peixos en
aigües poc fon-
des.
Ànec. Bec pla
i ample. Filtra
l'aigua i en reté
l'aliment.
Gall. Bec curt i
fort. S'alimenta
de gra que ha de
trencar.
COM SÓN ELS OCELLS
4. ELS OCELLS
Els ocells són vertebrats terrestres, tot i que alguns, com els pingüins,
passen una gran part del temps a l’aigua. La majoria tenen la capacitat
de volar, però també n’hi ha que no volen, com els estruços.
COM ÉS EL COS DELS OCELLS
Les principals característiques dels ocells són:
 Tenen el cos aerodinàmic. El cap està unit pel coll.
 Tenen quatre extremitats. Les del darrere tenen forma de
pota i les del davant tenen forma d’ales.
 Tenen el cos cobert de plomes. Cada ploma està formada per
un eixo raquis que s’uneix pel canó i del qual barbes.
 Els ossos són buits.
 Tenen el bec corni
COM SÓN LES FUNCIONS DELS OCELLS
BECS DELS OCELLS
8. Quina diferencia hi ha entre la reproducció ovípara
dels rèptils i la dels ocells?
Que en la reproducció dels ocells, les mares, han de covar els ous fins
que els pollets neixen, i en canvi en la reproducció dels rèptils, els ous
es desenvolupen en l’interior de la mare.
9. Quines característiques dels ocells els permeten volar?
 Cos cobert de plomes
 Ossos buits
 Músculs forts que mouen les ales
 Cos aerodinàmic
10. Busca en els conceptes clau el significat de corni.
22. Relaciona cada tipus d’alimentació amb un dels ocells
de les il·lustracions.
A) Esquínça la carn D- l’Aligot
B) Busca insectes a l’aigua C– el Bec d’Helena
C) Menja gra A– el Durbec
D) Busca insectes perforant la fusta B– el Picot
23. Copia l’esquema de la
ploma següent i escriu el nom
dde les parts indicades.
canó
raquis
barbes
6
Com són els rèptils
5. ELS RÈPTILS
Són vertebrats terrestres tenen quatre extremitats cos cobert de
escates.
Son poiquiloterms respiren per els pulmons.
La majoria son carnívors.Els llangardaixos i les serps.,quant
creixen,mudeende pell i es desprenen de l’anterior , procés que
rep el nom de exuvació.
Com són les funcions dels rèptils
No poden regular la temperatura respiren per els pulmons són
carnívors tenen dents a les quals les fan servir percapturar les
preses.
Moltes serps tenen ullals connectats a glàndules que produeixen
verí.
Són ovípars algunes serps son ovovivípares.
Els rèptils no regulan la teperatura corporal.
Quatre grups de rèptils
NOM GRUP:
OFIDIS: SERP
TERRESTRE
NOM GRUP:
SAURES: SAR-
GANTANAS
NOM GRUP:
QUELO-
NIS :TORTUGA
AQUÀTIQUA
Perqué van caure meteorits a la terra i casi tots els dinosaures van
morir.
Els dinosaures que van sobreviure es van anar fent petits fins avui el
dia de avui per aixo els animals d’avui en dia son mes petits.
NOM GRUP:
COCODRI-
LIANS: COCO-
DRIL
AIXÓ ES UN TEREX UN DELS DINOSAURES
MÉS GRANS I TEMUTS EN LA ERA PREHIS-
TÓRICA.
Els dinosaures. Aquells grans rèptils

More Related Content

What's hot

Animals vertebrats
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebratsalex_mascu
 
Revista invertebrats
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebratsalex_mascu
 
Núria torres 5B
Núria torres 5BNúria torres 5B
Núria torres 5Balex_mascu
 
Animals vertebrats
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebratsalex_mascu
 
Animals vertebrats.
Animals vertebrats.Animals vertebrats.
Animals vertebrats.alex_mascu
 
Animals vertebrats
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebratsalex_mascu
 
revista invertebrats
revista invertebratsrevista invertebrats
revista invertebratsalex_mascu
 
Joan castellà 2A
Joan castellà 2AJoan castellà 2A
Joan castellà 2Aalex_mascu
 
Animals vertebrats
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebratsalex_mascu
 
Revista invertebrats
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebratsalex_mascu
 
Montse santos 4B
Montse santos 4BMontse santos 4B
Montse santos 4Balex_mascu
 
Animals invertebrats pdf
Animals invertebrats pdfAnimals invertebrats pdf
Animals invertebrats pdfclara_ramirez
 
Animals invertebrats
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebratsalex_mascu
 
Animals invertebrats
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebratsalex_mascu
 

What's hot (20)

Animals vertebrats
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebrats
 
Grup 3
Grup 3Grup 3
Grup 3
 
Grup 4
Grup 4Grup 4
Grup 4
 
Grup 7
Grup 7Grup 7
Grup 7
 
Grup 6
Grup 6Grup 6
Grup 6
 
Revista invertebrats
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebrats
 
Grup 1
Grup 1Grup 1
Grup 1
 
Núria torres 5B
Núria torres 5BNúria torres 5B
Núria torres 5B
 
Animals vertebrats
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebrats
 
Animals vertebrats.
Animals vertebrats.Animals vertebrats.
Animals vertebrats.
 
Grup 7
Grup 7Grup 7
Grup 7
 
Animals vertebrats
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebrats
 
revista invertebrats
revista invertebratsrevista invertebrats
revista invertebrats
 
Joan castellà 2A
Joan castellà 2AJoan castellà 2A
Joan castellà 2A
 
Animals vertebrats
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebrats
 
Revista invertebrats
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebrats
 
Montse santos 4B
Montse santos 4BMontse santos 4B
Montse santos 4B
 
Animals invertebrats pdf
Animals invertebrats pdfAnimals invertebrats pdf
Animals invertebrats pdf
 
Animals invertebrats
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebrats
 
Animals invertebrats
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebrats
 

Similar to Grup 5

revista invertebrat 1A
revista invertebrat 1Arevista invertebrat 1A
revista invertebrat 1Aalex_mascu
 
animals invertebrats
animals invertebratsanimals invertebrats
animals invertebratsalex_mascu
 
Revista invertebrats
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebratsalex_mascu
 
Robert vargas 6A
Robert vargas 6ARobert vargas 6A
Robert vargas 6Aalex_mascu
 
Revista invertebrats
Revista invertebrats Revista invertebrats
Revista invertebrats alex_mascu
 
Els artròpodes
Els artròpodesEls artròpodes
Els artròpodesjosepedros
 
Tema 2: Invertebrats
Tema 2: InvertebratsTema 2: Invertebrats
Tema 2: Invertebratsnandomotoneta
 
Revista invertebrats
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebratsalex_mascu
 
Plantilla publicacio dossier zoologic invertebrats
Plantilla publicacio dossier zoologic invertebratsPlantilla publicacio dossier zoologic invertebrats
Plantilla publicacio dossier zoologic invertebratsalex_mascu
 
Animals invertebrats
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebratsalex_mascu
 
Diana sagues 3B
Diana sagues 3BDiana sagues 3B
Diana sagues 3Balex_mascu
 
Animals vertebrats
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebratsalex_mascu
 
Els invertebrats
Els invertebratsEls invertebrats
Els invertebratsPaquikas
 

Similar to Grup 5 (19)

Grup 1
Grup 1Grup 1
Grup 1
 
Grup 4
Grup 4Grup 4
Grup 4
 
revista invertebrat 1A
revista invertebrat 1Arevista invertebrat 1A
revista invertebrat 1A
 
animals invertebrats
animals invertebratsanimals invertebrats
animals invertebrats
 
Grup 1
Grup 1Grup 1
Grup 1
 
Laura puig 3A
Laura puig 3ALaura puig 3A
Laura puig 3A
 
Revista invertebrats
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebrats
 
Robert vargas 6A
Robert vargas 6ARobert vargas 6A
Robert vargas 6A
 
Revista invertebrats
Revista invertebrats Revista invertebrats
Revista invertebrats
 
Els artròpodes
Els artròpodesEls artròpodes
Els artròpodes
 
Tema 2: Invertebrats
Tema 2: InvertebratsTema 2: Invertebrats
Tema 2: Invertebrats
 
Pol leal 6B
Pol leal 6BPol leal 6B
Pol leal 6B
 
Revista invertebrats
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebrats
 
Plantilla publicacio dossier zoologic invertebrats
Plantilla publicacio dossier zoologic invertebratsPlantilla publicacio dossier zoologic invertebrats
Plantilla publicacio dossier zoologic invertebrats
 
Animals invertebrats
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebrats
 
Diana sagues 3B
Diana sagues 3BDiana sagues 3B
Diana sagues 3B
 
Els vertebrats
Els vertebratsEls vertebrats
Els vertebrats
 
Animals vertebrats
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebrats
 
Els invertebrats
Els invertebratsEls invertebrats
Els invertebrats
 

More from alex_mascu

Projecte cassini
Projecte cassiniProjecte cassini
Projecte cassinialex_mascu
 
Mart en el dia d’avui
Mart en el dia d’avuiMart en el dia d’avui
Mart en el dia d’avuialex_mascu
 
L’home a mart
L’home a martL’home a mart
L’home a martalex_mascu
 
Astronomia i astrologia xinesa
Astronomia i astrologia xinesaAstronomia i astrologia xinesa
Astronomia i astrologia xinesaalex_mascu
 
Astronomia egipcia antiga
Astronomia egipcia antigaAstronomia egipcia antiga
Astronomia egipcia antigaalex_mascu
 
Projecte apolo 11
Projecte apolo 11Projecte apolo 11
Projecte apolo 11alex_mascu
 
Maies inques asteques
Maies inques astequesMaies inques asteques
Maies inques astequesalex_mascu
 
Estació espacial nasa
Estació espacial nasaEstació espacial nasa
Estació espacial nasaalex_mascu
 
Els ovnis (16)
Els ovnis (16)Els ovnis (16)
Els ovnis (16)alex_mascu
 
El cometa halley
El cometa halleyEl cometa halley
El cometa halleyalex_mascu
 
Coets i llançadores especials
Coets i llançadores especialsCoets i llançadores especials
Coets i llançadores especialsalex_mascu
 
Astronomia grega
Astronomia gregaAstronomia grega
Astronomia gregaalex_mascu
 
Nous projectes de la NASA
Nous projectes de la NASANous projectes de la NASA
Nous projectes de la NASAalex_mascu
 
Projectes NASA
Projectes NASAProjectes NASA
Projectes NASAalex_mascu
 
Temes astronomia
Temes astronomiaTemes astronomia
Temes astronomiaalex_mascu
 
Sputnik i Laika
Sputnik i LaikaSputnik i Laika
Sputnik i Laikaalex_mascu
 

More from alex_mascu (20)

Voyager
VoyagerVoyager
Voyager
 
Projecte cassini
Projecte cassiniProjecte cassini
Projecte cassini
 
Mart en el dia d’avui
Mart en el dia d’avuiMart en el dia d’avui
Mart en el dia d’avui
 
L’home a mart
L’home a martL’home a mart
L’home a mart
 
Forats negres
Forats negresForats negres
Forats negres
 
Astronomia i astrologia xinesa
Astronomia i astrologia xinesaAstronomia i astrologia xinesa
Astronomia i astrologia xinesa
 
Astronomia egipcia antiga
Astronomia egipcia antigaAstronomia egipcia antiga
Astronomia egipcia antiga
 
Tintín
TintínTintín
Tintín
 
Projecte apolo 11
Projecte apolo 11Projecte apolo 11
Projecte apolo 11
 
Maies inques asteques
Maies inques astequesMaies inques asteques
Maies inques asteques
 
Estació espacial nasa
Estació espacial nasaEstació espacial nasa
Estació espacial nasa
 
Els ovnis (16)
Els ovnis (16)Els ovnis (16)
Els ovnis (16)
 
El cometa halley
El cometa halleyEl cometa halley
El cometa halley
 
Coets i llançadores especials
Coets i llançadores especialsCoets i llançadores especials
Coets i llançadores especials
 
Astronomia grega
Astronomia gregaAstronomia grega
Astronomia grega
 
Nous projectes de la NASA
Nous projectes de la NASANous projectes de la NASA
Nous projectes de la NASA
 
Aigua a Mart
Aigua a MartAigua a Mart
Aigua a Mart
 
Projectes NASA
Projectes NASAProjectes NASA
Projectes NASA
 
Temes astronomia
Temes astronomiaTemes astronomia
Temes astronomia
 
Sputnik i Laika
Sputnik i LaikaSputnik i Laika
Sputnik i Laika
 

Recently uploaded

Pràctica Política i gestió educativa.pdf
Pràctica Política i gestió educativa.pdfPràctica Política i gestió educativa.pdf
Pràctica Política i gestió educativa.pdfRaulGomez822561
 
REVISTA ESCOLAR: BOLI VIU. FEBRER 2024
REVISTA ESCOLAR:  BOLI VIU. FEBRER 2024REVISTA ESCOLAR:  BOLI VIU. FEBRER 2024
REVISTA ESCOLAR: BOLI VIU. FEBRER 2024EMMAMUOZMARTINEZ
 
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdf
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdfU4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdf
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdfcasiexpo10
 
SMX-MP01-U4N1A6EP2 - La millor consola_Morillas_Romero_Jose_Antonio.pdf
SMX-MP01-U4N1A6EP2 - La millor consola_Morillas_Romero_Jose_Antonio.pdfSMX-MP01-U4N1A6EP2 - La millor consola_Morillas_Romero_Jose_Antonio.pdf
SMX-MP01-U4N1A6EP2 - La millor consola_Morillas_Romero_Jose_Antonio.pdfisaacguisset
 
U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdf
U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdfU4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdf
U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdfacordobasastre
 
Normativa_Sales_Campus_de_Gandia_2024
Normativa_Sales_Campus_de_Gandia_2024Normativa_Sales_Campus_de_Gandia_2024
Normativa_Sales_Campus_de_Gandia_2024CampusdeGandiaUPV
 

Recently uploaded (7)

Pràctica Política i gestió educativa.pdf
Pràctica Política i gestió educativa.pdfPràctica Política i gestió educativa.pdf
Pràctica Política i gestió educativa.pdf
 
FOTOMUNTATGE
FOTOMUNTATGEFOTOMUNTATGE
FOTOMUNTATGE
 
REVISTA ESCOLAR: BOLI VIU. FEBRER 2024
REVISTA ESCOLAR:  BOLI VIU. FEBRER 2024REVISTA ESCOLAR:  BOLI VIU. FEBRER 2024
REVISTA ESCOLAR: BOLI VIU. FEBRER 2024
 
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdf
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdfU4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdf
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdf
 
SMX-MP01-U4N1A6EP2 - La millor consola_Morillas_Romero_Jose_Antonio.pdf
SMX-MP01-U4N1A6EP2 - La millor consola_Morillas_Romero_Jose_Antonio.pdfSMX-MP01-U4N1A6EP2 - La millor consola_Morillas_Romero_Jose_Antonio.pdf
SMX-MP01-U4N1A6EP2 - La millor consola_Morillas_Romero_Jose_Antonio.pdf
 
U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdf
U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdfU4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdf
U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdf
 
Normativa_Sales_Campus_de_Gandia_2024
Normativa_Sales_Campus_de_Gandia_2024Normativa_Sales_Campus_de_Gandia_2024
Normativa_Sales_Campus_de_Gandia_2024
 

Grup 5

 • 1. 1 1r ESO C 2.014 - 2.015 MAR MAZCUÑAN - ALBA EXPOSITO MARC MORROS - ROGER ARRIBAS ELS VERTEBRATS CIÈNCIES DE LA NATURALESA
 • 2. 2 Definició del regne dels animals El regne dels animals agrupa organismos pluricel·lulars , eucariotes , amb nutrició eteròtrofa, una gran cencibilitat i capacitat de desplaçament. Classificació dels animals en funció de la presencia de columna vertebral Vartebrats són els que tenen una columna vertabral que forma part de un escalet in- tern o endoscelet i els animals invertabrats no tnen columna vartebral i no tenen es- calet extern, anomenat exosquelet. Preguntes relacionades amb el tema: tipus de animals Què significa que una cèl·lula és eucariota? Que son amb nucli i no tenen parets cel·lulars Tots els animals són capaços de desplaçar-se? Posa dos exemp d’animals que visquin fixats en el subsol. (Posa dos imatges d’a quests animals a l’espai de sota) Quina diferencia hi ha entre endoesquelet i exoesquelet? (Posa dos imatges d’ani- mals amb aquestes característiques a sota) Característi- ques generals dels ani- malsTots els animals són pluricel·lulars Tots tenen una nutrició hteròtrofa. Totstenen una gran sensibili- tat. I tenen capaci- tat de des- plaçament.  El conill 4. Els animals vertebrats 1. EL REGNE DELS ANI- MALS La papallona
 • 3. 3 ples a- 2. CARACTERÍSTIQUES DELS VERTEBRATS  Els vertebrats tenen un escaley ntern tambe anomenat endos- quelet que forma part de la columna vertabral. Quins són els grups de vertebrats? Anomena’ls. Els mamífers, oselles, rèptils, ambfibis i peixos.  Els vertabrats tenen el cos divi- dit en dos parts que són el cap, el tronc i la cua.  Tenen extremitats articulades que són les que coneixem com a : potes, ales o aletes.  El seu sistema nervios es molt desem- bolupat. El elemen principal alement del sistema es l’encèfal que esta al cap.  El sistema bilateral bol dir que el seu cos es pot de dividirse en dos A fons. Meitats simètriques.. (Resumeix la informació que hi ha al llibre). Tots els vertabrats están dividits en dos parts iguals .La simatria nomes es externa per que els orgens no són simetrics. Tots els vertebrats presenten simetria bilateral? Els vertabrats tots i els einvertebrats al no timndre co- lumna vertavral no tots. Explica en què consisteix aquesta simetria. En que els animals tenen el cos dividit en dos parts iguals. Tots els animals tenen aquest tipus de simetria? Casi tots.
 • 4. 4 La majoria de mamífers són terrestres, però també n’hi ha marins, com els dofins o que volen com el ratpanat. EL COS DELS MAMÍFERS Les principals característiques del cos dels mamífers són:  El cap esta unit al coll per la columna vertebral q arriba fins la cua. Són els únics vertebrats q tenen orelles.  Tenen quatre extremitats.  Tenen el cos cobert de pèl.  Tenen llavis i dents  Tenen nombroses glàndules les més característiques són les glàndules mamàries Els ma- mífers, són capaços de mantener la temperatura del cos constant i independentment del medi que els envolta, aquest tipus d’animals s’anomenen homeoterms. Respiren pels pulmons. Tenen unes alimentacions molt variades; hi ha carnívors, Les persones som mamífers. Les característiques més imortants de la ostra espècie són:  No tenim cua i el cap s’uneix al tronc pel coll.  Tenim quatre extremitats; les superiors són els braços i les inferiors les cames. Adoptem una postura dreta, és a dir, som bípedes.  Tenim poc pèl al cos.  Tenim moltes glèndules sudorípares.  Els nadons són molt indefensos.  Tenim el cervell molt més desenvolupat que la resta de mamífers.  Ens comuniquem per mitjà de diferents llenguatges. Monotremes. Com l’ornitorinc. Són ovípars. Tenen bec però no tenen dents. Marsupials. Com el dimoni de Tasmània. Es desenvolupen a la bossa marsupial. Placentaris. Com el dofí. Es desenvo- lupenn al ventre matern. 5. Quina característica dels mamífers dóna nom al grup? Perquè la majoria de glàndules que tenim són les glàndules mamaries. 6. Busca en els conseptes clau el sign- nificat del terme bípede. Bípede vol dir que t’aguantes per dues ca- mes i camines amb aquestes dues, també. 7. Les persones sordmudes no uti- litzen el nostre llenguatge parlat. Es- menta altres tipus de llenguatge que fem servir les persones Escriptura Braille, els gestos... COM SÓN ELS MAMÍFERS 3. ELS MAMÍFERS La majoria de mamífers són terrestres, però també n’hi ha marins, com els dofins o que volen com el ratpanat. EL COS DELS MAMÍFERS Les principals característiques del cos dels mamífers són:  El cap esta unit al coll per la columna vertebral q arriba fins la cua. Són els únics vertebrats q tenen orelles.  Tenen quatre extremitats.  Tenen el cos cobert de pèl.  Tenen llavis i dents  Tenen nombroses glàndules les més característiques són les glàndules mamàries COM SÓN LES FUNCIONS DELS MAMÍFERS GRUPS DE MAMÍFERS Monotremes. Com l’ornitorinc. Són ovípars. Tenen bec però no tenen dents. Marsupials. Com el dimoni de Tasmània. Es desenvolupen a la bossa marsupial. Placentaris. Com el dofí. Es desenvo- lupenn al ventre matern. Els humans
 • 5. 5 Els ocells són vertebrats terrestres, tot i que alguns, com els pingüins, passen una gran part del temps a l’aigua. La majoria tenen la capacitat de volar, però també n’hi ha que no volen, com els estruços. COM ÉS EL COS DELS OCELLS Les principals característiques dels ocells són:  Tenen el cos aerodinàmic. El cap està unit pel coll.  Tenen quatre extremitats. Les del darrere tenen forma de pota i les del davant tenen forma d’ales.  Tenen el cos cobert de plomes. Cada ploma està formada per un eixo raquis que s’uneix pel canó i del qual barbes.  Els ossos són buits.  Tenen el bec corni Els ocells, igual que els mamífers, són aimals homeoterms. Respiren pels pulmons, que están conectats a unes cavitats plenes d’aire anomenades sacs aeris. Els ocells són ovípars, és a dir es reprodueixen per mitjà d’ous. L’alimentació dels ocells és variada i depèn de la forma del bec. barbes raquis canó Aligot. Bec corbat i fort. Caça preses i n’esquinça la carn. Oreneta. Bec curt i de gran obertura. Cap- tura insectes mentre vola. Bernat. Bec llarg i punxegut. Pesca peixos en aigües poc fon- des. Ànec. Bec pla i ample. Filtra l'aigua i en reté l'aliment. Gall. Bec curt i fort. S'alimenta de gra que ha de trencar. COM SÓN ELS OCELLS 4. ELS OCELLS Els ocells són vertebrats terrestres, tot i que alguns, com els pingüins, passen una gran part del temps a l’aigua. La majoria tenen la capacitat de volar, però també n’hi ha que no volen, com els estruços. COM ÉS EL COS DELS OCELLS Les principals característiques dels ocells són:  Tenen el cos aerodinàmic. El cap està unit pel coll.  Tenen quatre extremitats. Les del darrere tenen forma de pota i les del davant tenen forma d’ales.  Tenen el cos cobert de plomes. Cada ploma està formada per un eixo raquis que s’uneix pel canó i del qual barbes.  Els ossos són buits.  Tenen el bec corni COM SÓN LES FUNCIONS DELS OCELLS BECS DELS OCELLS 8. Quina diferencia hi ha entre la reproducció ovípara dels rèptils i la dels ocells? Que en la reproducció dels ocells, les mares, han de covar els ous fins que els pollets neixen, i en canvi en la reproducció dels rèptils, els ous es desenvolupen en l’interior de la mare. 9. Quines característiques dels ocells els permeten volar?  Cos cobert de plomes  Ossos buits  Músculs forts que mouen les ales  Cos aerodinàmic 10. Busca en els conceptes clau el significat de corni. 22. Relaciona cada tipus d’alimentació amb un dels ocells de les il·lustracions. A) Esquínça la carn D- l’Aligot B) Busca insectes a l’aigua C– el Bec d’Helena C) Menja gra A– el Durbec D) Busca insectes perforant la fusta B– el Picot 23. Copia l’esquema de la ploma següent i escriu el nom dde les parts indicades. canó raquis barbes
 • 6. 6 Com són els rèptils 5. ELS RÈPTILS Són vertebrats terrestres tenen quatre extremitats cos cobert de escates. Son poiquiloterms respiren per els pulmons. La majoria son carnívors.Els llangardaixos i les serps.,quant creixen,mudeende pell i es desprenen de l’anterior , procés que rep el nom de exuvació. Com són les funcions dels rèptils No poden regular la temperatura respiren per els pulmons són carnívors tenen dents a les quals les fan servir percapturar les preses. Moltes serps tenen ullals connectats a glàndules que produeixen verí. Són ovípars algunes serps son ovovivípares. Els rèptils no regulan la teperatura corporal. Quatre grups de rèptils NOM GRUP: OFIDIS: SERP TERRESTRE NOM GRUP: SAURES: SAR- GANTANAS NOM GRUP: QUELO- NIS :TORTUGA AQUÀTIQUA Perqué van caure meteorits a la terra i casi tots els dinosaures van morir. Els dinosaures que van sobreviure es van anar fent petits fins avui el dia de avui per aixo els animals d’avui en dia son mes petits. NOM GRUP: COCODRI- LIANS: COCO- DRIL AIXÓ ES UN TEREX UN DELS DINOSAURES MÉS GRANS I TEMUTS EN LA ERA PREHIS- TÓRICA. Els dinosaures. Aquells grans rèptils
 • 7. 7 Com són els amfibis 6. ELS AMFIBIS Tots els amfibis son terrestres tenen quatre extremitats en forma de pota. Tenen la pell humida, fina i nua.Les granotes i els gripaus no tenen cua en estat adult i s’anomenan anurs. En canvi les salamandres i els tritons,tenen cua i reben el nom de urodels Com són les funcions dels amfibis Els amfibis són poiquiloterms els aduls respiren per els pul- mons. Son carnívors quan son aduls però els capgrossos son her- bívors. Són ovípers també tenen la metamorfosi A fons La femella pon els ous a l’aigua i el mascle els fecunda. De cada ou surt un capgròs de vida aquàtica amb brànquies i cua. Es desenvo- lupen les potes i desapareixen gradualment la cua i les bràn- quies. Ex 11 pág 66 11: Les granotes fan la fecundació externa Ex 13 pág 66 METAMORFOSI: Proces que experimenta algues críes dels animals abans de la maduresa. La granota adulta és de vida terrestre, té quatre potes i pulmons.
 • 8. 8 Com són els peixos 7. ELS PEIXOS ELS PEIXOS SÓN UNS ANIMALS AQUÀTICS I NI HAN DE DOS TIPUS : ELS MARINS I D’ALTRES QUE VIUEN EN AIGüES DOLÇES. Com són les funcions dels peixos COM QUE ELS PEIXOS SÓN POIQUILOTERMS RESPIREN PER MITJA DE LES BRÀQUIES, QUE SÓN ESTRUCTURES, PROREGIDES PER L’OPERCLE. GAIREBÉ TOTS SÓN CAR- NÍVORS Grups de peixos OSTEïCTIS: -TENEN BUFE- YA NATATÒRIA -TENEN L’ES- QUELET OSSI (Fer les activitats de la página 67, 27 i 29) Página 67 : 14 :Quina de les aletes d’un peix s’ancarrega de propulsar l’animal : La aleta caudal. 15 :Fes una relació de les principals diferències peixos condricis i osteictis : Els peixos Condricits tenen la pell cobeta de denticles i els OsteÏctics d’escates. El tauró blanc i la balena blava són exemples de peixos Condrictics. El barb i la sardina són exemples de peixos OsteÏctics. Página 70, 71 : 27 :Respirar per la pell i perels polmoss de que els hi serveix als anfibis: Respirar per els pulmons els hi dona l’avantatge de poder tenir molt més aire ha dintre del cos. Respirar per la pell els hi dona l’avantatge de que tenen una pell fina, humida, nua i depen dels casos amb verí. 29 :Els reptils i els reptils tenen el os cobert d’escates La diferencia entre unes escates i les altres és que les de rèptil són molt dures i arrogants i les dels peixos molt fines. CONDRICTIS: -NO TENEN BUFETA NATA- TÒRIA. -TENEN L’ES- QUELET CAR- TILAGINÓS.
 • 9. 9 Feu els exercicis del 31 al 38 Pàgina 71 : 31 :Quina es la funcio se la closca ? Protegir els animals de qualsevol enemic o perill. 32 :La closca és porosa? A) B) Permetre l’intercanvi de gassos amb l’exterior. C) 33 :Els ocells coben el cos fis que neixen els ocells A els rèptils no els coven perquè, com que els anterren sota la sorra, no nesessiten que ningu els covi. 34 :és dd’ocell o de reptil Les de un rèptil. 35 : Que l’animal de lafoto te un columna vartebral. 36 : te la funció de nutrir tot el cos de l’esser dintre l’ou. 37 : A) Acomular les substàncies de rebuig. B) C) 38 : Amb la nutrició i amb el fet de poder fer excraments. UNA ANÀLISI CIENTÍFICA (Fer l’activitat 40) Pàgina 73 :completa la taula seguent 40 : Mamífers Potes, aletes, ales Pèl Homeoterm Pulmons Molt variada Vivípars Ocells Potes i ales Plomes Homeoterm Pulmons Molt variada Ovípars Rèptils Potes o sense Escates solda- des Poiquiloterms Pulmons Carnívors Ovípars Amfibis Potes —————— Poiquiloterms Brànquies Adults carni- vors Ovípars Peixos Aletes Escates Poiquiloterms Brànquies Carnívors Ovípars - ovoví- pars Forma de les extremitats Recobriment de la pell Homeoterm / poiquiloterm Tipus de respiració Tipus d’alimentació Tipus de reproducció