Animals invertebrats

5,241 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,241
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Animals invertebrats

 1. 1. Gener 2013 1r ESO Ciències de la Naturalesa, curs 2012/2013 5. ELS ANIMALS INVERTEBRATSAPARTATS:1. ELS PORÍFERS I ELS CELENTERATS2. ELS CUCS3. ELS MOL·LUSCS4. ELS ARTRÒPODES5. ELS EQUINODERMS NÚRIA VIDAL LLUÍS CARRERAS SIRA BELTRAN LAIA CHICO
 2. 2. 5. Els animals invertebrats1. ELS PORÍFERS ELS PORÍFERS I ELS CELENTE- RATS Els porífers, com les esponges:  Tenen el cos en forma de sac. CARACTERÍSTI-  ·La majoria són marins, o d’aigua dolça. QUES DELS PORÍ- FERS I CELENTE-  ·Està perforat per porus, que es comuniquen a partir dels canals. RATS  ·Tenen una cavitat atrial, que comunica a l’exterior per mitjà del òscul, un forat.  Els porífers i els  ·Tenen una gran capacitat de regenerar-se, es a dir, d’una esponja sèn reprodueix una altra de sencera. celenterats són animals d’ una organització molt senzilla, no tenen òrgans ni apare- lls. Animal porífer Animal celenterat ACTIVITATS ELS CELENTERATS 1. A quina característica del cos d’una esponja fa referència el nom del Els celenterats: porífer? La característica de l’esponja que el fa ser porífer es que té forma de  Tenen simetria radial, el cos es pot dividir en diver- sac i està perforat per nombrosos porus. ses parts. 2. En què es diferencia un pòlip i una medusa? En què s’assemblen?  Tenen el cos tou, amb un obertura anomenada El pòlip es diferencia de la medusa en que els pòlips, tenen en forma tentacles, que comunica l’estómac que es diu cavi- de sac tubular, amb obertura a l’extrem superior, viuen fixats al fons tat gastrovascular. del mar individualment, en canvi, les meduses, tenen forma de parai-  Poden ser en forma de pòlip, sac tubular, amb gua amb obertura al extrem inferior. Viuen nedant activament o surant a l’aigua. obertura al extrem superior, i viuen fixats al fons del mar. 24. Copia el dibuix d’aquesta esponja i indica-hi per mitjà de les fletxes el recorregut que fa el corrent d’aigua des que hi entra fins que hi surt.  També poden ser en forma de medusa, tenen L’aigua carregada de nutrients entra pels porus, i després de dixar els forma de paraigua amb obertura a l’extrem infe- nutrients torna a sortir per l’òscul. rior. 25. En el dibuix següent es poden observar diversos porífers i celenterats . a) Identifica-hi els animals de cada grup. Porífers: esponja Celenterats: medusa, pòlip, corall b) Dels celenterats identificats, indica quins tenen forma de pòlip i quins de medusa. Forma de pòlip: corall , pòlip. Forma de medusa: medusa.
 3. 3. 2. ELS CUCSEls cucs tenen simetria bilateral, el seu cos és tou i no tenen esquelet.El cuc de terra, la tènia i la sengonera són exemples de cucs.ELS PLATIHELMINTS Són els cucs més senzills. Tenen els cos pla, prim, tou, dividit en segments i no tenen òrgans de locomoció. Hi ha cucs com la planària que són aquàtics o de medis humits. I d’altres són pa- ràsits tant de les persones com dels animals. No tenen aparell respiratori ni digestiu. Són hermafrodites, tenen òrgans masculins i femenins. Es poden autofecundar i produeixen milers de ous.ELS NEMATODES Tenen el cos cilíndric, tou, el cos no està dividit en anells i els extrems acaben en punta. Habiten en llocs aquàtics i terrestres No tenen òrgans respiratoris. Gairebé tots són de vida lliure. Alguns són paràsits i produeixen malalties als animals i a les plantes.ELS ANÈL·LIDS Tenen el cos tou, cilíndric i dividit en anells. Tots els anells són semblants i tenen els mateixos òrgans. La metameria, és la repetició d’anells al cos. Les quetes són apèndix rígids molt petits que estan a la part inferior de cada anell. Alguns cucs de terra tenen un engruiximent que intervé en la reproducció anome- nat clitel. Els cucs terrestres respiren a través de la pell i els aquàtics a través de les brànqui- es. N’hi ha que són hermafrodites i d’altres amb els sexes separats. Quasi tots són capaços de fer un individu a partir d’un fragment del seu cos.ACTIVITATS3. Quines diferencies hi han entre els tres grups de cucs?Els platihelmints tenen el cos pla i els anèl·lids i els nematodes tenen el cos cilíndric.4. Busca en els conceptes clau el significat de platihelmint i anèl·lid.Platihelmint: Grup d’animals invertebrats, en forma de cuc, de cos pla i forma allargada . La majoria són paràsits, com les tènies. Delgrec, platýs: pla, i hélmis: cuc.Anèl·lid: Grup d’animals invertebrats, amb el cos allargat i tou, dividit en segments o en anells, com exemple el de terra, Del llatí ane-llus; anell petit.5. Els anèl·lids terrestres sempre mantenen la pell humida. Quina relació pot tenir aquesta característica amb el tipus de respiracióQue respiren per la pell això implica que la tenen que tenir sempre humida.
 4. 4. 3. ELS MOL·LUSCS Grups de mol·luscssCom són els mol·luscs? Els caragols són Tenen una simetria bilateral que vol dir que el seu cos es pot gasteròpodes, i és dividir en parts iguales. terrestre. Tenen un cos tou i es divideix en tres trossos: el cap, la massa lateral i el peu. El Peu el fan servir per nedar. El cos està cobert per una membrana molt fina, anomenada mantell i la conquilla que té una funció protectora. La conquilla està formada per una o dues peces que es diuen valves. Les cloïsses són bivalves, que tenen dues valves queCom són les funcions dels mol·luscs? formen la conquilla. En moltes espècies quan surten dels ous ja són adults, però no totes ho fan d’aquesta manera i experimenten un procés que es diu Metamorfosi . Els mol·luscs es classifiquen en Gasteròpodes, Bivalves i Cefalò- El pop és un podes. cefalòpode, que té el cap desenvolu- par i tentacles.ELS GASTERÒPODES Tenen un cap ben desenvolupats amb quatre tentacles. El Peu el tenen musculós i el fan servir per reptar. A dintre de la boca hi tenen una “llengua” amb dents petites que es diu Ràdula. ACTIVITATSELS BIVALVES 6. Quines funcions té el peu dels mol·luscs? El fan servir per nadar, excavar o raptar, segons el Aquest nom prové de dues valves. tipus de mol·lusc. Gairebé tots són marins (mar). N’hi ha que viuen als rius, als bassals o els llacs. 7. Quines són les parts principals del cos d’un No tenen un cap diferenciat. mol·lusc? Són el cap, la massa visceral i el peu. També tenen un peu petit que te forma de destral i l’utilitzen per excavar. Característica que els permet enterrar-se sota de la sorra. 8. Busca en els conceptes clau el significat d’aquests Són bivalves: el musclo, la cloïssa, l’escopinya, la navalla... termes: gasteròpode, bivalve i cefalòpode. Gasteròpode: Grup de mol·lusc, la majoria amb con-ELS CEFALÒPODES quilles forma d’espiral i amb un peu gran a la part ventral del cos, que els permet raptar, com els cara- Són aquàtics (mar). gols. Del grec, gastér: panxa o estómac, i podós: peu. Tenen el cap desenvolupat, també tenen uns ulls grossos. Bivalve: Grup de mol·luscs que no presenten un cap No tenen peu sinó tentacles que envolten la boca. diferenciat, i tenen un peu aplanat en forma de des- Ni ha alguns no tenen conquilla (pops). tral i una conquilla amb dues valves o peces articula- Ni ha alguns tenen una petita conquilla interna (sípies). des que encaixen l’una a l’altra, com les cloïsses o les Respiren a traves de brànquies. escopinyes. Del llatí. Bi: dos, i valva: porta. Utilitzen els tentacles per aguantar ha les preses. Cefalòpode: Grup de mol·luscs que tenen el cap Són carnívors. envoltat de tentacles i que generalment no tenen conquilla, com el pop. Del grec, kephalé: cap, i po- dós: peu. 9. A quin grup de mol·luscs pertanyen les ostres? Per què? Són bivalves perquè tenen dues valves que formen la conquilla, i a més són marítimes,.
 5. 5. 4. ELS ARTRÒPODESEls artròpodes és el grups d’animals més nombrosos. Un exemple d’artròpodes són, l’escarabat, l’escorpí i milpeus.Poden ser: terrestres, marins i d’aigua dolça. S’adapten a tots els medis.Com és el cos dels artròpodesCaracterístiques del cos dels artròpodes: Presenten simetria bilateral Tenen esquelet extern o exosquelet format per peces articulades i compost per una substància anomenada quitina i l’esquelet extern els protegeix dels depredadors i evita la dessecació, això els permet adaptar-se a qualsevol medi. Tenen apèndix articulades, potes, antenes, ales o peces bocals, vari- en de nombre segons els grups. Tenen el cos dividit en cap, tòrax i abdomen. Alguns tenen el abdo- men i el tòrax junts, formant el cefalotòrax. Tenen els òrgans dels sentits molt desenvolupats. Els ulls poden ser simples, es a dir, ocels i compostos. Parts d’un artròpode.Com són les funcions dels artròpodesFuncions dels artròpodes: Segons la manera de viure , tenen una alimentació molt variada, hi ha artròpodes carnívors, herbívors, carronyaires, etc. Tenen el sexe separat, el mascle i la femella són diferents. Són ovípars, i tenen fecundació interna. Tot i que alguns, l’ou neixen d’una larva, es a dir, fan la metamorfosi. Per créixer s’han de desprendre de l’esquelet extern i n’ han de formar un de nou, aquest procés s’anomena muda. Succeeixen més d’un cop a la vida. Es classifiquen en: insectes, aràcnid, crustacis i miriàpodes.ACTIVITATS10. Busca en els conceptes clau l’origen del terme artròpode.El terme artròpode, prové del grec, árthron que vol dir: articulat i podós que vol dir: peu.11. Quina funció té l’exosquelet dels artròpodes?La funció que té l’exosquelet dels artròpodes es per protegir-los dels depredadors i també té la funció de evitar la dessecació .12. Per què els artròpodes han de mudar la coberta externa? Com s’anomena aquest procés?Els artròpodes han de mudar la coberta externa, perquè per créixer necessiten desprendre l’esquelet extern i n’han de formar un de nou.Aquest procés s’anomena muda.
 6. 6. Els insectes Aparells bucals dels insectes Com són els insectes Boca mastegadora Un saltamartí, un escarabat, una papallona i una mosca son insectes. És el (formiga). grup d’artròpodes mes nombrosos.  Tenen dos ulls compostos.  Dos o tres ocels.  Dues antenes, amb funció olfactiva i tàctil.  L’estructura de la boc és molt variable, i depèn del tipus d’alimentació.  El tòrax té 3 parells de potes articulades, generalment 1 o 2 parells d’ales.  Tenen l’abdomen segmentat i no tenen apèndix. Boca xucladora  Respiren per tràquees, tubs ramificats que a través d’uns orificis petits (papallona). s’obren a l’exterior, i estan situats a l’abdomen.  Tenen sexes separats, fecundació interna i són ovípars, de l’ou surt una larva que fa la metamorfosi, que poden passar per 1 o 2 fases larvàries, la de la larva i la de la nimfa, com les papallones. Larva Boca mestagadora i llepadora (abella). Boca picadora i Crisàlide xucladora (mosquit).A FONS Insecte adultMetamorfosi de la papallona monarca. De cada ou,neix una larva, l’eruga. L’eruga després d’un temps decreixement i maduració, passa a estar a la fase denimfa, quan s’embolcalla dins del capoll, que es diucrisàlide. Fa molts canvis fins que es converteix en unapapallona.ACTIVITATS13. Per que creus que els insectes sanomenen hexàpodes?També se’ls pot anomenar hexàpodes perquè és la seva subfamília, que es caracteritzen per la presencia del tòrax.14.Com respiren els insectes?Respiren per uns tubs anomenats tràquees.29. Les fotografies següents són d’un anèl·lid i d’una eruga.a) Identifica quin es cadascun.La A es la foto d’una eruga i la B es la foto d’un anèl·lid.b) En que s’assemblen i en què es diferencien?Tots dos són invertebrats i tenen el cos cilíndric, i es diferencien que l’eruga té potes i lanèl·lid no en té.37. quins animals següents també es consideren insectes socials?c) Xinxes polls i puces.
 7. 7. Els aràcnidsGairebé tots són terrestres i solen viure en zones seques i humides. Unaaranya és un exemples de aràcnid. Tenen el cos dividit en: cefalotòrax i abdomen. En el cefalotòrax tenen dos quelícers , que els i serveixen per menjar, dos pedi- Les aranyes són palps, amb funció defensiva i tàctil i quatre potes. aràcnids i tenen Respiren per mitjà de tràquees. vuit potes. La majoria són carnívors , estan proveïts per ungles, garfis i glàn- dules verinoses per capturar les presses. Tenen els sexes separats. N’hi ha que són ovípars , altres vivípara i altres són ovovivípars . No fan la metamorfosi.Els crustacisUna gamba és un crustaci. Gairebé tots són marins , també n’hi ha d’ai-gua dolça, també n’hi ha alguns de terrestre. Tenen el cos dividit en: cap, tòrax i abdomen, tot i que sovint el tòrax i el abdomen formen el cefalotòrax. Al cap tenen dos parells d’antenes, un parell d’ulls i mandíbules mastegadores. Al tòrax tenen cinc parells de potes. L ‘abdomen està segmentat. Respiren per mitjà de brànquies, a la base de les potes o a través Els crancs són crus- de la superfície del cos. tacis i caminen de costat. Són carnívors , també són filtradors i altres d paràsits, tenen una alimentació molt variada. La majoria tenen sexes separats. Són ovípars i presenten la meta- morfosi. ACTIVITATS 15. Què són els quelícers dels aràcnids i quina utilitat tenen? Els miriàpodes Els quelícers dels aràcnids, estan situats al cefalo- tòrax i els serveixen per menjar.  Són miriàpodes els centpeus, l’escolo- pendra. Viuen en llocs foscos i humits. 16. Busca en els conceptes clau el significat de  Tenen el cos allargat, format per: cap miriàpode. i tronc, amb segments iguals. Grup d’artròpodes que tenen dues antenes i un cos llarg i dividit en nombrosos segments. Cada  A cada segment poden tenir un parell segment té un o dos parells de potes, com el cent- de potes, o dos parells de potes. peus o el milpeus. Del grec myriás: molt nombrós,  Al cap tenen un parell d’antenes, ulls i podós: peu. simples i una boca amb mandíbula mastegadora.  Respiren per mitjà de tràquees. 17. A quin grup d’artròpodes pertanyen els escor-  Tenen una alimentació molt variada, pins i les paparres? Els centpeus són poden ser carnívors o herbívors. Els escorpins i les paparres pertanyen el grup miriàpodes.  Tenen sexes separats . Són ovípars i d’artròpodes. no presenten la metamorfosi. 18. Quina és la principal diferència que hi ha entre els centpeus i els milpeus? La principal diferencia entre els centpeus i els milpeus, és que els centpeus, a cada segment tenen un parell de potes, i en canvi, els milpeus tenen dos parells de potes a cada segement.
 8. 8. 7. Els equinoderms Grups d’equinodermsCom és el cos dels equinoderms EQUINOÏDEUS. Granotes o eriçonsLes característiques principals dels equinoderms són: de mar. Tenen simetria radial i les larves bilateral. Tenen el cos en forma arrodonida, cilíndrica o estrallades. Tenen esquelet intern format per petites plaques situades sota la pell que poden estar lliures, articulades o soldades entre si. No tenen el cap diferenciat del cos. L boca acostuma a estar a la part inferior del cos. ASTEOÏDEUS. Estrelles de mar.Com són les funcions dels equinoderms Es desplacen per mitjà d’un aparell anomenat aparell ambulacral, exclusiu del equinoderms. Es tracta d’un sistema de tubs plens d’aigua, que formen els peus ambulacrals. OFIURÓÏDEUS. Per respirar utilitzen l’aparell ambulacral, ja que respiren a través de la pell, Falses estrelles tot i que n’hi ha que tenen brànquies poc desenvolupades. Són animals carnívors, s’alimenten de petits crustacis i mol·luscs. Presenten sexes separats, hi ha alguna espècia hermafrodita. Tenen fecunda- ció externa. Neixen d’ous que en la metamorfosi es converteixen en adults. Alguns, tenen capacitat nadadora, a partit d’un braç poden originar un altre animal. HOLOTURIOÏDEUS. Cogombres de mar.ACTIVITATS19. Busca en els conceptes clau el significat del terme equinoderm.Equinoderm: Grup d’animals invertebrats de simetria radial coberts per plaques i CRIONOÏDEUS.espines. Es desplacen pel fons del mar gràcies als múltiples peus ambulacrals que Clavellines o lliristenen. Per exemple, les estrelles i els eriçons de mar. Del grec, ekhînos: eriçó, i dér- de mar.ma: pell.20. Què és l’aparell ambulacral? Quina funció té?L’aparell ambulacral es un sistema de tubs interns, plens d’aigua, que formen elsanomenats peus ambulacrals. L’aparell ambulacral, es l’aparell que permet que elsequinoderms es puguin desplaçar.
 9. 9. A fonsExplica la informació de la classificació dels insectes. (Elimina aquestes paraules quan hagueu d’escriure la introducció).HIMENÒPTERS DÍPTERS COLEÒPTERSAlguns tenen dos parells d’ales ,que son També tenen un parell d’ales, però les de Tenen dos parells d’ales. Les de darreramembranoses. L’aparell que tenen a la darrera estan reduïdes que es diuen ba- són gruixudes, dures i opaques. Las deboca està adaptat per llepar … lancins. L’aparell bocal és xuclador. davant són membranoses, i plegades quan estan en repòs. L’aparell vocal és mossegador i mastegador.DERMÀPTERS ORTÒPTERS HETERÒPTERSCom les estisoretes. Tenen les ales ante- Com els saltamartins i els grills. Tenen dos Com les xinxes. Tenen dos parellsriors molt curtes i les posteriors molt parells d’ales, les anteriors endurides i les d’ales. Les anteriors són gruixudes i lesgrosses i membranoses, plegades. L’apa- posteriors plegades sota les primeres. posteriors són membranoses. L bocarell bocal és mastegador. L’aparell bocal és mastegador. està adaptada per perforar i per xuclar.LEPIDÒPTERS ODONATS SIFONÀPTERSCom les papallones i les arnes. Tenen Com les libèl·lules. Tenen dos parells Com les puces. No tenen ales. Les po-dos parells d’ales membranoses amb d’ales estretes, grosses i membranoses. tes estan adaptades a fer salts. La bocaescates. L’aparell bocal es xuclador, i L’aparell mastegador és mastegador. és xucladora i està adaptada per perfo-està enrotllat en estat de repòs. rar la pell.

×