Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

dh-make-perl

Empaquetament i test de mòduls de Perl per a Ubuntu a la manera de Debian

 • Login to see the comments

dh-make-perl

 1. 1. dh-make-perl Empaquetament i test de mòduls de Perl per a Ubuntu a la manera de Debian (Barcelona.pm) Alex Muntada <alexm@alexm.org>
 2. 2. Introducció Barcelona.pm 2
 3. 3. La manera clàssica de Perl Barcelona.pm 3
 4. 4. cd Flick-Upload-1.32 perl Makefile.PL make make test make install Barcelona.pm 4
 5. 5. La manera ràpida de Perl Barcelona.pm 5
 6. 6. cpan Flickr::Upload Barcelona.pm 6
 7. 7. La manera ràpida de Debian Barcelona.pm 7
 8. 8. (també per a Ubuntu) Barcelona.pm 8
 9. 9. sudo apt-get install dh-make-perl sudo apt-get install devscripts Barcelona.pm 9
 10. 10. dh-make-perl --cpan Flickr::Upload (cd Flickr-Upload-1.32 && debuild) Barcelona.pm 10
 11. 11. sudo dpkg -i libflickr-upload-perl_*.deb Barcelona.pm 11
 12. 12. Una manera més complicada... Barcelona.pm 12
 13. 13. ...però alhora interessant, Barcelona.pm 13
 14. 14. el PPA del Launchpad Barcelona.pm 14
 15. 15. dh-make-perl --cpan Flickr::Upload --version 1.32-0~alexm1 (cd Flickr-Upload-1.32 && debuild -S -sa) Barcelona.pm 15
 16. 16. dput ppa libflickr-upload-perl_*.changes Barcelona.pm 16
 17. 17. sleep 1200 Barcelona.pm 17
 18. 18. (el Launchpad accepta la petició) Barcelona.pm 18
 19. 19. sleep 1200 Barcelona.pm 19
 20. 20. (acabada la construcció del paquet binari a les granges del Launchpad) Barcelona.pm 20
 21. 21. sudo apt-get update sudo apt-get install libflickr-upload-perl Barcelona.pm 21
 22. 22. Detalls Barcelona.pm 22
 23. 23. debian/changelog Barcelona.pm 23
 24. 24. libflickr-upload-perl (1.32-0~alexm1) hardy; urgency=low * Initial Release. -- Alex Muntada <alexm@alexm.org> Wed, 24 Sep 2008 00:18:19 +0200 Barcelona.pm 24
 25. 25. Nomenclatura dels números de versió Barcelona.pm 25
 26. 26. 1.32-0~alexm1 Upstream version: 1.32 + Debian version: -0 [+ Ubuntu version: ubuntu1] + Custom version: ~alexm1 Barcelona.pm 26
 27. 27. Distribució sobre la que cal construir el paquet binari Barcelona.pm 27
 28. 28. stable; testing; unstable; (Debian) Barcelona.pm 28
 29. 29. gutsy; hardy; intrepid; (Ubuntu) Barcelona.pm 29
 30. 30. debian/control Barcelona.pm 30
 31. 31. Source: libflickr-upload-perl Section: perl Priority: optional Build-Depends: debhelper (>= 5.0.0), libxml-parser-lite-tree-perl (>= 0.03), libwww-perl (>= 1), libflickr-api-perl (>= 0.07) Build-Depends-Indep: perl (>= 5.8.8-12) Maintainer: Alex Muntada <alexm@alexm.org> Standards-Version: 3.7.3 Homepage: http://search.cpan.org/dist/Flickr-Upload/ Package: libflickr-upload-perl Architecture: all Depends: libxml-parser-lite-tree-perl (>= 0.03), libwww-perl (>= 1), libflickr-api-perl (>= 0.07) Description: Module for uploading images to flickr.com Upload an image to flickr.com. . This description was automagically extracted from the module by dh-make-perl. Barcelona.pm 31
 32. 32. Incloure l'arxiu orginial... (*.orig.tar.gz) Barcelona.pm 32
 33. 33. és el cas general si el mòdul de Perl no està empaquetat Barcelona.pm 33
 34. 34. debuild -S -sa Barcelona.pm 34
 35. 35. Incloure només les diferències... (*.diff.gz) Barcelona.pm 35
 36. 36. en els casos en què el paquet ja existeixi prèviament a la distribució Barcelona.pm 36
 37. 37. debuild -S -sd Barcelona.pm 37
 38. 38. Launchpad Barcelona.pm 38
 39. 39. (Canonical) Barcelona.pm 39
 40. 40. https://launchpad.net/ Barcelona.pm 40
 41. 41. Code Bugs Blueprints Translations Answers Barcelona.pm 41
 42. 42. PPA Barcelona.pm 42
 43. 43. Personal Package Archive Barcelona.pm 43
 44. 44. Servei personal de compilació i distribució de paquets binaris Barcelona.pm 44
 45. 45. https://launchpad.net/ ~alex.muntada/ +editpgpkeys Barcelona.pm 45
 46. 46. https://launchpad.net/ codeofconduct Barcelona.pm 46
 47. 47. https://launchpad.net/ ~alex.muntada/+archive Barcelona.pm 47
 48. 48. /etc/apt/sources.list Barcelona.pm 48
 49. 49. deb http://ppa.launchpad.net/alex.muntada/ubuntu hardy main deb-src http://ppa.launchpad.net/alex.muntada/ubuntu hardy main Barcelona.pm 49
 50. 50. ~/.dput.cf Barcelona.pm 50
 51. 51. [ppa] fqdn = ppa.launchpad.net method = ftp incoming = ~alex.muntada/ubuntu/ login = anonymous allow_unsigned_uploads = 0 Barcelona.pm 51
 52. 52. Tests Barcelona.pm 52
 53. 53. Shit happens! Barcelona.pm 53
 54. 54. (dependències, bugs, etc.) Barcelona.pm 54
 55. 55. pbuilder és el vostre millor amic Barcelona.pm 55
 56. 56. permet construir els paquets binaris en un entorn net i controlat Barcelona.pm 56
 57. 57. sudo apt-get install pbuilder sudo pbuilder create --debootstrapopts --variant=buildd Barcelona.pm 57
 58. 58. ~/.pbuilderrc Barcelona.pm 58
 59. 59. # Enable these in /etc/apt/sources.list (default is main only) COMPONENTS=quot;main universequot; # Add these extra sources (may contain other dependencies) OTHERMIRROR=quot;deb http://ppa.launchpad.net/alex.muntada/ubuntu hardy mainquot; Barcelona.pm 59
 60. 60. sudo pbuilder update --override-config Barcelona.pm 60
 61. 61. (opcionalment) Barcelona.pm 61
 62. 62. sudo pbuilder --execute --save-after-exec -- /usr/bin/apt-get install gnupg Barcelona.pm 62
 63. 63. Creació del paquet binari Barcelona.pm 63
 64. 64. (cd Flickr-Upload-1.32 && debuild) sudo pbuilder build libflickr-upload-perl_*.dsc Barcelona.pm 64
 65. 65. Creació del paquet amb els fonts per al PPA Barcelona.pm 65
 66. 66. (cd Flickr-Upload-1.32 && debuild -S -sa) sudo pbuilder build libflickr-upload-perl_*.dsc Barcelona.pm 66
 67. 67. Extra Barcelona.pm 67
 68. 68. bzr-buildpackage (i.e. bzr-builddeb) Barcelona.pm 68
 69. 69. Gestió dels canvis introduïts pel procés d'empaquetament Barcelona.pm 69
 70. 70. sudo apt-get install bzr-builddeb Barcelona.pm 70
 71. 71. ~/.bazaar/builddeb.conf Barcelona.pm 71
 72. 72. [BUILDDEB] builder = debuild source-builder = debuild -S -sa Barcelona.pm 72
 73. 73. bzr whoami quot;Alex Muntada <alexm@alexm.org>quot; Barcelona.pm 73
 74. 74. bzr import-dsc --initial --to libflickr-upload-perl libflickr-upload-perl_*.dsc Barcelona.pm 74
 75. 75. cd libflickr-upload-perl vi t/failupload.t dch -v 1.32-0~alexm3 bzr commit Barcelona.pm 75
 76. 76. bzr builddeb -S (cd ../build-area && sudo pbuilder build libflickr-upload-perl_*.dsc) (cd ../build-area && dput ppa libflickr-upload-perl_*.changes) Barcelona.pm 76
 77. 77. (opcionalment) Barcelona.pm 77
 78. 78. https://launchpad.net/ ~alex.muntada/ +editsshkeys Barcelona.pm 78
 79. 79. bzr launchpad-login alex.muntada bzr push --create-prefix lp:~alex.muntada/ +junk/libflickr-upload-perl Barcelona.pm 79
 80. 80. https://code.launchpad.net/ ~alex.muntada Barcelona.pm 80
 81. 81. Què passa amb les noves versions del mòdul? Barcelona.pm 81
 82. 82. Tranquils, tot controlat ;) Barcelona.pm 82
 83. 83. uscan --report bzr merge-upstream --version=1.33 http://search.cpan.org/ .../Flick-Upload-1.33.tar.gz Barcelona.pm 83
 84. 84. dch -v 1.33-0~alexm1 quot;New upstream version (1.33)quot; bzr commit -m quot;New upstream version (1.33)quot; Barcelona.pm 84
 85. 85. Referències Barcelona.pm 85
 86. 86. https://help.launchpad.net/ Packaging/PPA Barcelona.pm 86
 87. 87. https://wiki.ubuntu.com/ PbuilderHowto Barcelona.pm 87
 88. 88. http://pkg-perl .alioth.debian.org/ Barcelona.pm 88
 89. 89. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/deed.ca Barcelona.pm 89
 90. 90. ^D Barcelona.pm 90

×