A economia española

184 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

A economia española

  1. 1. A ECONOMIA ESPAÑOLAALEX MOSQUERA
  2. 2. A AGRICULTURA E A GANDERIAEN ESPAÑAPrincipais cultivosPrincipais rexions gandeirasA politica agraria comunitaria
  3. 3. AS PAISAXES AGRARIAS ENESPAÑATipos de paisaxes en españaAtlanticaMediterraneaCanariasInterior
  4. 4. A PESCA EN ESPAÑAEspaña e unha potencia pesqueiraA pesca española na UE
  5. 5. MINARIA , ENERXIA ECONSTRUCCION EN ESPAÑAA minaria en españaA construccion en españaA construccion e un sector clave
  6. 6. AS ACTIVIDADES INDUSTRIAISEN ESPAÑAO desenvolvemento da industria enespañaPrincipais sectores industriaisEspaña na rede industriañ europea
  7. 7. COMERCIO TRANSPORTES ECOMUNICACIONES EN ESPAÑAO comercio español e a union europeaRede de transportes e comunicacionesTrans maritimo e aereo
  8. 8. O TURISMO EN ESPAÑAO moswlo turistico español actualProcedencia e destino do turismoexteriorTurismo interior e mobilidade temporalInfraestructura hotelera

×