Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentarea Scolii Normale "Vasile Lupu" Iasi

11,964 views

Published on

scurta prezentare a Scolii Normale "Vasile Lupu" Iasi cu ocazia targului de oferte educationale 2007

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentarea Scolii Normale "Vasile Lupu" Iasi

 1. 1. Ş COALA NORMAL Ă “ VASILE LUPU “ IA Ş I <ul><li>v ă a ş teapt ă </li></ul><ul><li>s ă -i cunoa ş te ţ i realiz ă rile </li></ul>
 2. 2. Ş COALA NORMAL Ă “ VASILE LUPU “ IA Ş I (intrarea principala)
 3. 3. Lectie deschisa la clasele scolii primare sustinuta de elevii scolii noastre
 4. 4. Aniversarea Zilei de 8 Martie 2007 la clasa a VI-a
 5. 5. Lectie deschisa la clase primare “simultan” sustinuta de elevii scolii noastre
 6. 6. Lectie deschisa sustinuta de elevii clasei a II-a ai scolii noastre
 7. 7. Moment artistic ocazionat de aniversarea zilei de 8 Martie 2006
 8. 8. <ul><li>OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU 2006 – 2007 </li></ul><ul><li>Invăţământ Primar - 2 clase învăţământ simultan ; </li></ul><ul><li>Clasa a V- a - 2 clase a 28 locuri fiecare </li></ul><ul><li>FILIERA VOCATIONALA </li></ul><ul><ul><li>PROFIL PEDAGOGIC </li></ul></ul><ul><li>Specializări: </li></ul><ul><ul><li>INSTRUCTOR ANIMATOR - INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE – 1 cl. 28 locuri </li></ul></ul><ul><ul><li>BIBLIOTECAR- DOCUMENTARIST - 1 cl. 28 locuri </li></ul></ul><ul><ul><li>PEDAGOG ŞCOLAR -1 cl. 28 locuri </li></ul></ul><ul><li>DURATA STUDIILOR: 4 ANI </li></ul><ul><li>ETAPELE EXAMINĂRII: </li></ul><ul><li>Proba de aptitudini muzicale si coordonare motric ă (Admis/Respins) </li></ul><ul><li>Proba de investigare a capacitatii de comunicare si a dic ţ iei (Admis/Respins) </li></ul><ul><li>Sus ţ inere a Teste lor Na ţ ionale </li></ul>
 9. 9. Moment artistic ocazionat de aniversarea zilei de 8 Martie 200 7
 10. 10. <ul><ul><li>PROFIL TEOLOGIC </li></ul></ul><ul><li>Specializări: </li></ul><ul><ul><li>RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ </li></ul></ul><ul><li>DURATA STUDIILOR: 4 ANI </li></ul><ul><li>ETAPELE EXAMINĂRII: </li></ul><ul><li>Proba de aptitudini la disciplina religie catolică predată în clasele VII-VIII ; candidaţii vor primi note de la 1 la 10. </li></ul><ul><li>Interviu sau colocviu ; (Admis/Respins) </li></ul><ul><li>Sus ţ inere a Teste lor Na ţ ionale </li></ul>
 11. 11. Moment artistic ocazionat de aniversarea zilei de 8 Martie 200 7
 12. 12. &quot;Cantec drag moldovenesc&quot; – Album de muzica populara semnat Nimfodora Maria Marcu eleva a Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 13. 13. Expunerea prof.dr. Mihai Stanciu cu ocazia aniversarii a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 14. 14. Recitalul echipei de dansuri a scolii cu ocazia aniversarii a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 15. 15. Muzeul scolii Concurs de sah pe calculator in laboratorul informatic al scolii
 16. 16. Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 17. 17. <ul><ul><ul><li>FILIERA TEORETICA </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>bilingv (franceză - engleză) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PROFIL UMAN </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Specializări: </li></ul></ul><ul><ul><li>FILOLOGIE - 1 clasă 14 / fr.+14 / eng. = 28 locuri </li></ul></ul><ul><ul><li>ETAPELE EXAMINĂRII – </li></ul></ul><ul><ul><li>ACELEASI CA LA PROFILUL PEDAGOGIC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proba de verificare a cuno ş tin ţ elor la limb a m odern ă aleasă </li></ul></ul><ul><ul><li>Sus ţ inere Teste Na ţ ionale </li></ul></ul>
 18. 18. Muzeul scolii Concurs interdisciplinar in laboratorul de informatica al scolii cu ocazia Zilelor Scolii Iesene
 19. 19. Moment din spectacolul sustinut la Teatrul de copii “Luceafarul” din Iasi la aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 20. 20. Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 21. 21. Moment din sustinerea unui proiect in laboratorul de informatica al Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 22. 22. Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 23. 23. Moment din spectacolul “Judecata lui Juppiter” sustinut la Teatrul “Luceafarul” cu ocazia aniversar ii a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 24. 24. <ul><li>ACTIVITĂŢI SPECIFICE ŞCOLII </li></ul><ul><li>Scoala ofer ă educa ţ ie umanist ă complet ă ş i preg ă tire psihopedagogic ă î n unit ăţ i de aplica ţ ie preprimare ş i primare </li></ul><ul><li>Organizare / sus ţ inere activit ăţ i metodico- ş tiin ţ ifice voca ţ ionale </li></ul><ul><li>Dezvoltarea abilităţilor vocaţionale prin: </li></ul><ul><ul><li>Participare la concursuri na ţ ionale; </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizarea ş i participarea în echipe de lucru în proiecte; </li></ul></ul><ul><ul><li>Participarea la simpozioane pe specialităţi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizare de festivităţi ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizare de expoziţii ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Participarea la jocuri sportive; </li></ul></ul><ul><ul><li>Participarea în trupe de teatru; </li></ul></ul><ul><ul><li>Participarea în echipe de dansuri; </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizare de excursii ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Participarea în ansambluri corale . </li></ul></ul>
 25. 25. Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 26. 26. Corul scolii condus de prof.Gh.Honciuc prezent la aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 27. 27. Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 28. 28. Si iarna peisajul este frumos la Scoala Normala “Vasile Lupu” din Iasi
 29. 29. Formatia de teatru a scolii prezenta la Festivalul International de Teatru pentru Tineret “ORPHEUS” organizat de Scola Normala Iasi
 30. 30. Moment din deschiderea festiva a anului scolar 200 6 -200 7
 31. 31. <ul><li>PROIECTE DE PARTENERIAT CU INSTITUŢII DIN UNIUNEA EUROPEANĂ </li></ul><ul><li>“ VERS UNE ORIENTATION SCOLAIRE POUR LES JEUNES EUROPEENS ” </li></ul><ul><li>PROIECT DE DEZVOLTARE ŞCOLARĂ </li></ul><ul><li>“ GESTIUNEA BIBLIOTECILOR FOLOSIND T.I.C.” ( Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor ) </li></ul><ul><li>PROIECT LEONARDO da VINCI </li></ul><ul><li>“ EUROPA PE INTELESUL COPIILOR” - PROIECT PHARE </li></ul><ul><li>PROJET DES ECOLES ASSOCIEES UNESCO - PROJET DE CORRESPONDANCE </li></ul><ul><li>INTER NATIONAL THEATRE FESTIVAL FOR HIGH SCHOOL STUDENTS &quot;ORPHEUS &quot; </li></ul>
 32. 32. Moment din deschiderea festiva a anului scolar 2005-2006
 33. 33. Moment din deschiderea festiva a anului scolar 200 6 -200 7
 34. 34. Capela Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 35. 35. Moment din deschiderea festiva a anului scolar 2005-2006
 36. 36. Moment din deschiderea festiva a anului scolar 2005-2006
 37. 37. Moment din deschiderea festiva a anului scolar 200 6 -200 7
 38. 38. Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 39. 39. Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 40. 40. <ul><li>CORPUL PROFESORAL AL </li></ul><ul><li>Ş COLII NORMALE “ VASILE LUPU “ IA Ş I CUPRINDE: </li></ul><ul><li>71 cadre didactice de predare din care: </li></ul><ul><ul><li>3 profesori doctori </li></ul></ul><ul><ul><li>29 profesori cu gradul didactic I </li></ul></ul><ul><ul><li>4 profesori cu gradul didactic II </li></ul></ul><ul><ul><li>19 profesori cu gradul didactic “definitiv” </li></ul></ul><ul><ul><li>16 profesori debutanţi . </li></ul></ul>
 41. 41. Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi
 42. 42. Moment din spectacolul ocazionat de aniversarea a 150 de ani de la intemeierea Scolii Normale “Vasile Lupu” Iasi - 2005
 43. 43. Concurs intre clase
 44. 44. Activitate instructiv educativa desfasurata sub indrumarea prof. E.Covrig
 45. 45. Ora de meditatii in internatul scolii
 46. 46. Ora de meditatii in internatul scolii
 47. 47. Intalnire cu jurnalistul Catalin Mihuleac
 48. 48. Moment artistic ocazionat de aniversarea zilei de 8 Martie 200 6
 49. 49. Moment artistic ocazionat de aniversarea zilei de 8 Martie 2006
 50. 50. Moment artistic ocazionat de aniversarea zilei de 8 Martie 200 7
 51. 51. VENITI CU INIMA DESCHISA
 52. 52. V ă a ş tept ă m la Ş COALA NORMAL Ă “ VASILE LUPU “ IA Ş I <ul><li>Aleea Mihail Sadoveanu 46 </li></ul><ul><li>Cod poştal: 700489 Iaşi </li></ul><ul><li>telefon / fax: +40232 219011 - secretar </li></ul><ul><li>telefon / fax: +40232 214955 - director </li></ul><ul><li>e-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>Web: http://normalaiasi.timbru.com </li></ul>

×