Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coronabullying

702 views

Published on

This presentation may be useful to the 60 teachers who will form the series by 10 students on bullying on the internet.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Coronabullying

 1. 1. PROIECTUL PANDORA Protocol Anti-Discriminare Online pentru Reactie Activa INTERNETUL NU ESTE O JUNGLA
 2. 2. Proiectul este implementat de Fundatia CORONA Iasi si finantat prin granturile SEE 2009-2014 in cadrul Fondului ONG in Romania Manager proiect - Roxana Romanică - Fundatia CORONA Iasi Str. Pacurari nr. 21– O.N.G. preocupat de dezvoltarea comuniatii locale in toate sectoarele vietii economice, sociale, culturale, educative,sportive, de tineret si mediu. Referent-Daniela Prisacariu-coordonator de proiecte Asociatia Accept
 3. 3. Scopul proiectului este cresterea capacitatii tinerilor de a identifica, raporta si contracara mesajele Discriminatoare si Instigatoare la Ura postate pe internet (DIU). DIU= forme de exprimare ce disemineaza, incita, promoveaza sau justifica: - ura rasiala- xenofobia- antisemitismul sau alte forme de ura bazate pe intoleranta-nationalism, etnocentrism, discriminare si ostilitate impotriva minoritatilor, a imigrantilor, a grupurilor vulnerabile (rromi, evrei, minoritati etnice, femei, persoane cu dizabilitati, comunitatea LGBT, atei etc...)
 4. 4. REMARCA Chiar daca scopul propus de proiect este de a identifica, raporta si contracara mesajele DIU subliniem necesitatea prevenirii aparitiei acestor situatii prin diminuarea cauzelor, solutia fiind EDUCAREA tinerilor in spiritul virtutilor FRUMOS, BINE si ADEVAR si abia dupa ce am constatat aparitia acestor situatii sa le raportam, sa contracaram mesajele si sa limitam efectele.
 5. 5. Ce inseamna Bullying ? = a intimida, a teroriza, a brutaliza, a nu lăsa în pace/a hartui Argument  Ne preocupa problema pentru ca în România există cea mai mare incidenţă a hărţuirilor din întreaga Europă.  41% dintre copiii români intervievaţi au declarat că au fost hărţuiţi în vreun fel, atât în lumea reală cât şi prin intermediul noilor tehnologii, iar 13% declară că au fost hărţuiţi online.  A crescut numarul cazurilor în care datele personale sunt sustrase de pe reţelele sociale, postate pe diverse alte site-uri în contexte
 6. 6. DIU se naste din PREJUDECATI PREJUDECATA este o parere, idee preconceputa (si adesea eronata) pe care si-o face cineva asupra unui lucru, adoptata de obicei fara cunoasterea directa a faptelor sau impusa prin educatie, in societate
 7. 7.  Bullying-ul= esteuncomportament repetatsiintenionatț princareagresorul î ipersecut , r ne te,ă ăș ș intimidează victima: - verbal, - relaional i/sauț ș - fizic.
 8. 8. Ce caracteristici are bullying-ul:Ce caracteristici are bullying-ul:  caracterul REPETAT al acţiunilor;  are la bază INTENŢIA de a jigni, de a păgubi, de a răni pe altul.  Are ca efect fixarea atentiei asupra unei anumite persoane care devine ţinta predilectă si;  Consta intr-o diferenţă de putere între agresor şi ţintă, bazată adesea pe faptul ca ţinta este percepută ca fiind vulnerabilă, slabă i nu se poate apăra singură.ș
 9. 9. Fenomenul Bullying putem spune ca APARE CÂND … • Cineva te strigă pe nume cu subînţeles •Te pun în încurcătură •Te împing, lovesc, şicanează •Te vorbesc pe la spate •Te ignoră •Îti atacă opiniile, credinţa •Îţi fură banii •Îti îndepărteză prietenii •Postează mesaje urâte pe net (cyberbullying) •Provoacă rumoare •Te înşeală, te intimidează • Păstrează tăcerea sau dau telefoane abuzive •Trimit texte ofensive prin telefon sau se fac REMARCI DESPRE: • Greutatea ta • Cum arăţi • Culoarea părului • Familia ta • Activitatea şcolară • Popularitatea ta • Felul în care munceşti (stil de lucru) • Dacă ai dizabilităţi • Diferenţe de religie, culoare sau cultură • Hainele pe care le porţi • Dacă ai dificultă i deț pronun ieț
 10. 10. Bullying-ul se exprima: - verbal prin tachinare, glume, izolare, birfe, amenintari - emotional si nonverbal- intimidare prin gesturi sau prin excludere sociala; - fizic prin a-l bloca, înghesui, lovi, împinge, a pune piedică; - sexual prin aluzii, hartuire, atingere, bataie, fotografii compromitatoare, email- uri, graffiti, avansuri sexuale; - deposedare de bunuri- ascunde lucrurile, furt, incendierea, deposedare de fonduri, vandalism, distrugere; - cyberbullying-ul- inseamna mesage insultatoare (la telefon, computer sau prin e-mail) .
 11. 11. ACTORII Bullying-ului sunt: - Victima/agresatul - Agresorul si - Martorii /spectatorii.
 12. 12. Vrea sa fie popular, sa primeasca atentie, sa domine Vrea sa se distreze si o face incercand sa enerveze victima care, de fiecare data, raspunde intr-un mod pe care agresorul îl asteapta: se supara, se enerveaza, incepe sa plingă. Vrea sa impresioneze „lider-ul” grupului sau pentru ca se teme sa nu fie el agresat. Nu îi place sa accepte regulile. Nu manifesta empatie si chiar se bucura atunci cand produce durere celorlalti. Profilul agresorului
 13. 13. Pasiv în comportament iș comunicare, nesiguri, fără prieteni, anxioşi şi au o scăzută încredere în sine Nu se vor apăra şi nici nu vor răspunde cu aceeaşi monedă Victimele fenomenului bullying sunt fete i băie iș ț de toate vârstele, aspecte fizice diferite i cu trecutș divers. Copiii timizi, lipsiti de forta, care se supara foarte repede, incapabili de a se apara singuri. Afişează o atitudine de învins şi un comportament depresiv, nu face faţă presiunii grupului
 14. 14. • De ce copiii ascund adultilor fenomenul ?  Le este rusine ca au fost agresati; • Se tem de razbunare; • Nu cred ca adultii îi pot ajuta; • Au fost abuzati de adulti si cred ca este ceva normal sa fii abuzat; • Nu vor sa fie etichetati ca „turnatori” sau „tradatori”.
 15. 15.  Cine-s SPECTATORII ?  Cei mai mul i dintre elevi nu sunt niciț agresori i nici victime. Ei sunt spectatori.ș  Un rol important în prevenirea fenomenului bullying îl are spectatorul. În func ie deț modul în care el reac ionează, poateț contribui la problemă sau la solu ie.ț  Unii spectatori instigă agresorul să abuzeze victima, majoritatea acceptă în mod pasiv privind i nefăcând nimicș , încurajând agresorul să continue, prin simpla prezenţă
 16. 16. Cre tereaș pasivită ii sauț retragerea, plâns frecvent, triste e,ț depresie Dureri fizice (de cap, de stomac fără o cauză clară), probleme de concentrare, de învă areț Scade randamentul la învă ătură, refuză săț mai meargă la coalăș Singurătate, anxietate, stimă de sine scăzută, sinucidere VICTIMA EFECTELE BULLYING-ului
 17. 17. Dificultă i de aț stabili rela iiț de prietenie pozitivă Au tendin a deț a abuza de alcool, tutun Vor fi agresivi cu so ia/so ul i copiiiț ț ș lor Bullying-ul corelează pozitiv cu activitatea criminală de mai târziu AGRESORUL
 18. 18. Trăiesc cu sentimentul de vinovă ie că nu auț intervenit Trăiesc cu teama permanentă că vor deveni viitoarele victime MARTORUL
 19. 19.  Fenomenul bullying NU este inofensivFenomenul bullying NU este inofensiv sau inevitabil.sau inevitabil.  Fenomenul bullying ESTE învă at,țFenomenul bullying ESTE învă at,ț răne te i poate fi controlat.ș șrăne te i poate fi controlat.ș ș  Fenomenul bullying SE DEZVOLTĂ dacăFenomenul bullying SE DEZVOLTĂ dacă este sus inut i lăsat nesupravegheat.ț șeste sus inut i lăsat nesupravegheat.ț ș  Fenomenul bullying IMPLICĂ pe oricine;Fenomenul bullying IMPLICĂ pe oricine;  Fenomenul bullying POATE fi prevenit ișFenomenul bullying POATE fi prevenit iș stopat.stopat. CONCLUZII
 20. 20.  DocumenteazăDocumentează-te asupra acestui tip de-te asupra acestui tip de comportament. Pute i afla despre situa iiț țcomportament. Pute i afla despre situa iiț ț similare i modalită i de rezolvare, care esteș țsimilare i modalită i de rezolvare, care esteș ț profilul celui care apelează la un astfel deprofilul celui care apelează la un astfel de comportament, folose te apoi aceste dateșcomportament, folose te apoi aceste dateș pentru a-i dezarma pe agresori.pentru a-i dezarma pe agresori.  Poveste te unui adult ce i se întâmplă.ș țPoveste te unui adult ce i se întâmplă.ș ț  Alege să nu fii singur în această problemă,Alege să nu fii singur în această problemă, alege o persoană de încredere (părinte,alege o persoană de încredere (părinte, profesor, antrenor, frate mai mare, rudă),profesor, antrenor, frate mai mare, rudă), căreia să i te destănui.căreia să i te destănui.  Nu î i fie teamă i nici ru ine, nu tu estiț ș șNu î i fie teamă i nici ru ine, nu tu estiț ș ș responsabil de acestă problemă.responsabil de acestă problemă.
 21. 21.  Ce putem face ca AGRESAT ?Ce putem face ca AGRESAT ?  Fii calm i nu ac iona sub imperiul impulsuluiș țFii calm i nu ac iona sub imperiul impulsuluiș ț de moment;de moment;  Reac ia ta in fa a comportamentului deț țReac ia ta in fa a comportamentului deț ț intimidare este foarte importantă.intimidare este foarte importantă.  Fii calm i nu te înfuria afi ând un aer deș șFii calm i nu te înfuria afi ând un aer deș ș indiferen ă. De asemenea, nu sta în caleațindiferen ă. De asemenea, nu sta în caleaț celui care încearcă să te intimideze. Acestacelui care încearcă să te intimideze. Acesta are nevoie de public , a a că dacă tu întorcișare nevoie de public , a a că dacă tu întorciș spatele i refuzi să fii părta la acel joc, el î iș ș șspatele i refuzi să fii părta la acel joc, el î iș ș ș va pierde din autoritate.va pierde din autoritate.
 22. 22.  Dacă indiferen a nu func ionează,ț țDacă indiferen a nu func ionează,ț ț reac ionează!țreac ionează!ț  Spune-i calm, dar ferm să înceteze.Spune-i calm, dar ferm să înceteze.  Nu apela i tu la acela i comportamentș șNu apela i tu la acela i comportamentș ș agresiv. Arată-i doar că nu e ti afectat de ce seșagresiv. Arată-i doar că nu e ti afectat de ce seș întâmplă. Fă- i prieteni i încearcă să fii înț șîntâmplă. Fă- i prieteni i încearcă să fii înț ș prezen a acestora. Apartenen a la un grup teț țprezen a acestora. Apartenen a la un grup teț ț va face mai pu in vulnerabil.țva face mai pu in vulnerabil.ț  Arata-i că e ti încrezător în tine, indiferent deșArata-i că e ti încrezător în tine, indiferent deș comportamentul lui.comportamentul lui.
 23. 23.  Vorbe te cu un psiholog (fiecare liceu are unșVorbe te cu un psiholog (fiecare liceu are unș consilier colar). Un specialist te poate sfătui iș șconsilier colar). Un specialist te poate sfătui iș ș poate fi acea persoană de încredere careia să ipoate fi acea persoană de încredere careia să i te destăinui.te destăinui.  Sună la telefonul copilului 116111;Sună la telefonul copilului 116111;  Aceasta este o modalitate prin care te po ițAceasta este o modalitate prin care te po iț informa, î i po i spune povestea i po i fiț ț ș ținforma, î i po i spune povestea i po i fiț ț ș ț îndrumat de către speciali ti.șîndrumat de către speciali ti.ș
 24. 24. Ce putem face ca SPECTATOR/MARTORCe putem face ca SPECTATOR/MARTOR Dacă asistăm la o scenă deDacă asistăm la o scenă de violenţă fizicăviolenţă fizică:: –– Încercăm să calmăm agresorul;Încercăm să calmăm agresorul; –– Anun ăm rapid un adultțAnun ăm rapid un adultț : profesor, diriginte,: profesor, diriginte, director;director; Dacă asistăm la o scenă deDacă asistăm la o scenă de violenţă psihicăviolenţă psihică:: –– Îi putem lua apărarea victimei;Îi putem lua apărarea victimei; –– Putem anunţa un cadru didactic, care poatePutem anunţa un cadru didactic, care poate vorbivorbi,, inclusivinclusiv cu părinţii agresorilor, cucu părinţii agresorilor, cu rugămintea de a înceta.rugămintea de a înceta.
 25. 25. Pentru a asigura un mediu onlinePentru a asigura un mediu online securizat copiilor, se impunesecurizat copiilor, se impune o educaţieo educaţie corespunzătoare a acestora şi ocorespunzătoare a acestora şi o informare riguroasăinformare riguroasă privind potenţialeleprivind potenţialele situaţii de risc cu care se pot confruntasituaţii de risc cu care se pot confrunta atunci când utilizează Internetulatunci când utilizează Internetul securitatea datelor personale pesecuritatea datelor personale pe Internet, evitarea dependenţei deInternet, evitarea dependenţei de calculator şi Internet, pericolele realecalculator şi Internet, pericolele reale din lumea virtuală, principiuldin lumea virtuală, principiul participării reale a copiilor înparticipării reale a copiilor în elaborarea de strategii privindelaborarea de strategii privind

×