Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

հետաքրքրաշարժ մաթեմատիկա

  • Login to see the comments

հետաքրքրաշարժ մաթեմատիկա

  1. 1. olimpik.notebook May 01, 2011 Խնդիր` + ** * фев 17­23:01 1
  2. 2. olimpik.notebook May 01, 2011 Խնդիր` ունենք 10 միանման ոսկե մետաղադրամներով պարկեր: Պարկերը լցված են 10 գր ­ոց մետաղադրամներով` 1000  ական մետաղադրամ յուրաքանչյուրում:  Պարկերից մեկը լցված է կեղծ մետաղադրամներով,  որոնք կշռում են 1գր, բայց լրիվ նույն տեսքի են ինչ  իսկականները: ՈՒրեմն ինչպե՞ս պարզել, որ պարկի մետաղադրամներն են  կեղծ: фев 17­21:58 2
  3. 3. olimpik.notebook May 01, 2011 Խնդիր` 5  կատուն  5  մուկը  բռնում  են  5  րոպեում… Քանի՞  կատու  կարող  է  100  րոպեում  բռնել  100  մուկ: фев 17­22:25 3
  4. 4. olimpik.notebook May 01, 2011 Խնդիր` Սոնան ուԱրան պետք է  խորանարդի  յուրաքանչյուր  նիստի վրա նկարեին սրտեր  այնպես, որ  ցանկացած նիստի  վրա նկարած  սրտերը 1 անգամ քիչ լինեին   հաջորդ նիստի  սրտերից և 1անգամ շատ նախորդ նիստի  ? սրտերից:Ամենաքիչը քանի ՞սիրտ  պետք է  նկարեին նրանք: фев 17­22:44 4
  5. 5. olimpik.notebook May 01, 2011 Ձուկը կշռում է8 կգ և էլի  կեսի կեսի կես ձուկ:Որքան  է կշռում ձուկը: июл 12­11:25 5
  6. 6. olimpik.notebook May 01, 2011 ընկերներ որոշեցին փոխանակել իրենց          7 լուսանկարներն այնպես,որ յուրաքանչյուրն  ունենա մյուս ընկերների լուսանկարները:  Ամենաքիչը քանի նկար է հարկավոր այդ  բանը անելու համար: июл 12­11:26 6

×