Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pisano Poslovno Komuniciranje Ppt

31,661 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pisano Poslovno Komuniciranje Ppt

 1. 1. Pisano poslovno komuniciranje Kristina Mataija Monika Pavin
 2. 2. Sadržaj <ul><li>Uvod………………………………………………………………………………………………….…….3. </li></ul><ul><li>Podjela pisanih poslovnih komunikacija…………………………………………...4. </li></ul><ul><li>Funkcije i značaj dopisa…………………………………………………………………..…5. </li></ul><ul><li>Prednosti………………………………………………..………………………………………..……6. </li></ul><ul><li>Nedostaci……………………………………………………………………………………………...7. </li></ul><ul><li>Dijelovi poslovnog pisma……………………………………………………………………..8. </li></ul><ul><li>Oblikovanje poslovnih dopisa……………………………………………………………10. </li></ul><ul><li>Poslovna pisma su………………………………………………………………………………..13. </li></ul><ul><li>Prigodne poslovne komunikacije……………………………………………………….16. </li></ul><ul><li>Dopisi u rješavanju poteškoća………………………………………………………….17. </li></ul><ul><li>Načini razmjene dopisa…………………………………………………………………….18. </li></ul><ul><li>Zaključak……………………………………………………………………………………………..19. </li></ul><ul><li>Literatura……………………………………………………………………………………. …….20. </li></ul>
 3. 3. 1. Uvod <ul><li>Komunikacija-(lat.communicatis=priopćavanje, pružanje i primanje informacija) </li></ul><ul><li>Izgled, oblik, sadržaj poslovnih komunikacija tijekom vremena podliježe promjenama </li></ul><ul><li>Poslovni se stil pisanja razlikuje od književnoga po tome što sadrži izraze trgovački uzamci i običaja, gospodarske, pravne i ostale nazive poslovanja </li></ul>
 4. 4. 2.Poslovne komunikacije dijelimo prema: <ul><li>tehnici pisanja- pisaći stroj, računalo, tiskanice </li></ul><ul><li>vanjskom izgledu- pismo, dopisnice, brzojav, telefax, tiskanice, elektronočka pošta, web stranice </li></ul><ul><li>broju čitatelja- individualne i programirane </li></ul><ul><li>gospodarskoj djelatnosti- industrijska, trgovačka, ugostiteljska, obrtnička, bankovna, prijevoznička, turistička </li></ul>
 5. 5. 3. Funkcije i značaj dopisa: <ul><li>Omogućuje uspostavljanje i održavanje poslovnih veza </li></ul><ul><li>Predstavlja trgovačko društvo( poduzeće) </li></ul><ul><li>Kao dokument za knjiženje </li></ul><ul><li>Kao dokazno sredstvo u slučaju spora </li></ul><ul><li>Kao sredstvo gospodarske promidžbe </li></ul><ul><li>Kao sredstvo analize poslovanja </li></ul>
 6. 6. 4. Prednosti: <ul><li>Čuvanje poslovne i službene tajne </li></ul><ul><li>Točnost i preciznost izražavanja </li></ul><ul><li>Niski troškovi </li></ul><ul><li>Velika dostupnost </li></ul><ul><li>Pismo ima stanovitu trajnost </li></ul>
 7. 7. 5. Nedostaci <ul><li>Pismo ne djeluje tako prisno kao osobni kontakt, nazočnost </li></ul><ul><li>Sporost </li></ul><ul><li>Lakše dolazi do nesporazuma </li></ul><ul><li>Nije moguć dogovor u hodu </li></ul>
 8. 8. 6. Dijelovi poslovnog pisma: <ul><li>BITNI ILI OSNOVNI: </li></ul><ul><li>-Zaglavlje </li></ul><ul><li>-Adresa primatelja </li></ul><ul><li>-Pozivne oznake </li></ul><ul><li>-Mjesto i datum </li></ul><ul><li>-Predmet </li></ul><ul><li>-Sadržaj </li></ul><ul><li>-Pozdrav </li></ul><ul><li>-Potpis </li></ul>
 9. 9. <ul><li>b) SPOREDNI DIJELOVI : </li></ul><ul><li>-Oslovljavanje </li></ul><ul><li>-Način otpreme </li></ul><ul><li>-Dopisak (post scriptum) </li></ul><ul><li>-Raspored kopija </li></ul><ul><li>-Privitci </li></ul>
 10. 10. 7. Oblikovanje poslovnih dopisa <ul><li>Tri su osnovna oblika poslovnih pisama: </li></ul><ul><li>1.AMERIČKI OBLIK- adresa-od 10. reza; odlomci se odvajaju proredom </li></ul>
 11. 11. <ul><li>2. EUROPSKI OBLIK- adresa- od 20. reza, a ulica i broj te mjesto od 45. reza; nova misao u sadržaju od 20. reza; razmaci u sadržaju se ne ostavljaju. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>3. KOMBINIRANI OBLIK- kombinacija europskog i američkog oblika </li></ul>
 13. 13. 8. Poslovna pisma su: <ul><ul><ul><li>1. Upit- poznatom ili novom partneru </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Ponuda- zainteresirati kupca; može biti: opća, pojedinačna, specijalna, odgovor na upit, protuponuda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3. Narudžba- nalog kupca prodavatelju </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4. Ugovori- sporazum između partnera </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5. Zaključnice </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>6. Nalozi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7. Fakture </li></ul></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>8.1. Upit </li></ul><ul><li>8.2. Ponuda </li></ul>
 15. 15. <ul><li>8.3. Narudžba </li></ul><ul><li>8.4. Ugovori </li></ul>
 16. 16. 9. Prigodne poslovne komunikacije <ul><li>ČESTITKE- sadrže naziv poduzeća, predmet poslovanja, prigodni tekst i slikovni dio </li></ul><ul><li>PODSJETNICI- podsjećaju na ponudu, promidžbenog karaktera </li></ul><ul><li>ZAHVALE- značenje opće ponude, a upućuju se pri: uspostavi nove poslovne suradnje, za pruženu podršku i pomoć, te postignute uspjehe </li></ul><ul><li>POSLOVNI POZIVI- upoznavanje novih poslovnih partnera i jačanje postojeće suradnje </li></ul>
 17. 17. 10. Dopisi u rješavanju poteškoća <ul><li>POŽURNICA- požuruje partnera da izvrši obvezu; poslovno pismo, tiskanica </li></ul><ul><li>OPOZIV- opozivanje naloga </li></ul><ul><li>OTKLON- ne prihvaća se ponuda prodavača ili narudžba kupca </li></ul><ul><li>REKLAMACIJA- kupac izvještava prodavatelja o nedostatku prispjele pošiljke </li></ul><ul><li>NAGODBA- dogovor partnera radi realizacije naloga ; odgovor na reklamaciju </li></ul>
 18. 18. 11. Načini razmjene dopisa <ul><li>Pismo - najzastupljeniji način </li></ul><ul><li>Telefax - razmjena kraćih poslovnih dopisa </li></ul><ul><li>E-mail - brži način razmjene dopisa </li></ul><ul><li>Chat - suvremen način trenutne razmjene informacija </li></ul><ul><li>Web - ponuda širokom krugu potrošača </li></ul>
 19. 19. 12. Zaključak <ul><li>Komunikacija je bitan čimbenik dojma o organizaciji i može predstavljati granicu između uspjeha i neuspjeha </li></ul><ul><li>Neuredan dopis, nepregledna ili čak netočna informacija utječe na stvaranje negativnog dojma, prekida suradnje te financijskih gubitaka </li></ul>
 20. 20. 13. Literatura <ul><li>Fox Renata: Poslovna komunikacija, Drugo dopunjeno izdanje; Hrvatska sveučilišna naklada, Pučko otvoreno učilište Zagreb, 2005.god. </li></ul><ul><li>Komorčec, Gaćeša: Poslovne komunikacije, Centar za dopisno obrazovanje Birotehnika, Zagreb, 1998. god. </li></ul><ul><li>Nastavni materijali za predmet: Poslovne komunikacije, Ekonomska škola, prof. Ksenija Som </li></ul>

×