Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Čtenářství a dyslexie mk praha

508 views

Published on

Pohádky pro společné čtení

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Čtenářství a dyslexie mk praha

 1. 1. Čtenářství a dyslexie Městská knihovna v Praze 27. 6. 2016
 2. 2. Mgr.Alena Vorlíčková • 25 let pedagogická praxe, 21 let na víceletém gymnáziu (učitelka českého jazyka a literatury • Autorka Průvodce pohádkovým Slovinskem, sbírky lidových pohádek Kouzelná zahrada • Autorka projektu Pohádky pro společné čtení • Lektorka pohádkových dílen, kurzů tvůrčího psaní, storytellingu • 5 let spolupráce s dětskou psycholožkou, předsedkyní DYS-centra Praha, PhDr. Lenkou Krejčovou, Ph. D.
 3. 3. Kontakty Mgr. AlenaVorlíčková www.spolecnecteni.com spolecnecteni@gmail.com www.alenavorlickova.cz
 4. 4. Opěrné sloupy rozvinutého čtenářství Samotné čtenářství má tři podstatné a úzce související součásti:  dovednost číst (technické zvládnutí čtenářských dovedností, gramotnost v původním slova smyslu) – v ČR není smyslem předškolního vzdělávání  dovednost porozumět běžným textům (funkční gramotnost) a rovněž zmiňované kritický výběr a kritické posouzení obsahu textů,  ochotu a potřebu číst (čtení pro radost).
 5. 5. Vztah ke čtení vytvářejí od nejútlejšího dětství rodiče
 6. 6. Pohádková země Slovinsko
 7. 7. Pohádky pro společné čtení Mgr. AlenaVorlíčková
 8. 8. Pohádky pro společné čtení  Projekt na podporu společného čtení v rodinách  Pro předškoláky a začínající čtenáře  Vhodné i pro děti s poruchami učení  Předávání lidové moudrosti  Podpora dětské fantazie
 9. 9. Pohádky pro společné čtení www.spolecnecteni.com  Vlastní tištěné sešity ve speciální jazykové a typografické úpravě s půvabnými ilustracemi  Pracovní listy  Pohádkové dílny  Vlastní metodika práce vypracovaná podle současných poznatků psychologie a pedagogiky  Spolupráce s odborníky z oboru psychologie a pedagogiky  Zážitkový seminář akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
 10. 10. Komu jsou Pohádky pro společné čtení určeny  Začínajícím čtenářům a jejich dospělým  Dětem, které čtení bolí  “Lidé s dyslexií jsou ti, kteří používají jiné způsoby, jak získávat informace, které potřebují k učení.”
 11. 11. Pohádky Pohádky Kouzelná zahrada Noc v lese Zlatý střevíček Červená krabička Dívka z pomeranče Zlatý cop Tři prsteny Čarovnica
 12. 12. Vztah rodičů k lidovým pohádkám Někteří dnešní rodiče mají s lidovými pohádkami problém. Mají pocit, že lidové pohádky jsou kruté a snaží se své děti před zlem chránit tím, že pohádky upravují, vynechávají pasáže nebo je dětem nečtou vůbec. Jenomže jsou při tom nedůslední – děti ochrání před pohádkami, ale nechají je sledovat reálné krutosti ve zprávách, v hloupých filmech nebo hrát kruté hry na tabletu.
 13. 13. Proč méně známé varianty lidových pohádek?  Léčivá moc lidské pospolitosti a lidové moudrosti.  Pohádky by měly děti nejen bavit, ale také vychovávat.  Pohádka může být útočištěm a útěchou.  Poznání základních životních situací  Lidové pohádky vedou k přemýšlení o přírodě, o lidech a jejich chování.  Díky pohádkám mají děti v sobě jakýsi kompas, který jim ukazuje tu správnou cestu životem.
 14. 14. Pohádky pro společné čtení v elektronické podobě  Projekt Městské knihovny ve Svitavách  Pohádky pro společné čtení 
 15. 15. Tři prsteny IlustraceMagdaŠtajnerová
 16. 16. Čarovnica ilustraceTerezaKřemínská
 17. 17. Čarovnica
 18. 18. Zlatý cop IlustracePetraŘehová
 19. 19. Dívka z pomeranče IlustraceJitkaZajíčková
 20. 20. Typografická úprava  Úvod pro dospělé průvodce  Úkoly před četbou  Pohádka – jednoduché věty, velké bezpatkové písmo, klíčová slova  Úkoly po přečtení pohádky  Krásné ilustrace a omalovánky  Barevné pozadí kvůli snížení kontrastu
 21. 21. Speciální typografická úprava
 22. 22. Pracovní listy
 23. 23. Myšlenková mapa
 24. 24. Pracovní listy
 25. 25. Storytelling Dnes zažívá vyprávění příběhů svou renesanci jako  vyučovací metoda  zábava ve volném čase  marketingový nástroj  při terapii Všichni chceme slyšet a číst příběhy, které nás baví nebo utěšují, které nás inspirují a posouvají v naší existenci dál.
 26. 26. Storytelling  Každý se rád učí, ale nikdo nechce být poučován.  Obohacuje a rozšiřuje slovní zásobu. Slovní zásoba je rozvíjena v kontextu.  Zvyšuje schopnost naslouchat a chápat.  Podněcuje tvořivé psaní a jiné tvořivé činnosti.  Nabízí posluchači cenné informace a poznání.  Zvyšuje posluchačovu schopnost komunikovat slovem i jinými způsoby.
 27. 27. Storytelling  Základní myšlenka je jednoduchá: učit se vyprávět příběhy zpaměti je skvělý způsob, jak se naučit celé řadě základních dovedností.  Děti, které se setkávají s příběhy prostřednictvím jejich poslechu a následného převyprávění, si utvářejí zásobnici vnitřního jazyka, idejí a imaginace. Z té budou později často čerpat při práci i v životě.  Mluvení, naslouchání, důvěra, empatie, ideje, fakta, posloupnosti, zápletky... storytelling může naučit.
 28. 28. Práce s příběhem
 29. 29. Pohádkoterapie Pohádky umí nejen pobavit, poučit či uspat, ale dokáží také dětem pomoci zvládat různé těžkosti, jako jsou  specifické poruchy učení,  rozvod rodičů,  smrt blízké osoby,  šikana atd. Jejich cílem je uklidnit, snížit strach a bolest. Umožní dítěti ztotožnit se s hrdinou vyprávěného příběhu a prožívat nové dobrodružství a následné emoce.
 30. 30. Pohádky pro společné čtení nabízejí  Pohádkové dílny pro knihovny - školní třídy, rodiče s dětmi, čtenářské kroužky  Semináře pro pedagogy, knihovníky, sociální pracovníky  Workshopy tvůrčího psaní  Prázdninové aktivity
 31. 31. Pohádkové čtenářské dílny ve školách
 32. 32. Akreditovaný seminář pro pedagogy
 33. 33. Seminář DYS-centrum
 34. 34. Pohádková noc
 35. 35. Prázdninový stan v parku Městská knihovna Polička
 36. 36. Svět knihy 2015 Pohádkový tým
 37. 37. Pohádkový tým  autorka projektu a pohádek Mgr. Alena Vorlíčková  odborná lektorka PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.  ilustrátorka Mgr. Jitka Zajíčková  ilustrátorka Magda Štajnerová  ilustrátorka Mgr. Petra Řehová  ilustrátorkaTereza Křemínská  ilustrátorka Regina Daňková
 38. 38. Svět knihy 2016
 39. 39. Týden čtení dětem Knihovna Praha – Letňany Vernisáž výstavy ilustrací Magdy Štajnerové
 40. 40. Týden čtení dětem 2016
 41. 41. Prázdniny s pohádkami CK Pilné včelky
 42. 42. Pohádkové dílny v knihovnách Workshopy pro školní třídy nebo rodiny
 43. 43. Pohádkové dílny pro MC
 44. 44. Spolupráce seZŠ Květná Pohádková dílna 2014 Křest pohádky Čarovnica 2015
 45. 45. Pohádky pro společné čtení v tisku Mondo 10/2013 Psychologie dnes 12/2015
 46. 46. Vznik projektu Pohádky pro společné čtení Vlasta 3/2016
 47. 47. Partneři
 48. 48. Dyslexie Jak pomoci dětem, které čtení bolí
 49. 49. Dyslexie je nejčastější porucha učení, která se týká 5 – 10 procent světové populace. Jedná se o neurologickou poruchu, která ovlivňuje úroveň čtenářských a písemných dovedností a nesouvisí s inteligencí jedince nebo kvalitou jeho vzdělávání.
 50. 50. Dyslexie “Lidé s dyslexií jsou ti, kteří používají jiné způsoby, jak získávat informace, které potřebují k učení.”
 51. 51. Čtení a psaní nejsou přirozené biologické funkce. Lidský mozek je uzpůsoben tak, aby dokázal odlišit řeč od hluku a pojmenoval, co vidíme.Tyto schopnosti pak využíváme, když se učíme číst a psát. Pokud se však nevyvinou, jak jsme očekávali, jedinec bude čelit obtížím se čtením a psaním.
 52. 52.  První roky základní školy jsou jediným obdobím v životě dítěte, kdy se skutečně učí číst, psát a počítat. Jsou to klíčové dovednosti pro další vzdělávání i pro život v našem moderním světě.  Jakmile si žáci tyto základní dovednosti osvojí, výuka se zaměřuje na jejich aplikaci.To znamená, že čtou, aby se učili, nikoli se učí číst. Prostřednictvím psaní sdělují svému okolí, co si myslí a jak se cítí.Využívají základní početní operace, aby řešili problémy.  To je tedy důvod, proč bychom si co nejdříve měli všimnout dětí, které jsou ohrožené dyslexií či jinými poruchami učení, a zajistit jim adekvátní, vědecky podložené vzdělání.
 53. 53. Dyslexii není vidět a projeví se pouze při některých příležitostech.Tyto příležitosti mohou být někdy poněkud nečekané a lidé, kteří se nikdy předtím s dyslexií nesetkali, mohou pochybovat o její existenci. Někdy si myslí, že je to jen výmluva, když dotyčný něco neumí, nebo dokonce říkají, že je líný či hloupý.
 54. 54. Každý jedinec s dyslexií má svůj specifický profil silných a slabých stránek. Dokonce i nejtradičnější symptomy dyslexie se mohou lišit intenzitou a projevy (např. někteří lidé s dyslexií vůbec nezvládají číst, zatímco jiní čtou vcelku plynule, ale příliš nezvládají porozumění čtenému textu, a zase jiná skupina může číst velmi pomalu se zjevnými obtížemi a mnoha chybami, ale rozumí textu velmi dobře).
 55. 55. Projevy dyslexie se také mění s věkem – co představuje velký problém na počátku školní docházky, se může stát později méně podstatným a naopak. Navíc se intenzita projevů zmírní při intenzivním nácviku.
 56. 56. Mnoho lidí s dyslexií studuje vysoké školy, mnozí jedinci s dyslexií vymysleli či vynalezli bezpočet důležitých věcí nebo projektů. Mají společné to, že věří, že mohou uspět navzdory dyslexii. Toto přesvědčení je založené na jejich zkušenosti ze školy i z domova. Měli štěstí, že kolem sebe našli lidi, kteří je podpořili, milovali, ukázali jim, že mohou zvládnout, co budou chtít.
 57. 57. Problémy dětí s dyslexií  Obtíže se čtením a porozuměním – různé  Jazykové obtíže  Obtíže rozdělit slova do slabik  Obtíže vymýšlet rýmy  Obtíže v prostorové orientaci a časových vztazích  Paměť  Gramatika  Zápisy ve výuce  Posloupnost
 58. 58. Silné stránky dyslektiků  Mají kreativní myšlení  Zaměření na řešení problémů  Odhodlání a motivace k práci  Dobře pracují s obrazovým materiálem, dobře si představují v obrazech,  Lépe přemýšlejí celostně, v kontextu, v souvislostech
 59. 59. Kompenzační strategie  Paměť pro příběhy  Kreativita  Odlišné způsoby řešení úkolů  Chutě, vůně  Humor  Vyprávění příběhů
 60. 60. Co dětem pomáhá  Proč čtu?  Dospělý průvodce při čtení  Texty v elektronické podobě  Zaměření na analýzu slov  Porozumění textu  Myšlenkové mapy  Různé způsoby jak předvést, co dítě umí
 61. 61. Slavní dyslektici » Orlando Bloom (herec) » Tom Cruise (herec) » Whoopi Goldberg (herec) » Keanu Reeves (herec) » Robin Williams (herec) » Pablo Picasso (umělec) » Auguste Rodin (umělec) » Andy Warhol (umělec) » Muhammad Ali (boxer) » Magic Johnson (atlet) » Henry Ford (vynálezce a obchodník) » William Hewlett (podnikatel) » Winston Churchill (ministerský předseda Spojeného královstvíVelké Británie a Severního Irska) » John F. Kennedy (prezident USA) » Nelson Rockefeller (viceprezident USA) » Agatha Christie (spisovatelka) » Francis Scott Fitzgerald (spisovatelka) » Alexander Graham Bell (vynálezce) » Thomas Edison (vynálezce) » John Lennon (hudebník – člen kapely Beatles) » WoodrowWilson (prezident USA)
 62. 62. Pohádkové dílny Společné čtení
 63. 63. Pohádkové pomůcky Kouzelnáhůlka Oříšek Zvoneček Zvířátka Prsten Jablíčka Pracovnílisty
 64. 64. Ilustrace Práce s ilustracemi
 65. 65. Práce s pohádkami  Myšlenkové mapy  Vyprávění podle obrázků – posloupnost  Vysvětlení slov  Slabiky
 66. 66. Tipy pro společné čtení  Před čtením si vysvětlit těžká slova  Prohlédnout si ilustrace – o čem asi pohádka bude  Čtení - střídat se, klást otázky po nějakém úseku, vysvětlovat  Po přečtení pohádky si říct, o čem pohádka byla, nakreslit obrázek
 67. 67. Obrázková osnova IlustraceReginaDaňková
 68. 68. Další informace  Jak a proč vznikaly Pohádky pro společné čtení  Manuál pro rodiče  Pohádky pro společné čtení zdarma ke stažení www.booksy.cz  DYS-centrum.org
 69. 69. Na shledanou  Mgr.AlenaVorlíčková  www.spolecnecteni.com  www.alenavorlickova.cz  Facebook Pohádky pro společné čtení  Pohádkové Slovinsko  Psaní hravé i dravé

×