Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esitys Korruptionvastaisessa päivässä 9.12.2015

650 views

Published on

Esitysdiani Oikeusministeriön ja Transparency International Suomi ry.:n järjestämässä tapahtumassa. Päivän ohjelma:

http://goo.gl/fe6QVS

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Esitys Korruptionvastaisessa päivässä 9.12.2015

 1. 1. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Ongelmia ja kehityskohteita Aleksi Koski, projektitutkija, FM TIETOPYYNNÖT KUNNALLISHALLINNOSTA
 2. 2. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Lähtökohta  Perustuslaki 12§, 2. momentti: ”Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.”  Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta = Kansalaisten viranomaisia kohtaan suorittaman valvonnan sekä kansalaiskeskustelun mahdollistaminen
 3. 3. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Tutkijoiden näkökulma 1. Eettinen(/laillinen); julkisuusperiaate & lainsäädäntö 2. Tiedonhankintatutkimus; erityisesti sense- making metodologia 3. Yhteisöviestintä; kustannustehokas, koordinoitu toiminta
 4. 4. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Toimintatutkimuksellinen interventio  301 tietopyyntöä sähköpostitse,  > 120 puhelinkeskustelua,  9 teemahaastattelua  sosiaalisen median ym. keskustelu 11 December 2015
 5. 5. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Tuloksia tietopyyntöön  Kolmen päivän sisällä vastasi 41 kuntaa  128 kuntaa vastasi 4–12 päivän sisällä (24 vastausta 14pv kohdalla)  36 vastasi myöhässä  96 ei vastannut lainkaan - Sähköpostit ja liitetiedostot, yht. 1050 kpl (tähän mennessä) Laadullinen analyysi menossa, kvantifiointia tukena (tilastoja)
 6. 6. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Valtaisa monimuotoisuus  Erilainen organisointi  Erilaiset asianhallintajärjestelmät  Erilaiset hinnoittelut  Erilaiset ohjeistukset  Erilainen asiakaspalvelu  Isot ja pienet – Isoilla enemmän väkeä, tietotekniikkaa (ison organisaation edut) – Pienillä joustavampaa ja ketterämpää toimintaa (pienen organisaation edut)
 7. 7. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ 1. Digitalisaation puute  On edelleen kuntia, joissa kaikki asiakirjat on vain paperilla, ei sähköistä asianhallintajärjestelmää  Asianhallintajärjestelmässä ei ole juuri automatisointia (kirjaukset ja käsittely käsin vaihe vaiheelta)  Asianhallinnan avoimuus internetiin puuttuu (ollut teknisesti ja laillisesti mahdollista internetin alkuajoista lähtien)  Sähköpostin kanssa (edelleen) ongelmia
 8. 8. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ 2. Organisoinnin puute  Lain mukaan viranomaisen pitäisi vastata. Tavallisesti vain siirretään asiankäsittelijälle, jolloin: – Kaikki kunnanjohtajalle tai toimielimen päällikölle ym. – Lomat, henkilöstövaihdokset (työpaikkavaihdos, eläköityminen, kuolema) johtavat asian käsittelemättömyyteen (kesäsulut!) – Asianhallinnan metatietojen ja muiden merkintöjen puute
 9. 9. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ = Läpinäkyvyyspainajainen Julkinen tieto on johtavan asiankäsittelijän oman työn takana
 10. 10. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ ”Helpot” ratkaisut  Sähköinen asianhallintajärjestelmä: – Mahdollisimman suuri automatisointi ja asiankäsittelynseuranta – Metatiedot ja merkinnät kohdilleen kirjaamisvaiheessa (Hyödyntäkää SÄHKE2) – Diaarin/asianhallintajärjestelmän avoimuus internetin kautta (Myös kevytversio arkistonmuodostussuunnitelmasta verkkoon!)  Alueellinen päätearkisto/tietopalvelu, esim. SOTE- alueet – Asiantuntemus, tehokkuus – Asiakirjaa ei pyydetä asiankäsittelijältä – Tietojohtaminen mahdollistuu!
 11. 11. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Paljon ongelmia! Paljon kehitettävää!  MM. tietopyyntöterroristit, tekniset mokat, vuorovaikutuksen sudenkuopat, tietopyyntöjen kaamea perusasetelma, julkisuuslain ongelmakohdat…  Raportissa keväällä 2016  Siihen asti…
 12. 12. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Yhteystiedot  http://tietopyyntoongelmat.net  @tietopyynto Aleksi Koski, FM projektitutkija @aksukoski aleksi.koski@jyu.fi +358 40 8054 146 Heikki Kuutti, FT tutkimuskoordinaattori heikki.kuutti@jyu.fi +358 40 5767 865

×