Advertisement
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Esitys Korruptionvastaisessa päivässä 9.12.2015

 1. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Ongelmia ja kehityskohteita Aleksi Koski, projektitutkija, FM TIETOPYYNNÖT KUNNALLISHALLINNOSTA
 2. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Lähtökohta  Perustuslaki 12§, 2. momentti: ”Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.”  Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta = Kansalaisten viranomaisia kohtaan suorittaman valvonnan sekä kansalaiskeskustelun mahdollistaminen
 3. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Tutkijoiden näkökulma 1. Eettinen(/laillinen); julkisuusperiaate & lainsäädäntö 2. Tiedonhankintatutkimus; erityisesti sense- making metodologia 3. Yhteisöviestintä; kustannustehokas, koordinoitu toiminta
 4. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Toimintatutkimuksellinen interventio  301 tietopyyntöä sähköpostitse,  > 120 puhelinkeskustelua,  9 teemahaastattelua  sosiaalisen median ym. keskustelu 11 December 2015
 5. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Tuloksia tietopyyntöön  Kolmen päivän sisällä vastasi 41 kuntaa  128 kuntaa vastasi 4–12 päivän sisällä (24 vastausta 14pv kohdalla)  36 vastasi myöhässä  96 ei vastannut lainkaan - Sähköpostit ja liitetiedostot, yht. 1050 kpl (tähän mennessä) Laadullinen analyysi menossa, kvantifiointia tukena (tilastoja)
 6. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Valtaisa monimuotoisuus  Erilainen organisointi  Erilaiset asianhallintajärjestelmät  Erilaiset hinnoittelut  Erilaiset ohjeistukset  Erilainen asiakaspalvelu  Isot ja pienet – Isoilla enemmän väkeä, tietotekniikkaa (ison organisaation edut) – Pienillä joustavampaa ja ketterämpää toimintaa (pienen organisaation edut)
 7. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ 1. Digitalisaation puute  On edelleen kuntia, joissa kaikki asiakirjat on vain paperilla, ei sähköistä asianhallintajärjestelmää  Asianhallintajärjestelmässä ei ole juuri automatisointia (kirjaukset ja käsittely käsin vaihe vaiheelta)  Asianhallinnan avoimuus internetiin puuttuu (ollut teknisesti ja laillisesti mahdollista internetin alkuajoista lähtien)  Sähköpostin kanssa (edelleen) ongelmia
 8. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ 2. Organisoinnin puute  Lain mukaan viranomaisen pitäisi vastata. Tavallisesti vain siirretään asiankäsittelijälle, jolloin: – Kaikki kunnanjohtajalle tai toimielimen päällikölle ym. – Lomat, henkilöstövaihdokset (työpaikkavaihdos, eläköityminen, kuolema) johtavat asian käsittelemättömyyteen (kesäsulut!) – Asianhallinnan metatietojen ja muiden merkintöjen puute
 9. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ = Läpinäkyvyyspainajainen Julkinen tieto on johtavan asiankäsittelijän oman työn takana
 10. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ ”Helpot” ratkaisut  Sähköinen asianhallintajärjestelmä: – Mahdollisimman suuri automatisointi ja asiankäsittelynseuranta – Metatiedot ja merkinnät kohdilleen kirjaamisvaiheessa (Hyödyntäkää SÄHKE2) – Diaarin/asianhallintajärjestelmän avoimuus internetin kautta (Myös kevytversio arkistonmuodostussuunnitelmasta verkkoon!)  Alueellinen päätearkisto/tietopalvelu, esim. SOTE- alueet – Asiantuntemus, tehokkuus – Asiakirjaa ei pyydetä asiankäsittelijältä – Tietojohtaminen mahdollistuu!
 11. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Paljon ongelmia! Paljon kehitettävää!  MM. tietopyyntöterroristit, tekniset mokat, vuorovaikutuksen sudenkuopat, tietopyyntöjen kaamea perusasetelma, julkisuuslain ongelmakohdat…  Raportissa keväällä 2016  Siihen asti…
 12. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Yhteystiedot  http://tietopyyntoongelmat.net  @tietopyynto Aleksi Koski, FM projektitutkija @aksukoski aleksi.koski@jyu.fi +358 40 8054 146 Heikki Kuutti, FT tutkimuskoordinaattori heikki.kuutti@jyu.fi +358 40 5767 865

Editor's Notes

 1. Hanke: Tietopyyntöongelmien ratkaiseminen kunnallishallinnossa http://tietopyyntoongelmat.net/tietoja/ Heikki Kuutti, FT, tutkimuskoordinaattori Aleksi Koski, FM, projektitutkija
Advertisement