Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ціни

ціни

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ціни

 1. 1.  Виробнича ціна. Вона складається з усіх витрат підприємства у процесі виробництва та реалізації товарів, а також прибутку, який потрібен для розширення своєї діяльності. Ця частина ціни може становити від 40 до 80 % у загальній ціні виробу, залежно від товару. Вона показує, скільки коштує виробництво цього товару для виробника, і є базовою при визначенні відпускної ціни.  Відпускна ціна виробника. До складу цієї ціни входять виробнича ціна підприємства та непрямі податки (акцизний збір та податок на додану вартість). Це ціна, якою виробниче підприємство передає свій виріб іншому підприємству для подальшої реалізації. її розмір залежить від об'єктивних чинників, які зазначає держава у вигляді проведення податкової політики через систему оподаткування.
 2. 2.  Оптово-посередницька ціна. Цю ціну встановлюють підприємства- посередники у взаємовідносинах між виробниками та роздрібними торговельними підприємствами. До них належать оптові бази, оптові склади, посередницькі юридичні та фізичні особи. Така ціна складається з виробничої ціни й оптово-посередницької надбавки, тобто витрат обігу посередницьких підприємств, їх прибутку та податку на додану вартість. Вона може суттєво вплинути на кінцеву ціну, якщо таких посередників досить багато.  Роздрібна ціна. За цією ціною роздрібні торговельні підприємства реалізують товари кінцевим споживачам. її складають відпускна, або оптово-посередницька ціна виробника та посередника і торговельна надбавка, тобто витрати обертання роздрібного торговельного підприємства, отриманий розмір прибутку і податок на додану вартість торговельного підприємства.
 3. 3.  Фіксовані ціни. Це ціни, які встановлюються, змінюються або відміняються державними органами на одному рівні, а їх порушення карається в адміністративному, а іноді й кримінальному, порядку. В сучасній економіці України такі ціни встановлені на комунальні послуги для населення, вартість проїзду в міському транспорті, на споживчу електричну енергію, бензин та дизельне паливо та ін. При їх порушенні відповідне підприємство несе повну адміністративну, економічну, фінансову, а в деяких випадках і кримінальну, відповідальність. Такі ціни жорстко контролюються державними ціновими та податковими органами.  Регульовані ціни. Вони встановлюються також державними органами або органами місцевого самоврядування згідно з відповідними повноваженнями і мають окремі обмеження.
 4. 4.  Індикативні ціни. Це ціни, які плануються, рекомендуються та стимулюються державою. В Україні їх застосовують при укладанні та виконанні зовнішньоекономічних угод на постачання товарів на експорт. Суть полягає в тому, що ціна, яка встановлюється в контракті між вітчизняним та іноземним партнером на продаж окремих видів товарів (в основному це сировина, корисні копалини та продукція її первинної переробки), не може бути нижчою, ніж встановлена державою індикативна ціна. При порушенні такого положення підприємство-порушник несе повну економічну або адміністративну відповідальність.  Комісійна ціна. Вона встановлюється в окремих торговельних підприємствах, коли товари здають на комісію фізичні особи з метою їх перепродажу; утворюється під впливом попиту та пропозиції, але на підставі початкової вартості товару і витрат, які здійснює торговельне підприємство на його реалізацію. Кінцева ціна може змінюватись під впливом кон'юнктури ринку або за згоди суб'єкта, якій здав цей товар на комісію. Ця ціна складається з ціни, за якою товар був прийнятий для реалізації торговельним підприємством, і невеликої (5—6 %) торговельної націнки.
 5. 5. : •Світові — це середні ціни на вироби або товари, характерні для всього світового господарства або більшості країн світу, їх можуть встановлювати на особистих конференціях та засіданнях різних країн світу .В основному такі ціни мають рекомендаційний характер, а щодо країн, які беруть участь у прийнятті таких цін, — обов'язковий. •Міждержавні — ціни, що встановлюються в договорах між державами, при укладанні двосторонніх угод щодо постачання товарів, які мають державне та стратегічне значення для країни. •Державні — ціни, які встановлюються та діють у середині держави на внутрішньому ринку товарів і послуг. їх дія обмежується державним кордоном країни. •Місцеві — це ціни, що встановлюються на місцевих ринках у межах будь-якого регіону країни. Вони визначаються під впливом теперішньої кон'юнктури ринку та дії особистих чинників. Залежно від місця дії поділяються на ціни міського, сільського та змішаного ринку.
 6. 6. • Постійні — діють протягом достатньо тривалого часу (півроку і більше). • Змінні — постійно змінюються під впливом різних цінових чинників.
 7. 7. • Тверді ціни. Встановлюються в угоді купівлі-продажу між виробником та фірмами, які реалізують товар, і не підлягають змінам. Але через достатньо жорстку конкуренцію на ринку встановлення таких цін проводиться з орієнтацією на ціни конкурентів. Такі ціни діють не довго, щоб на них не дуже впливали різні чинники, пов'язані з впливом часу, й встановлюються при укладанні окремої, в основному одноразової, угоди. • Базисні ціни. Встановлюються при укладанні угоди між виробником і фірмами-реалізаторами і є початковими для визначення кінцевої ціни товару. їх використання пов'язане з різними властивостями товарів, їх сортами, різною якістю. Все це враховується при визначенні фактичної ціни продажу, при цьому застосовуються різні знижки та надбавки, які можуть мати грошові та натуральні показники оцінки. • Плинні ціни. Встановлюються угодою партнерів залежно від певних умов біржових котирувань, рівня інфляції, інших чинників, які впливають на ціну. Всі умови зміни ціни мають зазначатися в угоді з визначенням розміру цих змін.
 8. 8. •Ціна продавця. Це ціна, яку встановлює й контролює виробник товару. Як правило, її встановлюють в умовах, коли попит перевищує пропозицію і стимулює виробника збільшувати виробництво товарів та послуг. Проте з'являється небезпека, що виробник не приділятиме належної уваги підвищенню якості своїх виробів, тому що попит незадоволений і споживач змушений купувати товари його виробництва. •Ціна покупця. Це ціна, яка виникає на звичайному ринку під впливом попиту та пропозиції, тобто звичайна ринкова ціна. •Номінальна ціна. Це ціна, яка публікується у довідниках, біржових котируваннях і на яку орієнтуються продавці та покупці при укладанні угод.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

ціни

Views

Total views

84

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×