Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zamek w Lubaczowie
      Przygotował : Krzysztof Gorlach
Jak podaje historia wokół zamków i grodów warownych
       powstawały osiedla ludzkie.
Tak więc z historią lubaczow...
Spoglądając na porośnięte trawą i drzewami
wzniesienie otoczone głębokim podmokłym parowem,
       trudno sobie dziś...
Już w XI wieku na wzgórzu zamkowym stał
    „gród drewniany, składający się z baszt,
      budynków mieszkalnych ...
W XIV wieku, król Polski Kazimierz Wielki,
         doceniając strategiczną rolę grodu,
            um...
Po krótkiej przynależności Lubaczowa do Księstwa Mazowieckiego,
 od połowy XV wieku stał się on na powrót własnością król...
W latach 1534 – 1565 nastąpiła rozbudowa przygródka.
             Inwentarz z 1578 roku opisuje zamek jako:
 ...
Na przełomie XVIII i XIX wieku na zamkowym wzgórzu wybudowano tak zwany I Zamek
        – murowany pałac utrzymany ...
Po I rozbiorze Polski Lubaczów trafił w ręce prywatne,
      będąc kolejno własnością Pawłowskich,
        B...
Dwór i pozostałe budynki były zaniedbywane,
  aż w roku 1911 Adam Gołuchowski nakazał rozebrać główny budynek – I Zamek,...
Obecnie o istnieniu zamku świadczy
   sztucznie usypane przez kolejne
   budowy wzniesienie, skrywające
    fragmen...
Oprócz murów przyziemia,
                   znajdują się tu również głębokie,
             ...
Z zamku do miasta wiodła
                  do dziś istniejąca
                  ulica Z...
W 2003 roku muzeum lubaczowskie we
współpracy z Towarzystwem Miłośników
Ziemi Lubaczowskiej opracowało projekt
„Przygródek...
Lubaczów
     Rzeka Wisznia
Muzeum
             Oficyna
      Zamek
Mam nadzieję,
 że wkrótce do
obecnych zabytków   ...park krajobrazowy z
  Lubaczowa     lubaczowskim zamkiem.
 d...
Bibliografia :

1. Marta Michałowicz – Kubal, ZAMKI, DWORY I PAŁACE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO,
   Wydawnictwo Arete II...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zamek W Lubaczowie

1,887 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zamek W Lubaczowie

 1. 1. Zamek w Lubaczowie Przygotował : Krzysztof Gorlach
 2. 2. Jak podaje historia wokół zamków i grodów warownych powstawały osiedla ludzkie. Tak więc z historią lubaczowskiego zamku jest związana historia samego miasta.
 3. 3. Spoglądając na porośnięte trawą i drzewami wzniesienie otoczone głębokim podmokłym parowem, trudno sobie dziś wyobrazić, że kiedyś stała w tym miejscu jedna z licznych budowli fortyfikacyjnych średniowiecznej Polski wschodniej.
 4. 4. Już w XI wieku na wzgórzu zamkowym stał „gród drewniany, składający się z baszt, budynków mieszkalnych i parkanu, otoczony fosą przez którą do zamku prowadził jeden most”.
 5. 5. W XIV wieku, król Polski Kazimierz Wielki, doceniając strategiczną rolę grodu, umocnił go i obwarował. W wieku XV otoczono zamek kamiennym murem z wysoką wieżą i szerokim, mostem przerzuconym przez fosę.
 6. 6. Po krótkiej przynależności Lubaczowa do Księstwa Mazowieckiego, od połowy XV wieku stał się on na powrót własnością królewską, a zamek przez wieki był siedzibą starostów powiatu lubaczowskiego. Pierwszy znany opis zamku pochodzi z 1534 roku.: ”Zamek składał się z przygródka i zamku właściwego, które były drewniane, a jedynie kilka fragmentów, wtedy już zniszczonych, było murowane: wieża i mur z balkonami oraz piwnica pod izbą czeladnią”.
 7. 7. W latach 1534 – 1565 nastąpiła rozbudowa przygródka. Inwentarz z 1578 roku opisuje zamek jako: „czteroskrzydłowe drewniane założenie z dziedzińcem wewnętrznym z urządzeniami obronnymi – mostem, bramą i pomieszczeniami na blankach”. Po licznych najazdach tatarskich, zamek odnawiano. Opis z 1662 roku mówi o budynku piętrowym z ośmioma pomieszczeniami i murowaną izbą pochodzącą z wcześniejszych budowli. Kolejne najazdy tatarskie całkowicie zniszczyły zamek, którego w dawnej formie nigdy nie odbudowano.
 8. 8. Na przełomie XVIII i XIX wieku na zamkowym wzgórzu wybudowano tak zwany I Zamek – murowany pałac utrzymany w stylu późnobarokowym. Obok dworu wzniesiono oficynę, która miała kształt litery L nazwaną II Zamek, oraz kuchnię dworską.
 9. 9. Po I rozbiorze Polski Lubaczów trafił w ręce prywatne, będąc kolejno własnością Pawłowskich, Bernsteinów i Gołuchowskich, którzy rezydowali w osiemnastowiecznym dworze lubaczowskim.
 10. 10. Dwór i pozostałe budynki były zaniedbywane, aż w roku 1911 Adam Gołuchowski nakazał rozebrać główny budynek – I Zamek, a sam zamieszkał w oficynie. Niestety, ten budynek również nie przetrwał – II Zamek został zniszczony podczas II wojny światowej i rozebrany w latach pięćdziesiątych XX wieku, podobnie jak dworska kuchnia.
 11. 11. Obecnie o istnieniu zamku świadczy sztucznie usypane przez kolejne budowy wzniesienie, skrywające fragmenty dawnych murów przyziemia oraz ślady fosy – dwa stawy połączone kanałem z przerzuconym mostem. Otoczenie wzgórza to cztero hektarowy krajobrazowy park z początku XIX wieku, założony przy nieistniejącym lubaczowskim dworze.
 12. 12. Oprócz murów przyziemia, znajdują się tu również głębokie, pamiętające historię piwnice. Skrywają one wiele wieków tajemnic, lecz w większości zasypane są gruzem oraz ziemią.
 13. 13. Z zamku do miasta wiodła do dziś istniejąca ulica Zamkowa. (na fotografii z lewej reprodukcja pocztówki z 1908 roku) A tak wygląda ta ulica dzisiaj – nazwana po II wojnie światowej ulicą 3-go Maja. (fotografia z 2006 roku)
 14. 14. W 2003 roku muzeum lubaczowskie we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Lubaczowskiej opracowało projekt „Przygródek – wspólnota trzech kultur”. Projekt nawiązuje do koncepcji skansenu, w którym znajdować się ma ulica z zabudową muzealną: „Domu Polskiego”, „Domu Żydowskiego” i „Domu Niemieckiego” oraz parku i zamku lubaczowskiego. Na slajdzie szkic koncepcyjny Parku Etnograficznego „Przygródek – wspólnota kultur”.
 15. 15. Lubaczów Rzeka Wisznia Muzeum Oficyna Zamek
 16. 16. Mam nadzieję, że wkrótce do obecnych zabytków ...park krajobrazowy z Lubaczowa lubaczowskim zamkiem. dołączy kolejny...
 17. 17. Bibliografia : 1. Marta Michałowicz – Kubal, ZAMKI, DWORY I PAŁACE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, Wydawnictwo Arete II, Targowiska, 2006rok. 2. Marek Gosztyła, Michał Proksa, ZAMKI, PALACE I KLASZTORY WOJEWÓDZTWA PRZEMYSKIEGO, Wydawca: regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, Przemyśl, 1995 rok. 3. Marek Gosztyła, Michał Proksa, ZAMKI POLSKI POŁUDNIOWO – WSCHODNIEJ, Wydawca: Polski Związek Wschodni w Przemyślu, Przemyśl, 1997rok. 4. Czasopismo Samorządowe ZIEMIA LUBACZOWSKA, Nr 22004. 5. Janusz Mazur, TEMPUS FUGIT. Kształtowanie się koncepcji i perspektywy realizacji Parku Historyczno-Etnograficznego „Przygródek – wspólnota Kultur” przy Muzeum Kresów w Lubaczowie, Praca Dyplomowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2006rok. Zdjęcia i szkice – opracowanie własne na podstawie materiałów, udostępnionych dzięki uprzejmości Muzeum Kresów w Lubaczowie – styczeń 2008rok.

×