Gjuha c++

5,079 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,079
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
188
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gjuha c++

 1. 1. GJUHA C++ 1.ALGORITMET 2.EDITORI I C++ 3.STRUKTURA E GJUHES C++ 4.INSTRUKSIONE TE NDRYSHME NE C++ 5.USHTRIME
 2. 2. OBJEKTIVAT Nxensit ne fund te kapitullit te jene ne gjendje 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Te ndertojne nje algoritem te thjeshte+ Te ndertojne algoritme te kushtezuara Te kryejne veprime logjike. Te ndertojne nje bllok-skeme Te perdorin editorin e C++ Te perdorin strukturen e gjuhes C++ Te permendin dhe perdorin tipe te ndryshme variablash Te ndertojne alegoritme te degezuara dhe te ndertojne programin perkates ne C++ 9. Te ndertojne programe me degezime te plota ne C++ 10.Te zgjidhin ushtrime te ndryshme 11.Te perdorin instruksionin ciklik 12.Te zbatojne algoritme me tabela ne C++
 3. 3. ALGORITMET Ç’quajme algoritem Shembuj algoritmesh te ndryshme 1. Algoritem eshte nje varg udhezimesh te renditura qe po te zbatohen te çojne ne zgjidhjen e problemit 2. Skema e nje algoritmi Hyrja Algoritmi Dalja
 4. 4. AGORITME TE KUSHTEZUARA SHEMBULL Trinomi I shkalles se dyte Detyra. Te gjenden rrenjet reale te nje trinomi te shkalles se dyte, ax2 + bx + c = 0,ku a ≠ 0 Hyrja. Koeficentet a,b,c te trinomit. Dalja. Rrenjet reale.
 5. 5. Po japim algoritmin. Algoritmi trinom 1. Lexo te dhenat e hyrjes (koeficentet a,b,c); 2. Njeheso dallorin, D = b2 – 4ac; 3. Neqoftese D > 0 njeheso x1,x2,paraqit perfundimin. 4. Perndryshe neqoftese D = 0 njeheso x = -b/2a, paraqit perfundimin. 5. Perndryshe paraqit mesazhin “Nuk ka rrenje reale!” 6. Ndalo veprimet.
 6. 6. VEPRIMET LOGJIKE Veprimet logjike jane disa Edhe, Ose , Jo etj… Madhesite logjike mbi te cilat kryhen veprimet mund te marrin dy vlera e vertete (V) ose e gabuar (G) A B A ose B X Jo X A B A edhe B G G G G V G G G G V V V G G V G V G V V G G V V V V V V A B A sjell B G G G G V V V G V V V G And Or Not Xor = = = = edhe ose jo sjell
 7. 7. BLLOK-SKEMA Elipsi paraqet fillimin ose mbarimin e veprimeve te algoritmit Trapezi paraqet leximin ose shkrimin e te dhenave Drejtekendshi paraqet instruksionin e vleredhenies Rombi paraqet nje degezim te algoritmit Shigjeta tregon radhen e kryerjes se veprimeve
 8. 8. Algoritmi I plote per ax²+bx+c=0 FILLIM Lexo a,b,c d=b*b-4*a*c Nuk ka rrenje d=0 x1=(-b-sqrt(d))/(2*a) x2=(-b-sqrt(d))/(2*a) d>0 Shkruani x1,x2 x=b/(2*a) Shkruani x Fund
 9. 9. Algoritmi i ax+b=0 Fillim Lexo a,b,x y=a*x+b Shkruaj y Fund
 10. 10. // Programi Prg1 #include <iostream> using namespace std; int main() { int a,b,x; cout << “Jepni te dhenat per a,b" << endl; cin>>a>>b; x=-b/a; cout<<“x=“<<x<<endl; system(”pause”); return 0; }
 11. 11. Algoritmi I mesiperm I shkruar ne gjuhen Pascal Program usht; Uses crt; Var a,b,x :real; Begin Write(‘vendosni vlerat e a,b’); Readln(a,b); x:=-b/a; Writeln(‘rezultati eshte x=‘,x); Readln; End.
 12. 12. HAPAT QE KALON NJE GJUHE PROGRAMIMI 1. Percaktimi I problemit 2. Zhvillimi I algoritmit 3. Ndertimi I programit 4. Testimi I programit 5. Pergatitja e dokumentit
 13. 13. STRUKTURA E NJE PROGRAMI NE C++ Komente ne C++ // Programi Prg1 I jepet direktive procesorit #include <iostream> using namespace std; Direktiva using tregon qe komandat int main() qe shfrytezohen ne program { gjenden ne hapesiren std cout << "Programi i parë në C++" << endl; Krijojme nje funksion return 0; } Paraqet gjithçka qe eshte ne thonjeza Paraqet nje rresht te ri Fillon dhe mbyll programin
 14. 14. cin => ben qe programi te prese vlera te vendosura nga perdoruesi (see-in) cout => pjesa qe shkruhet mbas ketij funksioni del ne ekran ashtu si eshte shkruar(see-out) main() => çdo program ne c++ patjeter duhet te permbaje funksionin main() dhe ne fund shoqerohet me return 0 return 0 => tregon qe programi eshte mbyllur pa gabime. { } => brenda kllapave shkruhet I gjithe programi // => komentet shkruhen pas ketyre shenjave dhe nuk paraqiten ne program ; => brenda trupit te programit per çdo instruksion vendose pikepresja. # => kjo komande e vendosur ne fillim te programit paraqet nje direktive paraprocesorike. Kjo I thote kompajlerit per te insertuar(include) ne fillim te programit fajllin iostream iostream => input-output-stream
 15. 15. using => direktive qe njofton programin qe te shfrytezoje komandat qe gjenden ne hapesiren me emra std:: Ne se nuk shfrytezohet direktiva using atehere para çdo komande duhet te shkruhet std:: endl => (end of line) tregon qe pas shtypjes ne ekran te fjalise te kalohet ne rresht te ri getchar => programi eshte ne pritje te shtypjes se nje karakteri çfaredo nga ne. Kompajlimi I programit Per te kompajluar programin duhet te zgjidhet komanda Build dhe pastaj build solution. Rezultati I procesit te Kompajlimit shihet ne dritaren Output e cila gjendet ne fund te ekranit. Ne rast se nuk kemi bere asnje gabim atehere do te shfaqet mesazhi. Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 skipped.
 16. 16. Ekzekutimi I programit Ekzekutimi I programit kryhet me komanden Start ose Start Without Debugging ne menyne Debug Gjithashtu mund te perdoret dhe tasta F5 per ekzekutim te menjehershem Per te gjetur rreshtin me gabim, duhet te shfrytezohet numri I rreshtit, te cilin kompjuteri e jep ne kolonen e fundit te mesazhit per gabim (Line 8) do te thote qe gabimi eshte ne rreshtin e tete, por jo gjithmone eshte e sakte sepse gabimet nderthuren me njeri-tjetrin. Per te lehtesuar punen per pergatitjen e programit dhe per identifikimin e gabimeve mund te perdorim dhe vendosjen e numrit te rreshtave Tools=>option=>Text Editor=>Line numbers
 17. 17. Ruajtja e programit behet me prapashtesen .cpp ne dosjen MyProject te Local Disc C: program files etj.
 18. 18. Te dhenat standarte qe jepen ne C++
 19. 19. Disa nga operatoret qe perdoren ne C++ Operatoret krahasues > >= < <= == != % me i madh me i madh ose i barabarte me i vogel me i vogel ose i barabarte i barabarte i ndryshem moduli Operatoret logjike && || ! edhe ose jo
 20. 20. operator asm equivalent description & AND Bitwise AND | OR Bitwise inclusive OR ^ XOR Bitwise exlusive OR ~ NOT Unary complement (bit inversion) << SHL Shift Left >> SHR Shift Right
 21. 21. Ç’kuptojme me keto terma ne C++ Preprocesori Ky perberes i procesit te kompilimit lexon rreshtat e kodit burim (ate program qe ne kemi shkruar) duke perfshire permbajtjen e skedareve (files) te paraqitura ne (#include). Keta skedare qe quhen header file, permbajne mjete te domosdoshme qe mundesojne ekzekutimin e programit Kompilimi Kompilatori ,thjesht perkthen instruksionet e programit burim ne nje gjuhe ndermjetese para se te shenderrohen ne gjuhen e brendshme te makines . Asemblimi Asembleri perkthen kodin asembler ne instruksione te makines, te cilat jane te ekzekutueshme. Keto instruksione ruhen ne nje skedar objekt.
 22. 22. Fjale te rezervuara ne C++ te cilat nuk mund te perdoren si variabla, fjalet ne qelizat e ngjyrosura perdoren vetem ne C++ dhe jo ne C asm auto bool break case catch char class const const_cast continue default delete do double dynamic_cast else enum explicit export extern false float for friend goto if inline int long mutabe namespace new operator private proctected public register reinterpret_cast return short signed sizeof static static_cast struct switch templante this throw true try typedef typeid typename union unsigned using virtual void volatile wchar_t while
 23. 23. Per shtypjen e rezultateve shfrytezohen kombinime te ndryshme te Simboleve, ose ndryshe sekuencat dalese. Sekuenca Karakteri Vlera decimale ‘0’ zero 0 ‘a’ i ziles 7 ‘b’ per kthim pas 8 ‘t’ per tabelim horizontal 9 ‘n’ per rresht te ri 10 ‘v’ per tabelim vertikal 11 ‘f ‘ per levizje te letres 12 ‘r’ per kthim ne fillim te rreshtit 13 ‘” ‘ per thonjez te dyfishte 34 ‘’ ‘ per thonjez te njefishte 39 ‘’ per vije te pjerret mbrapshte 92
 24. 24. //program kodi #include<iostream> #include<iomanip> using namespace std; int main() { int i; char a; for (i=33;i<=255; i++) { a=i; cout<<setw(2) <<a <<setw(6) <<i; } cout<<endl; system (“pause”); return 0; }
 25. 25. Program per vlerat kufitare per variablat te tipit int, char dhe unsigned int #include<iostream> #include<climits> using namespace std; int main() { cout<<“Vlera minimale int: “ << INT_MIN << endl; cout<<“Vlera maximale int: “ << INT_MAX << endl; cout<<“Vlera minimale char: “ << INT_MIN << endl; cout<<“Vlera maximale char: “ << INT_MAX << endl;
 26. 26. cout<<“Vlera maximale unsigned int: “ << INT_MAX << endl; system(“pause”); return 0; }
 27. 27. Program qe llogarit hapesiren qe ze variabli I tipit int dhe double #include<iostream> using namespace std; int main( ) { cout<<“nHapesira per int: “ <<sizeof(int) << “bajte” << endl; cout<< “nHapesira per double: ” << sizeof(double) << “ bajte” << “ nn”; system (“pause”); return 0; }
 28. 28. Forma te shkurtuara te shprehjeve Ne C++ perdoren disa forma te shkurtuara te shprehjeve 1. Nese duam qe te rrisim vleren e variables ta rrisim me 1 variablen e shkruajme i++ ose i + =1 2. Nese duam qe vleren e variavles ta zvogelojme me 1 variablen e shkruajme i- - ose i - =1
 29. 29. #include<iostream> #include<stdio.h> using namespace std; int main () { int x,y; cout<<"jepni koordinatat e pikes!"<<endl; cin>>x>>y; if ((x>0) && (y>0)) cout<<"Pika eshte ne kuadrantin e pare"<<endl; if ((x<0) && (y>0)) cout<<"Pika eshte ne kuadrantin e dyte"<<endl; if ((x<0) && (y<0)) cout<<"Pika eshte ne kuadrantin e trete"<<endl; if ((x>0) && (y<0)) cout<<"Pika eshte ne kuadrantin e katert"<<endl; system("pause"); return 0; }
 30. 30. Program per ekuacionin e fuqise se dyte me nje ndryshor #include<iostream> #include<stdio.h> #include<math.h> using namespace std; int main() { float a,b,c,d,x1,x2,x; cout<<"Jepni koeficentet a,b,c?"<<endl; cin>>a>>b>>c; d=b*b-4*a*c; if (d>0)
 31. 31. { x1=(-b+sqrt(d))/(2*a); x2=(-b-sqrt(d))/(2*a); cout<<"x1= "<<x1<<endl; cout<<"x2= "<<x2<<endl; } if (d==0) { x=-b/(2*a); cout<<"x= "<<x<<endl; } Else if (d<0) cout<<"Nuk ka rrenje reale!"<<endl; system(“pause”); return 0; }
 32. 32. #include<iostream> #include<conio.h> #include<math.h> using namespace std; float x,y; int main() { cout<<"jepni vleren e x" <<endl; cin>>x; if (x<=-1) y=x/(1+x*x); else if (x<1) y=sqrt(1+x*x); else y=(x*x*x-2*x)/(1+x*x); cout<<"y="<<y<<endl; system("pause"); return 0; }
 33. 33. Program per te gjetur numrat e Pitagores #include <iostream> #include <iomanip> using namespace std; int main() { int x,y,z,n,a,b; char T[ ]="--------------------"; cout << "nVlera e variables n: "; cin >> n; cout << "nNumrat e Pitagores" << endl << " x y z" << endl << T << endl;
 34. 34. for (x=1;x<=n-2;x++) for (y=x+1;y<=n-1;y++) for (z=y+1;z<=n;z++) { a=x*x+y*y; b=z*z; if (a==b) cout << setw(5) << x << setw(5) << y << setw(5) << z << endl; } cout << T << endl; system ("pause"); return 0; }
 35. 35. // Programi for14 #include <iostream> using namespace std; int main() { char k; int x; cout << "Alfabeti ndërkombëtar dhe kodet e shkronja << endl << endl; for (k='A';k<='Z';k++)
 36. 36. { x=k; cout << k << " " << x << " "; } cout << endl << endl; system("pause"); return 0; }
 37. 37. #include<iostream> #include<math.h> using namespace std; int main(){ float x,y; cout<<"Jepni vleren e x"<<endl; cin>>x; if (x>=1){ y=sqrt(x-1); cout<<"y="<<y<<endl; } if (x<1){ y=sqrt(1-x); cout<<"y="<<y<<endl; } system(“pause”); return 0; }
 38. 38. Programi qe lexon nese koordinatat e nje pike te dhene ndodhen brenda trekendshit me kulme A(0,0), B(0,10), C(10,0) #include<iostream> using namespace std; float x,y; int main() { cout<<"Jepni koordinatat e pikes P!"<<endl; cin>>x>>y; if ((0<=x)&& (0<=y)&&(y<=10-x)) cout<<"Pika gjendet brenda trekendshit"<<endl; else cout<<"Pika gjendet jashte trekendshit"<<endl; system("pause"); return 0; }
 39. 39. #include <iostream> Vleresimi i nxensve using namespace std; const int n=10; int t[n]={7,4,8,9,6,7,8,9,5,4}; int shmire=0, mire=0, mjaft=0, dobet=0; int i; int main() { for (i=0; i<n; i++) switch (t[i]) { case 9:case 10: shmire++; break; case 7:case 8: mire++; break; case 5:case 6: mjaft++; break; default: dobet++; } cout<<shmire<<" "<<mire<<" "<<mjaft<<" "<<dobet<<endl; system("pause"); return 0; }
 40. 40. Perseri vlersimi I nxensve Ne vend te case 0 mund te perdoret dhe default. #include <iostream> using namespace std; const int n=11; int t[n]={4,5,6,7,8,4,4,10,9,7,6}; int kalues=0, ngeles=0; int main() { for (int i=0;i<n;i++) switch (t[i]>4) { case 1:kalues++;break; case 0:ngeles++;break; default:ngeles++; } cout<<kalues<<" "<<ngeles<<endl; system ("pause"); return 0; }
 41. 41. Leximi i vlerave te nje vektori // Programi Vektor1a #include <iostream> using namespace std; int main() { const int m=5; int i; int A[m]={7,2,-4,9,3}; cout << "Vektori A" << "n"; for (i=0;i<m;i++) cout << A[i] << " "; cout << "n"; system("pause"); return 0; }
 42. 42. #include <iostream> using namespace std; int main() { const int m=5; int i; int A[m]={7,2,-4,9,3}; cout << "Vektori A" << "n"; for (i=0;i<m;i++) { cout.width(5); cout << A[i]; } cout << "n"; system("pause"); return 0; } Deklarimi si constante i vlerave te vektorit dhe perdorimi i komandes cout.width=>percakton hapesiren midis elementeve
 43. 43. #include <iostream> using namespace std; int main() { const int m=5; int i, A[m]; for (i=0;i<m;i++) { cout << "Anëtari i " << i+1 << ": "; cin >> A[i]; cout << "n"; } cout << "A={ "; for (i=0;i<m;i++) cout << A[i] << " "; cout << "}n"; system("pause"); return 0; } Vendosja e elementeve te vektorit nje nga nje dhe leximi perfundimtar
 44. 44. Gjetja e numrave tek dhe çift ne nje tabele #include <iostream> #include <conio.h> using namespace std; int const n=10; int t[n]={3,5,7,8,5,3,4,8,9,13}; int numratek=0, numracift=0; int i; int main() { for (i=0; i<n; i++) { if (t[i]%2==1) numratek++; else numracift++; } cout<<"numra tek="<<numratek<<endl; cout<<"numra cift="<<numracift<<endl; system ("pause"); return 0; }
 45. 45. #include <iostream> Gjetja e vleres absolute me te madhe using namespace std; ne nje tabele te dhene. int main() { const int m=7; int i,x,A[m]={4,7,-2,-9,1,8,3}; x=abs(A[0]); i=1; while (i<m) { if (abs(A[i])>x) x=abs(A[i]); i++; } cout << "Vlera me e madhe absolute x=" << x << "n"; system("pause"); return 0; }
 46. 46. Vleresimi i nxensve #include<iostream> #include<stdio.h> using namespace std; int main(){ int x; cout<<"Jepni noten"<<endl; cin>>x; if (x>=9) { cout<<"Shume mire"<<endl; } else if (x>=7) { cout<<"Mire"<<endl; }
 47. 47. else if (x>=6) { } cout<<"Mjaftueshem"<<endl; } else if (x>=4) { cout<<"Keq"<<endl; } system("pause"); return 0;
 48. 48. Program per gjetjen e numrave te persosur deri ne nje vlere n te dhene #include <iostream> Numra te persosur quhen numrat #include <iomanip> qe po te mblidhen pjestuesit japin vet using namespace std; numrin int main() p.sh numri 6 ka si pjestues 1,2,3 { Shuma e 1+2+3=6 int i,j,k,n,s; char T[ ]="------------------"; cout << "Vlera e numrit n: "; cin >> n; cout << "nNumrat e persosur" << endl << T << endl; i=2; while (i<=n) { s=1; j=2; k=i/2; while (j<=k)
 49. 49. { if ((i%j)==0) s=s+j; j=j+1; } if (s==i) cout << " “ << i << endl; i=i+1; } cout << T << endl; system ("pause"); return 0; }
 50. 50. #include <iostream> #include <conio.h> using namespace std; int sasia=0, numer; float shuma=0, mesatarja; int main() { cout<<"jepni numrat"<<endl; cin>>numer; while (numer>0) { sasia++; shuma=shuma+numer; cout<<"jepni nje numer tjeter"<<endl; cin>>numer; } mesatarja=shuma/sasia; cout<<"mesatarja aritmetike="<<mesatarja<<endl; system ("pause"); return 0; }
 51. 51. #include <iostream> Programi gjen PMP e #include <conio.h> dy numrave natyrore using namespace std; int main () { int r,n=212,m=444; while (m!=n) { if (m>n) {r=m;m=n;n=r-n;} else n=n-m; } cout<<m<<endl; system ("pause"); return 0; }
 52. 52. Programi llogarit shumen e n numrave por me kusht qe numri i fundit te jete 100 #include <iostream> using namespace std; int numer, shuma=0; int main() { do { cout<<"Jep nje numer"<<endl; cin>>numer; shuma=shuma+numer; } while (numer!=100); cout<<"Shuma= "<<shuma<<endl; system ("pause"); return 0; }
 53. 53. Program per gjetjen e largesen midis dy pikave #include<iostream> #include<math.h> using namespace std; int main (){ double x1,y1,x2,y2,d; cout<<"Jepni x1,y1"<<endl; cin>>x1>>y1; cout<<"Jepni x2,y2"<<endl; cin>>x2>>y2; d=sqrt((x2-x1)*(x2-x1)+(y2-y1)*(y2-y1)); cout<<"distanca="<<d<<endl; system("pause"); return 0; }
 54. 54. Perdorimi i madhesive string. Programi lexon nje tabel emrash dhe mbiemrash dhe me pas i paraqet ato ne ekran . Funksioni starndart lexon nga tastiera nje string dhe e vendos si vlere per variablin x #include <iostream> #include <stdio.h> using namespace std; const int n=25; int main() { char T[n][20]; for (int i=0;i<n;i++) gets (T[i]); for (int i=0;i<n;i++) cout<<T[i]<<endl; system ("pause"); return 0; }
 55. 55. Krijimi i nje funksioni void. Lidhja midis variablit dhe , dhe behet nepermjet simbolit te vendosur para s dhe p #include <iostream> using namespace std; void Drejtkendsh(int a, int b, int &s, int &p) { s=a*b; p=2*a+2*b; } int main () { int x=10, y=15, sip, per; Drejtkendsh(x,y,sip,per); cout<<sip<<" "<<per<<endl; } system("pause"); return 0;
 56. 56. #include <iostream> Perdorimi i nje funksioni me tip using namespace std; sdr=>emri i funksionit int Sdr(int a,int b) return s=>rikthen vlerat e a dhe b ne s { int s; s=a*b; return s; } int main() { int x,y; int sip; cout<<"Jepni brinjet e drejtkendshit"<<endl; cin>>x>>y; sip=Sdr(x,y); cout<<"Siperfaqja e drejtkendshit eshte s="<<sip<<endl; system("pause"); return 0; }
 57. 57. #include <iostream> #include <iomanip> using namespace std; int main() { double x=-5.3,y; cout << " x y" << endl; Shtypja e shenjes se numrave negative while (x<=2.5) dhe pozitive { =>paraqet shenjen e numrit y=x*x; cout << showpos noshowpos=>nuk paraqet shenjen e numrit Problema : << " " y=x*x per x=-5.3 << x Vlerat e x-it te rriten me nje njesi dhe te << " " jene me te vogla se 2.5 << y << endl; x=x+1; } system("pause"); return 0; }
 58. 58. Leximi i nje fjale, rreshti dhe fjalie cin.width(k) =>lexon nje fjale pa hapesire cin.get(a,m) =>lexon nje fjali cin.getline(a,m)=>lexon nje paragraf te tere #include <iostream> using namespace std; int main() { const int m=50; char A[m]; cout << "Fjalia qe lexohet: "; cin.getline(A,m); cout << "Fjalia qe u lexua: " << A << "n"; system("pause"); return 0; }
 59. 59. #include <iostream> #include <string> #include <sstream> Perdorimi i librarive te tjera using namespace std; string , sstream, int main () string mystr, getline { string mystr; float cmimi=0; int sasia=0; cout << "vendosni cmimin: "; getline (cin,mystr); stringstream(mystr) >> cmimi; cout << "vendosni sasine: "; getline (cin,mystr); stringstream(mystr) >> sasia; cout << "totali i pageses: " << cmimi*sasia << endl; system ("pause"); return 0; }
 60. 60. #include <iostream> using namespace std; int main () { int n=10; lak: cout << n << ", "; n--; if (n>0) goto lak; cout << "FIRE!n"; system ("pause"); return 0; } Perdorimi i instruksionit goto
 61. 61. #include <iostream> Perdorimi i instruksionit using dhe using namespace std; perdorimi i namespace namespace first { int x = 5; int y = 10; } namespace second { double x = 3.1416; double y = 2.7183; } int main () { using first::x; using second::y; cout << x << endl; cout << y << endl; cout << first::y << endl; cout << second::x << endl; system ("pause"); return 0; }
 62. 62. #include <iostream> using namespace std; double f(double x); int main() { const int n=10; const double a=1,b=4; int i; double T,s,h; h=(b-a)/n; s=0; for (i=1;i<=n-1;i++) s=s+f(a+i*h); T=h*((f(a)+f(b))/2+s); 4 ( x  1)dx  2 1 cout << "Vlera e integralit T=" << T << "n"; system ("pause"); return 0; } double f(double x) { return x*x+1; }
 63. 63. #include <iostream> Leximi i elementeve te using namespace std; nje vektori dhe parraqitja e tij int main() { const int m=5; int i, A[m]; for (i=0;i<m;i++) { cout << "Anetari i " << i+1 << ": "; cin >> A[i]; cout << "n"; } cout << "A={ "; for (i=0;i<m;i++) cout << A[i]<< " "; cout << "}n"; system ("pause"); return 0; }
 64. 64. #include <iostream> Perdorimi i nje kushti te ri == ? : using namespace std; int main() { int x,y; cout << "Vlera per x: "; cin >> x; cout << "Vlera per y: "; cin >> y; cout << x << (x==y ? " eshte" : " nuk eshte") << " barazi me " << y << "n"; system ("pause"); return 0; }
 65. 65. #include <iostream> using namespace std; int main() { double x,s,y; int i,n; cout << "Vlera x="; cin >> x; cout << "nVlera n="; cin >> n; s=0; for (i=1;i<=n+1;i++) if (i!=4) s=s+(i+2); y=2*x-3*s; cout << "nVlera e funksionit y="; cout << y << "n"; system ("pause"); return 0; }
 66. 66. Programi permes te cilit ne vendosim nje numer nga #include <iostream> using namespace std; tastiera dhe na gjen se cilet numra te vektorit jane me te medhenj se int main() numri qe futem { const m=8, F[m]={7,3,4,9,-2,5,11,6}; int i,x,z; cout << "nVlera e variablës x:"; cin >> x; z=0; for (i=0;i<m;i++) if (F[i]>x) z=z+1; cout << "nMë të mëdhenj se x=" << x << " janë " << z << " anëtar" << "nn"; return 0; }
 67. 67. #include <iostream> #include <iomanip> using namespace std; int main() { const n=8, G[n]={6,-3,-9,5,-8,2,-4,7}; int i; char t[ ]="------------------"; cout << "nAnëtarët negativënn" << "Indeksi Anëtari" << endl << t << endl; for (i=0;i<n;i++) if (G[i]<0) cout << setw(4) << i << setw(10) << G[i] << endl; cout << t << endl; system (“pause”); return 0; }
 68. 68. #include <iostream> using namespace std; int main() { double x,y,z; cout << "Numri i parë x="; cin >> x; cout << "nNumri i dytë y="; cin >> y; if (x>=y) z=2*x+1; else z=x+y; cout << "nVlera e llogaritur është z="; cout << z << "n"; system (“pause”); return 0; }
 69. 69. #include <iostream> using namespace std; int main() Programi krahason dy numra te dhene { duke perdorur if else double x,y; cout << "Vlera x="; cin >> x; cout << "nVlera y="; cin >> y; if (x==y) cout << "nx barazi me y"; else cout << "nx jobarazi me y"; cout << "n"; system(“pause”); return 0; }
 70. 70. #include <iostream> #include <iomanip> using namespace std; {{18,-3,5}, int main() {-6,4,-2}, { {7,-9,14}, const int m=4,n=3, R[m][n]= {5,11,-8}}; int i,j,p; char t[ ]="------------------------------"; cout << "nAnetaret n e g a t i v enn“ << " i j Anetari" << endl << t << endl; p=0; for (i=0;i<m;i++) for (j=0;j<n;j++) if (R[i][j]<0) cout << setw(6) << i<< setw(6) << j<< setw(10) << R[i][j] << endl; else p=p+1; cout << t << endl; cout << "Numri i anetareve pozitive p=" << p << "nn"; system(“pause”); return 0; }
 71. 71. #include <iostream> if me komanda te perbera, using namespace std; ku k eshte kushti dhe x komanda int main() e perbere qe zbatohet nese { plotesohet kushti int d,x,y; cout << "Vlera hyrëse d="; cin >> d; x=0; y=0; if (d>7) { x=3*d+2; y=d-4; } cout << "nVlera x="; cout << x; cout << "nVlera y="; cout << y <<"n"; system(“pause”); return 0; }

×