Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The Role Of Mobile Learning In European Education

838 views

Published on

Om NKI Fjernundervisning
Introduksjon til Mobil læring
M-learning prosjekt 1, 2 og 3
M-learning prosjekt 4
World overview
M-learning i EU
M-learning i Danmark
Teknisk løsning før og nå
Standarder og Universell tilrettelegging
Utfordringer og tips
Spørsmål og svar

Published in: Education
 • Be the first to comment

The Role Of Mobile Learning In European Education

 1. 1. NKI Fjernundervisning ”The Role Of Mobile Learning In European Education” Presentasjon på FLUID-konferansen: ”ON THE GO - MOBIL TEKNOLOGI TIL LÆRINGSBRUG ?” København 28. Mai 2009 Aleksander Dye og Truls Fagerberg NKI Fjernundervisning www.nki.no
 2. 2. Agenda • Om NKI Fjernundervisning • Introduksjon til Mobil læring • M-learning prosjekt 1, 2 og 3 • M-learning prosjekt 4 – World overview – M-learning i EU – M-learning i Danmark • Teknisk løsning før og nå • Standarder og Universell tilrettelegging • Utfordringer og tips • Spørsmål og svar
 3. 3. Hvem er vi? • Aleksander Dye – Forsker og prosjektleder i avdelingen for Forskning og Utvikling, jobbet hos NKI siden 2001. – Har jobbet som programmerer og systemutvikler med SESAM, NKIs egenutviklede læringsplattform og er nå prosjektleder for dette prosjektet samt utviklingen av nki.no. – Har jobbet mye med forskning innenfor fjernundervisning og blant annet deltatt i 4 EU- finansierte prosjekter om mobil læring siden 2001. • Truls Fagerberg – Fagsjef IT og forsker i avdelingen for Forskning og Utvikling, jobbet hos NKI siden 1998. – Har jobbet som systemutvikler med SESAM, NKIs egenutviklede læringsplattform og har også vært pedagogisk veileder ved undervisningsavdelingen. – Jobber med å videreutvikle og fornye NKIs portefølje av IT kurs og studier. – Har jobbet mye med forskning innenfor fjernundervisning og blant annet deltatt i 4 EU- finansierte prosjekter om mobil læring siden 2001.
 4. 4. NKI Fjernundervisning www.nki.no • Skandinavias største fjernundervisningsinstitusjon og en av Europas største nettskoler • Bærekraftig nettbasert utdanning siden 1987 • 100 000 påmeldinger til nettkurs siden 1987, Ca 470 kurs på nettet • 10.000 aktive nettstudenter i 35 land • Ca 70 % kvinner • Mange fagområder: Videregående skole, yrkesutdanning og universitets- og høgskolestudier • Studiestart hver dag, fri studieprogresjon, individuelle progresjonsplaner • Det er alltid ledige studieplasser • Eksamen på lokale skoler og ambassader • Studentene gjør det godt til eksamen
 5. 5. Forskning og utvikling • NKI har egen avdeling for forskning og utvikling med 14 ansatte, ledet av Professor Torstein Rekkedal • NKI har drevet med forskning på fjernundervisning siden 1972 • Vi jobber med: – pedagogisk forskning – metodeutvikling og evaluering – fag- og studieutvikling – systemutvikling for nettbasert undervisning og læring
 6. 6. Introduksjon til mobil læring • Hva er mobil læring? – Just-in-time learning? – Bite-size learning? – Hele kurs og utdanninger – Veldig variert bruk http://gizmodo.com/5266037/whats-cooking-for-apple-wwdc-09 Helmut Fritsch, Fërnuniversitet, Hagen, Tyskland: ”M-learing is battery learning, learning that last as long as the battery lasts”
 7. 7. Definisjoner på mobil læring • Mobil læring er når en enhet som kan holdes i en hånd med mulighet for toveiskommunikasjon benyttes i opplæring tilbytt av en læringsinstitusjon. • Learning that happens across locations, or that takes advantage of learning opportunities offered by portable technologies (Wikipedia)
 8. 8. Kilde: Kirsti Kierulf, Accenture
 9. 9. Avhengig av din mobile ”gadget”? Du er ikke alene. I en undersøkelse utført av the London School of Economics I 2007 fant de følgende: – En av tre personer ville ikke gi opp sin mobiltelefon for en million GBP (ca. 8470000 DKK) eller mer, med kvinner som de mest sannsynlige til å nekte. – 76% av mener det nå er et sosialt krav til å ha en mobiltelefon. – 85% tror at en mobiltelefon er avgjørende for å opprettholde deres livskvalitet. – Én av fem i aldersgruppen16-24 år, synes det å ha en mobiltelefon øker deres livskvalitet. – De fleste unge voksne som deltok i et etnografisk eksperiment følte mobiltelefoner var ikke bare et verktøy, men et avgjørende element for å føle seg som en del av et vennskap og en gruppe. – De fleste av 16-24 åringer vil heller gi opp alkohol, sjokolade, sex, te eller kaffe enn leve uten mobiltelefonen i en måned. http://www.ericsson.com/ericsson/corpinfo/programs/the_role_of_mobile_learning_in_european_education/
 10. 10. Forskning og utvikling på mobil læring • NKI har deltatt i mange internasjonale og nasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter. – From e-learning to m-learning, 2001 - 2002 – M-learning - The Next Generation of Learning, 2003 - 2005 – Incorporating mobile learning into mainstream education and training, 2005 - 2007 – The Role Of Mobile Learning In European Education, 2006 - 2008
 11. 11. Prosjekt 1, ”From e-learning to m-learning” • NKI har alltid lagt vekt på å tilby en mest mulig fleksibel undervisning relatert til den enkelte students behov. • Målet med prosjektet var å gjøre fjernundervisningstilbudet enda mer fleksibelt for studenter som også er mobile i studieperioden. • Fokus på nye teknologier og utdanning, f.eks. chat, multimedia, video ++.
 12. 12. Prosjekt 2, M-learning - The Next Generation of Learning • Målet var å videreutvikle og tilpasse kurs for nåværende og kommende mobile enheter. • Vi opprettet et ”Alltid pålogget” miljø med 10 brukere for å simulere fremtiden slik vi trodde den kunne bli. • Vi utviklet og testet applikasjoner og programvare som utnyttet ”alltid pålogget” teknologier: – Synkron kommunikasjon, chat – Mobil tilgang til e-post som muliggjør hurtigere tilbakemeldinger – Oppgaver og tester på nettet – Samarbeid mellom mobile lærende – Tilgang til Internett ressurser til en hver tid
 13. 13. Prosjekt 3, Incorporating mobile learning into mainstream education and training • Prosjektet hadde som mål å utvikle kursinnhold og tjenester som vil kunne gjøre mobil læring til et vanlig hjelpemiddel innen utdanning og opplæring • NKI fortsatte videre utviklingen fra prosjekt 2 og tok i bruk SMS som kommunikasjon til og fra studentene (påminnelser om eksamensdatoer, resultater osv.) samt større bruk av oppgaver, brukerstøtte, påmelding via SMS • SMS server ble koblet sammen med NKIs LMS, SESAM
 14. 14. Prosjekt 4, The Role Of Mobile Learning In European Education • Kartlegge omfang av m-learning – Verden generelt – EU spesielt • M-learning og universell tilrettelegging Socrates is Europe’s education programme and involves around 30 European countries. Its main objective is to build up a Europe of knowledge and provide a better response to the major challenges of this new century: to promote lifelong learning, encourage access to education for everybody, and help people acquire recognised qualifications and skills. In more specific terms, Socrates seeks to promote language learning, and to encourage mobility and innovation.
 15. 15. Bruksområder for mobilteknologi i utdanning 1. Administrasjon 2. Studieveiledning 3. Kursmoduler 4. Områdebasert utdanning eller opplæring
 16. 16. 1. Administrasjon via SMS • Avlyse forelesninger • Meddele eksamensdatoer • Endringer i oppmeldingsfrister • Tidspunkt for oppgaveinnleveringer • Forhindre frafall av studenter
 17. 17. 2. Studieveiledning via SMS, MMS og WAP • Akademisk støtte – Kommunikasjon og interaksjon med studiested og medstudenter – Lese kursmateriellet online – Nedlasting av studieveiledning, filer etc. – Multiple Choice oppgaver – Tilbakemelding på oppgaver og eksamener – Lærertjenester
 18. 18. 3. Større kurs som en naturlig del av studietilbudet • Akkreditering • Pensum • Oppgaver og evaluering • Kursavgift
 19. 19. 4. Områdebasert utdanning eller opplæring • Mobilteknologien gir muligheter for lokasjonsbasert opplæring og utdanning • Lokasjonsbasert opplæring betyr at relevant studiemateriell i forhold til der studenten oppholder seg leveres via push til studenten. • Et eksempel:
 20. 20. http://www.mobilizy.com/
 21. 21. World overview • AUSTRALIA • CANADA • CHINA • INDIA • JAPAN • KOREA • SOUTH AFRICA • TAIWAN http://www.exact.ie/ebook/achievements • USA
 22. 22. World overview • AUSTRALIA – Fragmenterte initativer, preget av lokale, mindre forskningsmiljøer • CANADA • CHINA – Foreløpig ikke blant de ledene på mobil læring, men raskt voksende. Krever utbygging i infrastruktur. Har store, aktive miljøer innenfor IKT-støttet læring • INDIA • JAPAN – Ofte fokus på at læresituasjonen foregår på et sted direkte relatert til gjenstanden for læring (lokasjonsbasert) • KOREA • SOUTH AFRICA – Langt fremme i flere år, vært ledende på blant annet SMS tjenester • TAIWAN – Svært god infrasturktur, mye forskning og utvikling • USA – Mange universiteter bruker mobile enheter for administrative tjenester
 23. 23. Mobil læring i EU + Norge • Tilgjengelig som e-book på 306 sider • Boken er grundig presentasjon av status for mobil læring i europeisk utdanning i dag. Fire aktivitetsnivåer er identifisert: * God aktivitet på alle nivå i utdanningen * Aktiv deltakelse i EU-prosjekter * Det første foreløpig skritt er tatt * Ingen aktivitet Rapporten er en oppsummering av europeiske prestasjoner i mobil læring, pedagogikk og mobil læring og rollen til mobil læring i europeisk utdanning. s http://www.exact.ie/ebook/mobilelearning/
 24. 24. Mobil læring i EU + Norge Resultatene fra undersøkelsen er rangert fra 1 til 4 basert på hva som er oppnådd. Nivå 4, land med liten eller ingen aktivitet innenfor mobil læring – Belgium, Luxembourg and Romania
 25. 25. Mobil læring i EU + Norge Nivå 3, land der aktivitet innenfor mobil læring i all hovedsak er i oppstartsfasen – Estonia, France, Greece, Latvia, Lithuania, Malta and Poland
 26. 26. Mobil læring i EU + Norge Nivå 2, land der aktivitet innenfor mobillæring i all hovedsak skjer i prosjekter med finansiell støtte fra EU: – Austria, Bulgaria (notably the University of Plovdiv), Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, Hungary (notably Corvinus University of Budapest), Ireland (notably Ericsson Education Ireland), Italy (many university and government research centre projects), Netherlands, Norway (notably NKI), Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
 27. 27. Mobil læring i EU + Norge • Nivå 1, Storbritannia, den ledene tilbyr av mobil læring. Har minst fire områder der mobil læring er utbredt: – Videregående skole, – høgskole, – universiteter – bedrifter
 28. 28. Danmark
 29. 29. 11 prosjekter i Danmark 1. Interactive continuing education for mobile health care workers in the Aabenraa Municipality (www.mobile.dk/design/) 2. Combining GIS, GPS and e-learning for municipal employees (www.mobil.elr.dk/index.php?page_id=157&menu_id=158) 3. Using media players to teach students at Ørestad upper secondary school (www.oerestadgym.dk) 4. Electronic visualisation to teach physicians at the University of Aalborg www.plan.aau.dk 5. Mobile e-learning for economical truck driving (www.vitusbering.dk) 6. Mobile e-learning tools for teaching of dyslectics (s) 7. Mobile e-learning against obesity among young people (www.hillerod.dk/Nyheder/2007/Juli/mobile%20fitness.aspx) 8. Podcasting for e-learning in the university world (www.dpu.dk) 9. E-learning for farmers via podcasting and online radio (www.knowledgelab.dk/nyheder/landmobil 10. Mobile e-learning for treatment of cancer 11. Flexibility in further and continuing education at CVU Sønderjylland Key2know- Competence &Learning: www.m-learning.dk
 30. 30. NKIs tekniske løsning, før • SESAM – NKIs LMS – Tilpasset rammeverket – Bruk av tabeller – CSS for layout – @media-types
 31. 31. NKIs tekniske løsning, nå • Standarder • Utvikling av enhetene vs. Utvikling av standardene • Universell tilrettelegging • eZ publish (CMS+) • Web 2.0
 32. 32. Web 2.0 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
 33. 33. Web 2.0 tjenester The long tail… Digsby Blogger.com
 34. 34. Tips • Tenk standarder – W3C – WAI – WCAG • Tenke søkemotorer • Tenk universell tilrettelegging • Tenk fremover
 35. 35. Utfordringer • Javascript • Client vs. server prosessering • Eksisterende innhold • Rammen rundt Kilde: Klaus Æ. Mogensen Copenhagen Institute for Futures Studies
 36. 36. Noen konklusjoner fra NKI • M-learning for alle studenter sammen i et fellesskap – Mobil læring har gitt bedre løsninger for NKIs nettstudenter generelt – Kostnadseffektivitet tillater ikke for å utvikle spesiell tilpassing – Samspill med kurs, multimediebasert materialer og all må være tilfredsstillende både gjennom standard og mobil teknologi • Den ”ideelle” enhet? – Sannsynligvis er svaret et resultat av studenten sine individuelle preferanser. – NKI har eksperimentert med ulike løsninger for design og systemer løsninger som kan tjene behovene til eleven uavhengig av teknologien som brukes av elevene. • Mobil læring gjenoppretter fleksibiliteten av fjernundervisning – ...fra et skritt bakover ved konvertering fra papirbasert til elektronisk læring. Hvor studentene i større grad måtte studere ved en PC og Internett tilgjengelig. • Forskningen på mobil læring og utvikling av nye tjenester til studenter på farten har vært et viktig skritt i riktig retning.
 37. 37. Status NKI etter 10 år • Standarder • Ikke spesielt tilpasset, men generelt tilgjengelig • Cutting edge teknologi – enhetene følger etter • Kan om vi vil…
 38. 38. Aleksander Dye, http://home.nki.no/aleksander/ http://twitter.com/aleksanderdye Truls Fagerberg http://home.nki.no/truls/ The Role Of Mobile Learning In European Education Takk for oss. http://www.ericsson.com/ericsson/corpinfo/programs/the_role_of_mobile_learning_in_euro pean_education/ Incorporating mobile learning into mainstram education and training http://www.ericsson.com/mlearning3 M-learning - The Next Generation of Learning http://learning.ericsson.net/mlearning2/index.shtml M-learning - From e-learning to m-learning http://learning.ericsson.net/mlearning2/project_one/index.html

×