Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ПАРЕТО У ВИЗНАЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Володіна Ольга,
ФМЕіМ, 2 курс, ММЕ-201, volodina.olga.1979@yandex.ru
(науковий керівник: ас. Павленко А.М.)

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ПАРЕТО У ВИЗНАЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Володина Ольга
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА ПАРЕТО В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Volodina Olga
THE PRINCIPLE OF PARETO DETERMINING THE ECONOMIC EFFICIENCY

http://conference.spkneu.org/2015/12/zastosuvannya-printsipu-pareto-u-viznachenni-ekonomichnoyi-efektivnosti/

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ПАРЕТО У ВИЗНАЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

  1. 1. Виконала: Володіна Ольга, 204гр, 6503
  2. 2. Однією з основних категорій економіки є ефективність, вона безпосередньо спрямована на розвиток підприємства. Сучасний стан світових ринків вимагає від підприємств активних дій з підвищення ефективності їх діяльності. Одним з дієвих інструментів підвищення ефективності діяльності є використання принципу Парето. Хоча його винайдено ще у 1897 році, розробка теоретичного підґрунтя та практичне використання почались лише у другій половині 20 сторіччя.
  3. 3. Серед актуальних проблем економічної науки важливе місце завжди займала проблема ефективності виробництва. Метою цієї роботи є визначення ефективності, оптимуму за принципом Парето; використання АВС-аналізу для раціонального класифікування бізнес-ресурсів фірми залежно від їхньої значущості щоб підвищити ефективність.
  4. 4. Принцип Парето (також відомий як правило Парето, правило 80—20 і принцип малої кількості причин)
  5. 5. Два товара: зброю і масло, вся границя ефективна за Парето. Помаранчева ділянку більш ефективна за Парето, ніж точка А.
  6. 6. Приклад побудови діаграми Парето для проблеми «Плинність кадрів»
  7. 7. Суть методу зводиться разбиению кривої Парето на ділянки з різними швидкостями росту. До групи A відносяться ті позиції, які формують частину кривої Парето з більш швидким зростанням ніж середній. Група B виділяється аналогічно з частини кривої. Група C формується за залишковим принципом. Алгоритм будування: 1. З'єднуємо першу і останню точки кривої Парето. 2. Будуємо паралельно утворившейся хорді дотичну до кривої. 3. Отримана точка дотику розділяє криву Парето на ділянки зі швидкістю росту вище і нижче середньої і є кордоном групи A. 4. Другу хорду будуємо шляхом з'єднання знайденої межі групи A і останньої точки кривої Парето. 5. Дотична, побудована до кривої Парето паралельно другий хорді, дозволяє визначати межу між групами B і C.

×