Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Economie Eemsdelta, presentatie

325 views

Published on

Presentatie voor Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta 23 september 2010 met nationale en regionale economie, economisch presteren Delfzijl en omgeving en Overig Groningen,

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Economie Eemsdelta, presentatie

 1. 1. Economie in 2010/2011 Nederland en EemsdeltaWillem van der VeldenSBE 23 september 2010Rabobank Noord-Groningen
 2. 2. Agenda• Prinsjesdag 2010 – Beleid: Miljoenennota, begroting departementen – Economie: Wereld, Europa en Nederland in 2010 en 2011• Economie van Groningen / Eemsdelta – Actuele beeld en vooruitzichten, … – … tegen de achtergrond van Prinsjesdag Kennis & Economisch Onderzoek
 3. 3. InternationaalNa regen…3 Bron: Financial Times Kennis & Economisch Onderzoek
 4. 4. Internationaal…komt zonneschijn Bron: Financial Times4 Bron: Financial Times Kennis & Economisch Onderzoek
 5. 5. InternationaalGroeivooruitzichten % % 12 12 10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 -2 -2 -4 -4 -6 -6 VS eurozone Japan China wereld 2009 2010E 2011E5 Kennis & Economisch Onderzoek
 6. 6. InternationaalWél groeivertraging, géén dubbele dip• Positief effect voorraadopbouw is tijdelijk• Exportgroei valt terug door lagere groei wereldeconomie• Overheidsbeleid minder stimulerend of zelfs bezuinigingen• Groei consumptie afhankelijk van overschotlanden – Voldoende middelen om bestedingen op te schroeven … maar ook hier onzekerheid en vooruitzicht bezuinigingen6 Kennis & Economisch Onderzoek
 7. 7. NederlandConsument is minder somber 40 40 20 20 0 0 -20 -20 -40 -40 -60 -60 -80 -80 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Consumentenvertrouwen Koopbereidheid Economisch klimaat7 Kennis & Economisch Onderzoek
 8. 8. NederlandStabilisatie op de arbeidsmarkt 2001 2002 2003 2004 8 8 % % 7 7 6 6 5 5 4 4 seizoensgecorrigeerd 3 3 2008 2009 2010 2011 werkloosheid nu (as onder) werkloosheid vorige cyclus (as boven)8 Kennis & Economisch Onderzoek
 9. 9. NederlandDe Nederlandse economie in cijfers Jaar op jaar mutatie in % 2009 2010 2011 Bruto Binnenlands Product -3,9 1¾ 1½ Particuliere consumptie -2,5 ½ ½ Overheidsuitgaven 3,7 ½ ¾ Private investeringen -16,5 -5 2¾ Goederen- en dienstenuitvoer -7,9 9½ 4¾ Goederen- en diensteninvoer -8,5 10 3¾ Consumentenprijsindex 1,2 1¼ 1 Werkloosheid (% beroepsbevolking) 4,9 5½ 5½ Begrotingssaldo overheid (% BBP) -5,4 -6 -4½ Overheidsschuld (% BBP) 60,8 66 699 Kennis & Economisch Onderzoek
 10. 10. Prinsjesdag en bedrijfsleven• Voortzetting (eerdere fiscale) steunmaatregelen – Verruiming verrekening verliezen – Snellere afschrijving – Garantiestelling overheid bedrijfsfinancieringen – BTW-verlaging bouw voor onderhoud – Verruiming speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) – Verlaging VpB eerste € 200.000• Export blijft motor, maar verliest kracht – Industrie , groothandel en transport profiteren• Investeringsgroei weer in de plus – Machines en computers, gebouwen nog niet – Woningbouw herstelt licht, vooral verbouw; bouwnijverheid blijft het moeilijk houden – Nauwelijks groei consumptieve bestedingen (mn voedings- en genotmiddelen)• Herstel winst en rentabiliteit – Loonvoetstijging kan feestje bederven (bijdrage ZVW en pensioenpremie)
 11. 11. De economische thermometer Bedrijfsleven • Winstgroei Rendement op Eigen Vermogen Investeringsgroei Investeringsratio Productiegroei Arbeidsproductiviteit Arbeidsvolumegroei Werkgelegenheidsfunctie Groei Kracht Prestatie11 Kennis & Economisch Onderzoek
 12. 12. Economische presteren regio8 NL-gem = 6 7,17 6,1 6,26 5,7543 Delfzijl en omgeving Overig Groningen 2009 2008 12 Kennis & Economisch Onderzoek
 13. 13. Economische groei regio9 NL-gem = 68 7,97 6,0 6,26 5,0543 Delfzijl en omgeving Overig Groningen 2009 2008 13 Kennis & Economisch Onderzoek
 14. 14. Economische kracht regio7 NL-gem = 6 6,3 6,3 6,1 6,16543 Delfzijl en omgeving Overig Groningen 2009 2008 14 Kennis & Economisch Onderzoek
 15. 15. Economische kracht regio NL-gem = 6 6,3 Winstgroei 6,1 5,0 Productiegroei 5,5 4,8 Investeringengroei 6,1 3,8 Arbeidsvolumegroei 6,5 3 4 5 6 7 8 Delfzijl en omgeving Overig Groningen 15 Kennis & Economisch Onderzoek
 16. 16. Economische kracht regio NL-gem = 6 6,4 Rentabiliteit eigen vermogen 6,8 8,2 Arbeidsproductiviteit 5,7 5,3 Investeringsratio 6,0 5,3 Werkgelegenheidsfunctie 6,1 5 6 7 8 9 Delfzijl en omgeving Overig Groningen 16 Kennis & Economisch Onderzoek
 17. 17. Dragers regionale economie Delfzijl e.o Zorg Overheid Overig Groningen Zakelijke diensten Vervoer Zorg Horeca Overheid Handel Zakelijke diensten Bouw VervoerIndustrie en Delfst. Horeca Agrarisch Handel Bouw -20% 0% 20% 40% 60% 80% arbeidsvolume bedrijfsresultaat omzet Industrie en Delfst. Agrarisch -40% -20% 0% 20% 40% 60% arbeidsvolume bedrijfsresultaat omzet 17 Kennis & Economisch Onderzoek
 18. 18. Samenhang binnen de regio(waar gaat de handel naartoe?) 100% 90% 80% 70% 60% 50% rest Nederland 40% 3 gemeenten 30% 20% 10% 0% industrie en zakelijke handel consument landbouw toeleveranciers 18 Kennis & Economisch Onderzoek
 19. 19. Kansen voor Eemsdelta• Sectorstructuur is weer in het voordeel van de regio – Industrie, groothandel en transport – Internationale oriëntatie en conjunctuur-’vooroplopers’• Zeer omvangrijke investeringen Eemshaven – Data-hotel – 2e NorNed-kabel – Energiecentrales en olie-opslag – Duurzaamheid (CO2)• Extra aandacht overheid voor regio – Verdieping vaargeul Eemshaven – Kwaliteit Waddenzee en water – Versterking internationaal vestigingsklimaat Energieknooppunt Groningen – Transformatieplannen vanwege demografische krimp
 20. 20. Conclusies• Sterk conjunctuurgestuurde regio – Conjunctuurherstel zal hier als eerste ‘aanlanden’• Aandacht voor energie en duurzaamheid biedt goede mogelijkheden• Investeringsboost is forse prikkel voor economie – Direct/financieel – Hier gebeurt wat!
 21. 21. en de handjes …? 21 Kennis & Economisch Onderzoek

×