Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні: структура і функціонування

462 views

Published on

Презентація була представлена на захисті кандидатської дисертації за спеціальністю 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології.
Робота присвячена аналізу бізнесового контенту в практиці українського телевізійного мовлення. Розглянуті всі джерела такого контенту, його структура і функціонування. Проведені маркетингові дослідження дозволили конкретизувати цільову аудиторію, визначити фактичні параметри її охоплення та отримати релевантні якісні оцінки пропонованих інформаційних продуктів. На підставі цих даних був розроблений пакет прикладних рекомендацій щодо оптимізації бізнесового телевізійного контенту, який продукують в Україні.
Здобуті результати пройшли міжнародну апробацію, мають конкретний теоретичний та прикладний зміст і розраховані на практичне впровадження.

Published in: Science
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні: структура і функціонування

 1. 1. L O G O БІЗНЕСОВИЙ КОНТЕНТ В УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ МОВЛЕННІ: СТРУКТУРА І ФУНКЦІОНУВАННЯ Олексій Демченко Київ - 2014 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук в галузі соціальних комунікацій (Ph.D.) 27.00.06 – Прикладні соціально-комунікаційні технології
 2. 2. Об’єкт дослідження: Предмет дослідження: Завдання: бізнесовий контент у практиці українського телевізійного мовлення структура та функціональність досліджуваного контенту • з’ясувати стан наукової розробки теми • окреслити структуру бізнесового контенту в практиці українського телевізійного мовлення • визначити цільову аудиторію та рівень її охоплення • отримати релевантні якісні оцінки досліджуваного контенту • сформувати прикладні рекомендації щодо можливостей оптимізації бізнесового телевізійного контенту, який продукують в Україні Методи: аналіз документів, спостереження, експертне опитування (технології PAPI та CAWI), узагальнення та прогностичне моделювання Ex. Summary Результати Команда Апробації Т.-м. база Подяки02
 3. 3. Науковий керівник: Консультанти: Порфімович О.Л. доктор політичних наук, професор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Бєглєцова Ю.Д. шеф-редактор циклових програм телевізійного каналу "Перший діловий" Голіков О.С. кандидат соціологічних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна Іванова О.П. старший редактор відділу міжнародних новин телевізійного каналу "БТБ" Чекмишев О.В. доктор наук із соціальних комунікацій, професор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка* 03 Ex. Summary Результати Команда Апробації Т.-м. база Подяки * усі звання та посади вказані станом на момент початку дослідження, 2013 р.
 4. 4. 51% 7% 42% Україномовні Російськомовні Англомовні Список використаних джерел: 207 опрацьованих найменувань • теорія журналістики і масової комунікації: • розбудова телебачення в Україні: • дослідження аудиторії та впливу мас-медіа: • маркетинг ЗМІ: • професійні норми і стандарти журналістики: Гавра Д.П., Єременко А.В. , Келехен Ш., Лазарсфельд П., Мельник Г.С., Холод О.М. та ін. Гоян В.В., Єлісовенко Ю.П., Мащенко І.Г., Яковець А.В. та ін. Віммер Р., Городенко Л.М., Іванов В.Ф., Різун В.В., Чекмишев О.В., Школьний В.Г. та ін. Васьківський Ю.П., Гутиря І.І., Каллінгем М., Кац К., Литвинова М.К. та ін. Кузнєцов Г.В., Іванов В.Ф., Куляс І.П., Крістіанс К., Приступенко Т.О., Чекмишев О.В. та ін. 8% Дослідження ділового телебачення 04 Ex. Summary Результати Команда Апробації Т.-м. база Подяки
 5. 5. Структура бізнесового контенту в практиці українського телевізійного мовлення* 05 Ex. Summary Результати Команда Апробації Т.-м. база Подяки Бізнесовий контент Ділові канали (96-98%) Неділові канали (2-4%) Українські Міжнародні CNBC Українські Міжнародні "Перший діловий" Business UBR БТБ Bloomberg TV Fox Business РБК-ТВ Інші Власного виробництва Закупний "5 канал" та ін. Продакшн- студії ESG та ін. "Інтер" та ін. * тут і далі - станом на 2013-14 рр.
 6. 6. • економічно активний • найманий працівник у ранзі топ- менеджера • рівень доходу: від 21 000 гривень на місяць Генеральна сукупність: 0,10-0,12 млн осіб Обсяг вибірки: 34 • має вищу освіту • економічно активний • найманий працівник • рівень доходу: близько 8 700 гривень на місяць Генеральна сукупність: 1,0-1,5 млн осіб Обсяг вибірки: 500 Первинна, усереднений профайл: • чоловік • 38 років • живе в Києві • має вищу освіту Вторинна, усереднений профайл: • чоловік • 34 роки • живе в місті з населенням понад 1 мільйон жителів 06 Ex. Summary Результати Команда Апробації Т.-м. база Подяки Цільова аудиторія бізнесового телевізійного контенту в Україні
 7. 7. Джерела ділової інформації Рівень довіри 07 для цільової аудиторії* до них** Ex. Summary Результати Команда Апробації Т.-м. база Подяки Телебачення Друковані видання Радіо Інформаційні Інтернет- ресурси Соціальні мережі Втор. Перв. 2.60 2.88 2.54 3.03 3.00 2.75 3.01 2.45 3.25 3.00 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 3.16 3.24 Телебачення Друковані видання Радіо Інформаційні Інтернет- ресурси Соціальні мережі Інші Втор. Перв. 32.3 29.4 5.9 88.2 47.1 20.6 28.8 23.6 4.8 85.6 42.4 6.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 * % охоплення, ** за п'ятибальною шкалою
 8. 8. 08 Ex. Summary Результати Команда Апробації Т.-м. база Подяки Охоплення цільової аудиторії міжнародними діловими телеканалами Первинна цільова аудиторія, % Вторинна цільова аудиторія, % Bloomberg- TV CNBC Fox Business РБК-ТВ Інші Rat Shr 63.6 54.5 27.3 36.3 9.1 20.6 17.6 8.8 11.8 2.9 0 10 20 30 40 50 60 70 Bloomberg- TV CNBC Fox Business РБК-ТВ Інші Rat Shr 61.5 28.2 17.9 48.7 17.9 9.6 4.4 2.8 7.6 2.8 0 10 20 30 40 50 60 70
 9. 9. Перший діловий UBR Бізнес БТБ Rat Shr 35.4 41.5 32.9 19.5 11.6 13.6 10.8 6.4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Перший діловий UBR Бізнес БТБ Rat Shr 42.9 50.0 35.7 28.6 17.6 20.6 14.7 11.8 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Охоплення цільової аудиторії українськими діловими телеканалами Первинна цільова аудиторія, % Вторинна цільова аудиторія, % 09 Ex. Summary Результати Команда Апробації Т.-м. база Подяки
 10. 10. Оцінка корисності контенту ділових телевізійних каналів в Україні* 10 Ex. Summary Результати Команда Апробації Т.-м. база Подяки Міжнародні канали Українські канали Втор. Перв. 3.77 3.15 3.85 3.34 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 * за п'ятибальною шкалою
 11. 11. 11 Ex. Summary Результати Команда Апробації Т.-м. база Подяки Оцінка глядачами відповідності контенту українських ділових телеканалів міжнародним стандартам інформаційної журналістики* Оператив- ність Точність Вичерп- ність Баланс Фактаж Достовір- ність Простота Втор. Перв. 2.91 2.73 3.00 2.91 3.00 3.08 3.73 3.43 3.18 3.00 2.96 3.12 3.26 3.50 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 * за п'ятибальною шкалою
 12. 12. • упередженість • низький рівень компетентності: - велика кількість помилок і неточностей - неструктурованість - низький відсоток унікальної аналітики - не завжди релевантний добір експертів - неактуальне графічне оформлення • “заджинсованість” Найчастіші зауваження до бізнесового телевізійного контенту українського виробництва: 79.7 2.76.8 10.8 не мають потреби не мають можливості не задовільняє контент з інших причин 56.9 4.6 32.3 6.2 не мають потреби не мають можливості не задовільняє контент з інших причин Міжнародні ділові телеканали Українські ділові телеканали 12 Ex. Summary Результати Команда Апробації Т.-м. база Подяки Причини втрати аудиторії
 13. 13. • відмова власників від сприйняття ділових телеканалів як інструменту маніпулювання • проведення низки якісних досліджень цільової аудиторії • кадрове перезавантаження • посилення аналітичної складової • інтенсивний розвиток digital-компонентів • упровадження ефективних форм зворотного зв’язку • пошук нових форматів реалізації контенту • залучення нових джерел прибутку • CO-проекти • редизайн • уникнення взаємного дублювання • підвищення рівня внутрішньої прозорості • упровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності 13 Ex. Summary Результати Команда Апробації Т.-м. база Подяки Рекомендації:
 14. 14. • V та IV Міжнародні симпозіуми "Світ соціальних комунікацій" (Київ, 2013, 2014) • І Міжнародний Студентський Медіасимпозіум SMS’2014: "TRANSMEDIA: Transformation, Transition, Transgression" (Львів, 2014) • XXI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Ломоносов-2014" (Москва, 2014) • Всеукраїнська науково-практична конференція "Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа" (Київ, 2014) Публікації: • 8 наукових статей • 2 публікації тез доповідей • 2 видання книги • відкрите оприлюднення результатів через SlideShare та Facebook Апробації: 14 Ex. Summary Результати Команда Апробації Т.-м. база Подяки
 15. 15. Ex. Summary Результати Команда Апробації Т.-м. база Подяки15 Автор висловлює подяку за цінну допомогу в проведенні досліджень: Чекмишеву Олександру Вікторовичу Порфімович Ользі Леонідівні Голікову Олександру Сергійовичу Івановій Ользі Павлівні Бєглєцовій Юлії Дмитрівні Корнєєву Віталію Михайловичу а також: Василенко Наталії Клименко Наталії Федоровій Наталії Литвинову Дмитру Лип'ятських Анні та всім іншим учасникам
 16. 16. L O G O © Олексій Демченко, 2012-2014 Дякуємо за увагу!

×