Rococó e neoclasicismo

481 views

Published on

un repaso polos estilos artísticos

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rococó e neoclasicismo

 1. 1. ROCOCÓ ENEOCLASICISMO SÉCULO XVIII
 2. 2. TRAZOS DA ÉPOCA: O século XVIII foi unha época de grandes cambios culturais debido á influencia dos ilustrados e ás medidas que adoptaron los monarcas. A educación deixou de ser monopolio dunha minoría enriquecida. Os ilustrados difundiron a cultura a través das escolas primarias e das de artes e oficios. A Arte deixou de ser obxecto de adorno exclusivo dos palacios e puido ser completada grazas á creación dos museos. Xurdiron dous estilos artísticos novos, o rococó e o neoclasicismo, que reflectiron dúas mentalidades contrapostas.
 3. 3. O ROCOCÓTRAZOS XERAIS: Desenvolveuse en Europa entre 1730 e 1760. Reflectía o gusto estético da nobreza, que encargaba obras que amosaban a alegría de vivir e embelecían as súas vivendas.
 4. 4. ARQUITECTURA Destaca a abundante decoración do interior dos edificios. Predominio da rocalla (motivo decorativo que representa curvas, vexetais e cunchas mariñas). Construiron luxosos palacetes.
 5. 5. “Hotel de Soubise” de Parísconstruido por DELAMAIREen 1704. Patio excesivementeamplio mais se corrixe cunelegante pórtico que parececontinuar nas dobres columnasda fachada. Para mosar acategoría dos seus donos,encargaranse a Le Lorrain, G.Coustou e Boudry as esculturasda Groria, a Magnificencia,Minerva ou Marte.
 6. 6. ESCULTURA O “Cupido” de BOUCHARDON, As obras eran pequenas e representaban temas alegres e mitolóxicos como esta obra de Bouchardon.
 7. 7. PINTURA• Empregáronse as cores pastel.• Representábanse festas campestres ou escenas cotiás no interior da vivenda.• Os autores máis importantes foron: BOUCHER e FRAGONARD.
 8. 8. BOUCHER
 9. 9. BOUCHER
 10. 10. BOUCHER
 11. 11. FRAGONARD
 12. 12. FRAGONARD
 13. 13. O ROCOCÓ EN ESPAÑA Seguiron predominando as obras relixiosas. Destacaron obras arquitectónicas como a Catedral Nova de Cádiz e a Sala Gasparini do Palacio Real (Madrid)- O pintor Luis Paret y Alcázar retratou a vida da sociedade española da época.
 14. 14. CATEDRAL NOVA DE CÁDIZ:Vicente Acero e Gaspar Cayón
 15. 15. SALÓN GASPARINI de Matías Gasparini
 16. 16. “A TENDA DO ANTICUARIO” de Luis Paret y Alcázar
 17. 17. O NEOCLASICISMOTRAZOS XERAIS: Desenvolveuse en Europa desde 1760 ata 1800. Imitaba a arte clásica e reflectía o gusto estético dos ilustrados. Propoñía unha arte que amosara unha conduta moral correcta propia da alta e mediana burguesía. Os monarcas ilustrados reformaron as cidades para modernizalas e embelecelas (paseos, prazas, rede de sumidoiros, iluminación, fontes).
 18. 18. ARQUITECTURAOs edificios eran proporcionados e empregaban os elementosclásicos: arcos de medio punto, columnas, cúpulas. PANTEÓN DE PARÍS de Soufflot
 19. 19. PANTEÓN de Soufflot
 20. 20. ESCULTURA As súas obras eran de mármore, embelecían as cidades e representaban temas mitolóxicos e retratos. Representante destacado foi HOUDON. ROUSSEAU VOLTAIRE
 21. 21. PINTURA Imitáronse os relevos clásicos. As imaxes parecen estatuas. Predominio dos tons grises e o debuxo. Pintáronse temas mitolóxicos e históricos. Retratos de forma idealizada. Os autores máis coñecidos foron MENGS e GREUZE
 22. 22. MENGS
 23. 23. MENGS
 24. 24. “O xarrón roto” GREUZE
 25. 25. NAPOLEÓN de Greuze
 26. 26. O NEOCLASICISMO EN ESPAÑA En españa destacou o labor de Carlos III encamiñado a modernizar Madrid. “PUERTA DE ALCALÁ” de Sabatini
 27. 27. “MUSEO DEL PRADO” de Villanueva
 28. 28. “FONTE DE CIBELES” de Ventura Rodríguez
 29. 29. “CAÍDA DOS XIGANTES” de Francisco Bayeu
 30. 30. “A UNIÓN DE ESPAÑA E PARMA” de Francisco Bayeu

×