Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dona de si

107 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dona de si

 1. 1. DONA DE SI O papel da muller no desenvolvemento
 2. 2. No principio dos tempos, a muller non tivo a oportunidade de participar na sociedade. A súa constitución física era máis pequena cá do home e a mantivo apartada das actividades que requerían esforzo físico.
 3. 3. Pódense considerar as primeiras actitudes machistas do planeta, pero grazas a elas, as mulleres descubriron a agricultura.
 4. 4. Na actualidade, a muller actualmente é a base fundamental da sociedade. Sen embargo, non teñen este recoñecemento social.
 5. 5. Teñen a función máis importante na sociedade, xa que elas realizanas principais funcións de manutención, atención e coidado dos fillos.
 6. 6. Foron elas as que conduciron ás sociedades antiguas ao Neolítico, e se convertiron nas primeiras agricultoras. Son as principais agricultoras familiares.
 7. 7. Son a principal cabeza da familia. Realizan o traballo para a supervivencia familiar, as tarefas domésticas e o coidado dos fillos.
 8. 8. Forman un pilar fundamental na economía mundial.
 9. 9. As mulleres foron as que comezaron actividades económicas como o comercio, actividades artesanais, intercambio de mercadorías…
 10. 10. Microcréditos. Son créditos que se conceden a mulleres para permitirlles comezar pequenos negocios, ofrecéndolle oportunidades como emprendedoras.
 11. 11. Colaboran ao comercio xusto, fomentando a incorporación da muller ao traballo.
 12. 12. Ten un papel fundamental no mundo laboral. Ocupa cargos de vital importancia nos últimos anos, tales como administrativos, xudiciais, lexislativos…
 13. 13. Está cientificamente probado que as mulleres usan máis o cerebro para almacenar información e razoamento, mentres que o espazo do cerebro para os mesmos fins do home é só a metade.
 14. 14. Actitudes machistas Son diversos comportamentos sociales, tanto por homes coma por mulleres, que ten como consecuencia unha discriminación cara ás mulleres.
 15. 15. As mulleres realizan todo tipo de traballos, ao igual que aos homes, e decir que as mulleres só traballan como ama de casa ou que é única que ten que coidar dos fillos é un rol estereotipado.
 16. 16. VIDEO SOBRE O MACHISMO E O ROL FEMENINO http://www.youtube.com/watch?v=GwQ4Ngc9GIg
 17. 17. CONCLUSIÓN -A muller tivo e ten un papel fundamental no desarrollo, tanto social como mundial. Sen ela a vida non sería posible. -As mulleres fan o dobre para recibir a metade.
 18. 18. FIN Loly Lesta Daniel Pais

×