Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agricultura familiar

318 views

Published on

Presentación do Ano Internacional da Agricultura Familiar

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Agricultura familiar

  1. 1. XEOGRAFÍA – 3º ESO
  2. 2. QUE É O ANO INTERNACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR Unha ferramenta para a promoción de políticas activas en prol do desenvolvemento sostible dos sistemas agrarios baseados na unidade familiar campesiña, comunal, indíxena, cooperativa e pesqueira. E todo isto desde a perspectiva dunha loita eficaz contra a pobreza e a fame, asemade a procura dun medio rural baseado no respecto ao medio ambiente e á biodiversidade.
  3. 3. FAO declara o 2014 o Ano Internacional da Agricultura Familiar OBXECTIVO:  Sensibilizar aos goberno e á sociedade civil da importancia e da contribución da agricultura familiar á seguridade alimentaria. POR QUE:  O 80% das explotacións agrícolas de América Latina e o Caribe son parte da agricultura familiar e xenera o 70 % do emprego agrícola da rexión.  Só nos países do MERCOSUR o sector involucra a 20 millóns de persoas nos campos e da emprego directo a 10 millóns de traballadores.  Hai unha forte contracción do gasto público nos países en desenvolvemento.  A medida que se reduzcan os altos costos de transacción do sector, os productores incrementarán a súa inversión e produción, combinando a sabiduría ancestral dos campesiños tradicionais cos desenvolvementos tecnolóxicos.
  4. 4. CATRO OBXECTIVOS CLAVE DO ANO INTERNACIONAL  Apoiar o desenvolvemento das políticas agrícolas, ambientais e sociais propicias para a agricultura familiar sostible.  Aumentar o coñecemento, a comunicación e concienciación da sociedade.  Lograr unha mellor comprensión das necesidades da agricultura familiar, o seu potencial e limitacións e garantir o apoio técnico.  Crear sinerxias para a sostenibilidade.
  5. 5. QUE É A AGRICULTURA FAMILIAR A agricultura familiar inclúe todas as actividades agrícolas de base familiar e está relacionada con varios ámbitos do desenvolvemento rural. É unha forma de clasificar a produción agrícola, forestal, pesqueira, pastoril e acuícola xestionada e operada por unha familia e que depende principalmente da mán de obra familiar, incluíndo tanto as mulleres como aos homes. Tanto nos países en desenvolvemento como nos países desenvolvidos, a agricultura familiar é a forma predominante da agricultura na produción de alimentos.
  6. 6. POR QUE É IMPORTANTE A AGRICULTURA FAMILIAR  A agricultura familiar e a pequena escala están ligadas de maneira indisociable á seguridade alimentaria mundial.  A agricultura familiar rescata os alimentos tradicionais, contribuíndo a unha dieta equilibrada, á protección da biodiversidade agrícola do mundo e ao uso sostible dos recursos naturais.  A agricultura familiar representa unha oportunidade para dinamizar as economías locais, especialmente cando se combina con políticas específicas destiñadas á protección social e ao benestar das comunidades.
  7. 7. PROPOSTAS DE INVESTIGACIÓN 1. AGRICULTURA E SEGURIDADE ALIMENTARIA. 2. A AGRICULTURA FAMILIAR EN AMÉRICA LATINA. 3. A AGRICULTURA FAMILIAR EN ASIA. 4. A AGRICULTURA FAMILIAR EN ÁFRICA. 5. A AGRICULTURA FAMILIAR EN ESPAÑA. 6. A AGRICULTURA FAMILIAR EN GALICIA. 7. A ACUICULTURA NAS RÍAS BAIXAS. 8. A EXPLOTACIÓN SOSTIBLE DOS BOSQUES: AS COMUNIDADES DE MONTES
  8. 8. PROPOSTAS DE INVESTIGACIÓN 9. O PAPEL DAS MULLERES NA AGRICULTURA FAMILIAR. 10. O TRABALLO DAS MARISCADORAS GALEGAS. 11. A VIDA NA ALDEA GALEGA. 12. AGRICULTURA FAMILIAR E PROTECCIÓN DA BIODIVERSIDADE. 13. AGRICULTURA FAMILIAR E SOSTENIBILIDADE.

×