Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fitxa del curs

1,541 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Fitxa del curs

  1. 1. Els arxius: un viatge per la recerca Sessió dia:Segueix opció 2: Unitat documental composta Nom del Centre d’Arxiu: Contingut de la unitat documental composta Quina informació aporta aquesta unitat documental en relació a l’Exposició Trets específics del Centre: Internacional de 1929 de Barcelona? Tipologia de fons documentals: Productes i serveis adreçats a l’alumnat i al professorat: Té relació amb altres documents del curs? Sí No Si és que sí, explica la relació: Adreça i consultes: Horari d’atenció: Edat d’accés i consulta: Els documents d’arxiu són una font primària per a la recerca, podries anomenar alguna font secundaria relacionada amb la unitat documental composta que Condicions: hem analitzat? Quina/es? Adreça electrònica de contacte: Adreça web:Observacions Notes: Organitza: Col·labora:
  2. 2. Fitxa de recercaTria la opció que vulguis desenvolupar: Segueix opció 1: Unitat documental simple1. Unitat documental simple 2. Unitat documental composta Segueix Contingut del document Els documents d’arxiu són una font primària per a la recerca; podries anomenarOpció 1: Unitat documental simple alguna font secundària relacionada amb el document que hem analitzat? Identificació del document Quina / quines? El document està aïllat o forma part d’una unitat documental composta per més documents? Està aïllat Forma part d’una unitat documental composta Si està aïllat, com el titularies? Observacions: Si forma part d’una unitat documental composta, com es titula aquesa unitat? Tipus de documents: Textual Fotogràfic Cartogràfic Hemerogràfic Cartell ........................................ Fons al que pertany: Data/es del document: Qui és l’autor del document? Opció 2: Unitat documental composta Qui és el productor del document? Identificació de la unitat documental composta / expedient A qui es dirigeix? Té títol? Com es titula? Cita el document: Conté diverses tipologies documentals (textuals, fotogràfics, cartogràfics...)? Quines? Contingut del document Fons al que pertany Quina informació aporta el document en relació a l’Exposició Internacional de 1929 de Barcelona? Dates extremes Qui és el productor de la unitat documental composta? Té relació amb altres documents del curs? Sí No Qui és/són el/els autors? Si és que sí, explica la relació: Cita la unitat documental composta

×