Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paraules polisèmiques

Adaptació de la treballada i bonica presntació de LLESCARTI

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Paraules polisèmiques

 1. 1. POLISÈMIA GAT 1 1 GAT GAT 2ADAPTACIÓ DE LAPRESENTACIÓ DE LLESCARTI
 2. 2. HAS TINGUT UNA IDEA,QUAN L’HAS VISTA. Oi?GAT
 3. 3. SIGNIFICANTG ATo GA T ch at C ATKATZE KATU GATTO SIGNIFICANT:conjunt de lletres o sons que sassocien a un significat concret en cada idioma
 4. 4. SIG- NIFI- CATEl significat és allò que vol dir un signe,usualment lingüístic, o un símbol ensentit més ampli
 5. 5. YE S ?
 6. 6. S EGUR?
 7. 7. SÓNPOLISÈMICSGAT 1GAT 2
 8. 8. AN E M A P AM S !
 9. 9. P O LIS ÈM IA:una paraula diversos significats
 10. 10. •Una paraula és polisèmicaquan té més d’un significat. •Polisèmia és la propietat d’algunes paraules de tenir més d’un significat-
 11. 11. •La polisèmia respon al principi d’economia lingüística(com menys mots hàgim d’aprendre millor).
 12. 12. •La polisèmia es fonamenta(o es basa) en l’analogia osemblança.(És a dir, la polisèmia parteixd’una comparació entresignificats).
 13. 13. •Una sola entrada aldiccionari per una paraula polisèmica, però amb tantesaccepcions com significats.
 14. 14. •Els diferents significats d’un mot polisèmic s’anomenen accepcions.
 15. 15. Les paraules mésutilitzades d’una llenguageneralment són polisèmiques.
 16. 16. D e nt > d e ntÒrgans durs i prominents de la Parts sortints de certs objectes: cavitat bucal dels vertebrats... serra...Analogia: lestructura amb puntes, la funció tallant. HEM COMPARAT I HEM VIST EN QUÈ SE SEMBLEN ELS SIGNIFICATS
 17. 17. Braç > b raç Part d’una cosa que s’allarga en Extremitats toràciques de... forma de braç (braços d’una cadira). Estament social: braç eclesiàstic.Analogia: la forma allargada, la idea de prolongació, dextensió. HEM COMPARAT I HEM VIST EN QUÈ SE SEMBLEN ELS SIGNIFICATS
 18. 18. H O P R O VE M ?
 19. 19. DITHOMÒNIMS?HOMÒNIMS! DITPOLISÈMICS?
 20. 20. DIT DITHOMÒNIMS!
 21. 21. GOLFHOMÒNIMS?HOMÒNIMS!PARÒNIMS?
 22. 22. HOMÒNIMS! ?moc moc
 23. 23. HOMÒNIMS?POLISÈMICS?POLISÈMICS!
 24. 24. Tres pics i repicó!HOMÒNIMS?HOMÒNIMS! POLISÈMICS?
 25. 25. ROBA HOMÒNIMS? HOMÒNIMS! POLISÈMICS?
 26. 26. SERRA? POLISÈMICS!
 27. 27. ?HOMÒNIMS!
 28. 28. ?HOMÒNIMS!
 29. 29. P E R S I N O H A Q U E D AT C LAR !
 30. 30. La polisèmia: - diversitat de significats.GALL: Mascle d’una espècie d’aus.// Persona quevol comandar molt.// Nota musical mal realitzada.//Broc d’un càntir.// Flotador de suro amb un forat almig.
 31. 31. L’origen dels mots polisèmics ens pot arribarper motius històrics, però també ens arriba permotius analògics: una paraula adquireix un nousignificat perquè ens recorda la forma o lesdimensions del significat primitiu..un LLIBRET de llom i formatge amb pernilrecorda la forma d’un llibre i les seves pàgines;.un CINTURÓ de formigó que envolta les paretsd’una habitació evoca un cinturó que envolta lacintura d’una persona; etc.
 32. 32. E P!
 33. 33. FI

×