Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nous Mitjans

311 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nous Mitjans

 1. 1. Què són els nous mitjans?Segons Lev Manovich<br />Albert Juncà Tatjé<br />UOC: Grau Multimèdia<br />Fonaments i Evolució de la Multimèdia - PAC 1<br />
 2. 2. Els Principis dels nous mitjans<br /><ul><li>En el llibre “El lenguaje de los nuevosmedios de cominucacion” de Lev Manovich, es descriuen els cinc principis per definir les característiques dels nous mitjans:
 3. 3. Representació numèrica
 4. 4. Modularitat
 5. 5. Automatització
 6. 6. Variabilitat
 7. 7. Transcodificació</li></li></ul><li>Representació numèrica<br /><ul><li>Tots els objectes del nous mitjans es componen de codi digital.
 8. 8. Al ser representacions numèriques implica:</li></ul>1 – Que els objectes dels nous mitjans poden ser descrits en termes formals (matemàtics)<br />2 – Els objectes dels nous mitjans poden ser sotmesos a modificacions algoritmiques.<br /><ul><li>Els mitjans es tornen programables.</li></li></ul><li>Exemple Representació numèrica<br /><ul><li>Un dels exemples de representació numèrica seria el software. Per exemple els programes de retoc fotogràfic (Photoshop, Corel, etc...), que ens permeten aplicar els algorismes adequats per modificar les imatges (Millorar el contrast, modificar les proporcions, etc)</li></li></ul><li>Modularitat<br /><ul><li>El podríem anomenar “Estructura fractal dels nous mitjans”.
 9. 9. Els elements (imatges, sons, formes, etc) són representats com col·leccions de mostres discretes (píxels, caràcters, scripts, etc). Aquests objectes s’agrupen amb altres a gran escala i poden formar un nou mitja sense perdre la seva identitat.</li></li></ul><li>Exemple Modularitat<br /><ul><li>El gran exemple de modularitat són les pagines web. Els documents HTML, a excepció del text, es componen d’una sèrie d’elements independents (imatges, sons, pel·lícules en Flash) per formar les pagines web.</li></li></ul><li>Automatització<br /><ul><li>Aquest principi depèn dels 2 primers (Representació numèrica i modularitat).
 10. 10. Amb aquests 2 principis podem automatitzar moltes de les accions implicades en la creació, modificació i accés dels nous mitjans.
 11. 11. Degut a això, es pot eliminar part de la intencionalitat humana.</li></li></ul><li>Exemple Automatització<br /><ul><li>Automatització de baix nivell: Creació a partir de plantilles o algoritmes simples.
 12. 12. Per exemple les plantilles predefinides que ofereixen algunes pagines webs, a partir de les quals pots personalitzar el contingut (la majoria de blogs).
 13. 13. Programes com Photoshop poden millorar automàticament les imatges escanejades.
 14. 14. Automatització d’alt nivell: Requereix que l’ordinador entengui, fins a cert punt, el significat dels objectes que es generen.
 15. 15. En les sales de xat d'Internet (sobre tot durant els 90) els usuaris es trobaven amb un bot, que era un programa informàtic per simular converses humanes.
 16. 16. Segurament la mes important avui en dia és la “intel·ligència artificial” que s’utilitza en la majoria de videojocs.</li></li></ul><li>Variabilitat<br /><ul><li>Un objecte dels nous mitjans pot tenir diferents versions.
 17. 17. Aquest principi també esta relacionat amb el de Representació numèrica i modularitat.
 18. 18. Com que els elements mantenen la seva identitat, possibilita que es puguin adaptar a cada usuari.</li></li></ul><li>Exemple Variabilitat<br /><ul><li>Un exemple de Variabilitat serien les Web 2.0, que la majoria, permeten que cada usuari es pugui adaptar al seu gust la manera de visualitzar la informació.</li></li></ul><li>Transcodificació<br /><ul><li>Segons Manovich aquest és el principi mes important.
 19. 19. Els nous mitjans estan estructurats ens 2 capes:
 20. 20. La capa informàtica
 21. 21. La capa cultural
 22. 22. La influencia entre les 2 capes es mútua.</li></li></ul><li>Exemple Transcodificació<br /><ul><li>L’exemple mes clar és el correu electrònic, ja que ha substituït completament el medi tradicional de comunicació per carta.</li>

×