Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Project Management 3.1

1,297 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Project Management 3.1

 1. 1. Նախագծ եր ի կառավարման դասընթաց Նախագծի պլանավորում և ժամանակի կառավարում (մաս 1) կազմակերպիչ` CAPS ֆինանսավորող ` ԱՄՆ պետական դեպարտամենտ Երևան, Հայաստանի Հ անրապետություն
 2. 2. Պլանավորում/պլանացանկ <ul><li>Գործողության խնդիրների պլանավորում և պլանացանկի կազմում </li></ul><ul><li>Պիտանելիության գնահատում </li></ul><ul><li>Ռեսուրսների բաշխում </li></ul><ul><li>Մանրամասն արժեք ի ձևավորում </li></ul><ul><li>Մոտիվացիա </li></ul><ul><li>Համակարգում </li></ul><ul><li>Օպտիմալացում </li></ul>
 3. 3. Պլանավորման մոտեցումները <ul><li>Գործողությունների վրա հիմնված մոտեցում </li></ul><ul><li>Ստեղծելով Աշխատանքի բաղադրամասերի կառուցվածք ԱԲԿ (WBS) </li></ul><ul><li>Արտադրանքի հիման վրա մոտեցում </li></ul><ul><li>Արտադրանքի արտադրահոսքի հիման վրա դիագրամ ԱԱԴ (PFD) – PRINCE2 </li></ul><ul><li>Հիբրիդ մոտեցում </li></ul><ul><li>Մ ակարդակներ` </li></ul><ul><li>Ն ախագծի գործողությունները </li></ul><ul><li>Արդյունքները </li></ul><ul><li>Կոմպոնենտները </li></ul><ul><li>Աշխատանքային փաթեթներ </li></ul><ul><li>Առաջադրանքները </li></ul>
 4. 4. Մշակել ցանցային մոդել` անհետաձգելի գործողությունների շղթա, լողացող ցուցանիշ <ul><li>Ցանցային մոդելից ինֆորմացիայի հանումը/ստացումը. </li></ul><ul><li>  Առաջ փոխանցում. հաշվել ամեն մի իրադարձության կայացման ամենավաղ օրերը և երբ կսկսվի և կավարտվի յուրաքանչյուր իրադարձությունը: </li></ul><ul><li>Հետ փոխանցում. հաշվել իրադարձության կայացման ամենա ուշ օրը` չհետաձգելով նախագիծը: Տարբերությունը իրադարձությունների վաղ օրերի և վերջին օրերի սլեկն է: Զրո սլեկով իրադարձությունը կրիտիկական է, քանի որ հետաձգելով այս իրադարձությունը, կհետաձգվի ողջ նախագիծը: </li></ul><ul><li>Կրիտիկական ուղի. ցանցի միջով ընթացող ուղի, որը միավորում է կրիտիկական իրադարձությունները (այսինքն` ամենաերկար տևողը) և որը այդ իսկ պատճառով վերահսկում է նախագծի ողջ ընթացքը : </li></ul><ul><li>Լողացող ցուցանիշ. սա գործողության սկսման ամենավաղ օրվա և ամենաուշ օրվա տարբերությունն է, մատնանշում է, թե ինչքան կարող է գործողությունը հետաձգվել` չհետաձգելով ողջ նախագիծը: </li></ul><ul><li>Ժամկետի սեղմում. կրիտիկական ուղին կարող է կրճատվել ռեսուրսների ավելացմամբ, հաջորդականությունների հեռացմամբ, գործողությունների հանմամբ և այլն: </li></ul>
 5. 5. PERT Գծույթներ <ul><li>Ծրագրի գնահատման և ստուգման տեխնիկա (PERT) </li></ul><ul><li>PERT գծույթը գործիք է, որը հեշտացնում է որոշում կայացնելը: </li></ul><ul><li>Երկու հաջորդական իրադարձությունները PERTգծույթում կապված են գործողություններով, որոնք պայմանականորեն ներկայացված են որպես սլաքներ վերը պետկերված գծույթում: </li></ul><ul><li>Իրադարձությունները պատկերված են տրամաբանական հաջորդականությամբ և ոչ մի գործողություն չի կարող սկսվել մինչևոր դրան անմիջապես նախորդող իրադարձությունը չավարտվի: </li></ul><ul><li>Պլանավորողը որոշում է, որ հիմնակետերը պետք է լինեն PERT իրադարձություններ և որոշում է նրանց “ճիշտ” հաջորդականությունը: </li></ul><ul><li>PERT գծույթը կարող է ունենալ բազում էջեր լի ենթաառաջադրանքներով: </li></ul>
 6. 6. Նույն PERT-ը <ul><li>PERT գործունեությունը. Դ ա առաջադրանքի կատարումն է: Այն խնայում է ժամանակը, պահանջում է ռեսուրսներ (ինչպիսիք են աշխատուժ, նյութեր, տարածք, տեխնիկա), և այն կարող է հասկացվել որպես ժամանակ, ջանքեր և մի իրադարձությունից մյուսը տեղափոխվելու համար պահանջվող ռեսուրսներ : </li></ul><ul><li>PERT բանաձևը </li></ul><ul><li>Լավատեսության ժամանակը ( O ): Պահանջվող առաջադրանքը ավարտելու համար հնարավոր նվազագույն ժամանակը, համարելով, որ ամեն ինչ ընթանում է սպասվածից լավ: </li></ul><ul><li>Վատատեսության ժամանակը ( P ): Պահանջվող առաջադրանքը ավարտելու համար հնարավոր մակսիմալ ժամանակը, համարելով, որ ամենի ինչ վատ է (բացառելով մեծ աղետները). </li></ul><ul><li>Ամենա հավանական ժամանակը ( M ): Պահանջվող առաջադրանքը ավարտելու համար նախատսված ժամանակի լավագույն կանխատեսումը, համարելով, որ ամեն ինչ ընթանում է նորմալ հունով: </li></ul><ul><li>Սպասվող ժամանակը ( T E ): Պահանջվող առաջադրանքը ավարտելու համար նախատսված ամենա լավ կանխատեսումը, համարելով, որ ամեն ինչ ընթանում է նորմալ հունով: </li></ul><ul><li>T E = ( O + 4M + P ) ÷ 6 </li></ul>
 7. 7. GANTT գծույթ <ul><li>Գծագրություն/դիագրամի հիմնական էլեմենտները </li></ul><ul><li>Կախվածության ցուցադրում </li></ul><ul><li>Զ ուգահեռ գործողությունների և համատեղության ցուցադրում </li></ul><ul><li>Հիմնակետերի ցուցադրում </li></ul><ul><li>Անհրաժեշտ պայմանների ներդրում </li></ul><ul><li>Արժեքների ավելացում </li></ul><ul><li>Ռեսուրսային կոնֆլիկտների ցուցադրում </li></ul><ul><li>Օրացույցների օգտագործում </li></ul>
 8. 8. ԳԱՆՏՏ (GANTT)
 9. 9. Չափման հիմնական չափանիշը <ul><li>Հ ասցնել ժամանակին </li></ul><ul><li>Մնալ բյուջեի սահմաններում </li></ul><ul><li>Պահպանել նախագծի պահանջները </li></ul><ul><li>“ Դու չես կարող վերահսկել այն ինչը չես կարող չափագրել &quot; (ԴեՄարկո 1982) </li></ul>

×