Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema X C. clasica

278 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema X C. clasica

 1. 1. TEMA X: PENSAMENTO E CIENCIA Alberto Rivas de Jesús
 2. 2. O nacemento da razón científica O tránsito do mito ó logos• Condicionantes que explican unha nova forma de pensar: – Comercio, mar e as culturas dos arredores• Antecedentes do pensamento grego (Hesiodo e Homero)• Saber nacional (logos)• Características do mito• Características do logos
 3. 3. O enfoque científico• Nacemento da filosofía en Asia Menor• Total apertura á realidade• Tales, Anaxímenes e Anasimandro• Concebir a realidade coma un todo armónico (cosmos)• Existencia dunhas leis fixas• A búsqueda do permanente (esencia, eidos)• Principio universal (arjé)• Exemplos: – Anaxímenes: aire – Tales: auga – Heráclito: lume• Disputa entre Heráclito e Parménides
 4. 4. Plenitude do pensamento grego O xiro humanista do “milagre grego”• A retórica• Búsqueda do fundamento da natureza humana• Sofística• Sócrates: – Ben moral e a virtude – Búsqueda da verdade a través da dialéctica
 5. 5. O pensamento platónico y aristotélico• Platón: primeiro sistema de pensamento• Academia• Bases do seu pensamento: – Pitágoras e Parménides• A realidade do mundo ideal• Pensamento político de Platón, La República• Aristóteles: creador do método científico• O valor da experiencia e da observación
 6. 6. A época helenística: a difusión da cultura grega• Importancia de Alexandría• Koiné• A Biblioteca de Alexandría
 7. 7. As grandes liñas de investigación matemática• Tales, Pitágoras• Hipócrates de Quíos• Eudoxo de Cnido• Euclides• Arquímedes de Siracusa• Apolonio de Perga• Menelao
 8. 8. • Aristóteles: nacemento das ciencias naturais.• Astronomía: forma da Terra.• Aristarco de Samos: Terra xira arredor do sol• Heráclites, Hiparco de Nicea, Ptolomeo de Almaxesto, Hipócrates a Galeno.• Escuela de Cnido y de Cos = xuramento hipocrático.• Herófilo y Erasístrato.
 9. 9. Tendencias• Empírica: remedios.• Metódica: equilibrios.• Pneumática: psicolóxica.• Historiográfica: Heródoto.• Tudícides.• Jenofonte.• Estrabón
 10. 10. Ciencia e filosofía no mundo romano:• Estoicismo: – Séneca – Marco Aurelio.• Eclecticismo: – Cicerón

×