Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proposta de exame historia 2ªavaliación Alberto Rivas

245 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Proposta de exame historia 2ªavaliación Alberto Rivas

  1. 1. PROPOSTA DE EXAME HISTORIA 2ªAVALIACIÓNDefine:-Fernandinos –Morgado –Especulación –Kolkhós –DumaCita:-Os partidos políticos que se distinguían no reinado de Isabel II-As forzas plíticas que se opoñían ao sistema de alternancia na Restauración-Os obxectivos da política exterior de Bismarck-As causas que motivaron o “crac” do 1929-Os obxectivos económicos da política de StalinExplica:-Por que entrou en crise o réxime absolutista de Fernando VII-Que significa que un país teña que pagar as reparacións de guerra-Que foi e en que consistiu o Plan Dawes-Como era osistema político ruso na época do tsarismo-Que foi e para se creou a Terceira Internacional, chamada KomiternSitúa no eixo cronolóxico:-Revolución Rusa-Tratado de Versalles-A Pepa-Comezo da ditadura de Stalin-Comezo da Primeira Guerra MundialMapa: ALBERTO RIVAS DE JESÚS

×