Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20090431 artikel functioneel beheer volwassen uitbesteden

283 views

Published on

Sourcing heeft de nodige problemen met zich meegebracht, die zulke impact hebben gehad op de uitbestedende organisaties en de relaties tussen dienstverlener en cliënt dat het voorkomen van deze problemen bij beide partijen een belangrijk onderdeel is geworden bij onderhandelingen over uitbestedings-contracten. Bij Capgemini heeft Jager (2008) een onderzoek gedaan naar die inrichting en positionering. Hieruit ontstond de behoefte om deze regiefunctie uit te diepen en het mogelijk te maken om snel een globale inschatting te kunnen maken van de volwassenheid van de regiefunctie bij potentiële, nieuwe en/of bestaande klanten.l

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×