Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vår historie i 110 år

23,469 views

Published on

Albert E. Olsen ble etablert i 1902, vår historie er samlet her.

 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Vår historie i 110 år

 1. 1. Vår historieen historie time med Albert E. Olsen 1
 2. 2. Jeg skal fortelle historien om en familiebedrift• AEO er det eldste firma i bransjen nordenfjells. Nå markerer vi hele 110 år.• Jeg begynner med begynnelsen når vi skal gjenfortelle bedriftens historie, altså med den første Albert E. Olsen, født i Christiania i 1851. Hovedstadsgutten begynte tidlig i lære ved maskinverkstedet i Akers Mekaniske Verksted, der hans far Abraham Olsen var materialforvalter.• Etter endt læretid dro Albert til sjøs, tok maskinisteksamen, og ble ansatt i Bergenske Dampskipselskab.• I 1886 gikk Albert i land i Trondheim Gründer Albert E. Olsen 2
 3. 3. • Albert var «netthendt», oppfinnsom og viste tidlig både interesse og anlegg for praktisk-teknisk virksomhet. Etter egne tegninger lagt han for eksempel sukkerklyper, piclesgafler, ostekniver og andre småting. Han jobbet også i lengre tid med å utvikle og teste en hurtiglukkende dampventil som kunne ligge på kjeletoppen og som lot seg dirigere fra broen. Albert fikk norsk patent på denne oppfinnelsen, og ventilene ble etter hvert produsert av Westad Armaturfabrik på Geithus.• Sammen med en kollega, maskinmester og senere kystlos Ulrik Wisløff, kjøpte Albert E. Olsen Baklandets Mekaniske Verksted i 1896. Etter 3 år gikk han ut av BMW og gikk svanger med ideen om en maskinforretning. Men det var finanskrise ved århundreskiftet. På grunn av dette, valgte Albert E. Olsen å vente med å realisere sine planer om å starte forretning. 3
 4. 4. • Den tidligere sjømannen begynte i mellomtiden en aldri så liten rederivirksomhet. Han kjøpte en gammel slepe- og vannbåt som han fikk satt i stand for utleie. Sommerstid satte han båten «Munken» i passasjertrafikk. Dette skal ha vært den aller første passasjerbåt som begynte å gå mellom havna og Munkholmen.• Drømmen blir til virkelighet: Vinteren 1901/02 tok Albert E. Olsen de første skrittene for å få realisert sine andre planer.• Møter i hovedstaden hadde resultert i en enighet med maskinfirmaet C. S. Christensen, om at Albert E. Olsen i eget navn skulle opprette et såkalt kommisjonslager for firmaet i Trondheim. Ved siden av kommisjonslageret hadde han kontraktsfestet sin rett til å føre andre varer som var nødvendige i en assortert rekvisitahandel, slikt som oljer, pakninger, pussegarn, remmer, rør mm 4
 5. 5. • «Han gikk nå til Privatbanken i Trondhjem og fikk på sitt ansikt innvilget en kassakreditt på kr 5000. Det var hans startkapital. Gamle Privatbanken, Trondhjems eldste forretningsbank, hadde ord på seg for å være litt «stivbent» og ikke særlig lydhør og imøtekommende når det gjaldt nye menn og tiltak, men ledelsen har nok sett sine folk an likevel»• Da så finansene var i orden, gjaldt det å finne dyktige ansatte. Med butikksjef og kassererske på plass ble så «Albert E. Olsen Maskinforretning, Trondhjem» åpnet 1. april 1902, i leide kjellerlokaler i Fjordgata 3.• Firmaet fikk en god start både i byen og snart etter også i distriktene, der de drev reisende salgsvirksomhet.• Kontrakten om kommisjonslager for C.S. Christensen ble hevet etter fire år, og etter dette drev Albert E. Olsen en selvstendig virksomhet. Allerede i 1908 vant selskapet sin første utmerkelse, da det ble tildelt sølvmedalje for «en assortert varekolleksjon» på Den Skandinaviske Fiskeriudstillingen. 5
 6. 6. • Det blir sagt om Albert at han var en hedersmann og hadde blitt en kjent og aktet forretningsmann i store deler av landet. Det blir sagt at han nøt en enestående tillit blant alle sine forbindelser – leverandører som kunder. Ikke bare drev han etter sunne forretningsprinsipper, men han var også alltid imøtekommende og hjelpsom. Med bred teknisk innsikt var han dessuten i stand til å gi kunder og venner gode råd og veiledning.• Etter en tids sykdom døde han 20. mars 1912, etter å ha drevet selskapet i bare 10 år.• Albert E. Olsen var bare litt over 60 år da han døde. Dermed ble det satt sluttstrek for 1 generasjon.• Forretningen han hadde bygd opp de siste ti årene av sin levetid, ble nå overtatt av hans kone Fredrikke og deres to eldste sønner (2. generasjon) Sigurd Smith Olsen og Harald Fjeldstad Olsen. I 1917 ble firmaet omgjort til et aksjeselskap, og viste flott vekst inntil krakket kom i 20-årene. En brann i 1919 gjorde store skader på maskiner og verdifullt verktøy, men ikke på bedriften som sådan. Depresjonen i 20-åra tok derimot nesten knekken på det. Selskapet ble oppløst i 1927, med det som ble kalt en «privat likvidasjon», og nystartet uten Sigurd Smith Olsen, som av banken ble ilagt et personlig ansvar for gjelden bedriften hadde pådratt seg, og som ga fra seg lederjobben allerede i 1922 . 6
 7. 7. • Under det nye navnet Albert E. Olsen Eftf ble det nå de to yngste brødrene, Harald Fjeldstad Olsen og Sverre Rustad, som drev forretningen videre, med Sverre som disponent og Harald som styreformann.• De måtte starte på null, men bygde seg sakte men sikkert opp. Etter nystarten hadde firmaet beskjedne lokaler, men skulle ende opp med å legge beslag på store deler av Fjordgata. Da Fjordgata 18 brant ned til grunnen i 1936, gikk hele lagerbeholdningen av grovere varer tapt.• Men bedriften tok grep, og kjøpte Fjordgata 24 til erstatning. Kontorer, butikk og varelager hadde man på denne tiden i Krambodgaten 14. Stadige utvidelser av bedriften utløste behov for mer plass, og AEOs logo ble i løpet av påfølgende tiår også å finne i Fjordgata 3,5,7,9,14,16,18,28 og 60, samt i Kjøpmannsgata 81 og Stjørdalsveien 60. Det var lite tvil om at bedriften hadde behov for nye lokaler, slik at man kunne samle virksomheten. 7
 8. 8. • I 1955 døde Harald Fjellstad Olsen, og hans eierpost ble overtatt av enken Astri Fjellstad Olsen.• I 1958 kommer en ny Albert E. Olsen på banen, 3 generasjon, sønn av Harald. Han leder bedriften sammen med Sverre Rustad, etter fullmakt fra moren som personlig eier. Lederskapet ble gradvis overført til den yngre generasjon, men Sverre Rustad var aktiv i bedriften til etter han passerte 80 år.• I 1963 kjøpte AEO 51% av ingeniør Andres Quale AS i Mo i Rana• I 1975 grep Albert E. Olsen sjansen som bød seg, da det ble mulig å få kjøpe tomt i Fossegrenda utenfor Trondheim. Bedriftens flotte nybygg ble innviet i 1976, og muliggjorde en langt mer effektiv drift enn tidligere.• 1980 firmaet omdannes til AS, og 3. generasjon overtar firmaet. Albert blir styreleder og adm. direktør, og dermed startet en rivende utvikling av selskapet.• 1985 Kristiansund, Tromsø og Alta• 1992 Oslo• 1993 Kirkenes• 1995 Ing. Andreas Quale blir heleid av AEO• 1996 Bergen oppkjøp Industrisalg AS , butikker åpnes i Steinkjer og Orkanger• 1997 Stord• 1999 Florø, Leif Olsen blir adm. direktør etter Albert senior, og tredje generasjon klarer mesterstykket og overlevere en flott virksomhet til 4. generasjon. 8
 9. 9. • 2003 Albert jr overtar etter Leif som daglig leder• 2004 Stiftes Sveiseksperten AS og overtar Lincoln Electric agenturet i Norge• Aksjepost 50,1 % kjøpes i Industrisenteret AS, med avd i Drammen, Hokksund, Kongsberg, Hønefoss og Oslo• 2005 Orkanger flytter inn i nye lokaler• Den 1 april, 103 årsdagen signeres salg av VVS avdelingen til Heidenreich AS og dermed er over 100 års VVS historie over.• Men man satser sterkt videre og kjøper 2 nye virksomheter TMF og Codan• 2008 Vi flytter inn i nytt anlegg i Oslo for SXP, Codan og AEO Oslo samt hovedlager• Finanskrise• 2009 signeres historisk avtale med Statoil• 2010 AEO blir omorganisert til 5 regionselskaper underfelles logo• 1 juli utnevnes Frode Størdal til konsernsjef i AEO Gruppen, historisk med konsernsjef som ikke er av familie.• 2011 åpnes nye butikker i Bergen og Bodø• 2012 Vi feirer 110 år. Historietimen avrundes med en videohilsen fra han som ledet AEO I 50 år. 9

×