Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power Point

14,783 views

Published on

Power Point's rules to create presentation

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Power Point

 1. 1. Правила при създаване и представяне на презентация
 2. 2. Етапи при разработване на компютърна презентация <ul><li>а ) планирането </li></ul><ul><li>- аудиторията </li></ul><ul><li>- цел на презентацията </li></ul><ul><li>б) проектиране </li></ul><ul><li>- определяне броят на слайдовете </li></ul><ul><li>- избират се графични обекти за всеки слайд </li></ul><ul><li>- подредба на слайдовете. </li></ul><ul><li>в) създаване на презентация </li></ul><ul><li>- MS Power Point </li></ul>
 3. 3. Правила при създаване на компютърни презентации <ul><li>Заглавията </li></ul><ul><li>Кратки и ясни </li></ul><ul><li>Да няма съкращения и специални термини </li></ul><ul><li>Използване на ключови думи </li></ul><ul><li>С по-голям шрифт </li></ul><ul><li>Разстояние между заглавието и текста </li></ul>
 4. 4. <ul><li>На този ден още през 14 век започва да става традиция да се разменят любовни послания под формата на т. нар. валентинки . Съвременните символи на любовта сега са сърцето и образа на крилатия Купидон. През 19 век ръчно написаните послания биват заменени от масово произвежданите готови картички. АПК (Асоциацията за поздравителни картички) е изчислила, че всяка година се изпращат 1 милиард поздравителни картички, като така изостават по масовост само от коледните картички. Асоциацията също е изчислила, че жените купуват около 85% от всички валентинки. </li></ul>14 февруари
 5. 5. На този ден още през 14 век започва да става традиция да се разменят любовни послания под формата на т. нар. валентинки
 6. 6. Текстове <ul><li>Кратки и ясни изречения </li></ul><ul><li>Правилото 6х6 </li></ul><ul><li>Не повече от един абзац </li></ul><ul><li>По-голямо междуредово разстояние </li></ul>
 7. 7. Ню Йорк е един от най-големите градове в света с население от 8 274 527 жители (2007), разположен в щата Ню Йорк, САЩ. В метрополиса на Ню Йорк живеят 18 818 536 души. Ню Йорк е разположени на около 1 214,40 km² , а метрополиса му е 17 405 km². Агломерацията формирана заедно със околните селища включва части от 3 щата. Самият град Ню Йорк се състои от пет района: Бруклин, Бронкс, Манхатън, Куинс и Статън Айлънд. Градът е сред най-важните финансови и комуникационни центрове в света. Освен като двигател на глобалната икономика, Ню Йорк се слави и с космополитна култура, бидейки дом на хора от над 180 страни.
 8. 8. Ню Йорк <ul><li>8 274 527 жители </li></ul><ul><li>в метрополиса - 18 818 536 души </li></ul><ul><li>1 214,40 km² площ </li></ul><ul><li>5 района </li></ul><ul><li>двигател на глобалната икономика </li></ul><ul><li>180 националности </li></ul>
 9. 9. <ul><li>8 274 527 жители </li></ul><ul><li>в метрополиса - 18 818 536 души </li></ul><ul><li>1 214,40 km² площ </li></ul><ul><li>5 района </li></ul><ul><li>двигател на глобалната икономика </li></ul><ul><li>180 националности </li></ul>Ню Йорк
 10. 10. Откриване и изследване на Слънчевата система В продължение на много векове Слънчевата система е разглеждана според Геоцентричният модел, не позволявайки правилно разбиране на нейната същност и структура. С подобряване на методите за наблюдение се раждат и нови теории за Слънчевата система.Първата значима стъпка е направена от Николай Коперник който издига Хелиоцентричния модел обяснявайки движението на планетите. По този начин Земята е принизена от център на Вселената до обикновена планета обикаляща около Слънцето, и за хилядите зведи на небесния небосвод се счита, че имат собствени планети. Първият апарат достигнал до друго небесно тяло е съветския Луна 2 разбил се на повърхността на Луната през 1959 г. Повърхността на Венера е достигната през 1965 г., на Марс през 1976 г., на астероида 433 Ерос през 2001 г. и на спътника на Сатурн — Титан през 2005 г.Космически апарати които са се сближили или изследвали от орбита обекти от Слънчевата система са: Маринър 10 сближил се с Меркурий през 1975 г., двата апарата от мисията Вояджър изстреляни от Земята и посетили Юпитер през 1979 г., Сатурн през 1980-1981 г. Вояджър 2 посещава още и Уран през 1986 г. и Нептун през 1989 г. Най-далечния обект достигнат от пилотирани космически апарати апарати до момента е Луната, посетена от мисиите Аполо.
 11. 11. Графични обекти <ul><li>Да поясняват текста </li></ul><ul><li>Свързани с общата идея </li></ul>
 12. 12. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ поп Стойко Владиславов (1739 – 1813)
 13. 13. Волфганг Амадеус Моцарт <ul><li>През 1777 г. вижд а йки, че в Залцбург възможностите на толкова надарен композитор са сравни - телно ограничени, за - почва да търси други възможности. </li></ul>
 14. 14. Вида на триъгълника е: <ul><li>а) равнобедрен и остроъгълен </li></ul><ul><li>б) равностранен и правоъгълен </li></ul><ul><li>в) правоъгълен и разностранен </li></ul><ul><li>г) тъпоъгълен равнобедрен </li></ul>
 15. 15. 50 години ПТГ &quot;Ичко Бойчев&quot; начало ПЪРВО НАЦИОНАЛНО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Благоевград 27 – 29 март 2009 г. СЪСТЕЗАНИЕ ПО
 16. 16. Фон на слайдовете <ul><li>Да не се използват ярки цветове </li></ul><ul><li>Не повече от четири цвята </li></ul><ul><li>Цветовете да се съчетават помежду си </li></ul><ul><li>Фонът на слайда да бъде в пастелен цвят </li></ul>
 17. 17. Будители български
 18. 19. Ефекти върху текста <ul><li>Шрифт и големина на буквите </li></ul><ul><li>Използване на главни и малки букви </li></ul><ul><li>Контрастни цветове </li></ul><ul><li>Смяна на цвета на част от текста </li></ul><ul><li>Удебеляване ( Bold) </li></ul><ul><li>Подчертаване ( Underline) </li></ul><ul><li>Накланяне ( Italic) </li></ul>
 19. 20. 1. Основни понятия <ul><li>КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – набор от слайдове, които са свързани един с друг и са съхранени в общ файл и служат за представяне на информация пред публика. </li></ul><ul><li>СЛАЙД – логически самостоятелна информационна структура, съдържаща различни обекти, които се представят на един екран на монитора, на лист хартия или на диапозитив. </li></ul>
 20. 21. 1. Основни понятия <ul><li>Компютърна презентация – набор от слайдове, които са свързани един с друг и са съхранени в общ файл и служат за представяне на информация пред публика. </li></ul><ul><li>Слайд – самостоятелна информационна структура, съдържаща различни обекти, които се представят на един екран на монитора, на лист хартия или на диапозитив. </li></ul>
 21. 22. Специални ефекти Slide Show <ul><li>Анимационна схема – Animation Schemes </li></ul><ul><li>Анимация по избор – Custom Animation </li></ul><ul><li>Смяна на слайдовете – Slide Transition </li></ul><ul><li>Времетраене – Rehearse Timings </li></ul>
 22. 23. Анимация: <ul><li>Анимация на отделен обект; </li></ul><ul><li>Установяване на последователността на появяване на обектите в слайда. </li></ul><ul><li>Избиране на ефекти за преход от слайд в слайд. </li></ul><ul><li>Хронометър за слайд шоуто. </li></ul>
 23. 24. <ul><li>Настройка на размера на слайда </li></ul><ul><li>Визуализация на печатен вид </li></ul><ul><li>Настройки за печат </li></ul>Отпечатване на слайдове
 24. 25. Добавяне на звукови ефекти Insert  Movies And Sounds  Sound From File Звуци
 25. 26. <ul><li>Правните и етични норми при представяне на информация пред публика и при използване на идеи и резултати на други лица……. </li></ul>
 26. 27. Хумористични елементи !!! <ul><li>Използват се по-добро възприемане и осмислян на информацията от публиката; </li></ul>

×