Successfully reported this slideshow.

Διαθεματικό Project: "Ταξίδι στη θρησκεία: Γνωρίζοντας το Θεό των άλλων"

10,130 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Διαθεματικό Project: "Ταξίδι στη θρησκεία: Γνωρίζοντας το Θεό των άλλων"

 1. 1. Διαθεματικό Project «Ταξίδι στη Θρησκεία: Γνωρίζοντας το Θεό των άλλων» Διαθεματικό/Διαπολιτισμικό Project
 2. 2. Λίγα λόγια για την ιδέα.. <ul><li>Η ιδέα που διέπει το project είναι η δημιουργία μιας πολυαισθητηριακής γνωριμίας με το φαινόμενο της θρησκείας,της ποικιλομορφίας του και της σχέσης που αναπτύσσεται με άλλα πεδία. </li></ul><ul><li>Σε ένα σχολείο όπως το Διαπολιτισμικό Λύκειο Ευόσμου είναι επιτακτική ανάγκη το πρόγραμμα μαθημάτων να περιλαμβάνει δράσεις που αξιοποιούν το ιδιαίτερο δυναμικό των μαθητών του και αφετέρου να προάγουν και να μετουσιώνουν σε στάσεις ζωής, αξίες όπως της ισότητας και της διαπολιτισμικότητας. </li></ul>
 3. 3. Γενικά στοιχεία <ul><li>Τάξη: Λυκείου, Β΄ Λυκείου </li></ul><ul><li>Χρόνος: Εκπαιδευτικό σενάριο 1,5 μήνα </li></ul><ul><li>Υλοποίηση: Διαπολιτισμικό Λύκειο Ευόσμου, Θεσσαλονίκη, 2010 (Νοέμβριος 2010 </li></ul><ul><li>Στοιχεία καθηγήτριας: Αλμπανάκη Ξανθή </li></ul><ul><li>e - mail : xalbanaki @ gmail . com </li></ul><ul><li>Ιστολόγια : http :// blogs . sch . gr / speaker / , http: // albanaki.blogspot.com / </li></ul><ul><li>Μέθοδος: Ομαδοσυνεργατική, μαθητοκεντρική (διαθεματικότητα, δομικός και κοινωνικός εποικοδομιτισμός) </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Πρακτική : Λ ειτουργική συνεργασία με την τοπική κοινωνία </li></ul><ul><li>Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στη διδασκαλία: Επεξεργαστής κειμένου, προσωπικό ιστολόγιο, power point , e - mail , διαδικτυακά περιβάλλοντα ( Nettop teacher ) , video -προβολέας, DVD . </li></ul><ul><li>Διαθεματικότητα: Πληροφορική, Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Θεολογία, Φιλοσοφία, Νομικές Επιστήμες, Οικολογία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Ιστορία, Κινηματογράφος , Οικολογία. </li></ul><ul><li>Λέξεις κλειδιά: Θρησκευτικότητα, διαχριστιανικότητα, διαπολιτισμικότητα, μετανάστευση, πολιτισμός, αλληλεπίδραση, διαφορετικότητα. </li></ul>
 5. 5. Δυσκολίες/Πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης <ul><li>Μεγάλος αριθμός μαθητών </li></ul><ul><li>Οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με το project ή τη συνεργατική μέθοδο ( E ξάσκηση σε αυτόν τον τρόπο δουλειάς) </li></ul><ul><li>Απουσία λογαριασμού e - mail (Επίλυση σε συνεργασία με τον καθηγητή πληροφορικής) </li></ul><ul><li>Δυσκολία στην κατανόηση εφαρμογών που είναι στην Αγγλική (Διερεύνηση του επιπέδου γλωσσομάθειας) </li></ul>
 6. 6. Αξιολόγηση μαθητών <ul><li>Διαμορφωτική αξιολόγηση. </li></ul><ul><li>Βιωματικές και διαθεματικές προσεγγίσεις. </li></ul><ul><li>Συμπερασματική αξιολόγηση μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών. </li></ul><ul><li>Εποικοδομητική συζήτηση ύστερα από την προβολή ταινίας ή την ανάλυση ενός κειμένου. </li></ul><ul><li>Οι ομάδες αξιολογούνταν από τη συνεργασία των μελών της, τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας και το αποτέλεσμα της εργασίας τους. </li></ul><ul><li>Τα μέλη κάθε ομάδας αξιολογήθηκαν και ατομικά από τα κείμενα που συνέταξαν. </li></ul>
 7. 7. Συμπεράσματα <ul><li>Τα παιδιά έδειξαν ικανοποιημένα με το νέο τρόπο προσέγγισης (ευχάριστο κλίμα/ διάθεση ερευνητικότητας). </li></ul><ul><li>Κατανοήθηκαν πιο εύκολα έννοιες δύσκολες μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου ή κάποια εφαρμογή. </li></ul><ul><li>Ιδιαίτερο ενθουσιασμό επέδειξαν για την αποστολή e - mail (στο διαπολιτισμικό ημερολόγιο) και για τη δραστηριότητα comic creator . </li></ul>
 8. 8. Προεκτάσεις σεναρίου <ul><li>Σχεδιασμός για πραγματοποίηση στην ενορία του Δήμου μας (Αγ. Αθανάσιος) υποδειγματικής Θ. Λειτουργίας με εκφώνηση του Σύμβολου της Πίστεως σε επτά γλώσσες. </li></ul><ul><li>Το υλικό που συγκεντρώθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης με άλλα σχολεία ( e - Twinnig ). </li></ul><ul><li>Διασύνδεση σχολείου δικτυακά με σχολεία του εξωτερικού π.χ παρακολούθηση μίας σχολικής εορτής σε ένα αλβανικό σχολείο </li></ul><ul><li>Διεύρυνση του project για όλη τη χρονιά (σύνδεση με την Παγκόσμια ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 10 Δεκεμβρίου) </li></ul>
 9. 9. Στόχοι Α. Μαθησιακοί Β. Παιδαγωγικοί Γ. Με τη χρήση των Τ.Π.Ε
 10. 10. Α. Μαθησιακοί Αποσαφήνιση εννοιών Αιτιολόγηση απόψεων Αιτιακές σχέσεις Θρησκείας/ Δικαιωμάτων
 11. 11. Β. Παιδαγωγικοί Καλλιέργεια Διαπολιτισμικής συνείδησης Να δουλεύουν σε ομάδες Ανάδειξη κεντρικού ρόλου μαθητή Περιορισμός Ρόλου εκπαιδευτικού Ανάδειξη Πλουραλισμού/ Οικουμενικού Πολιτισμού Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας Υπέρβαση στερεοτύπων Αξιοποίηση πολιτιστικού πλούτου ξένων μαθητών
 12. 12. Γ. Με τη χρήση των Τ.Π.Ε Εξοικείωση με Υ.Π/ ψηφιακός γραμματισμός Αξιοποίηση power point Εξοικείωση με τη Βίβλου από το internet Απόκτηση πολυαισθητηριακής αντίληψης Προσέγγιση μαθημάτων με WebQuest Παραγωγή επικοινωνιακού υλικού
 13. 13. Α Φάση (στην τάξη) <ul><li>Διαχωρισμός ομάδων (4-5) μικτού δυναμικού (καλοί-μέτριοι, αδιάφοροι) </li></ul><ul><li>Κατανομή αρμοδιοτήτων (χειριστής υπολογιστή, καθοδηγητής βημάτων φύλλου εργασίας, επεξεργαστής υλικού, συντονιστής) </li></ul><ul><li>Παρουσίαση επιδιωκόμενων στόχων </li></ul><ul><li>Εισαγωγή στις έννοιες που πραγματεύεται το project </li></ul>
 14. 14. Β Φάση (στο εργαστήριο πληροφορικής) <ul><li>Διανομή φύλλων ανά ομάδα εργασίας και ανά μαθητή (κοινά για όλες τις ομάδες). </li></ul><ul><li>Αναζήτηση υποδεικνυόμενων πηγών και κριτική προσέγγισή τους. </li></ul><ul><li>Εξάσκηση στην επεξεργασία πηγών και κειμένων. </li></ul><ul><li>Κάθε ομάδα θα καταγράφει τα αποτελέσματα της ερευνάς σε έγγραφο word και θα το αποθηκεύει στην επιφάνεια στην επιφάνεια εργασίας. </li></ul>
 15. 15. Εισαγωγικές Δραστηριότητες/Γένεση της θρησκείας 1 Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ <ul><li>Αφόρμηση (παράλληλα κείμενα, εξομάλυνση αγνώστων λέξεων, επεξηγήσεις) </li></ul><ul><li>Από την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα http: // www.greek - language.gr / ανατρέξτε στο Ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Μ. Τριανταφυλλίδη . A ναζητήστε και σημειώστε την ερμηνεία της λέξης θρησκεία. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση http: // maps.google.ca / maps και με τη βοήθεια των χαρτών εντοπίστε το Έιμσμπερι (Amesbury) της Αγγλίας στην κομητεία του Γουΐλτσιρ (Wiltshire), περίπου 13 χλμ βορειοδυτικά του Σαλίσμπερι (Salisbury). </li></ul><ul><li>Π εριηγηθείτε στο Στόουνχεντζ (το αρχαιότερο θρησκευτικό μνημείο) ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του ιστολογίου http://blogs.sch.gr/speaker/2010/09/28/στόουνχεντζ-3d . </li></ul>
 17. 17. Διαθεματική /Βιωματική προσέγγιση/ Ναι στη Διαφορετικότητα 2 Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ <ul><li>Μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.bbc.co.uk/northernireland/schools/11_16/citizenship/ethnic-minorities/flyonthewall.shtml </li></ul><ul><li>Το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι ανήκουν σε διαφορετική θρησκεία σημαίνει ότι διαφέρουν από εμάς σε όλα και τους αρέσουν διαφορετικά πράγματα; </li></ul><ul><li>Αιτιολογήστε την απάντησή σας χρησιμοποιώντας πληροφορίες που αντλήσατε από την παραπάνω εφαρμογή. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Μεταβείτε στη διεύθυνση http://blogs.sch.gr/speaker/2010/08/30/ταξιδέψτε-στον-κόσμο-και-εντοπίστε-τι . </li></ul><ul><li>Κάντε κλικ πάνω στις διάφορες θρησκείες </li></ul><ul><li>Ανακαλύψτε σε ποια μέρη του κόσμου υπάρχουν καθώς και ποιες υπερτερούν γεωγραφικά. Καταγράψτε τα ευρήματά σας και ανακοινώστετα στην τάξη. </li></ul>Διαδραστικός χάρτης θρησκειών
 19. 19. <ul><li>Μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.bbc.co.uk/religion/tools/calendar/faith.shtml?hindu . </li></ul><ul><li>Αυτό το i nterfaith ημερολόγιο από το BBC δείχνει τις γιορτές θρησκειών παγκοσμίως (υπάρχει σύντομη επεξήγηση της σημασίας τους). </li></ul><ul><li>Επικοινωνήσετε με την διεύθυνση religion@bbc.co.uk Στείλτε email για να προσθέσετε μία θρησκευτική γιορτή ή άγια μέρα. </li></ul>
 20. 20. Γνωρίστε τον διπλανό σας/Διαπολιτισμική προσέγγιση 3 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ <ul><li>Μεταβείτε στη μηχανή αναζήτησης της google www . google . gr και επιλέξτε την αναζήτηση. </li></ul><ul><li>Επιλέξτε μετάφραση. </li></ul><ul><li>Γράψτε τη λέξη γεια και μεταφράστε τη λέξη σε διάφορες γλώσσες (κάλυψη των μητρικών γλωσσών των μαθητών). </li></ul><ul><li>Δημιουργήστε ένα κείμενο word και αντιγράψτε τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας. </li></ul>
 21. 21. Χαιρετήστε το συμμαθητή σας σε άλλη γλώσσα <ul><li>Επιλέγοντας Ακρόαση έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε τη λέξη στην επιλεγμένη γλώσσα </li></ul><ul><li>Από την επιλογή Φωνητική ανάγνωση να δείτε και την προφορά. </li></ul><ul><li>Επιλέξτε χαιρετισμό σε μία γλώσσα και ανταλλάξετε χαιρετισμούς (ζητήστε τη βοήθεια μαθητών με αυτές μητρικές γλώσσες ή και τη συνδρομή των καθηγητών ξένων γλωσσών). </li></ul><ul><li>Στο τέλος της δραστηριότητας συγκεντρώστε το υλικό όλων των ομάδων σε κοινό έγγραφο. </li></ul>
 22. 22. Δημιουργία «συννεφόλεξου» <ul><li>Πληκτρολογήστε το σύνδεσμο http: // www.wordle.net / </li></ul><ul><li>Επιλέξτε Create . </li></ul><ul><li>Επικολλήστε τ ο κείμενο με που έχετε αποθηκεύσει και πατήστε go . </li></ul><ul><li>Εργασία στην τάξη: Δημιουργία και ανάρτηση στην τάξη (καθώς και σε κεντρικό σημείο του σχολείου) ενός γλωσσάριου σε διάφορες γλώσσες με μετάφραση της λέξης «γεια» ώστε να παιδιά από άλλες χώρες να νιώθουν ένα καλωσόρισμα. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση http: // www.breathingearth.net . </li></ul><ul><li>Ένας ψηφιακός χάρτης θα ενεργοποιηθεί μπροστά σας. Μέσω στατιστικής προσομοίωσης, παρουσιάζει τις γεννήσεις και τους θανάτους σε όλο τον κόσμο σε “πραγματικό χρόνο” (κατ’ εκτίμηση), τον ρυθμό που γίνεται η εκπομπή CO2, την επίδραση του σε κάθε χώρα και τις κλιματικές αλλαγές. </li></ul>Ψηφιακός χάρτης προσομοίωσης
 24. 24. <ul><li>Α) Εντοπίστε, πόσες χιλιάδες τόνους εκπομπών CO2 απελευθερώνονται σε κάθε δευτερόλεπτο. </li></ul><ul><li>Β) Υπάρχει διάκριση στις επιπτώσεις που έχουμε οι άνθρωποι εξαιτίας θρησκεύματος, φυλής ή γλώσσας; </li></ul>
 25. 25. Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων 4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ <ul><li>Στόχος </li></ul><ul><li>Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την αξία του σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων </li></ul><ul><li>Να κατανοήσουν ότι τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα προκύπτουν από την παραβίαση τους στον παγκόσμιο χώρο. </li></ul><ul><li>Τα παιδιά μελετούν το περιεχόμενο του φακέλου που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας «Θρησκευτικοί φανατισμοί, συγκρούσεις, πολέμους, μετανάστες» ο οποίος περιέχει εικόνες και άρθρα σχετικά με το θέμα. </li></ul>
 26. 26. 4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ <ul><li>Μπείτε σε μία οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης π.χ www . google . gr ή www . wikipedia . org ή αναζητήστε στον ηλεκτρονικό τύπο θέματα σχετικά με οργανισμούς και φορείς που δραστηριοποιούνται για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. </li></ul><ul><li>Α) Να ετοιμάσετε ένα κείμενο σε επεξεργαστή κειμένου όπου θα παρουσιάσετε τα κυριότερα σημεία της έρευνάς. </li></ul><ul><li>Β) Με βάση το παραπάνω υλικό δημιουργήστε κάθε ομάδα μία μικρή παρουσίαση σε μορφή Power point για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις παραβιάσεις τους. </li></ul>
 27. 27. Προβολή της ταινίας/Διαθεματική προσέγγιση <ul><li>America America – Elia Kazan (1963),βασισμένο στο μυθιστόρημα του ίδιου του Elia Kazan «Το χαμόγελο της Ανατολής». </li></ul><ul><li>Α) Ποιο είναι το θέμα της ταινίας «Αμέρικα, Αμέρικα» ; </li></ul><ul><li>Τι ανάγκασε τους πρωταγωνιστές να μεταναστεύσουν στην Αμερική, στις αρχές του 20ου αιώνα; </li></ul><ul><li>Γ) Τι συνθήκες αντιμετώπισαν στη «γη της επαγγελίας»; (Συζήτηση στην τάξη). </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Μέσα από μία μηχανή αναζήτησης (π.χ. http: // www.google.com / ) βρείτε το κείμενο της Οικουμενικής διακήρυξης των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων . Εντοπίστε το Άρθρο 2. </li></ul><ul><li>A ) Σε τι αναφέρεται; </li></ul><ul><li>B ) Τώρα που έχετε διαβάσει το κείμενο της διακήρυξης μπορείτε να σκεφτείτε τι δικαιώματα έχουν καταστρατηγηθεί σε σχέση με αυτά που είδατε στην ταινία «Αμέρικα, Αμέρικα»; </li></ul><ul><li>Γ) Σκεφτείτε παραβιάσεις δικαιωμάτων που γίνονται στο σύγχρονο κόσμο σε σχέση με το άρθρο 2 της Οικουμενικής διακήρυξης των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων. </li></ul>Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων 5 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 29. 29. <ul><li>Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση http: // el.wikisource.org / wiki / βρείτε το κείμενο του ελληνικού Συντάγματος και μελετήστε το άρθρο 13. </li></ul><ul><li>Α) Τι ορίζεται στο άρθρο για τους λειτουργούς των άλλων θρησκειών; </li></ul><ul><li>Β) Συζητήστε για το πώς αντιμετωπίζονται στη χώρα μας οι αλλόθρησκοι και οι αλλόδοξοι </li></ul><ul><li>Γ) Δημιουργήστε μία μικρή παρουσίαση σε μορφή Power point για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις παραβιάσεις τους </li></ul>
 30. 30. Διαχριστιανικές σχέσεις και Διαπολιτισμική συνείδηση 6 Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ <ul><li>Μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης http://www.ec-patr.org </li></ul><ul><li>Επιλέξτε το Σύμβολο της Πίστεως και κατόπιν επιλέξτε τη γλώσσα που σας ενδιαφέρει (15 γλώσσες) </li></ul><ul><li>Α. Νομίζετε ότι η θρησκεία μπορεί να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά; </li></ul>
 31. 31. Διαχριστιανικές σχέσεις και Διαπολιτισμική συνείδηση 7 Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ <ul><li>Μεταβείτε στο ιστολόγιο http://blogs.sch.gr/speaker. </li></ul><ul><li>Επιλέξτε την κατηγορία Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και κατόπιν τη 3 d animation παράσταση του Καλού Σαμαρείτη. </li></ul><ul><li>Α) Εντοπίστε στο παρελθόν πολυπολιτισμικές κοινωνίες όπου συνυπήρχαν διαφορετικοί πολιτισμοί. </li></ul><ul><li>Β) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιτευχθεί διαπολιτισμική προσέγγιση ανάμεσα στους λαούς; </li></ul><ul><li>Εργασία στην τάξη: Κατασκευή κολάζ με φωτογραφικό υλικό ανθρώπων διαφόρων θρησκειών </li></ul>
 32. 32. Εξοικείωση με την Αγ. Γραφή μέσω των Τ.Π.Ε 8 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ <ul><li>Ανατρέξτε στο δικτυακό τόπο http://www.myriobiblos.gr/library%20home.htm </li></ul><ul><li>Επιλέξτε Αγία Γραφή –Καινή Διαθήκη – Ιωαν. 1,47 . </li></ul><ul><li>Με βάση το «έρχου και ίδε» (Ιωαν. 1,47) ποια νομίζετε ότι πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι σε κάθε άνθρωπο διαφορετικό; </li></ul><ul><li>Εργασία για το σπίτι: Βρείτε στοιχεία για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας από το δικτυακό τόπο http: // www.orthodoxalbania.org και αναπτύξτε το έργο της Εκκλησίας. </li></ul>
 33. 33. Τελικές Δραστηριότητες <ul><li>Καταγραφή του «Πάτερ ημών» σε άλλες γλώσσες. (Συνδρομή καθηγητών φροντιστηριακών τμημάτων, ξένων γλωσσών και γονέων μαθητών που δεν είναι γηγενείς). </li></ul><ul><li>Αναλάβαμε να εκφωνούμε στην τάξη το «Πάτερ ημών» και σε άλλες γλώσσες (ανάλογα με τη σύνθεση της τάξης). </li></ul><ul><li>Η πρωινή προσευχή πραγματοποιείται εκ περιτροπής στα ελληνικά και στις γλώσσες των αλλοδαπών χριστιανών μαθητών. </li></ul><ul><li>Ανατέθηκαν εργασίες με θέμα: «Ταξίδι στη θρησκεία: Γνωρίζοντας το Θεό των άλλων» και προγραμματίστηκε η παρουσίαση αυτών στο τέλος της χρονιάς. </li></ul>
 34. 34. Διαθεματική εργασία: Αισθητική προσέγγιση <ul><li>K ατασκευή κόμικς από τα παιδιά με θέμα τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα». </li></ul><ul><li>Παρουσίαση σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στο τέλος της χρονιάς. </li></ul><ul><li>Επεξηγήθηκε αναλυτικά ο τρόπος χρήσης του comic creator . Ξεκίνησαν τις δοκιμές και λύθηκαν απορίες. </li></ul><ul><li>Οι μαθητές έπρεπε να δημιουργήσουν μία δική τους ιστορία, πρόσωπα, χαρακτήρες, βασικά στοιχεία της δομής σεναρίου (Πρόβλημα – δράση-αποτέλεσμα) </li></ul>
 35. 35. Το αποτέλεσμα.... http :// albanaki.blogspot.com /2011/01/ comics.html ...έπεται συνέχεια
 36. 36. Βιβλιογραφία <ul><li>Βασιλόπουλος, Χρ.Κ., (1996), Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης </li></ul><ul><li>Γερμανός, Δ., (2001), «Χώρος & Διαδικασίες Αγωγής», Αθήνα, Gutenberg </li></ul><ul><li>Γκόβαρης, Χ., (2001), Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Αθήνα, Ατραπός </li></ul><ul><li>Γκότοβος, Α., (2002), Εκπαίδευση και Ετερότητα, Αθήνα, Μεταίχμιο </li></ul><ul><li>Cummins Jim, (1997), Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση , Αθήνα , Gutenberg </li></ul><ul><li>Κωστούλα-Μακράκη, Ν., &Μακράκης Β. (2006). Διαπολιτισμικότητα και εκπαίδευση για ένα βιώσιμο μέλλον, Αθήνα </li></ul><ul><li>Μακράκης Β. (2000). Υπερμέσα στην Εκπαίδευση: μια κοινωνικο- εποικοδομητική προσέγγιση, Αθήνα: Μεταίχμιο </li></ul><ul><li>Ματσαγγούρας, Η.,Γ., (1998), Οργάνωση και διεύθυνση της σχολικής τάξης, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη. </li></ul><ul><li>Τσιάκαλος,  Γ., (2000), Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα ) </li></ul><ul><li>Τσιτσελίκη, Κ., (1996), Το διεθνές και ευρωπαϊκό καθεστώς προστασίας των γλωσσικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων και η ελληνική έννομη τάξη, Τετράδια Διεθνούς Δικαίου, Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλα </li></ul>
 37. 37. Ιστοσελίδες <ul><li>http://www.pi-schools.gr </li></ul><ul><li>Δικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: http: // europa.eu / index_el.htm </li></ul><ul><li>Διεθνή Αμνηστεία: http: // www.amnesty.org / </li></ul><ul><li>http: // unhchr.ch / udhr / lang / grk / htm </li></ul><ul><li>http: // el.wikipedia.org / </li></ul><ul><li>http :// conventions . coe . int / Treaties / Htmi /157. htm ) </li></ul><ul><li>www . mmo . gr , Παρατηρητήριο Μετανάστευσης, Ι.Α.Π.Α.Δ. Πάντειο Πανεπιστήµιο </li></ul><ul><li>http :// eacea . ec . europa . eu / ressources / eurydice / pdf /0_ integral /045 EN , ευρωπαϊκό δίκτυο « Ευρυδίκη » www . unicef . org / crc </li></ul><ul><li>www . eepf . gr </li></ul><ul><li>www.eliamep.gr/.../polipolitismiki-evropi-multicultural-europe-kratiki-politiki-dinamikes-tis-ekpedefsi </li></ul><ul><li>www . eiworkplace . net , European Intercultural Workplace </li></ul>
 38. 38. <ul><li>http: // www.youngsietar.org / </li></ul><ul><li>http://translate.google.com/translate </li></ul><ul><li>http://www.kwintessential.co.uk http://www.orthodoxalbania.org </li></ul><ul><li>http : // www.greek - language.gr / </li></ul><ul><li>www.bbc.co.uk/learningzone </li></ul><ul><li>http://maps.google.ca/maps </li></ul><ul><li>http: // europa.eu / europago </li></ul><ul><li>http://www.ecb.int/euro </li></ul><ul><li>http://www.breathingearth.net </li></ul><ul><li>http://www.google.com/ </li></ul><ul><li>http:// www.youtube.com </li></ul><ul><li>http://www.ec-patr.org </li></ul><ul><li>http: // el.wikisource.org / wiki </li></ul><ul><li>http://www.education-world.com/a_tech/tech011.shtml </li></ul><ul><li>http://www.spa3.k12.sc.us/WebQuests.html </li></ul><ul><li>http://www.bitstrips.com/user/DN5W/read.php?comic_id=GHNZL&subsection=1 </li></ul>
 39. 39. Τέλος Παρουσίασης Ξανθή Αλμπανάκη

×