Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΕ
Αργύρης Περου...
Η Ευρωπαϊκή Ένωση:
500 εκατομμύρια κάτοικοι – 28 χώρες
Κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Υποψήφιες και
δυνάμει υποψήφιες
χώ...
Ιδρυτές της ΕΟΚ
Νέες ιδέες για διαρκή ειρήνη και ευημερία …
Konrad Adenauer
Robert Schuman
Winston Churchill
Alcide De Gas...
Δέκα ιστορικά βήματα
1951 – Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα από τα 6 ιδρυτικά της μέλη.
1957 – Οι ίδιες ...
Τα σύμβολα της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή σημαία
Ο Ευρωπαϊκός ύμνος
9η Μαΐου-Ημέρα
της Ευρώπης
Eνωμένοι στην πολυμορφία
24 επίσημες γλώσσες
hravatski
Διεύρυνση: από τις έξι στις 28 χώρες
1952 1973 1981 1986
1990 1995 2004 2007 2013
Υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες
Έκταση
(1000 χλμ²)
Πληθυσμός
(εκατομμύρια)
Πλούτος
(κατά κεφαλήν ακαθάριστο
εγχώριο ...
Οι συνθήκες: θεμέλιο μιας θεσμοθετημένης
δημοκρατικής συνεργασίας
1952
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα
1958
Συνθήκε...
`Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
Δεσμευτικός για όλες τις δραστηριότητες της ΕΕ
54 άρθρα περιλαμβανόμενα σε 6 τίτ...
Η ιθαγένεια της ΕΕ
Κάθε άτομο που έχει ιθαγένεια μίας χώρας της ΕΕ είναι
αυτόματα και πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ιθα...
Ας μιλήσουμε για το δικαίωμά σας για…
• Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή οπουδήποτε εντός της ΕΕ χωρίς
διακρίσεις
• Κοινωνι...
Ο πληθυσμός της ΕΕ στον παγκόσμιο χάρτη
Πληθυσμός σε εκατομμύρια, 2012
ΕΕ Κίνα Ιαπωνία Ρωσία ΗΠΑΙνδία
508
1343
127 143
314...
Η έκταση της ΕΕ στον παγκόσμιο χάρτη
Έκταση σε χιλιάδες τετραγωνικά
χιλιόμετρα
ΕΕ Κίνα Ιαπωνία Ρωσία ΗΠΑ
16 889
9327 9159
...
Οικονομικά μεγέθη της ΕΕ στην Παγκόσμια Οικονομία
ΕΕ Κίνα Ιαπωνία Ρωσία ΗΠΑ ΕΕ Κίνα Ιαπωνία Ρωσία ΗΠΑ
12 600
5 200
4 200
1...
Έκταση των κρατών μελών της ΕΕ
Έκταση σε χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετραΓαλλία
Ισπανία
Σουηδία
Γερμανία
Πολωνία
Φινλανδία
...
Πληθυσμός των κρατών μελών της ΕΕ
2012 - Πληθυσμός σε εκατομμύρια
508 εκατομμύρια συνολικάΓαλλία
Ισπανία
Σουηδία
Πολωνία
Φ...
ΑΕΠ ανά κάτοικο στην ΕΕ
Λιθουανία
Στοιχεία 2012
Mέσος όρος 28 χωρών ΕΕ =100
Λουξεμβούργο
Ιρλανδία
ΚάτωΧώρες
Αυστρία
Δανία
...
Κατανομή δαπανών στην ΕΕ
Η Ευρώπη στον κόσμο / αναπτυξιακή βοήθεια
6 %
Διοίκηση, άλλο
6 %
Έξυπνη και χωρίς
αποκλεισμούς αν...
''Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη''
 Νέα ώθηση στην απασχόληση, την
ανάπτυξη και τις επενδύσεις
 Συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία ...
Η απάντηση της Ευρώπης στην οικονομική κρίση
Έναρξη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης στις Ηνωμένες
Πολιτείες το 200...
Κλιματική αλλαγή: μια παγκόσμια πρόκληση
Για την αναχαίτιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη,
οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν το ...
Ενεργειακές πηγές σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο
Καύσιμα που
χρησιμοποιήθηκαν στην
ΕΕ το 2010, σε μερίδιο επί
του συνόλου
Μερ...
Έρευνα: επενδύοντας στην κοινωνία της γνώσης
Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη
το 2010 (% του ΑΕΠ)
2.0%
3,0%
1,5%
2,9%
3,4%
...
Αλληλεγγύη στην πράξη: η πολιτική συνοχής της ΕΕ
Αλληλεγγύη στην πράξη: η πολιτική συνοχής της ΕΕ
Ευρώ: το ενιαίο νόμισμα των Ευρωπαίων
Χώρες ΕΕ που χρησιμοποιούν το ευρώ
Χώρες ΕΕ που δεν χρησιμοποιούν το
ευρώ
Είναι το ε...
Η ενιαία αγορά: ελευθερία επιλογών
©GettyImages
Τέσσερις ελευθερίες κυκλοφορίας:
Εμπορευμάτων
Υπηρεσιών
Ατόμων
Κεφαλαίων
Α...
Ελεύθερη κυκλοφορία
“Χώρος Σένγκεν”:
Κατάργηση των αστυνομικών και τελωνειακών
ελέγχων στα σύνορα μεταξύ των περισσότερων
...
Σπουδές στο εξωτερικό
Κάθε χρόνο, πάνω από 400 000 νέοι σπουδάζουν ή
βελτιώνουν τα προσόντα τους σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες...
Rethinking Education -"Επενδύοντας στις δεξιότητες για
καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα"
2012-Μεταρύθμιση Εκπαιδε...
Rethinking Education- Βασικές ικανότητες/γνώσεις
Εξασφάλιση βασικών ικανοτήτων
Ποιες είναι:
1. Επικοινωνία στη μητρική γλώ...
ERASMUS PLUS 2014-2020
Νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την νεολαία και τον
αθλητισμό.
Στόχοι:
1.Βε...
Βελτίωση της υγείας και του περιβάλλοντος
Η ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα: χρειάζεται κοινή δράση
Η δράση της ΕΕ μας εξασφάλ...
Η ΕΕ - χώρος ελευθερίας, ασφάλειας , δικαιοσύνης
 Χάρτης θεμελιωδών
δικαιωμάτων
 Κοινή δράση κατά της
τρομοκρατίας
 Συν...
ΕΕ - Προώθηση ειρήνης και ευημερίας
 Κανόνες παγκόσμιου εμπορίου
 Κοινή εξωτερική πολιτική και
πολιτική ασφάλειας
 Αναπ...
ΕΕ –Σημαντική εμπορική δύναμη
% των διεθνών
εξαγωγών αγαθών,
2012
Άλλες
55%
ΕΕ
15%
Ηνωμένες Πολιτείες
11%
Ιαπωνία
5%
Κίνα
...
ΕΕ - Ο σημαντικότερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας
παγκοσμίως
Επίσημη κατά κεφαλή αναπτυξιακή βοήθεια 2011, σε
δις €
110δ...
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
Δικαστήριο Ελεγκτικό
Συνέδριο
Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή Επιτροπή τω...
Οι 3 πιο σημαντικοί θεσμοί
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
– η φωνή των πολιτών
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
Martin Sc...
Πώς νομοθετεί η ΕΕ
Πολίτες, ομάδες συμφερόντων, εμπειρογνώμονες:
συζητούν, διαβουλεύονται
Επιτροπή:
διατυπώνει επίσημη πρό...
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - η φωνή των πολιτών
26
54
73
6
6
Κύπρος
Κάτω Χώρες
73Ιταλία
Ισπανία
11Ιρλανδία
Ην. Βασίλειο
Εσθονία...
Οι ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες
Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη
Συμμαχία 50
Ευρωπαίοι Συντηρητικοί
και Μεταρρυθμιστές
70
Συμμαχ...
Συμβούλιο Υπουργών - Η φωνή των κρατών μελών
 Ένας υπουργός από κάθε χώρα ΕΕ.
 Προεδρία: εκ περιτροπής ανά εξάμηνο.
 Απ...
Αριθμός ψήφων κρατών μελών στο Συμβούλιο Υπουργών
352Σύνολο:
3Μάλτα
4Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο και Σλοβενία
7...
Ειδική πλειοψηφία - Νέος κανόνας με εφαρμογή σε ειδικές
περιπτώσεις
Από 1η Νοεμβρίου 2014: το Συμβούλιο θα εφαρμόζει μια ν...
VOTING CALCULATOR
Σύνοδος κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σύνοδος κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων
όλων των κρατών μελών της ΕΕ
...
Ύπατη εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής
και πολιτικής ασφαλείας
Federica Mogherini
Διπλή Αρμοδιότητα :
Αντιπρόεδρ...
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Κύριο θεσμικό όργανο της ΕΕ
Αποτελείται από: 28 ανεξάρτητα μέλη, ένα από κάθε χώρα της ΕΕ.
Σκοπός:
1....
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων -προάσπιση του
νόμου
Αποτελείται από: 28 ανεξάρτητους δικαστές, ένας από κάθε κράτος
...
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο - Έλεγχος οικονομικών ΕΕ
Αποτελείται από: 28 ανεξάρτητα μέλη.
Σκοπός:
1. Διασφαλίζει τα χρήμα...
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - Διαχείριση του ευρώ
Mario Draghi
Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας
Σκοπός:
1. Διαφυλάττει τη ...
Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή - Η φωνή
της κοινωνίας των πολιτών
Αποτελείται από: 353 μέλη
Σκοπός:
1. Εκπροσωπ...
Επιτροπή των Περιφερειών - Η φωνή της τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Αποτελείται από: 353 μέλη
Σκοπός:
1.Εκπροσωπεί πόλεις, περιφέρ...
Μια διαφανής Ένωση στην υπηρεσία σας
Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
europa.eu
Ενάμισι εκατομμύριο έγγραφα στη διάθε...
Δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται για την ΕΕ
Μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι
Επιλεγμένοι με γενικούς διαγωνισμούς
Προέρχοντα...
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
Ακολουθείστε μας:
http://ec.europa.eu/greece/index_el.htm
https://www.facebook.com/EUReprese...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

H ευρωπαϊκή ένωση σήμερα του αναπληρωτή επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ευρωπαϊκής επιτροπής στην ελλάδαEu in slides_teliko2_2

Παρουσίαση

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

H ευρωπαϊκή ένωση σήμερα του αναπληρωτή επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ευρωπαϊκής επιτροπής στην ελλάδαEu in slides_teliko2_2

 1. 1. Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΕ Αργύρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
 2. 2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 500 εκατομμύρια κάτοικοι – 28 χώρες Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες
 3. 3. Ιδρυτές της ΕΟΚ Νέες ιδέες για διαρκή ειρήνη και ευημερία … Konrad Adenauer Robert Schuman Winston Churchill Alcide De Gasperi Jean Monnet
 4. 4. Δέκα ιστορικά βήματα 1951 – Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα από τα 6 ιδρυτικά της μέλη. 1957 – Οι ίδιες 6 χώρες υπογράφουν τις συνθήκες της Ρώμης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. 1973 – Οι κοινότητες διευρύνονται σε 9 κράτη-μέλη και θεσπίζουν περισσότερες κοινές πολιτικές. 1979 – Οι πρώτες εκλογές για την άμεση ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 1981 – Η πρώτη μεσογειακή διεύρυνση. 1992 – Η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά γίνεται πραγματικότητα. 1993 – Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. 2002 – Κυκλοφορεί το ευρώ. 2004 – Ιστορική διεύρυνση της Ένωσης από 15 σε 25 μέλη (Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Σλοβενία). 2009 – Τίθεται σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας που αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ.
 5. 5. Τα σύμβολα της ΕΕ Η Ευρωπαϊκή σημαία Ο Ευρωπαϊκός ύμνος 9η Μαΐου-Ημέρα της Ευρώπης Eνωμένοι στην πολυμορφία
 6. 6. 24 επίσημες γλώσσες hravatski
 7. 7. Διεύρυνση: από τις έξι στις 28 χώρες 1952 1973 1981 1986 1990 1995 2004 2007 2013
 8. 8. Υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες Έκταση (1000 χλμ²) Πληθυσμός (εκατομμύρια) Πλούτος (κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) Βοσνία-Ερζεγοβίνη 51 3,8 7.400 Μαυροβούνιο 13 0,6 10.500 Ισλανδία 100 0,3 28.100 Κοσσυφοπέδιο - βάσει του ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 11 2,2 Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 25 2,1 9.100 Αλβανία 27 3,2 6.500 Σερβία 77 7,3 8.300 Τουρκία 770 73,7 13.000 Οι 28 χώρες της ΕΕ συνολικά 4.234 502 25.200 Κριτήρια προσχώρησης στην ΕΕ:  Δημοκρατία και κράτος δικαίου  Λειτουργούσα οικονομία αγοράς  Ικανότητα εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ
 9. 9. Οι συνθήκες: θεμέλιο μιας θεσμοθετημένης δημοκρατικής συνεργασίας 1952 Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα 1958 Συνθήκες της Ρώμης: Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας 1987 Ευρωπαϊκή Ενιαία Πράξη: Ενιαία Αγορά 1993 Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Mάαστριχτ1999 Συνθήκη του Άμστερνταμ 2003 Συνθήκη της Νίκαιας 2009 Συνθήκη της Λισαβόνας
 10. 10. `Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ Δεσμευτικός για όλες τις δραστηριότητες της ΕΕ 54 άρθρα περιλαμβανόμενα σε 6 τίτλους: Αξιοπρέπεια Ελευθερίες Ισότητα Αλληλεγγύη Δικαιοσύνη Δικαιώματα των πολιτών
 11. 11. Η ιθαγένεια της ΕΕ Κάθε άτομο που έχει ιθαγένεια μίας χώρας της ΕΕ είναι αυτόματα και πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιθαγένεια της Ένωσης είναι επιπρόσθετη και δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια... … αντιθέτως, δίνει πρόσθετα δικαιώματα εκτός από τα όσα παραχωρεί η εθνική ιθαγένεια. Θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1992 (Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ, Μάαστριχτ) και έχει το εξής νόημα:
 12. 12. Ας μιλήσουμε για το δικαίωμά σας για… • Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή οπουδήποτε εντός της ΕΕ χωρίς διακρίσεις • Κοινωνική ασφάλιση • Περίθαλψη στο εξωτερικό • Σπουδές στο εξωτερικό • Προστασία των καταναλωτών & των δεδομένων • Ασφαλές ταξίδι • Φθηνότερες κλήσεις από κινητά στο εξωτερικό • Εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε εκλογές • Αίτηση και υποβολή προτάσεων σχετικά με νέα νομοθεσία 12
 13. 13. Ο πληθυσμός της ΕΕ στον παγκόσμιο χάρτη Πληθυσμός σε εκατομμύρια, 2012 ΕΕ Κίνα Ιαπωνία Ρωσία ΗΠΑΙνδία 508 1343 127 143 314 1205
 14. 14. Η έκταση της ΕΕ στον παγκόσμιο χάρτη Έκταση σε χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα ΕΕ Κίνα Ιαπωνία Ρωσία ΗΠΑ 16 889 9327 9159 4290 365 3287 Ινδία
 15. 15. Οικονομικά μεγέθη της ΕΕ στην Παγκόσμια Οικονομία ΕΕ Κίνα Ιαπωνία Ρωσία ΗΠΑ ΕΕ Κίνα Ιαπωνία Ρωσία ΗΠΑ 12 600 5 200 4 200 1 300 10 800 25 200 5 800 26 300 12 000 37 100 Μέγεθος οικονομίας: ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε δις ευρώ, 2011 Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, 2011 1 200 Ινδία Ινδία 2 600
 16. 16. Έκταση των κρατών μελών της ΕΕ Έκταση σε χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετραΓαλλία Ισπανία Σουηδία Γερμανία Πολωνία Φινλανδία Ιταλία Ηνωμ.Βασίλειο Ρουμανία Ελλάδα Βουλγαρία Ουγγαρία Πορτογαλία Αυστρία Τσεχ.Δημοκρατία Ιρλανδία Λιθουανία Λετονία Σλοβακία Εσθονία Δανία ΚάτωΧώρες Βέλγιο Σλοβενία Κύπρος Λουξεμβούργο Μάλτα 544 506 410 357 313 305 295 244 230 131 111 93 92 83 77 68 63 62 49 43 43 34 30 20 9 3 0.3 56Κροατία
 17. 17. Πληθυσμός των κρατών μελών της ΕΕ 2012 - Πληθυσμός σε εκατομμύρια 508 εκατομμύρια συνολικάΓαλλία Ισπανία Σουηδία Πολωνία Φινλανδία Ιταλία Ηνωμ.Βασίλειο Ρουμανία Ελλάδα Βουλγαρία Ουγγαρία Βέλγιο Αυστρία Τσεχ.Δημοκρατία Ιρλανδία Λιθουανία Λετονία Σλοβακία Εσθονία Δανία ΚάτωΧώρες Πορτογαλία Σλοβενία Κύπρος Λουξεμβούργο Μάλτα Γερμανία81.8 65.4 63.0 60.8 46.2 38.5 21.4 16.7 11.3 10.5 11.0 10.5 10.0 9.5 8.4 7.3 5.6 5.4 5.4 4.6 3.0 2.0 2.0 1.3 0.9 0.5 0.4 4.4Κροατία
 18. 18. ΑΕΠ ανά κάτοικο στην ΕΕ Λιθουανία Στοιχεία 2012 Mέσος όρος 28 χωρών ΕΕ =100 Λουξεμβούργο Ιρλανδία ΚάτωΧώρες Αυστρία Δανία Βέλγιο Σουηδία Φινλανδία Γερμανία Γαλλία Ιταλία Ισπανία ΕΕ-28 Κύπρος Ελλάδα Σλοβενία Μάλτα Πορτογαλία Εσθονία Ουγγαρία Σλοβακία Λετονία Πολωνία Ρουμανία Βουλγαρία ΗνωμένοΒασίλειο ΔημοκρατίατηςΤσεχίας Κροατία
 19. 19. Κατανομή δαπανών στην ΕΕ Η Ευρώπη στον κόσμο / αναπτυξιακή βοήθεια 6 % Διοίκηση, άλλο 6 % Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 45 % Ασφάλεια και έννοια του πολίτη της ΕΕ, δικαιοσύνη 2 % Βιώσιμη ανάπτυξη – φυσικοί πόροι 42 % Προϋπολογισμός της ΕΕ, 2014: 142,6 δις ευρώ = 1,06% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος
 20. 20. ''Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη''  Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις  Συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά  Ανθεκτική ενεργειακή ένωση συνοδευόμενη από μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή  Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση  Βαθύτερη και δικαιότερη οικονομική και νομισματική ένωση  Εύλογη και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ  Χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη  Ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας  Για την δημοκρατική αλλαγή στην ΕΕ Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή.
 21. 21. Η απάντηση της Ευρώπης στην οικονομική κρίση Έναρξη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2008. Συντονισμένη απάντηση από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμευση για το ευρώ και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα Νέα μέσα διαχείρισης κρίσεων και μεταρρυθμίσεις κανόνων: Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας: ταμείο για την παροχή συνδρομής σε περίπτωση έκτακτων οικονομικών δυσκολιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, νέοι νόμοι για τη σταθερότητα των τραπεζών. Καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: ετήσια διαδικασία για τον συντονισμό των κρατικών προϋπολογισμών. Σύμφωνο για το ευρώ+, συνθήκη «Δημοσιονομικού Συμφώνου»: αμοιβαίες δεσμεύσεις για υγιή δημόσια οικονομικά.
 22. 22. Κλιματική αλλαγή: μια παγκόσμια πρόκληση Για την αναχαίτιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν το 2007:  Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020 (30% εφόσον και άλλες αναπτυγμένες χώρες κάνουν το ίδιο) .  Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% μέχρι το 2020.  Αύξηση του μεριδίου της ανανεώσιμης ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020. (αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, βιομάζα)
 23. 23. Ενεργειακές πηγές σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο Καύσιμα που χρησιμοποιήθηκαν στην ΕΕ το 2010, σε μερίδιο επί του συνόλου Μερίδιο καυσίμων που εισάγεται στην ΕΕ από τρίτες χώρες, 2010 Πετρέλαιο 35% Φυσικό αέριο 25% Πυρηνικά 13% Άνθρακας 16% Ανανεώσιμες πηγές 10% 39% 84% 62% 100% 53% ΠετρέλαιοΆνθρακας Φυσικό αέριο Πυρηνικά (ουράνιο) Ανανεώ- σιμες πηγές Σύνολο καυσίμων 0%
 24. 24. Έρευνα: επενδύοντας στην κοινωνία της γνώσης Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη το 2010 (% του ΑΕΠ) 2.0% 3,0% 1,5% 2,9% 3,4% ΕΕ Στόχος ΕΕ 2020 Κίνα Ιαπωνία ΗΠΑ
 25. 25. Αλληλεγγύη στην πράξη: η πολιτική συνοχής της ΕΕ
 26. 26. Αλληλεγγύη στην πράξη: η πολιτική συνοχής της ΕΕ
 27. 27. Ευρώ: το ενιαίο νόμισμα των Ευρωπαίων Χώρες ΕΕ που χρησιμοποιούν το ευρώ Χώρες ΕΕ που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ Είναι το ενιαίο επίσημο νόμισμα της Ευρωζώνης.  Το νόμισμα του ευρώ υιοθετήθηκε από την Ελλάδα στις 1η Ιανουαρίου του 2001 και τέθηκε σε κυκλοφορία στις 2 Ιανουαρίου 2002.  Υπεύθυνη για την νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  Κέρματα: μία όψη με εθνικά σύμβολα, μία όψη κοινή.  Χαρτονομίσματα: κοινές και οι δύο όψεις.
 28. 28. Η ενιαία αγορά: ελευθερία επιλογών ©GettyImages Τέσσερις ελευθερίες κυκλοφορίας: Εμπορευμάτων Υπηρεσιών Ατόμων Κεφαλαίων Αποτελέσματα ενιαίας αγοράς: • Σημαντικές μειώσεις στις τιμές πολλών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως των αεροπορικών ναύλων και των τηλεφωνικών κλήσεων • Περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές • 2,8 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας
 29. 29. Ελεύθερη κυκλοφορία “Χώρος Σένγκεν”: Κατάργηση των αστυνομικών και τελωνειακών ελέγχων στα σύνορα μεταξύ των περισσότερων κρατών μελών. Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών των κρατών μελών. Όταν ταξιδεύετε σε χώρες της ΕΕ μπορείτε να αγοράζετε και να φέρνετε στη χώρα σας είδη προσωπικής χρήσης. ©Corbis
 30. 30. Σπουδές στο εξωτερικό Κάθε χρόνο, πάνω από 400 000 νέοι σπουδάζουν ή βελτιώνουν τα προσόντα τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με τη βοήθεια προγραμμάτων της ΕΕ :  Comenius: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση  Erasmus: Τριτοβάθμια εκπαίδευση  Leonardo da Vinci: Επαγγελματική κατάρτιση  Grundtvig: Εκπαίδευση ενηλίκων  Youth in Action: Εθελοντισμός και άτυπη εκπαίδευση ©GettyImages
 31. 31. Rethinking Education -"Επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα" 2012-Μεταρύθμιση Εκπαιδευτικών Συστημάτων. Κεντρικά ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές εκπαίδευσης 1.Εξασφάλιση και βελτίωση της απόκτησης βασικών ικανοτήτων, ιδίως των βασικών γνώσεων ανάγνωσης και αριθμητικής. 2.Εκπαιδευτικά συστήματα που θα εξασφαλίζουν εκπαίδευση υψηλής ποιότητας για όλους τους μαθητές, σύμφωνα με την αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών. 1.Προώθηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και βελτίωση της βασικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων. Στόχοι: 1.Αύξηση επιπέδου βασικών δεξιοτήτων 2.Προώθηση μαθητείας 3.Προώθηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων 4.Βελτίωση γνώσεων ξένων γλωσσών
 32. 32. Rethinking Education- Βασικές ικανότητες/γνώσεις Εξασφάλιση βασικών ικανοτήτων Ποιες είναι: 1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 2. Επικοινωνία σε άλλες γλώσσες (πολυγλωσσία) 3. Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία 4. Ψηφιακή ικανότητα (χρήση τεχνολογίας) 5. Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη 6. Πρωτοβουλία και Επιχειρηματικότητα 7. Μαθαίνοντας να μαθαίνεις (learning to learn) 8. Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση Επόμενα βήματα: «Άνοιγμα της Εκπαίδευσης»-Τόνωση Καινοτομίας και ψηφιακών δεξιοτήτων σε σχολεία και Πανεπιστήμια. Συνεργασία μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρηματικότητας. Θέσπιση Ευρωπαϊκού χώρου δεξιοτήτων και προσόντων.
 33. 33. ERASMUS PLUS 2014-2020 Νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την νεολαία και τον αθλητισμό. Στόχοι: 1.Βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας. 2.Εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Προϋπολογισμός : 14,7 δισ. ευρώ, αύξηση κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα δαπανών. Χρηματοδότηση διακρατικών συμπράξεων μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας : ενίσχυση της συνεργασίας και γεφύρωση του κόσμου της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με απώτερο στόχο η κάλυψη των ελλείψεων δεξιοτήτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Στήριξη εθνικών προσπαθειών για εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Τομέας αθλητισμού: χρηματοδότηση τοπικών δράσεων και διασυνοριακών σχεδίων αντιμετώπισης προβλημάτων όπως οι στημένοι αγώνες, το ντοπάρισμα, η βία και ο ρατσισμός. Πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού στο εξωτερικό.
 34. 34. Βελτίωση της υγείας και του περιβάλλοντος Η ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα: χρειάζεται κοινή δράση Η δράση της ΕΕ μας εξασφάλισε:  Καθαρότερα νερά κολύμβησης  Λιγότερη όξινη βροχή  Αμόλυβδη βενζίνη  Δωρεάν και ασφαλή διάθεση παλαιού ηλεκτρονικού εξοπλισμού  Αυστηρούς κανόνες ασφάλειας τροφίμων  Αποτελεσματικότερες επισημάνσεις στα τσιγάρα  Καταχώριση και έλεγχο όλων των χημικών ουσιών (REACH) ©VanParysMedia
 35. 35. Η ΕΕ - χώρος ελευθερίας, ασφάλειας , δικαιοσύνης  Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων  Κοινή δράση κατά της τρομοκρατίας  Συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και άλλων αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών  Συντονισμένες πολιτικές μετανάστευσης και παροχής ασύλου  Συνεργασία στο αστικό δίκαιο ©EuropeanUnionPolice Mission
 36. 36. ΕΕ - Προώθηση ειρήνης και ευημερίας  Κανόνες παγκόσμιου εμπορίου  Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας  Αναπτυξιακή βοήθεια και ανθρωπιστική βοήθεια Η ΕΕ εκτελεί αποστολές διαφύλαξης της ειρήνης και ανασυγκρότησης της κοινωνίας σε χώρες που έχουν δοκιμαστεί από τον πόλεμο, όπως η Βοσνία- Ερζεγοβίνη.
 37. 37. ΕΕ –Σημαντική εμπορική δύναμη % των διεθνών εξαγωγών αγαθών, 2012 Άλλες 55% ΕΕ 15% Ηνωμένες Πολιτείες 11% Ιαπωνία 5% Κίνα 14% % των διεθνών εξαγωγών υπηρεσιών, 2012 Άλλες 42% ΕΕ 25% Ηνωμένες Πολιτείες 18% Ιαπωνία 4% Κίνα 6% Ινδία 5%
 38. 38. ΕΕ - Ο σημαντικότερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως Επίσημη κατά κεφαλή αναπτυξιακή βοήθεια 2011, σε δις € 110δις 60δις 70δις ΕΕ Ιαπωνία ΗΠΑ Η ΕΕ χορηγεί πάνω από το ήμισυ όλης της αναπτυξιακής βοήθειας
 39. 39. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ Δικαστήριο Ελεγκτικό Συνέδριο Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Επιτροπή των Περιφερειών Συμβούλιο Υπουργών (Συμβούλιο της ΕΕ) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Οργανισμοί Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (σύνοδος κορυφής)
 40. 40. Οι 3 πιο σημαντικοί θεσμοί Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – η φωνή των πολιτών Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Martin Schulz ο οποίος διαδέχθηκε τον Jerzy Buzek Ανάληψη καθηκόντων: 1 Αυγούστου 2014 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο - Η φωνή των κρατών μελών Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Donald Tusk ο οποίος διαδέχθηκε τον Herman Van Rompuy Ανάληψη καθηκόντων: 1 Δεκεμβρίου 2014 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - προώθηση του κοινού συμφέροντος Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Jean-Claude Juncker ο οποίος διαδέχθηκε τον José Manuel Barroso Ανάληψη καθηκόντων : 1 Νοεμβρίου 2014 Martin Schulz Donald Tusk Jean-Claude Juncker
 41. 41. Πώς νομοθετεί η ΕΕ Πολίτες, ομάδες συμφερόντων, εμπειρογνώμονες: συζητούν, διαβουλεύονται Επιτροπή: διατυπώνει επίσημη πρόταση Κοινοβούλιο και Συμβούλιο Υπουργών: αποφασίζουν από κοινού Επιτροπή και Δικαστήριο: ελέγχουν την εφαρμογή Εθνικές ή τοπικές αρχές: εφαρμόζουν
 42. 42. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - η φωνή των πολιτών 26 54 73 6 6 Κύπρος Κάτω Χώρες 73Ιταλία Ισπανία 11Ιρλανδία Ην. Βασίλειο Εσθονία 21Ελλάδα 13Δανία 96Γερμανία 74Γαλλία 17Βουλγαρία 21Βέλγιο 18Αυστρία Αποφασίζει για τους νόμους και τον προϋπολογισμό της ΕΕ μαζί με το Συμβούλιο Υπουργών Ασκεί δημοκρατικό έλεγχο σε όλο το έργο της ΕΕ Σύνολο 751 21Τσεχ. Δημοκρ. 20Σουηδία 8Σλοβενία 13Σλοβακία 32Ρουμανία 21Πορτογαλία 51Πολωνία 21Ουγγαρία 6Μάλτα 6Λουξεμβούργο 11Λιθουανία 8Λετονία Αριθμός ευρωβουλευτών που εκλέγει κάθε κράτος μέλος Φινλανδία 13 11Κροατία
 43. 43. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 50 Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές 70 Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 67 Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (Ευρωπαίοι Δημοκράτες) 221 Μη εγγεγραμμένοι 52 Σύνολο : 751 Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών 191 Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά- Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών 52 Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεση Δημοκρατία 48 Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά πολιτική ομάδα (Iούνιος 2014)
 44. 44. Συμβούλιο Υπουργών - Η φωνή των κρατών μελών  Ένας υπουργός από κάθε χώρα ΕΕ.  Προεδρία: εκ περιτροπής ανά εξάμηνο.  Αποφασίζει, από κοινού με το Κοινοβούλιο, για τους νόμους και τον προϋπολογισμό της ΕΕ.  Διαχειρίζεται την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας.
 45. 45. Αριθμός ψήφων κρατών μελών στο Συμβούλιο Υπουργών 352Σύνολο: 3Μάλτα 4Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο και Σλοβενία 7 Κροατία, Δανία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Σλοβακία και Φινλανδία 10Αυστρία, Βουλγαρία και Σουηδία 12 Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ουγγαρία και Πορτογαλία 13Κάτω Χώρες 14Ρουμανία 27Ισπανία και Πολωνία 29Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με τον παραπάνω κανόνα, επιτυγχάνεται ειδική πλειοψηφία στο πλαίσιο του Συμβουλίου εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Ψηφίζει υπέρ μια πλειοψηφία των κρατών μελών - δηλαδή 15 κράτη μέλη 2. Έχουν καταμετρηθεί τουλάχιστον 260 ψήφοι υπέρ επί συνόλου 352
 46. 46. Ειδική πλειοψηφία - Νέος κανόνας με εφαρμογή σε ειδικές περιπτώσεις Από 1η Νοεμβρίου 2014: το Συμβούλιο θα εφαρμόζει μια νέα διαδικασία ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία. Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, όταν το Συμβούλιο ψηφίζει κατόπιν πρότασης της Επιτροπής ή του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, επιτυγχάνεται ειδική πλειοψηφία εφόσον πληρούνται δύο προϋποθέσεις: • 55% των κρατών μελών ψηφίσουν υπέρ - στη πράξη αυτό σημαίνει τα 16 από τα 28 κράτη μέλη • η πρόταση υποστηρίζεται από έναν αριθμό κρατών μελών που αντιπροσωπεύουν το 65% τουλάχιστον του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ Αυτή η νέα διαδικασία είναι επίσης γνωστή ως ο κανόνας της 'διπλής πλειοψηφίας'.
 47. 47. VOTING CALCULATOR
 48. 48. Σύνοδος κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σύνοδος κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων όλων των κρατών μελών της ΕΕ Συνέρχεται τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο Καθορίζει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές της ΕΕ Πρόεδρος: Donald Tusk
 49. 49. Ύπατη εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας Federica Mogherini Διπλή Αρμοδιότητα : Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Είναι υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Ηγείται της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Αντιπροσωπεύει την ΕΕ σε διεθνή fora, όπως ο ΟΗΕ.
 50. 50. Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Κύριο θεσμικό όργανο της ΕΕ Αποτελείται από: 28 ανεξάρτητα μέλη, ένα από κάθε χώρα της ΕΕ. Σκοπός: 1. Υποβολή νομοθετικών προτάσεων. 2. Διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ και κατανομή των κονδυλίων. 3. Εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. 4. Εκπροσώπηση της ΕΕ στη διεθνή σκηνή. 5. Επιβλέπει και υλοποιεί τις πολιτικές της ΕΕ.
 51. 51. Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων -προάσπιση του νόμου Αποτελείται από: 28 ανεξάρτητους δικαστές, ένας από κάθε κράτος μέλος. Σκοπός: 1. Το Δικαστήριο διασφαλίζει την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλες τις χώρες μέλη της. 2. Διευθετεί επίσης τις νομικές διαφορές μεταξύ των κυβερνήσεων των χωρών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. 3. Φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και οργανισμοί μπορούν επίσης να προσφύγουν στο Δικαστήριο, εάν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους δεν έχουν γίνει σεβαστά από κάποιο όργανο της ΕΕ.
 52. 52. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο - Έλεγχος οικονομικών ΕΕ Αποτελείται από: 28 ανεξάρτητα μέλη. Σκοπός: 1. Διασφαλίζει τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων και τη διάθεσή τους κατά τον καλύτερο τρόπο, μέσω του δικαιώματος να ελέγχει κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που διαχειρίζεται κονδύλια της ΕΕ. 2. Πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους και καταγράφει τα πορίσματά του σε εκθέσεις τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ. 3. Υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση για το προηγούμενο δημοσιονομικό έτος. 4. Γνωμοδοτεί για τη δημοσιονομική νομοθεσία της ΕΕ και βοηθά την ΕΕ στην καταπολέμηση της απάτης. Παραμένει εντελώς ανεξάρτητο θεσμικό όργανο και δεν διαθέτει νομικές εξουσίες.
 53. 53. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - Διαχείριση του ευρώ Mario Draghi Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας Σκοπός: 1. Διαφυλάττει τη σταθερότητα των τιμών. 2. Διαφυλάττει τη σταθερότητα του δημοσιονομικού συστήματος– διασφαλίζοντας την κατάλληλη εποπτεία των κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η Τράπεζα συνεργάζεται με τις κεντρικές τράπεζες και των 28 κρατών μελών της ΕΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).
 54. 54. Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή - Η φωνή της κοινωνίας των πολιτών Αποτελείται από: 353 μέλη Σκοπός: 1. Εκπροσωπεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους εργοδότες, τους αγρότες, τους καταναλωτές, κλπ 2. Γνωμοδοτεί για νέους νόμους και πολιτικές της ΕΕ. 3. Προωθεί τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα της ΕΕ.
 55. 55. Επιτροπή των Περιφερειών - Η φωνή της τοπικής Αυτοδιοίκησης Αποτελείται από: 353 μέλη Σκοπός: 1.Εκπροσωπεί πόλεις, περιφέρειες κλπ. 2.Γνωμοδοτεί για νέους νόμους και πολιτικές της ΕΕ. 3.Προωθεί τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα της ΕΕ.
 56. 56. Μια διαφανής Ένωση στην υπηρεσία σας Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης europa.eu Ενάμισι εκατομμύριο έγγραφα στη διάθεση του κοινού. Κέντρο επικοινωνίας Europe Direct Απαντήσεις στα ερωτήματά σας: 00 800 6 7 8 9 10 11 Κέντρα Πληροφοριών Europe Direct 500 Σημεία Πληροφόρησης για την ΕΕ σε όλη την Ευρώπη. Έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόσβαση σε εσωτερικά έγγραφα εφόσον το ζητήσετε. Ευρωπαίος διαμεσολαβητής Για καταγγελίες σχετικές με τη διοίκηση της της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Emily O’Reilly, ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής
 57. 57. Δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται για την ΕΕ Μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι Επιλεγμένοι με γενικούς διαγωνισμούς Προέρχονται από όλες τις χώρες της ΕΕ Μισθοί καθορισμένοι με νόμο Ετήσια διοικητική δαπάνη €15 κατά Ευρωπαίο πολίτη Το προσωπικό της ΕΕ θα μειωθεί κατά 5 % την περίοδο 2013-17 Επιτροπή: απασχολεί περίπου 23 000 μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους και 11 000 έκτακτους ή συμβασιούχους εργαζόμενους Άλλοι θεσμοί της ΕΕ: Απασχολούνται περίπου 10 000
 58. 58. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Ακολουθείστε μας: http://ec.europa.eu/greece/index_el.htm https://www.facebook.com/EURepresentationGreece https://twitter.com/EEAthina

×