Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xarxes Locals

183 views

Published on

Presentació

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Xarxes Locals

  1. 1. Xarxes d’àrea local Alba García Camarena Dani Bailón Buitrago Miguel Ángel García Bambalava Informàtica 4rt Itinerari II
  2. 2. Índex 1. Mitjans de difusió de dades 2.Configuració de xarxa 3. Protocols TCP/IP
  3. 3. Mitjans de difusió de dades Les xarxes LAN utilitzen diferents mitjans per transmetre dades. Sobre aquestes xarxes cal tenir en compte: La capacitat per transmetre una gran quantitat de dades. La fiabilitat. La seguretat, és a dir, la capacitat per limitar l’accés a intrusos. Els més usuals són: ● El cable de coure de parells trenats. ○ Tecnologia Ethernet. Fàcil d’usar, per això s’utilitza en xarxes domèstiques i empreses. ● El cable coaxial. ○ Evita interferències. No s’utilitza gaire a les xarxes grans.
  4. 4. Configuració de xarxa 1. Adreça MAC A cada adaptador de xarxa se li asigna un número de fàbrica que s’anomena adreça MAC que serveix per identificar un equip connectat a una xarxa. 2. Protocols de comunicació Conjunt de regles vàlides per a la transmissió de dades. Per a que dos equips puguin comunicarse es indispensable que utilitzin el mateix protocol 3. Adreces IP Adreça IP:Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de la xarxa i l’adreça host Màscara de subxarxa: Es tracta d’un altre conjunt de quatre octets binaris que indiquen quina part de l’adreça IP de l’equip correspon a la xarxa i quina a l’ordinador.
  5. 5. Protocols TCP/IP Un protocol de comunicació fa descripcions dels formats que han de presentar els missatges per poder intercanviar-los entre diferents equips. El protocol TCP/IP és el llenguatge que permet a un ordinador comunicar-se amb la resta de dispositius de la xarxa, com els commutadors, els routers, les impressores... Protocol TCP/IP: També és conegut com protocol Internet. És el més utilitzat per configurar una LAN (Local Area Network).

×