Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uitnodiging collectieve sessie maart 2012

814 views

Published on

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Uitnodiging collectieve sessie maart 2012

  1. 1.  Innovatie  en  design,  een  brug  tussen  werkposten  en  personen  met  een  beperking  In  de  maatschappij  leeft  een  grote  behoefte  aan  ergonomisch  verantwoorde  hulpmiddelen  voor  mensen  met  specifieke  beperkingen.  De  standaard  producten  voldoen  vaak  niet.  Er  is  nood  aan  een  gepersonaliseerde  inslag.      Design  for  [every]one  is  een  multidisciplinair  onderzoeksproject  tussen  de  opleidingen  Industrieel  Ontwerpen  (Industrial  Design  Center)  en  Ergotherapie  van  Howest,  de  Hogeschool  West  Vlaanderen.  Het  onderzoek  maakt  de  brug  tussen  inclusive  design  (er  wordt  samen  met  de  gebruiker  een  oplosing  gezocht)  en  low-­‐volume  manufacturing  (De  Couvreur  en  Goossens,  2011).Binnen  het  Industrial  Design  Center  werden  de  afgelopen  3  jaar  meer  dan  50  co-­‐design  cases  georganiseerd  rond  betekenisvolle  activiteiten  voor  gebruikers  met  een  beperking.  Er  ontwikkelde  zich  een  specifieke  focus  naar  de  aanpassing  van  werkposten  binnen  de  sociale  economie  en  het  normaal  economisch  circuit.  Binnen  het  project  wordt  er  gezocht  om  met  de  aanwezige  middelen  en  mogelijkheden  gepersonaliseerde  aanpassingen  te  realiseren.  Hierbij  zijn  zowel  het  economische  als  het  menselijk  aspect  van  belang.  De  aanpassingen  blijken  ook  vaak  voor  andere  werknemers  een  reële  meerwaarde.
  2. 2. WAT  KAN  DIT  VOOR  MIJ  BETEKENEN?  Tijdens  deze  sessie  krijg  je  uitleg  over  het  concept.  We  gaan  bovendien  op  zoek  naar  wat  ‘Design  for  (every)one’  kan  betekenen  voor  jouw  medewerker  in  jouw  sociale  onderneming.  Het  project  werd  opgestart  i.s.m.  mensen  met  een  beperking.  Beschutte  Werkplaatsen  o.a.  Waak  brengen  hun  ervaringen  naar  voor  waardoor  je  verschillende  werkpistes  ontdekt.  Wie  met  langdurig  werklozen  of  laaggeschoolden  werkt  kan  dit  project  even  inspirerend  zijn.  Design  for  (every)one  kan  voor  deze  organisaties  ook  een  potentiële  partner  zijn.    Om  de  sessie  voldoende  interactief  te  kunnen  houden,  is  het  aantal  deelnemers  voor  deze  sessie  beperkt.  Snel  inschrijven  is  dus  de  boodschap.  Dit  kan  je  bij  alan.veys@katho.be,  vóór  15  maart  2012.  PROGRAMMA  9u15 Ontvangst  met  koffie9u30 Welkom9u45 Onderzoeksproject  Design  for  (every)one10u30 Ervaringsgetuigenis  Waak11u00 Workshop:  Wat  kan  Design  for  (every)one  voor  mij  betekenen?11u45 EindeDOELGROEP  De  collectieve  sessie  is  bedoeld  voor  directieleden,  ergotherapeuten,  werkbegeleiders  en  technisch  personeel.  Projectontwikkelaars  en  consulenten  Diversiteit  kunnen  deze  sessie  volgen.  DATUM  &  LOCATIE  Vrijdag  23  maart  2012  bij:  
  3. 3. Waak  Heirweg  125  8520  Kuurne    Routebeschrijving  MEER  INFORMATIE  Alan  Veys  T  056/26  41  50    E  alan.veys@katho.be  Rachida  Ouchoukout    T  0474/49  00  56  E  rachida.ouchoukout@howest.be  Promotor:    In  samenwerking  met:    Met  de  steun  van:    

×