Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MorenoMassip_Avi

170 views

Published on

MorenoMassip_Avi

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

MorenoMassip_Avi

  1. 1. Descripció i funcionament Alan Moreno Massip TCO
  2. 2.  AVI (Audio Video Interleave) El format AVI permet emmagatzemarsimultàniament un flux de dades de vídeo i diversos fluxos dàudio.Làudio i el vídeo continguts en lAVI poden estar en qualsevol formatEl format AVI va ser definit por Microsoft per a la seva tecnologiaVídeo per a Windows el 1992. Alan Moreno Massip TCO
  3. 3. Perquè tots els fluxos puguin ser reproduïts simultàniament ésnecessari que semmagatzemin de manera intercalada.Cada fragment del fitxer té prou informació com per a reproduir unspocs fotogrames juntament amb el so corresponent. Alan Moreno Massip TCO
  4. 4. El format AVI admet diversos fluxos de dades dàudio, això significaque pot contenir diverses bandes sonores en diversos idiomes.Finalment, és el reproductor multimèdia qui decideix quin daquestsfluxos ha de ser reproduït, segons les preferències de lusuari. Alan Moreno Massip TCO
  5. 5.  Els fitxers AVI es divideixen en fragments ben diferenciatsdenominats chunks.Cada chunk té associat un identificador denominat etiqueta FourCC.Hi poden haver un total de 3 Chunks Alan Moreno Massip TCO
  6. 6.  El primer fragment es denomina capçalera i el seu paper ésdescriure meta-informació respecte a larxiu. (p.e.: les dimensions de laimatge i la velocitat en fotogrames per segon...)El segon chunk conté els fluxos entrellaçats dàudio i vídeo.Opcionalment, pot existir un tercer chunk que actua a maneradíndex per a la resta de chunks. Alan Moreno Massip TCO
  7. 7. Per reproduir un arxiu .AVI es necessari el següent:Un reproductor de vídeo capaç d’ interpretar el format AVI.El còdec de vídeo per interpretar el flux de vídeo.El còdec d’ àudio per interpretar el flux d’ àudio. Alan Moreno Massip TCO

×