ı  CAT  ı  CAST  ıCellers de vi
Direcció General de   Subdirecció General de Seguretat i Salut LaboralRelacions Laborals    Sepúlveda, 148-150 - 080...
CELLERS DE VI                                                       ...
4                                              CELLERS DE VIRiscos i mesures ...
CELLERS DE VI                                             5ATRAPAMENT PER O EN...
6                                               CELLERS DE VICAIGUDES D’ALÇA...
CELLERS DE VI                                             7CAIGUDES D’ALÇADA O...
8                                             CELLERS DE VICAIGUDES AL MATEIX...
CELLERS DE VI                                            9CAIGUDES D’OBJECTES D...
10                                               CELLERS DE VIEXPOSICIÓ A P...
CELLERS DE VI                                            11INHALACIÓ DE SUBSTÀ...
12                                            CELLERS DE VIRISC ELÈCTRIC ORIGE...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cellers_Vi_CAT.pdf

411 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
411
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cellers_Vi_CAT.pdf

 1. 1. ı CAT ı CAST ıCellers de vi
 2. 2. Direcció General de Subdirecció General de Seguretat i Salut LaboralRelacions Laborals Sepúlveda, 148-150 - 08011 Barcelona i Qualitat Tel. 93 228 57 57 en el Treball www.gencat.cat/alafeinacaprisc Barcelona Girona Lleida Tarragona Tortosa Centres de Pl. d’Eusebi Güell, 4- C. de l’Església de 5 Pol. Ind. El Segre Riu Siurana, 28 B Seguretat i 08034 Barcelona Sant Miquel, 11 J. Segura i Farré, 728- B (Camp Clar) Salut Laboral Tel. 93 205 50 01 17003 Girona 25191 Lleida 43006 Tarragona Tel. 972 20 82 16 Tel. 973 20 04 00 Tel. 977 54 14 55 Serveis Albareda, 2-4 Pl. Pompeu Fabra, 1 General Britos, 3 J. Baptista Plana,29-31 De la Rosa, 9 Territorials 08004 Barcelona 17002 Girona 25007 Lleida 43005 Tarragona 43500 Tortosa Tel. 93 622 04 49 Tel. 872 97 50 00 Tel. 973 24 86 62 Tel. 977 23 66 02 Tel. 977 44 81 01 Inspecció Trav. de Gràcia, 303 Álvarez de Castro, 4, 2n Riu Besòs, 2 Vidal i Barraquer, 20 de Treball 08025 Barcelona 17001 Girona 25001 Lleida 43005 Tarragona de Catalunya Tel. 93 401 30 00 Tel. 972 20 59 33 Tel. 973 21 63 80 Tel. 977 23 58 25 EDICIÓ AUTORA DISSENY I MAQUETACIÓ FOTOGRAFIES Departament Maribel Bernadó Quasar Serveis d’Imatge, SL. Marta Montmany d’Empresa i Ocupació Imatges cedides IL·LUSTRACIÓ Reversible SCP AVÍS L EGAL. Aquesta obra està s ubjecta a una llicència Reconeixement-No Comercial-Sense Obres Derivades 3.0 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i no se’n faci un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades. La llicència completa es pot consultar a http://cr eativecommons.o rg/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.c a PQP VI
 3. 3. CELLERS DE VI 3IntroduccióEl treball en els cellers de vi comporta situacions PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL VIde risc que poden tenir conseqüències molt Tremuja de descàrregagreus. Per tant, cal prendre tot un conjunt de me- (recepció del raïm) Vi negresures preventives per tal que les operacions que Vi blances realitzin no posin en perill la seguretat i salut Desrapament* i trepigde les persones que hi treballen. Dosificació de sulfurósL’objectiu principal d’aquesta publicació és ajudara crear espais de treball més segurs, millorar la Embotament / Desembotamentgestió de la prevenció de l’empresa i reduir la si-nistralitat laboral del sector. Premsatge Fermentació alcohòlica Desfangament** / Maceració Premsatge Fermentació / Maceració Desfangament** Fermentació malolàctica Clarificació / Barreja de vins Criança (cupatge) / Estabilització en bótes Filtració Criança Rentat d’ampolles / Ompliment / en * esrapament: separar els grans de la rapa –branquetes que sostenen D ampolles Embotellament / Etiquetatge i encapsulament els grans de raïm en un gotim–.**Desfangament: en la vinificació, clarificació consistent en l’eliminació Emmagatzematge / Paletització del pòsit fruit de la sedimentació de les partícules en suspensió. / Expedició
 4. 4. 4 CELLERS DE VIRiscos i mesures preventivesATRAPAMENT PER BOLCADA DE VEHICLES O MÀQUINES ORIGEN MESURES PREVENTIVES Durant la descàrrega Evitar que cap treballador/a romangui en el radi de gir o d’acció dels del raïm en la tremuja vehicles que estiguin realitzant maniobres. de recepció. Mantenir les zones de circulació de vehicles en bon estat de manteni- ment i neteja.ATROPELLAMENTS PER VEHICLES ORIGEN MESURES PREVENTIVES Circulació de carretons Les persones treballadores que utilitzin carretons elevadors i transpa- elevadors, tractors lets han d’estar adequadament formats pel seu ús. i camions. Senyalització vertical i horitzontal de les zones de circulació de vehicles. Utilitzar calçat de seguretat amb la puntera reforçada. Respectar el torn d’arribada per realitzar la pesada i descàrrega de raïm. Els/les tractoristes romandran en el seu vehicle. Il·luminació adequada. Limitar la velocitat de circulació. Prestar atenció a les maniobres que realitzin els vehicles.
 5. 5. CELLERS DE VI 5ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES ORIGEN MESURES PREVENTIVES Parts de màquines Disposar de procediments de treball per tal que cap operari/ària pugui amb manca d’elements accedir a una màquina durant les tasques de manteniment o neteja que de seguretat, cintes realitzi un altre company/a. transportadores, Evitar l’ús de roba ampla, anells, collars,... Els operaris/àries amb cabell vis sense fi, elements llarg, han de dur-lo recollit. giratoris. No retirar els elements de seguretat originals de la màquina. Utilitzar baranes de seguretat per evitar l’accés a zones perilloses. Instal·lació de resguards mòbils associats a dispositius d’enclavament en aquells casos en els quals l’avaluació de riscos així ho justifiqui. Instal·lació de dispositius de parada d’emergència en aquelles màqui- nes en què sigui necessari aturar el seu funcionament amb major rapi- desa. Disposar de dispositius de consignació, és a dir, mecanismes que per- metin l’ús de claus o combinacions de tancament com cadenats, que retenen la palanca d’un interruptor o una vàlvula en la posició de zero, sense tensió o fora de servei. Aquest tipus de dispositius s’utilitzen durant tasques de manteniment per tal d’evitar la posada en marxa intempestiva de la màquina.
 6. 6. 6 CELLERS DE VICAIGUDES D’ALÇADA ORIGEN MESURES PREVENTIVES En la tremuja de Col·locar escales degudament protegides per tal d’accedir a la part su- recepció, durant l’accés perior dels dipòsits. a diferents equips Les obertures o desnivells s’han de protegir amb baranes, que han de (premsa, dipòsits de ser de material rígid i han de disposar de passamans, una barana inter- fermentació, etc.), mèdia i entornpeus. en l’ús d’escales i plataformes. Disposar de protecció perimetral de la part superior dels dipòsits. Tam- bé es recomana comptar amb baranes protectores al voltant de la boca superior d’accés a la tina. Les plataformes i esglaons per accedir als diferents dipòsits han de ser enreixats i antilliscants. En les zones amb risc de caiguda a diferent nivell s’ha d’evitar fer tre- balls en solitari. En aquells punts de treball en què no sigui possible instal·lar sistemes de protecció col·lectiva cal que el treballador utilitzi cinturó de seguretat. En cas d’utilitzar escales manuals, cal: – Que l’escala sigui estable. – Assegurar que la zona de recolzament sigui sòlida, estable i resistent. – Impedir el lliscament de l’escala mitjançant l’ús de capçals o qualse- vol altre element antilliscant. – Que utilitzi l’escala només una persona cada vegada. – Realitzar un manteniment preventiu. – Col·locar l’escala formant un angle aproximat de 75º amb l’horitzontal. – En la realització de treballs a més de 3,5 metres d’altura cal utilitzar equips de protecció individual.
 7. 7. CELLERS DE VI 7CAIGUDES D’ALÇADA ORIGEN MESURES PREVENTIVES En la tremuja de Durant les operacions en la tremuja de recepció es tindrà en compte que: recepció, durant l’accés – Únicament el personal format pot realitzar tasques en aquesta zona. a diferents equips – L’operari/ària que estigui situat en el panell de control de la tremuja (premsa, dipòsits de ha de tenir la màxima visibilitat possible de la zona. fermentació, etc.), – La tremuja ha de comptar amb un sistema d’enreixat. en l’ús d’escales i plataformes. – El perímetre ha d’estar protegit mitjançant baranes (passamans, in- termèdia i entornpeus). – Quan els sistemes de seguretat no garanteixin l’eliminació del risc de caiguda a diferent nivell, cal que les persones treballadores utilitzin cinturons o arnesos de seguretat. – Cal disposar d’un sistema de parada d’emergència del vis sense fi. – Cal que, durant les tasques de manteniment, el vis sense fi estigui desconnectat i que no sigui possible el seu accionament per part d’un altre operari/ària. – Es recomana retirar els tendals dels remolcs ja que aquests poden disminuir la visibilitat de la zona de treball.CAIGUDES D’OBJECTES DESPRESOS ORIGEN MESURES PREVENTIVES Durant l’apilament Realitzar l’apilament i desapilament de les barriques amb mitjans de les barriques, d’elevació mecànics. aquestes poden caure. Formar les persones treballadores en l’ús i manteniment dels mitjans mecànics utilitzats.
 8. 8. 8 CELLERS DE VICAIGUDES AL MATEIX NIVELL ORIGEN MESURES PREVENTIVES Restes de most, vi, Mantenir l’ordre i neteja evitant cables i zones de pas mullades, entre o bé aigua acumulats d’altres. en el sòl per tasques Mantenir la senyalització i els nivells d’il·luminació en condicions ade- de neteja del local. quades. Presència de mànegues Utilitzar calçat de seguretat amb sola antilliscant. per fer trasbalsos en En les naus cal disposar de zones de canals amb reixetes per tal d’evacuar zones de pas, cables l’aigua restant. i endolls d’equips de treball, entre d’altres. Disposar de canaletes per protegir els endolls en aquelles àrees on sigui possible. Senyalitzar les zones en què no sigui possible retirar obstacles.CÀRREGA FÍSICA ORIGEN MESURES PREVENTIVES Manipulació de caixes, Sempre que sigui possible, substituir la manipulació manual de càrre- moviments sobtats, gues per l’ús de mitjans mecànics com ara polispasts, cintes transpor- maneig d’equips, entre tadores, carretons i mecanismes d’elevació. d’altres. Informar i formar els treballadors en manipulació manual de càrregues. Evitar girs bruscs i sobtats. Com a norma general, el pes màxim recomanat que pot carregar una persona és de fins a 25 kg per a treballadors entrenats i, de manera es- poràdica, fins a 40 kg, sempre que amb la càrrega es recorrin 10 metres com a màxim. Realitzar pauses periòdiques i rotacions d’operaris/àries.
 9. 9. CELLERS DE VI 9CAIGUDES D’OBJECTES DURANT LA SEVA MANIPULACIÓ ORIGEN MESURES PREVENTIVES Durant la manipulació Utilitzar calçat de seguretat amb puntera reforçada. És recomanable de caixes i eines, que aquest tipus de calçat disposi també de sola antilliscant. aquestes poden caure Mantenir l’ordre i neteja dels espais de treball. sobre els treballadors. Utilitzar guants.COPS O TALLS AMB OBJECTES O EINES ORIGEN MESURES PREVENTIVES Durant la manipulació Utilitzar guants de protecció. d’eines tallants i Utilitzar les eines tallants amb precaució i correctament. barriques, durant Evitar el contacte directe amb ampolles trencades, mitjançant l’ús l’etapa d’embotellament d’equips de protecció individual i recollidors. i en fer tasques de manteniment.PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES ORIGEN MESURES PREVENTIVES Entre d’altres, durant Utilitzar ulleres de seguretat i roba que cobreixi tot el cos. les etapes de descàrrega Mantenir-se allunyat de les zones on es puguin produir projeccions. a la tremuja de recepció i a la sala d’embotellament.
 10. 10. 10 CELLERS DE VIEXPOSICIÓ A PRODUCTES QUÍMICS ORIGEN MESURES PREVENTIVES Durant la manipulació Utilitzar equips de protecció individual. d’alguns productes Disposar de fitxes de seguretat dels productes químics utilitzats. químics com: Mantenir les ampolles de productes químics en llocs ventilats i evitar la Anhídrid sulfurós (SO2). seva l’exposició directa al sol. Sosa càustica (neteja). Encomanar la manipulació dels productes químics a treballadors for- Metabisulfit de potassi. mats i amb experiència. Àcid tartàric. Senyalitzar les zones perilloses. Àcid làctic. Garantir la correcta ventilació dels espais de treball. Informar i formar els treballadors sobre els riscos derivats de l’ús dels productes químics.EXPOSICIÓ AL SOROLL ORIGEN MESURES PREVENTIVES Durant el funcionament Aplicar: de la premsa i – Barreres absorbents del soroll. de la maquinària – Mesures per assegurar la separació màxima possible entre el focus d’embotellament, emissor i el receptor. entre d’altres. – Silenciadors. – Tractaments fonoabsorbents. – Elements antivibratoris. – Panells de metacrilat per aïllar la maquinaria de la resta de la nau. Utilitzar equips de protecció individual adequats. Senyalitzar les zones on sigui obligatori el seu ús. Realitzar reconeixements mèdics periòdics als treballadors exposats al soroll.
 11. 11. CELLERS DE VI 11INHALACIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES O TÒXIQUES (ASFÍXIA PER CO2) ORIGEN MESURES PREVENTIVES Durant les operacions Informar i formar les persones treballadores sobre els riscos i les mesu- en què s’accedeix res preventives a prendre, i sobre com actuar en cas d’emergència. a les tines per Utilitzar un equip específic per detectar la concentració de CO2 i O2 netejar-les, durant les abans d’accedir a les zones considerades com espais confinats. etapes de fermentació, Prohibir la realització dels treballs en solitari. així com en el procés Establir l’exigència d’una autorització prèvia abans de permetre de desembotament. l’entrada d’un treballador/a a l’interior d’un espai perillós. Utilitzar làmpades alimentades amb una tensió de seguretat (24V). Utilitzar equips de ventilació en les zones baixes per evitar l’acumulació del gas. Comptar amb els equips de protecció individual adequats. Senyalitzar les zones perilloses.RISC D’INCENDI ORIGEN MESURES PREVENTIVES Possibles curtcircuits Mantenir l’ordre i neteja de la nau. i acumulació de caixes Fer un manteniment adequat dels equips d’extinció, de la instal·lació de cartró o de plàstics. elèctrica, dels sistemes de detecció i alarma d’incendis, entre d’altres. Utilitzar eines que no produeixin guspires. Informar i formar els treballadors sobre el Pla d’Emergència i Evacuació. Els extintors han de: – Ser visibles i accessibles. – Ubicar-se de manera que la part superior no es trobi a més de 1,70 metres d’alçada del sòl. – Situar-se prop dels punts amb risc.
 12. 12. 12 CELLERS DE VIRISC ELÈCTRIC ORIGEN MESURES PREVENTIVES Durant les tasques de Realitzar les operacions de manteniment (neteja, desembussos,...) manteniment i neteja, un cop s’hagi aturat i desconnectat l’equip. així com durant l’ús Evitar tocar els equips de treball amb les mans mullades o humides. d’equips i màquines, Senyalitzar el risc elèctric en les màquines. entre d’altres. Complir la normativa específica. Realitzar les revisions periòdiques obligatòries dels equips i màquines. Mantenir els quadres elèctrics tancats i senyalitzats. Assegurar el bon manteniment d’endolls, cables i altre material. Tirar de la clavilla de l’endoll per desconnectar els equips. Assegurar que els cables actius estan aïllats elèctricament. Protegir els equips contra la humitat.Principal normativa aplicable Llei 31/1995, de 8 de novembre, de salut relatives a la utilització pels treballa- prevenció de riscos laborals (BOE núm. dors d’equips de protecció individual (BOE 269, de 10 de novembre de 1995). núm.140, de 12 de juny de 1997). Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, Reial decret 374/2001, de 6 d’abril, so- pel qual s’estableixen disposicions míni- bre la protecció de la salut i seguretat dels mes de seguretat i salut en els llocs de tre- treballadors contra els riscos relacionats ball (BOE núm. 97, de 23 d’abril de 1997). amb els agents químics durant el treball Reial decret 773/1997, de 30 de maig, (BOE núm.104, d’1 de maig de 2001). sobre disposicions mínimes de seguretat i

×