Slides Kirsten Drotner -230511

781 views

Published on

Slides fra konference om digital dannelse og studieforberedel
Monday, May 23, 2011

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
781
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slides Kirsten Drotner -230511

  1. 1. Digital kompetence i gymnasieskolen Kirsten DrotnerDigital dannelse og studieforberedelse * Deff-konference * Københavns Universitet * 23. maj 2011
  2. 2. Vidensamfundets kompetencer OECD (2005) Definition og valg af centrale kompetencer: •  anvende redskaber interaktivt •  samarbejde i heterogene grupper •  handle selvstændigt2
  3. 3. Det digitale grundlag•  Håndtering af tegn (ord, tekst, tal, billeder, lyd) er i centrum •  Mere end trykte tekster•  Globalt samarbejde er muligt og nødvendigt •  Mere end national ramme 3
  4. 4. Digitale medier er vidensamfundets katalysatorer•  Økonomiske muligheder•  Politiske muligheder•  Sociale muligheder ©Floris van Cauwelaert 4
  5. 5. Digitale medier og viden Digitalt formidlet videnskabelseTeknologifokus IndholdsfokusInformations- Digitalkompetence dannelse
  6. 6. Fællestræk og forskelleInformations- Digitalkompetence dannelse •  Adgang •  Anvendelse For hvem? •  Deling Til hvad? Hvorfor? •  Produktion •  Refleksion
  7. 7. Unges mediebrug: afsæt i ressourcer!"#$%&&($)*$+,-.+*&,/&"%)$0& !"#$%&(")$"%*")+",%-.%/012$+-",3%&4)",% 12.13&40& 15.16&40& 17.18&40& 19.:&40& 1.&40& ;$&+<& 78=& 67=& 67=& 66=& 63=& >?0$&0")*,& 3:=& 27=& 29=& 27=& 25=& !"%$&*&+$%$@,A& 3:=& 37=& 53=& 61=& 62=& ;$A)$&;(;& 78=& 88=& 9:=& 89=& 86=& B0C/$&D$#E*+$E&*&EF,%$.GC))H& =& 31=& 65=& 59=& 59=& ;?/$&*A@,&*&@0*+*)& 2=& 6=& 26=& 27=& 3:=& IJ"++$& 32=& 52=& 32=& 9=& :=& ;F0*<$&$%%$0&%KE$&$.L"*%& 19=& 21=& 31=& 52=& 62=& B$E?/$&;M;& 62=& 79=& 8:=& 73=& 72=& IJ"++$&<*"&;M;& 56=& 65=& 53=& 27=& =& NE*FF$0J$)&J?OE+&P1=& 391& 531& 363& 23& 73&& & 13-23-åriges medie- og museumsbrug. DREAM 2011. www.dream.dk
  8. 8. Alle funktioner er i spil – men ikke lige meget!"#$%&!!()*+%!,-,.&/+%!0%*1%+!.*2#&34!#&&%!.)3%! !"#$%#&()%(*+,#-&".)($&"/&"$$(&01231&4+%#(&& !! 5,1&&%+!,6!7-0,.8%+! 9:;! <+.3%+!8%=>8$%?#)*&1)3>,+-3+#0!,6!7-0,.8%+! 9;! @/>%+!$A3%+! 99;! 5,1&&%+!%8!>,1&!,6!5B5! CD;! E%)8%+!.)*%+?-&*)1)3!,6!0-$1&! CF;! E%)8%+G+%*13%+%+!*1318#&8!1)*?-&*!,6!7-0,.8%+! C;! @/>%+!8+H=8!#21>! C9;! @/>%+!%&&%+!>%+!)H?%*%+!,6!0-$1&! C9;! I>1==%+?%*!94J;! !!! !

×