Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slides Harry Haue-230511

661 views

Published on

Slides fra konference om digital dannelse og studieforberedel
Monday, May 23, 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slides Harry Haue-230511

 1. 1. Fra Grundtvig til GoogleKONFERENCE OM DIGITAL DANNELSE OG STUDIEFORBEREDELSE HARRY HAUE, PROFESSOR, DR.PHIL. SYDDANSK UNIVERSITET
 2. 2. Hvad ser de der bag skærmen?
 3. 3. Almendannelse og medier
 4. 4. Almendannelse•Almendannelse: i skolen•Dannelse: for livet•H.C. Ørsted 1777-1851•851: Fornuftens stempel
 5. 5. AlmendannelseDet moderne Gymnasium 1850 Johan Nicolai Madvig 1804-86 – Almendannelse forudsætter en lærd undervisning Nicolai Frederik Severin Grundtvig 1783-1872 - Almendannelse har et folkeligt udgangspunkt Forordning 1850: ”En undervisning, der kan føre til en sand og grundig almindelig dannelse og med det samme forberede til det akademiske studium”.
 6. 6. AlmendannelseDefinition:Almendannelse kan udvikles i en undervisning, der indeholder de almene dele af de videnskaber og fag, som samfundet har adgang til og brug for med henblik på at udvikle elevernes personlige myndighed til at reflektere over deres eget forhold til medmennesker, natur og samfund Haue (2003) Almendannelse som ledestjerne
 7. 7. AlmendannelseRummelighed og grænser: Et éntalsbegreb - helhed Videnskabernes almene dele Kan ikke omfatte studie- og erhvervsspecifikke fag Ikke græsk men oldtidskundskab Flere veje til studentereksamen  A. Klassisk sproglig  B. matematisk-naturvidenskabelig linje 1871  C. Nysproglig linje 1903
 8. 8. Lærebogen: Grundlaget for almendannelse En konservativ institution Statskontrolleret Kanon P. Munch – bestseller i 60 år Censor kom med eksamensspørgsmålene Fag er ikke mål i sig selv, men midler til udvikling af almendannelse og dermed studieforberedelse
 9. 9. Demokrati og dannelse Den svenske curriculummodel – demokrati og dannelse Den danske bildungsmodel – dannelse og demokrati Grundtvig. Ligeværdighed mellem åndens og håndens arbejde
 10. 10. Lærebogens dekonstruktion Statskontrollen ophører 1960, Sigurd Højby Læreren udformer selv eksamensspørgsmålene Fra kanon til tematisering og problemløsning Forberedelsestid til eksamen Elevernes medbestemmelse 1971 Kopier og Rank Xerox Læremidler på markedsvilkår Nyt forhold mellem viden og kontrol
 11. 11. Det hyperkomplekse samfund Hhx, htx og hf også almendannende Tre vidensformer:  A. faktuel viden: kvalifikationer  B. Situeret viden: kompetencer  C. Systemisk viden: almendannelse Brug af digitale informationskanaler Ny relation mellem tid og sted
 12. 12. Afslutning: Almendannelsen og nettetAlmendannelsen har kunnet og kan rumme skiftet fra: Lærebogen Kopierne Nettet Almendannelse kan lære eleverne at bruge nettet i faglige og interdisciplinære sammenhænge Almendannelsen kan lære eleverne at sætte ”fornuftens stempel” også på informationer fra nettet.

×