Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Osnovni postupciDrugi postupci          2
RešetkeSvrha:Razlozi:ES oprema:       3
• Rešetke se ugrađuju u pravokutne kanale,           • Moguda je ugradnja na otvorenomGrađ. konstrukcija  • Dan...
Gruba rešetka od vertikalnih šipki  Fina rešetka od vertikalnih šipki(š=20-100mm)             (š=5-20mm) Perf...
Uspravna mehanička rešetka               Motor     Otpad               SpremnikČistač  ...
Uspravna rešetka sa lančanicom      Uspravna rešetka s      klatedim mehanizmom      za skupljanja otpad...
Bubanjske rešetke (Drum Screens)Sapnica za ispiranje bubanjske rešetke                     Bubanjska ...
Ro1 mehanička rešetka s integriranim pranjemmaterijala s rešetke H. Huber                        9
Stepenaste rešetke                                     (Step screens) Nadolazedi mater...
MikrositaOtpad sa rešetke          RoDisk - Micro Screen – Hans Huber AG          Disk filtar – mikrosit...
MikrositaRoto-Sieve PURAC-Švedskaperforirani inox limotvor sita 0,6-2,5mm              12
Ručno čišdene rešetkeRazmak šipki = 20 - 30 mmPrimjena : na obilaznim kanalimaČišdenje : ručno (ne preporuča se)veličina n...
Projektiranje               Razmak rešetki < veličine čestice       Rešetka             ...
Otpad s rešetki            (1) voda       75 - 90%Karakteristike     (2) gustoda      600 - 1...
Hidraulički kompaktorPreša za materijal s rešetke                            16
Uklanjanje pijeska i masnodaSvrha    Uklanjanje pijeska i masnoda      • Umanjenje estetskog zagađenjaRazlozi  ...
Vrste pjeskolova  • Kanalski tip – pravokutnog ili složenog poprečnog   presjeka u prošlosti  • Aerirani pjeskolov – m...
Integrirana linija prethodnog pročišdavanja • U jednom kompaktnom uređaju integrirani gruba i fina  rešetka i aerirani pj...
Proračun - Površinsko opteredenje           W               U   VS   H            ...
Aerirani pjeskolov - mastolov Skidač masti i ulja                      Dovod zrakaKanal premaispiraču...
22
ProjektiranjeΘ = 2,0 - 5,0 minOR = 50 - 60 m/h (površinsko opteredenje)Zrak = 9 - 18 m3/h/mΘ =V/Qmax,h V=Θ x Qmax,hOR = Qm...
Vrtložni tip pjeskolova (PISTA)                 24
Integrirana linija prethodnog pročišdavanjaKompaktna verzija prethodnog pročišdavanja:rešetka, pjeskolov-mastolov, kompakt...
Istaloženi pijesakKarakteristike    (1) voda = 10 - 85%    (2) gustoda = 600 - 1000 kg/m3    (3) VSS = 8 - 46 % (...
Obrada istaloženog     (1) Izdvajanje vode + VSSpijeska          (2) Spremanje u spremnike         ...
KOANDA uređaj za pranje   pijeska H.HuberUređaj za pranjepijeska SCHREIBER                28
Uređaj za pranje pijeska              29
Ulaz otpadnevode                Tretirana                otpadna             ...
Ro9 rešetka s RoSF3 odvajačem - ispiračem pijeska, H. Huber                               31
Mjerenje protokaSvrha   Mjerenje veličine protokaRazlozi  Kontrola rada     Dodavanje kemikalija     U otvore...
Parshall-ov mjerni kanal              yu = k Qn    yu              W = značajka Parshallovog...
Parshall-ov kanal/mjerač              34
Mjerač protoka na bazi diferencijalnog tlaka (DP Flow Meter ), točnost ±1%                        ...
Elektromagnetski mjerač protoka , Endress Hauser                          36
Ujednačenje dotoka - egalizacijaSvrha    Ujednačenje hidrauličkog i/ili biološkog teretaRazlozi    Izbjegavanje uda...
Prethodno čišdenje septične vodeSvrha   • Septična voda iz septičkih jama i sabirnih jama      • Obrada otpadnih v...
Ro3 stanica za prihvat septičnog mulja saautomatskim fakturiranjem, H.Huber                      39
Vozilo za odvoz       Trakasti konvejer                  Kontejner za pijesak iRešetka    Odvaj...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

zaštita voda 6

1,546 views

Published on

 • Be the first to comment

zaštita voda 6

 1. 1. 1
 2. 2. Osnovni postupciDrugi postupci 2
 3. 3. RešetkeSvrha:Razlozi:ES oprema: 3
 4. 4. • Rešetke se ugrađuju u pravokutne kanale, • Moguda je ugradnja na otvorenomGrađ. konstrukcija • Danas obično u zatvorenim zgradama, jer su potencijalni izvor smrada Ručne Prema načinu rada MehaničkeVrste rešetki Grube Veličina otvora na rešetki Srednje fine Fine • Ugrađuju se rešetke dvije finode • Izbor često ovisi o postupku koji slijediUobičajena praksa • Kod vedih uređaja vedi broj linija rešetki • Kod malih uređaja jedna linija s ručno čišdenom rešetkom u mimoilaznom vodu 4
 5. 5. Gruba rešetka od vertikalnih šipki Fina rešetka od vertikalnih šipki(š=20-100mm) (š=5-20mm) Perforirani lim Mrežasto pletivo 2-10mm, sita 0,1mm a= 0,1-1mm 5
 6. 6. Uspravna mehanička rešetka Motor Otpad SpremnikČistač Elementi za čišdenje pričvršdeni na lančani pogon; Rešetka grablje, četke, plastični brisači otvor ≥6mm 6
 7. 7. Uspravna rešetka sa lančanicom Uspravna rešetka s klatedim mehanizmom za skupljanja otpada 7
 8. 8. Bubanjske rešetke (Drum Screens)Sapnica za ispiranje bubanjske rešetke Bubanjska fina rešetka od nehrđajudeg čeličnog pletiva 8
 9. 9. Ro1 mehanička rešetka s integriranim pranjemmaterijala s rešetke H. Huber 9
 10. 10. Stepenaste rešetke (Step screens) Nadolazedi materijal Cijeli tepih se podiže i Tepih se polaže skuplja se na pomiče rotacijom pokretnih na slijededustepenicama i formira lamelastih jedinica stepenicu tepih 10
 11. 11. MikrositaOtpad sa rešetke RoDisk - Micro Screen – Hans Huber AG Disk filtar – mikrosito za vrlo fine suspenzije prije ispuštanja u prijemnik, otvor sita 10μm 11
 12. 12. MikrositaRoto-Sieve PURAC-Švedskaperforirani inox limotvor sita 0,6-2,5mm 12
 13. 13. Ručno čišdene rešetkeRazmak šipki = 20 - 30 mmPrimjena : na obilaznim kanalimaČišdenje : ručno (ne preporuča se)veličina nagiba: 30 - 800 (obično 600) 30 - 800 13
 14. 14. Projektiranje Razmak rešetki < veličine čestice Rešetka Δh Vu Uređaj za Vb kontrolu protoka, Parshallov mjeračRazmak rešetkiVb : brzina između otvora rešetki < 1,2 m/sVu : brzina uzvodno u kanalu > 0,40 m/sVb, Vu : Kontrolira se nizvodnim uređajem za regulaciju protokaΔh : Razlika visina vodnog lica (uzvodno - nizvodno) 14
 15. 15. Otpad s rešetki (1) voda 75 - 90%Karakteristike (2) gustoda 600 - 1000 kg/m3 (3) VSS 75 - 90% • ovisno o otvoru rešetkeKoličine • sustavu odvodnje • karakteristikama otpadne vodeObrada Odvajanje Transport Spremanje Odlaganje vode do odlagališta voda Povrat na liniju obrade vode 15
 16. 16. Hidraulički kompaktorPreša za materijal s rešetke 16
 17. 17. Uklanjanje pijeska i masnodaSvrha Uklanjanje pijeska i masnoda • Umanjenje estetskog zagađenjaRazlozi • Zaštita ES opreme • Izbjegavanje nakupljanja pijeska u dijelovima uređaja • Uklanjanje teško razgradivih ulja i masti • Poboljšanje prijenosa kisika u aeracijskim spremnicima 17
 18. 18. Vrste pjeskolova • Kanalski tip – pravokutnog ili složenog poprečnog presjeka u prošlosti • Aerirani pjeskolov – mastolov • Vrtložni – vortex pjeskolovVrste mastolova • Samostalni s kontinuiranim ili povremenim odvođenjem prikupljene masti • Integrirani u pjeskolov 18
 19. 19. Integrirana linija prethodnog pročišdavanja • U jednom kompaktnom uređaju integrirani gruba i fina rešetka i aerirani pjeskolov – mastolov, • automatsko izdvajanje prikupljenog materijala s rešetki • automatsko izdvajanje ulja i masti • automatsko ispiranje i izdvajanje pijeska. 19
 20. 20. Proračun - Površinsko opteredenje W U VS H L U = Q/(W·H) OR = površinsko opterećenje = Q/(W·L) VS / U = H / L OR = Q/(W.L) = [Q/(W.H)][H/L] = U·VS/U = VS OR = brzina taloženja čestica da bi izdvajanje bilo 100% 20
 21. 21. Aerirani pjeskolov - mastolov Skidač masti i ulja Dovod zrakaKanal premaispiraču pijeska Crpka za Perforirana pijesak pregrada Difuzor 21
 22. 22. 22
 23. 23. ProjektiranjeΘ = 2,0 - 5,0 minOR = 50 - 60 m/h (površinsko opteredenje)Zrak = 9 - 18 m3/h/mΘ =V/Qmax,h V=Θ x Qmax,hOR = Qmax,h/AH AH=Qmax,h /ORPrimjerQmax,h = 200 m3/hΘ = 4,0 min V = 200 x 4/60 = 13,3 m3OR = 50 m/h i A = 200/50 = 4,0 m2H =13,3/4,0 = 3,3 mL = 4,0 m i W = 1,0 mZrak = 15 m3 /h.m Zrak = 4,0 x 15,0 = 60 m3/hRezerva = 30 % Kapacitet puhala = 1,3x60 = 78 m3/h 23
 24. 24. Vrtložni tip pjeskolova (PISTA) 24
 25. 25. Integrirana linija prethodnog pročišdavanjaKompaktna verzija prethodnog pročišdavanja:rešetka, pjeskolov-mastolov, kompaktor, ispiranje pijeska – H.HuberAG, SR Njemačka 25
 26. 26. Istaloženi pijesakKarakteristike (1) voda = 10 - 85% (2) gustoda = 600 - 1000 kg/m3 (3) VSS = 8 - 46 % (prije pranja)KoličineOvisno o: • tipu pjeskolova • kanalizacijskom sustavu • karakteristikama otpadne vode • značajkama područja 26
 27. 27. Obrada istaloženog (1) Izdvajanje vode + VSSpijeska (2) Spremanje u spremnike (3) Transport + odlaganje Dovod Uređaj za pranje pijeska = Klasirer Odvod Motor Pregrada Prostor za Isprani pijesak taloženje 27
 28. 28. KOANDA uređaj za pranje pijeska H.HuberUređaj za pranjepijeska SCHREIBER 28
 29. 29. Uređaj za pranje pijeska 29
 30. 30. Ulaz otpadnevode Tretirana otpadna voda Klasirer pijeska Kontejner za pijesak Pjeskolov s ispiranjem pijeska GRIT KING, HYDRO - International 30
 31. 31. Ro9 rešetka s RoSF3 odvajačem - ispiračem pijeska, H. Huber 31
 32. 32. Mjerenje protokaSvrha Mjerenje veličine protokaRazlozi Kontrola rada Dodavanje kemikalija U otvorenim kanalimaTipovi U cijevima pod tlakom 32
 33. 33. Parshall-ov mjerni kanal yu = k Qn yu W = značajka Parshallovog kanala W 33
 34. 34. Parshall-ov kanal/mjerač 34
 35. 35. Mjerač protoka na bazi diferencijalnog tlaka (DP Flow Meter ), točnost ±1% 35
 36. 36. Elektromagnetski mjerač protoka , Endress Hauser 36
 37. 37. Ujednačenje dotoka - egalizacijaSvrha Ujednačenje hidrauličkog i/ili biološkog teretaRazlozi Izbjegavanje udarnog hidrauličkog i/ili biološkog opteredenja • Egalizacijski spremnikRješenje • Miješanje • Aeracija • Doziranje 37
 38. 38. Prethodno čišdenje septične vodeSvrha • Septična voda iz septičkih jama i sabirnih jama • Obrada otpadnih voda i muljeva dijelova naselja koja nemaju klasičnu javnu odvodnjuRazlozi • Sprječavanje udarnog opteredenja na UPOVRješenje • “Fekalne stanice” • Mjerenje količine Uzimanje uzoraka Rešetka • Retenciranje Aeracija i miješanje • Kontrolirano doziranje na UPOV (najbolje tijekom nodi) • U slučaju značajnih količina biološkog tereta, uračunati povedanje kapaciteta UPOV 38
 39. 39. Ro3 stanica za prihvat septičnog mulja saautomatskim fakturiranjem, H.Huber 39
 40. 40. Vozilo za odvoz Trakasti konvejer Kontejner za pijesak iRešetka Odvajač pijeska otpad s rešetki Dovod zraka U prethodniSirova voda taložnik Vijčani konvejer Crpka za pijesakSHEMATSKI PRIKAZ MOGUDEG RJEŠENJA PRETHODNOG PROČIŠDAVANJA 40

×