A . The Old Testament  1 . Heb. ruwach means “wind” or  “breath”  2 . The old Testament looks  forward to a special ou...
►Isaiah 11:2   “At ang Espiritu ng Panginoon ay sasa kaniya, ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng payo a...
►Joel 2:28    “At mangyayaripagkatapos, na ibubuhos ko angaking Espiritu sa lahat ng laman; atang inyong mga anak na la...
B . In the new Testament  1 . Gk. Pneuma means “breath”  or “air”.  2 . Example: Juan 3:8“Umiihip ang hangin kung saan ...
1 . He is Divine, this is proven w/:  a . Divine attribute(Heb.9:14;Awt 139:7) 1 Corinto 2:10 “Ngunit ito’y inihayag na ...
b . Devine Work (Gen. 1:2) Roma 8:11 “Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesu-Cri...
2 . The Holy Spirit is a person not justinfluence
He exercises aspects and   activities of Personality:•  Mind (Rom. 8:27)•  Will (1 Cor. 12:11)•  He reveals (II Pet. ...
He exercises aspects and   activities of Personality:•  Can be grieved (Eph. 4:30)•  Lied to (Acts 5:3)
3 . He is distinct part of the Godhead: Separate but notindependent
II Cor. 13:13 “Nawa’y sumainyonglahat ang pagpapala ng  Panginoong Jesu- Cristo, ang Pag-ibig ngDiyos at ang pakikipag...
B . The Spirit of Christ  Rom. 8:9“Ngunit hindi na kayo namumuhayayon sa laman kundi ayon saEspirito, kung talagang nana...
Bakit?A. He  was received by Christ  • Mark 1:10  “ Pagkaahung-pagkaahon ni Jesus sa tubig ay nakita niyang nabuksan a...
B. Heis sent in the name ofChrist•   Juan 14:26    “Ngunit ang  Tagapagtanggol, ang Espiritu  Santo na isusugo ng...
C. He  is the baptism of Christ  •  Matthew 3:11  “Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi ...
d. His  mission is to glorify Christ  •  Matthew 3:11  “Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pag...
e. Helives in us as sent byChrist  •  Galatians 4:6  “At sapagkat kayoy mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng ka...
C . The Comforter  Juan 14:16“Dadalangin ako sa Ama, upangkayo’y bigyan niya ng isa pangTagapagtanggol na magigingkasama ...
D . The Spirit of Promise  Efeso 1:13“Kayo man ay naging bayan ng Diyosmatapos ninyong marinig ang salita ngkatotohanan,...
E . Spirit of Truth  Juan 14:17“Siya ang Espiritu ng katotohanan, nahindi matanggap ng sanlibutansapagkat siya ay hindi ...
F . Spirit of Grace (Heb. 10:29)G . Spirit of Life (Rom. 8:2)H . Spirit of Adoption (Romans 8:15)
A . Fire (Acts 2:3)  Luke 3:16 “Dahil dito sinabi niya sa kanila,  “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng  tubig, n...
B . Water (Juan 7:38-39)  Juan 4:14 “ngunit ang sinumang uminom ng tubig na  ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling  m...
C . Oil  1 Samuel 16:13 “ Nang magkagayoy kinuha ni Samuel ang  sungay ng langis, at pinahiran siya sa gitna ng  kaniy...
D . Dove  Luke 3:22 “ at bumabâ sa kanya ang Espiritu Santo sa  anyong kalapati. Isang tinig mula sa  langit ang narin...
• The most important difference in the ministry of the holy spirit in the old and new testament is TIMING.   - the pow...
A . The Holy Spirit in Creation1. Active in the formation of the earth. Gen 1:2 “At ang lupa ay walang anyo at walang l...
A . The Holy Spirit in Creation2. It is the Spirit of God that sustains all life as well. Job 33:4 “Nilalang ako ng Esp...
B. The Holy Spirit Ministering in Power1.  Bezakel (Exudos 35:30-31)2.  Mosses (Numbers 11:16-17)3.  Othniel (Judges 3:...
C . The Holy Spirit inRevelation, PropecyII Peter 1:21  “sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooba...
D. The Ministry of the Holy Spirit inthe old testament pointing to thefuture blessing. (Ezekiel 36:26-27)Joel 2: 28-29 “At...
A . Ministry of the Holy Spirit in thelife and ministry of Jesus 1. In his Conception. Matt. 1:20 “Ngunit habang pinag-...
A . Ministry of the Holy Spirit in thelife and ministry of Jesus 2. In Christ Baptism. Lucas 3:22 “at bumabâ sa kanya a...
A . Ministry of the Holy Spirit in thelife and ministry of Jesus 3. In His Ministry. Lucas 4:14 Acts 10:38
A . Ministry of the Holy Spirit in thelife and ministry of Jesus 4. In His Crucifixion. Heb. 9:14
A . Ministry of the Holy Spirit in thelife and ministry of Jesus 5. In His Resurrection. Rom. 1:4 Rom. 8:11
A . Ministry of the Holy Spirit in thelife and ministry of Jesus 6. In Sending His Workers. Juan 20:22
B . In the Early Church 1. Baptizing them w/ Power! a. Denies Christ  matt 26:75 b. no mention again until after cruci...
B . In the Early Church 2. The Holy Spirit gave guidance Gawa 16:7 “Pagdating sa hangganan ng Misia, nais nilang pumasok ...
B . In the Early Church 3. The Holy Spirit empowered  ministry. a. Preaching(1 pet. 1:12) b. Prayer (Acts 4:31) c. Giv...
B . In the Early Church 4. He Strengthened the disciples  for persecution. Gawa 4:8 “Sumagot si Pedro na puspos ng Esp...
B . In the Early Church 5. Revealing the nature of the  kingdom of God. Roma 14:17 “Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay ...
A . The Holy Spirit is at work in ourSalvation1. Convicting us of sin (Juan 16: 7-8)2. Drawing us to Christ (1 Juan 5:6-7)...
B . The Holy Spirit in ourSanctification and spiritual growth.1. At salvation we are new creation ►II Cor. 5:172. The Hol...
C . The Holy Spirit gives us power toresist temptation and live above sin.   ►Gal. 6: 7 – 8D . The Indwelling Spirit Pro...
The holy spirit doctrine
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

The holy spirit doctrine

330 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
330
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The holy spirit doctrine

 1. 1. A . The Old Testament 1 . Heb. ruwach means “wind” or “breath” 2 . The old Testament looks forward to a special outgoing of the Holy Spirit.
 2. 2. ►Isaiah 11:2 “At ang Espiritu ng Panginoon ay sasa kaniya, ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon”
 3. 3. ►Joel 2:28 “At mangyayaripagkatapos, na ibubuhos ko angaking Espiritu sa lahat ng laman; atang inyong mga anak na lalake atbabae ay manganghuhula, anginyong mga matanda aymagsisipanaginip ng mgapanaginip, ang inyong mga binataay mangakakakita ng mgapangitain”
 4. 4. B . In the new Testament 1 . Gk. Pneuma means “breath” or “air”. 2 . Example: Juan 3:8“Umiihip ang hangin kung saan nitonais at naririnig mo ang ugong nito,ngunit hindi mo alam kung saan itonanggagaling at kung saanpupunta. Ganoon din ang bawatipinanganak ayon sa Espiritu.”
 5. 5. 1 . He is Divine, this is proven w/: a . Divine attribute(Heb.9:14;Awt 139:7) 1 Corinto 2:10 “Ngunit ito’y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos.”
 6. 6. b . Devine Work (Gen. 1:2) Roma 8:11 “Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesu-Cristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo.”
 7. 7. 2 . The Holy Spirit is a person not justinfluence
 8. 8. He exercises aspects and activities of Personality:• Mind (Rom. 8:27)• Will (1 Cor. 12:11)• He reveals (II Pet. 1:21)• Teaches (John 14:26)• Intercedes (Rom. 8:26)• Gives direction
 9. 9. He exercises aspects and activities of Personality:• Can be grieved (Eph. 4:30)• Lied to (Acts 5:3)
 10. 10. 3 . He is distinct part of the Godhead: Separate but notindependent
 11. 11. II Cor. 13:13 “Nawa’y sumainyonglahat ang pagpapala ng Panginoong Jesu- Cristo, ang Pag-ibig ngDiyos at ang pakikipag-isa ng Espirito Santo”.
 12. 12. B . The Spirit of Christ Rom. 8:9“Ngunit hindi na kayo namumuhayayon sa laman kundi ayon saEspirito, kung talagang nananahansa inyo ang Espirito ng Diyos. Kungang Espirito ni Christo’y wala saisang tao, Hindi siya kay Christo ”.
 13. 13. Bakit?A. He was received by Christ • Mark 1:10 “ Pagkaahung-pagkaahon ni Jesus sa tubig ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan, at bumaba sa kanya ang Espirito na gaya ng isang kalapati.”
 14. 14. B. Heis sent in the name ofChrist• Juan 14:26 “Ngunit ang Tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo?”
 15. 15. C. He is the baptism of Christ • Matthew 3:11 “Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas.”
 16. 16. d. His mission is to glorify Christ • Matthew 3:11 “Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas.”
 17. 17. e. Helives in us as sent byChrist • Galatians 4:6 “At sapagkat kayoy mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama.”
 18. 18. C . The Comforter Juan 14:16“Dadalangin ako sa Ama, upangkayo’y bigyan niya ng isa pangTagapagtanggol na magigingkasama ninyo magpakailanman”.
 19. 19. D . The Spirit of Promise Efeso 1:13“Kayo man ay naging bayan ng Diyosmatapos ninyong marinig ang salita ngkatotohanan, ang Magandang Balita nanagdudulot ng kaligtasan. Sumampalatayakayo kay Cristo, kaya’t ipinagkaloob sa inyoang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyosbilang tatak ng pagkahirang sa inyo”.
 20. 20. E . Spirit of Truth Juan 14:17“Siya ang Espiritu ng katotohanan, nahindi matanggap ng sanlibutansapagkat siya ay hindi nakikita ninakikilala ng sanlibutan. Ngunitnakikilala ninyo siya, sapagkat siya’ynasa inyo at siya’y mananatili sa inyo”.
 21. 21. F . Spirit of Grace (Heb. 10:29)G . Spirit of Life (Rom. 8:2)H . Spirit of Adoption (Romans 8:15)
 22. 22. A . Fire (Acts 2:3) Luke 3:16 “Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya’y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas”
 23. 23. B . Water (Juan 7:38-39) Juan 4:14 “ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya, at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan”
 24. 24. C . Oil 1 Samuel 16:13 “ Nang magkagayoy kinuha ni Samuel ang sungay ng langis, at pinahiran siya sa gitna ng kaniyang mga kapatid: at ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang suma kay David mula sa araw na yaon hanggang sa haharapin. Gayon bumangon si Samuel at napasa Rama”
 25. 25. D . Dove Luke 3:22 “ at bumabâ sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang narinig nila, “Ikaw ang minamahal kong Anak; lubos kitang kinalulugdan”
 26. 26. • The most important difference in the ministry of the holy spirit in the old and new testament is TIMING. - the power of the Holy Spirit inthe old testament is for Specialpeople at Special times. - in the new testament the HolySpirit comes to dwell. Live in, everybeliever.
 27. 27. A . The Holy Spirit in Creation1. Active in the formation of the earth. Gen 1:2 “At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig”
 28. 28. A . The Holy Spirit in Creation2. It is the Spirit of God that sustains all life as well. Job 33:4 “Nilalang ako ng Espiritu ng Dios, at ang hinga ng Makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay”
 29. 29. B. The Holy Spirit Ministering in Power1. Bezakel (Exudos 35:30-31)2. Mosses (Numbers 11:16-17)3. Othniel (Judges 3:9-10)4. Gideon (Judges 6:34)5. Samson (Judges 14:6)6. David (1 samuel 16:13)7. Elishia (II kings 2:9)
 30. 30. C . The Holy Spirit inRevelation, PropecyII Peter 1:21 “sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao; ito’y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo”
 31. 31. D. The Ministry of the Holy Spirit inthe old testament pointing to thefuture blessing. (Ezekiel 36:26-27)Joel 2: 28-29 “At mangyayari pagkatapos, na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman; at ang inyong mga anak na lalake at babae ay manganghuhula, ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay mangakakakita ng mga pangitain: At sa mga lingkod na lalake at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking Espiritu.”
 32. 32. A . Ministry of the Holy Spirit in thelife and ministry of Jesus 1. In his Conception. Matt. 1:20 “Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo”
 33. 33. A . Ministry of the Holy Spirit in thelife and ministry of Jesus 2. In Christ Baptism. Lucas 3:22 “at bumabâ sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang narinig nila, “Ikaw ang minamahal kong Anak; lubos kitang kinalulugdan”
 34. 34. A . Ministry of the Holy Spirit in thelife and ministry of Jesus 3. In His Ministry. Lucas 4:14 Acts 10:38
 35. 35. A . Ministry of the Holy Spirit in thelife and ministry of Jesus 4. In His Crucifixion. Heb. 9:14
 36. 36. A . Ministry of the Holy Spirit in thelife and ministry of Jesus 5. In His Resurrection. Rom. 1:4 Rom. 8:11
 37. 37. A . Ministry of the Holy Spirit in thelife and ministry of Jesus 6. In Sending His Workers. Juan 20:22
 38. 38. B . In the Early Church 1. Baptizing them w/ Power! a. Denies Christ matt 26:75 b. no mention again until after crucifixion c. even after resurrection he is unsure of his direction (juan 21:3)
 39. 39. B . In the Early Church 2. The Holy Spirit gave guidance Gawa 16:7 “Pagdating sa hangganan ng Misia, nais nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus”
 40. 40. B . In the Early Church 3. The Holy Spirit empowered ministry. a. Preaching(1 pet. 1:12) b. Prayer (Acts 4:31) c. Giving Spiritual Gifts(1 cor. 12:4)
 41. 41. B . In the Early Church 4. He Strengthened the disciples for persecution. Gawa 4:8 “Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, “Mga tagapanguna at pinuno ng bayan”
 42. 42. B . In the Early Church 5. Revealing the nature of the kingdom of God. Roma 14:17 “Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin; ito ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan, at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo”
 43. 43. A . The Holy Spirit is at work in ourSalvation1. Convicting us of sin (Juan 16: 7-8)2. Drawing us to Christ (1 Juan 5:6-7)3. Giving us a new life! Regeneration(Juan 3:5-6)4. Dwelling within (Juan 14:17)5. Giving us assurance (1 Juan 3:24)
 44. 44. B . The Holy Spirit in ourSanctification and spiritual growth.1. At salvation we are new creation ►II Cor. 5:172. The Holy Spirit comes to help usto grow. ►Gal. 5:16
 45. 45. C . The Holy Spirit gives us power toresist temptation and live above sin. ►Gal. 6: 7 – 8D . The Indwelling Spirit Produces HisFruits.E. The Holy Spirit empowers forservice. ►Gawa 1: 8

×