Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SOME 1

1,406 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SOME 1

 1. 1. w w w . h a m k . f i / a o k k Sosiaalinen media Osana opetusta ja ohjausta
 2. 2. w w w . h a m k . f i / a o k k https://moodle2.hamk.fi 1. Lähipäivä 11.1.2011 •Some opetus- ja ohjausympäristönä •Somen sovelluksia ja välineitä 1. Etätehtävä •Kirjaudutaan kurssin oppimisympäristöihin •Esittely Moodlen blogiin •Pienryhmäkeskustelu Moodlessa kehittämistehtävästä 2. Lähipäivä 8.2.2011 •Tutustuminen some-välineisiin •Somen sovellusten pedagogisten käyttömahdollisuuksien arviointia •Someketti 2. Etätehtävä •Oman organisaation someketti •Pienryhmien kehittämistehtävän suunnitelma Wetpaintiin •Kehittämistehtävän suunnitelman esittely WebExissä 3. Lähipäivä 15.3.2011 •Some ohjauksen välineenä •Virtuaaliyhteisöt 3. Etätehtävä •Kehittämistehtävä valmiiksi esityskuntoon asti •Vertaisryhmän kehittämistehtävän analysointia 4. Lähipäivä 14.4.2011 •Pienryhmien kehittämistehtävän esittely SOSIAALINEN MEDIA osaksi opetusta ja ohjausta 5 op
 3. 3. w w w . h a m k . f i / a o k k Opettaja/oppija • Verkko-ohjaus – Erilaisia työtapoja, menetelmiä ja käytänteitä, joiden valintaan vaikuttavat mm. ohjaukseen varatut resurssit, suunnitellun oppimisprosessin idea ja pedagoginen tarkoituksenmukaisuus • Verkko-oppiminen ja –opiskelu – Menetelmiä esim.: ohjeistukset, oppimistehtävät toimeksiantoineen, palautteet, oppimista edistävät elementit, menetelmät ja pedagogiset mallit • Blended learning – Opetuksen sulautuminen eri oppimisympäristöihin • Opettajan rooli?
 4. 4. w w w . h a m k . f i / a o k k Oppimisen ohjaus Substanssin kuvaaminen Osaamisen tavoitteiden määrittely Oppimisen kohteiden määrittely Arviointikriteerien määrittely Oppimisprosessin suunnittelu Oppimisprosessin ohjauksen organisointi Ohjausaikataulun suunnittelu Ohjauksen työvälineiden valinta Oppimisprosessin rakentaminen verkkoon Oppimisprosessin toteutus Reflektio ja muutokset Kalliala & Toikkanen: Sosiaalinen media opetuksessa
 5. 5. w w w . h a m k . f i / a o k k Välineistä • Ei kerralla täysin uusiin välineisiin, vaan rinnalle uusia vähitellen • Käytä välineitä niissä tehtävissä, joihin ne parhaiten soveltuvat • Kiinnitä huomiosi välineen lisäksi tekstin tuottamiseen
 6. 6. w w w . h a m k . f i / a o k k Torikokous http://www.flickr.com/photos/dittaeva/
 7. 7. w w w . h a m k . f i / a o k k SOMEn torikokoukset
 8. 8. w w w . h a m k . f i / a o k k Sosiaalinen media? • Tiedonjakoa • Kohtaamisia • Yhteisen tiedon luomista (kollektiivinen älykkyys) • Tiedon varastointia Sosiaalinen media tarkoittaa tietoverkoissa toimivaa yhteisöllisesti tuotettua tai vähintäänkin jaettua mediasisältöä. Sosiaalista toimintaa muiden kanssa sosiaalisen median välineiden avulla (oph)
 9. 9. w w w . h a m k . f i / a o k k Välineitä http://www.logosauce.com/blog/2006/12/12/web-2-logos
 10. 10. w w w . h a m k . f i / a o k k Välineitä mm. • Blogit • Wikit • Informaationjakopalvelut • Virtuaaliset kohtaamispaikat • Sosiaaliset kirjanmerkit • Yhteisölliset kalenterit
 11. 11. w w w . h a m k . f i / a o k k Lähdenkö mukaan someen? • Yhtä oikeaa tapaa ei ole – Roolini? • Avoimuuden aste • Työrooli / henkilökohtaiset asiat • Riittävä perehtyminen välineeseen ja substanssiin • Ajankäytön hallinta
 12. 12. w w w . h a m k . f i / a o k k Blogit • Tarkoitetaan verkkosivustoa, jolle yksi tai useampi kirjoittaa säännöllisesti tai epäsäännöllisesti • Artikkelit järjestetään kirjoittamisajankohdan mukaan • Kirjoituksissa on havaittavissa yksilön, kirjoittajan mielipide • Keskitytään kapean alan aihepiireihin • Toimii Internetissä – ei vaadi erillisen ohjelman asennusta • Samalla blogilla voi olla useita ylläpitäjiä • Kirjoittaminen tapahtuu editorilla, verkkosivujen koodeista ei tarvitse tietää mitään
 13. 13. w w w . h a m k . f i / a o k k Suosittuja, ilmaisia blogipalveluja • Blogger (www.https://www.blogger.com) • Vuodatus (http://vuodatus.net/) • WordPress (http://wordpress.com/) • Edublogs (http://edublogs.org/)
 14. 14. w w w . h a m k . f i / a o k k Wikit • Etukäteen kutsutulle kohderyhmälle yhteisen tiedon luomisen alusta • Tekniikka helppoa (editointia) • Monen henkilön yhteistyönä erilaisten materiaalien tuottamista • Työstetään aina samaa, yhtä versiota • Tieto on luettavissa kaikilla, ei vain yhden koneella • Sovellusmahdollisuuksia esim.: – sähköposti (wiki + RSS-syöte) – intranet – kokousmateriaalit (wiki + dokumenttien hallinta) – projektiraportit – asiakkuudenhallinta – ideoiden tuottaminen yrityksen sisällä – ohjeiden ja tuen tuottaminen – verkkosivut – verkkokirja – verkkolehti Otala & Pöysti: Wikimaniaa yrityksiin
 15. 15. w w w . h a m k . f i / a o k k Ilmaisia wikipalveluja • Wikispaces (http://www.wikispaces.com/), • PB-wiki (http://pbwiki.com/), • Wetpaint (http://www.wetpaint.com/) • Wikidot (http://www.wikidot.com/) • Mediawiki (http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki), on omalle palvelimelle asennettava wiki
 16. 16. w w w . h a m k . f i / a o k k Informaationjakopalvelut • Palvelu sopii informaation säilömiseen ja luokitteluun • Voi toimia myös palautteenanto- ja viestien lähettämisen kanavana • Toimii usein myös yhteydenpitokanavana ja mahdollistaa yhteisöjen muodostumisen palvelussa • Yritykset käyttävät myös mainontaansa näitä palveluja • Olennaista on käyttää oikeita avainsanoja (tag), jotta haluttu kohderyhmä löytää palveluihin ja mainoksiin
 17. 17. w w w . h a m k . f i / a o k k Informaationjakopalveluja • esitysten jakaminen: SlideShare (http://www.slideshare.net/) • kuvien jakaminen: – Flickr (http://www.flickr.com/) – Picasa (http://picasa.google.com/) • - videoiden jakaminen: – YouTube (http://www.youtube.com/) – TeachersTube (http://www.teachertube.com/) – Google Video (http://video.google.com/) – Blip.tv (http://www.blip.tv/)
 18. 18. w w w . h a m k . f i / a o k k Linkkien jakopalvelu • Luokittelu- ja tunnussanat tärkeitä • Toimii, kuten mikä tahansa omalle koneelle tallennettu kirjanmerkki (suosikit, bookmarks) – Paitsi, että kirjanmerkit tallentuvat verkkoon  käytettävissä mistä koneelta tahansa (Internet) • Voi jakaa muiden kanssa – Palvelu painottuu sosiaalisuuteen ja yhteisöllisyyteen vs. oma kone • http://delicious.com/ • Muita mm: Diigo (opetuskätyössä hyvä), Furl, Ma.gnolia, Simpy, Spurl
 19. 19. w w w . h a m k . f i / a o k k Verkostoitumispalvelut ja virtuaaliset kohtaamispaikat • Tekninen työkalu • Tietyn asian ympärille tehty kohtaamispaikka verkossa • Verkostoitumispalvelun ominaisuudet: – Mahdollisuus rakentaa oma profiili – Mahdollisuus tarkastella muiden profiileja – Käyttäjien keskinäisen viestinnän mahdollistaminen
 20. 20. w w w . h a m k . f i / a o k k Virtuaalisia kohtaamispaikkoja ja verkostoitumispalveluja • Verkostoitumispalveluja: – LinkedIn (http://www.linkedin.com/) – IRC-Galleria (http://irc-galleria.net/) – Facebook (http://www.facebook.com/) – Twitter (http://twitter.com) • Virtuaaliset työtilat (kamerat) – Esim. Cisco: TelePresence, HP: Haloroom – Pelkkä puhe (+ mahd. videokuva): Skype, WebEx, ACP, Dimdim • Virtuaalimaailmat, esim. – Second Life (http://secondlife.com) – Habbo (http://www.habbo.fi/)
 21. 21. w w w . h a m k . f i / a o k k Palvelun valinta • Oma palvelin / palvelun tarjoajan isännöimä • Kaupallinen / ei kaupallinen – Kuinka kauan? – Varmuuskopiointi • Apua esim. wikin valintaan: – http://www.wikimatrix.org/index.php – http://www.uta.fi/~joanna.kalalahti/materiaalit/apu a_wikisovelluksen_valintaan_wikiselvityksen_osa _I.pdf
 22. 22. w w w . h a m k . f i / a o k k Jaa rooleja, käytä välineitä monipuolisestiT e e m a Teema
 23. 23. w w w . h a m k . f i / a o k k Rytmitä opintojakso T e e m a Opintojakso
 24. 24. w w w . h a m k . f i / a o k k Ei mikään väline yksin… • Selkeät, helppokäyttöiset oppimisympäristöt • Kirjallista tuotosta kaikilta osallistujilta • Luennointia ja luentomateriaaleja • Puheviestintää kaikilta osallistujilta • Opettajan aktiivinen näkyminen ja osallistuminen
 25. 25. w w w . h a m k . f i / a o k k Esteitä sosiaalisen median käyttöönotolle organisaatioissa • Vieras asia – muutosvastarinta – ei osata tarttua hetkeen • Tietoturvariskit • Yrityskulttuurin luomat asenteet
 26. 26. w w w . h a m k . f i / a o k k Kirjallisuutta (dioissa viitattu alla mainittuihin teoksiin) • Kalliala, E. & Toikkanen, T. 2009. Sosiaalinen media opetuksessa. • Koli, H 2008. Verkko-ohjauksen käsikirja. • Nurmela, S. & Suominen, R. 2007. Verkko-opettajaksi viikossa. • Kilpi, T. 2006. Blogit ja bloggaaminen. • Opetushallitus. Sosiaalinen media opetuksen tukena - hanke. http://www.edu.fi/tvt_opetuksessa/mika_ihmeen_sosia alinen_media • Otala, L. & Pöysti, K. 2008. Wikimaniaa yrityksiin. • Tirronen, M. WEB 2.0 Verkon Numerologia.
 27. 27. w w w . h a m k . f i / a o k k Kurssin työvälineet • Moodle – https://moodle2.hamk.fi • Wetpaint – http://studiosome.wetpaint.com • Skype – www.skype.fi • WebEx – https://aalto.webex.com • Valmiit yhteisöt, joihin liitytään – Sometu: http://sometu.ning.com – Vinkkiverkko: http://vinkkiverkko.ning.com
 28. 28. w w w . h a m k . f i / a o k k Etätehtävä: Mitä somesta kirjoitetaan/puhutaan nykyään? • Seuraa eri tiedotusvälineitä koko kurssin ajan aiheesta sosiaalinen media opetuksessa. • Poimi itsellesi tärkeitä ja hyödyllisiä tietolähteitä. • Viimeisellä lähijaksolla kukin esittelee ryhmälle yhden aihepiirin artikkelin, keskustelun tms. lyhyesti. Esitysmateriaalin teko on vapaavalintaista.

×