Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Materiaalit verkkoon

985 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Materiaalit verkkoon

 1. 1. Materiaalit ja oppimistehtävät verkkoon Millaista materiaalia? Mihin varastoidaan? Millaisia oppimistehtäviä? www.hamk.fi/aokk
 2. 2. Vuorovaikutusta• Useimmiten asynkorinen (eriaikainen) ja synkroninen (samanaikainen) tekstipohjaisella keskustelupalstalla – Aikaa asioiden kielentämiseen ja perusteluihin verrattuna kasvokkain tapahtuvaan viestintään – Keskustelun toimivuuden ratkaisee kurssin idea ja sen painopiste – Käytä aktivointikeinoja, jotta saat osallistumaan• Oppimistehtävien avulla pidetään juonta yllä• Useissa kanavissa (Facebook, Moodle, Twitter, Skype, WebEx, AC…)• Voidaan keskittyä pelkästään asiaan, puheenvuoro jaetaan kaikille, kaikkien odotetaan osallistuvan verkkokeskusteluihin www.hamk.fi/aokk
 3. 3. Oppimistehtäviä• Keskeisin menetelmä, jossa oppija oppii työstämällä tehtävää• Ohjataan esim. oppijan havaintoja, tiedonprosessointia ja työskentelyä• Verkossa suoritettavia tehtäviä voivat olla esim.: – Verkkokeskustelu (teemoitettu) – Prosessikirjoittaminen ja yhteiskirjoittaminen – Yksilölliset/pienryhmittäiset tehtäväpalautukset – Nettitentti – Verkkoneuvottelut (voi teettää lähes minkälaisia tehtäviä tahansa)• Reflektointi – Mihin teemme tämän kurssin reflektoinnin? Kyvyt.fi tai Moodlen blogi tai joku muu blogi www.hamk.fi/aokk
 4. 4. Keskustelufoorumit• Toiminta tulee organisoida suoritettavaksi keskustelupalstalla ja tausta-aineistot tulevat tehtävien yhteydessä eikä erillisenä oppimateriaalina• Tehtävien ja keskustelujen tulee viedä kohti samaa päämäärää – keskustelu tukee ja helpottaa tehtävän suorittamista• Hyödyn tulisi olla ilmeinen oppimisessa (ei pelkkä vaatimus keskusteluviesteistä arvosanan edellytyksenä) Suominen & Nurmela www.hamk.fi/aokk
 5. 5. Verkkoneuvottelut• Keventävät yksikseen koneen äärellä puurtavan työskentelyä• Reaaliaikainen• Äänitysmahdollisuus• 1 – 1,5 tuntia kerralla enintään (tässä ajassa käsittelet tiiviisti jo teeman kuin teeman)• Ryhmätöiden purkukanavana hyvä (visuaalisuus mahdollistuu) ja saadaan nopea tempo ylläpidettyä• Polling mukavaa vaihtelua• Asiantuntijoiden mukaan saaminen helpommin• Pienryhmätyöskentelytilat kannattaa ottaa käyttöön• Mieti myös terveisten, palautteen antamisen tms. kanavana etukäteen tehtävän nauhoituksen avulla, jonka voit jakaa muualla sopivana hetkenä – Entä toisinpäin tehtäväpalautuksena! www.hamk.fi/aokk
 6. 6. Oppimistehtävien suden kuoppia• Toiminta suunnitellaan helposti etenemään perinteisen kouluopetuksen tapaan• Älä teetä tehtävää kahteen kertaan, esim. – Ensin lukumateriaali ja siitä tehtäväpalautus – Toiseksi keskustelu samasta aiheesta keskustelufoorumilla• Arviointi ja palaute tarpeeksi selkeä• Ohjausta tarjolle monesta kanavasta (”pakolliset ohjauskerrat”)• Plagiointi helppoa verkossa, haaste tehtävänasettelulle www.hamk.fi/aokk
 7. 7. Verkkomateriaalit Mitä ja minne?www.hamk.fi/aokk
 8. 8. Yleisiä ohjeita• Materiaali on pilkottava pieniin kokonaisuuksiin ja eri paikkoihin• Esitystavat vaihtelevia: teksti, kuva, video, ääni  multimediatuotantoa• Opiskelija tuottaa itse materiaalia! Opettaja osallistuu yhteiseen tuottamiseen! (esim. wiki)• Etsi sopivia valmiita materiaaleja, käytä niitä tekijänoikeudet huomioiden• Ideoidaan verkkomateriaaleja: – Asiantuntijan haastattelun nauhoitus – Blogit eli verkkopäiväkirjat –… www.hamk.fi/aokk
 9. 9. Miten teen verkkomateriaalin?• Tee käsikirjoitus (ks. seuraava dia) – Rakennesuunnitelma – Näytöittäin etenevä käsikirjoitus• Jaa moduuleihin – Monia itsenäisiä osia, jotka toimivat myös omina kokonaisuuksinaan – Pidä tekstit lyhyinä (pakkaa jopa 1:5 eli tiivistä)• Otsikoi informatiivisesti ja tee ingressi – Usein luetaan vain silmäillen – Tärkein asia ensin tekstiin ja multimediaan Suominen & Nurmela www.hamk.fi/aokk
 10. 10. Käsikirjoituksen laatiminen• Kerää aineisto• Hahmottele rakenne• Suunnittele navigointi• Ideoi mediaelementtejä• Työstä tekstiluonnoksia• Käsikirjoita animaatioita, videoita, audioita ja keskusteluja Suominen & Nurmela www.hamk.fi/aokk
 11. 11. Mihin materiaaleja voi varastoida? Oppija ja• Oppilaitoksen omat oppimisalustat opettaja! – Useaan kertaan viety samaa materiaalia eri kursseille, vie turhaa kapasiteettia – Mieluummin linkitys muualta oppimisalustalle• Oppilaitoksen levyasema (julkinen)• Slideshare• Wikit• Googlen palvelut• Kyvyt.fi• Huomaa ns. pilvipalveluiden tekijänoikeus- ja tietoturva (kuten slideshare, wikispaces, google) www.hamk.fi/aokk
 12. 12. Tässä diasarjassa on otteita teoksesta:Suominen, R. & Nurmela, S. 2011. Verkko- opettaja. WSOYpro Oy: Helsinki.Koli, H. 2008. Verkko-ohjauksen käsikirja. Oy Finnlectura Ab: Helsink www.hamk.fi/aokk

×